Engels

Uitgebreide vertaling voor open (Engels) in het Nederlands

open:

open bijvoeglijk naamwoord

 1. open
  open
  • open bijvoeglijk naamwoord
 2. open (approachable; accessible; amenable; frank)
  toegankelijk; benaderbaar; genaakbaar; open
 3. open (not closed)
  open; niet dicht
 4. open (frank; sincere; straight; )
  oprecht; open; onomwonden; onbewimpeld; ronduit; onverholen; vrij; openhartig; vrijelijk; vrijuit
 5. open (upright; honest; sincere; )
  oprecht; eerlijk; rechtschapen; open
 6. open (straight ahead; frank; straight on)
  frank; open; rechttoe
 7. open (straightforward; straight; freely; frank)
  gulweg
  • gulweg bijvoeglijk naamwoord
 8. open (uncovered; outdoor)
  onoverdekt; onbedekt
 9. open (uncovered; bare)
  onverhuld
 10. open
  – Pertaining to the status assigned to records in the system that are in progress. 1
  open
  • open bijvoeglijk naamwoord

to open werkwoord (opens, opened, opening)

 1. to open (open up; unlock)
  openen; openmaken; opendoen; ontsluiten
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • openmaken werkwoord (maak open, maakt open, maakte open, maakten open, opengemaakt)
  • opendoen werkwoord (doe open, doet open, deed open, deden open, opengedaan)
  • ontsluiten werkwoord (ontsluit, ontsloot, ontsloten, ontsloten)
 2. to open (introduce; start)
  openen; inleiden
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • inleiden werkwoord (leid in, leidt in, leidde in, leidden in, ingeleid)
 3. to open (turn on; open up; unscrew; unlock)
  openen; ontsluiten; opendraaien
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • ontsluiten werkwoord (ontsluit, ontsloot, ontsloten, ontsloten)
  • opendraaien werkwoord (draai open, draait open, draaide open, draaiden open, opengedraaid)
 4. to open
  openslaan
  • openslaan werkwoord (sla open, slaat open, sloeg open, sloegen open, opengeslagen)
 5. to open (herald; ring in; start; begin)
  inluiden; beginnen; starten
  • inluiden werkwoord (luid in, luidt in, luidde in, luidden in, ingeluid)
  • beginnen werkwoord (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • starten werkwoord (start, startte, startten, gestart)
 6. to open (unbolt; unlock; open up)
  ontgrendelen; ontsluiten
  • ontgrendelen werkwoord (ontgrendel, ontgrendelt, ontgrendelde, ontgrendelden, ontgrendeld)
  • ontsluiten werkwoord (ontsluit, ontsloot, ontsloten, ontsloten)
 7. to open (unfold)
  openklappen
  • openklappen werkwoord (klap open, klapt open, klapte open, klapten open, opengeklapt)
 8. to open (undo; get undone)
  open krijgen; loskrijgen
 9. to open (commence; begin; start; )
  beginnen; aanbreken; een begin nemen
  • beginnen werkwoord (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • aanbreken werkwoord (breek aan, breekt aan, brak aan, braken aan, aangebroken)
  • een begin nemen werkwoord
 10. to open (come open)
  opengaan; losgaan
  • opengaan werkwoord (ga open, gaat open, ging open, gingen open, opengegaan)
  • losgaan werkwoord (ga los, gaat los, ging los, gingen los, losgegaan)
 11. to open (throw open)
  opengooien; openwerpen
  • opengooien werkwoord (gooi open, gooit open, gooide open, gooiden open, opengegooid)
  • openwerpen werkwoord (werp open, werpt open, wierp open, wierpen open, opengeworpen)

Conjugations for open:

present
 1. open
 2. open
 3. opens
 4. open
 5. open
 6. open
simple past
 1. opened
 2. opened
 3. opened
 4. opened
 5. opened
 6. opened
present perfect
 1. have opened
 2. have opened
 3. has opened
 4. have opened
 5. have opened
 6. have opened
past continuous
 1. was opening
 2. were opening
 3. was opening
 4. were opening
 5. were opening
 6. were opening
future
 1. shall open
 2. will open
 3. will open
 4. shall open
 5. will open
 6. will open
continuous present
 1. am opening
 2. are opening
 3. is opening
 4. are opening
 5. are opening
 6. are opening
subjunctive
 1. be opened
 2. be opened
 3. be opened
 4. be opened
 5. be opened
 6. be opened
diverse
 1. open!
 2. let's open!
 3. opened
 4. opening
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

open [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the open
  vrije ruimten

