Engels

Uitgebreide vertaling voor certainly (Engels) in het Nederlands

certainly:

certainly bijwoord

 1. certainly (indeed; certainly yes; positively; definitely)
  zeker; waarlijk; jazeker
 2. certainly (truthfully; definitely; genuinely; )
  vast en zeker; zeker; waarachtig; stellig; waarlijk; vast; feitelijk; beslist; reëel; heus; welzeker; voorzeker; gewis; geheid
 3. certainly (unconditional; definitely; absolutely; )
  onvoorwaardelijk; absoluut; zeker; pertinent; vaststaand; volstrekt; vast en zeker; ten enenmale
 4. certainly (sure and certain; certain; sure; )
  beslist; zeker; absoluut; stellig; ronduit
 5. certainly (yes indeed; definitely; actually; )
  inderdaad; jazeker; jawel

Vertaal Matrix voor certainly:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
absoluut absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; of course; positive; positively; sure; sure and certain; unconditional; undoubted thorough
beslist actually; certain; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; of course; positive; positively; really; sure; sure and certain; surely; truthfully; undoubted absolutely; bold; brisk; courageous; decided; decisive; determined; firm; indeed; most certainly; really; resolute; sure; truly; undoubtedly
feitelijk actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully actual; actually