Vertaal Matrix voor open:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beginnen beginning; commencing; starting
frank franc
ontsluiten dilatation; disclosure; opening
opendoen opening up
openmaken opening; unlocking
vrije ruimten open
- clear; open air; out-of-doors; outdoors; surface
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanbreken be off; begin; break into; commence; get under way; open; start; take off
beginnen be off; begin; break into; commence; get under way; herald; open; ring in; start; take off be off; begin; commence; enter into; get under way; set in; set in motion; set up; start; start to; strike up; take off; take on; undertake
een begin nemen be off; begin; break into; commence; get under way; open; start; take off
inleiden introduce; open; start
inluiden begin; herald; open; ring in; start
losgaan come open; open become loose; come off; get loose; give way; loosen
loskrijgen get undone; open; undo get undone; loosen; pull out; release; set free; unlace; unpick; untie; work loose
ontgrendelen open; open up; unbolt; unlock unlock
ontsluiten open; open up; turn on; unbolt; unlock; unscrew
open krijgen get undone; open; undo
opendoen open; open up; unlock
opendraaien open; open up; turn on; unlock; unscrew
openen introduce; open; open up; start; turn on; unlock; unscrew add; add on to; bring up; broach; broach a subject; build out; cut into; expand; extend; make public; publish; put forward; put on the table; release; swell; uncover; widen
opengaan come open; open
opengooien open; throw open
openklappen open; unfold
openmaken open; open up; unlock
openslaan open
openwerpen open; throw open
starten begin; herald; open; ring in; start begin; bring up; broach; broach a subject; commence; connect; cut into; light; put forward; put on; put on the table; set in motion; set up; start; start to; strike up; switch on; take off; take on; turn on; undertake
- afford; give; open up; spread; spread out; unfold
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
benaderbaar accessible; amenable; approachable; frank; open approachable; complaisant; forward; graciously; obliging; pliable; pliant; responsive
eerlijk fair; frank; honest; open; sincere; true; upright fair; genuine; honest; honorable; honourable; just; right; right-minded; righteous; serious; sincere; sporting; straight; true-hearted; upright
frank frank; open; straight ahead; straight on
onbedekt open; outdoor; uncovered found; uncovered
onbewimpeld fair; frank; honest; open; plain; sincere; straight; straightforward blunt; forthright; frank; frankly; genially; openly; outright; outspoken; plain; plain-spoken; straight
onomwonden fair; frank; honest; open; plain; sincere; straight; straightforward blunt; crude; explicit; forthright; frank; frankly; genially; openly; outright; outspoken; overt; plain; plain-spoken; square; straight; straightforward
onoverdekt open; outdoor; uncovered
onverholen fair; frank; honest; open; plain; sincere; straight; straightforward blunt; crude; explicit; forthright; frank; frankly; genially; openly; outright; outspoken; overt; plain; plain-spoken; square; straight; straightforward; unconcealed
onverhuld bare; open; uncovered
open accessible; amenable; approachable; fair; frank; honest; not closed; open; plain; sincere; straight; straight ahead; straight on; straightforward; true; upright
openhartig fair; frank; honest; open; plain; sincere; straight; straightforward blunt; fair; forthright; frank; frankly; genially; honest; openly; outright; outspoken; plain; plain-spoken; straight
oprecht fair; frank; honest; open; plain; sincere; straight; straightforward; true; upright fair; genuine; heartfelt; honest; serious; sincere; straight; upright
rechtschapen fair; frank; honest; open; sincere; true; upright honest; honorable; honourable; incorruptible; just; right-minded; righteous; sincere; true-hearted; undiscussed; upright
toegankelijk accessible; amenable; approachable; frank; open accessible; achievable; approachable; complaisant; driveable; forward; graciously; obliging; pliable; pliant; realizable; responsive; within reach
vrij fair; frank; honest; open; plain; sincere; straight; straightforward at liberty; blank; clear; free; freely; roguish; sly; undisciplined; unfettered; ungovernable; unmanageable; unmarked; unrestrained; unruly
- assailable; candid; capable; clear; exposed; heart-to-heart; loose; opened; overt; receptive; subject; undecided; undefendable; undefended; undetermined; unfastened; unresolved
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
rechttoe frank; open; straight ahead; straight on absolute; downright; straight
ronduit fair; frank; honest; open; plain; sincere; straight; straightforward blatant; blunt; bluntly; certain; certainly; clean; direct; downright; forthright; frank; frankly; frontal; genially; genuine; honest; of course; openly; outright; outspoken; plain; plain-spoken; positive; positively; readily; serious; sheer; straight; sure; sure and certain; undoubted
vrijelijk fair; frank; honest; open; plain; sincere; straight; straightforward
vrijuit fair; frank; honest; open; plain; sincere; straight; straightforward freely; undisturbed; unhindered; uninterrupted
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- ripped open
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
genaakbaar accessible; amenable; approachable; frank; open approachable; complaisant; forward; graciously; obliging; pliable; pliant; responsive
gulweg frank; freely; open; straight; straightforward
niet dicht not closed; open

Verwante woorden van "open":


Synoniemen voor "open":


Antoniemen van "open":


Verwante definities voor "open":

 1. ready for business2
  • the stores are open2
 2. not having been filled2
  • the job is still open2
 3. openly straightforward and direct without reserve or secretiveness2
  • an open and trusting nature2
 4. without undue constriction as from e.g. tenseness or inhibition2
  • the clarity and resonance of an open tone2
  • her natural and open response2
 5. affording free passage or view2
  • open waters2
  • the open countryside2
 6. affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed2
  • an open door2
  • they left the door open2
 7. affording free passage or access2
  • open drains2
  • the road is open to traffic2
  • open ranks2
 8. used of mouth or eyes2
  • keep your eyes open2
 9. having no protecting cover or enclosure2
  • an open boat2
  • an open fire2
  • open sports cars2
 10. (set theory) of an interval that contains neither of its endpoints2
 11. open and observable; not secret or hidden2
  • open ballots2
 12. open to or in view of all2
  • an open protest2
  • an open letter to the editor2
 13. with no protection or shield2
  • open to the weather2
  • an open wound2
 14. ready or willing to receive favorably2
 15. accessible to all2
  • open season2
  • an open economy2
 16. not sealed or having been unsealed2
  • the letter was already open2
 17. not brought to a conclusion; subject to further thought2
  • an open question2
 18. (of textures) full of small openings or gaps2
  • an open texture2
 19. possibly accepting or permitting2
  • open to interpretation2
  • an issue open to question2
 20. not requiring union membership2
  • an open shop employs nonunion workers2
 21. not defended or capable of being defended2
  • an open city2
  • open to attack2
 22. information that has become public2
  • all the reports were out in the open2
 23. a tournament in which both professionals and amateurs may play2
 24. where the air is unconfined2
  • camping in the open2
 25. a clear or unobstructed space or expanse of land or water2
  • finally broke out of the forest into the open2
 26. make available2
  • This opens up new possibilities2
 27. become available2
  • an opportunity opened up2
 28. make the opening move2
  • Kasparov opened with a standard opening2
 29. cause to open or to become open2
  • Mary opened the car door2
 30. become open2
  • The door opened2
 31. spread out or open from a closed or folded state2
  • open the map2
 32. display the contents of a file or start an application as on a computer2
 33. afford access to2
  • the door opens to the patio2
 34. begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc.2
  • He opened the meeting with a long speech2
 35. start to operate or function or cause to start operating or functioning2
  • open a business2
 36. have an opening or passage or outlet2
  • The bedrooms open into the hall2
 37. Pertaining to the status assigned to records in the system that are in progress.1

Wiktionary: open

open
verb
 1. to begin conducting business
 2. to become open
 3. to make accessible to customers
 4. to bring up (a topic)
 5. to make something accessible
adjective
 1. public
 2. receptive
 3. prepared to conduct business
 4. not closed
open
verb
 1. laten beginnen, in bedrijf brengen
 2. ontsluiten, openmaken wat afsluit of wat gesloten is
 3. openstellen, toegankelijk maken
 4. (informatica) een bestand inladen
 5. zich openen

Cross Translation:
FromToVia
open open aufundeklinierbar: umgangssprachlich für „offen“
open opendoen; openen; openmaken aufmachenöffnen
open openen öffnen — etwas aufmachen; offen machen
open abundant; overvloedig; rijk; uitbundig; volop; weelderig; welig; breedvoerig; groot; royaal; ruim; uitgestrekt; slobberig; breed; wijd; omvangrijk; uitgebreid; veelomvattend ample — Qui dépasser en largeur et en longueur la mesure ordinaire.
open abundant; overvloedig; rijk; uitbundig; volop; weelderig; welig; breedvoerig; groot; royaal; ruim; uitgebreid; uitgestrekt; wijd; slobberig; breed; omvangrijk; veelomvattend large — Qualifie un corps considérer dans l’extension qu’il a d’un de ses côtés à l’autre, lorsqu'on parle de sa plus petite longueur, par opposition à long.
open vrij; los; onbelemmerd; onbezet; open; vlot; vrijgesteld libre — Qui a le pouvoir de faire ce qu’il vouloir, d’agir ou de ne pas agir.
open open ouvert — Qui n’est pas fermé.
open vol plein — Qui contient tout ce qu’il est capable de contenir ; il est opposé à vide. (Sens général).
open breedvoerig; groot; royaal; ruim; uitgebreid; uitgestrekt; wijd; omvangrijk; veelomvattend étendugrand, large, vaste.

Verwante vertalingen van open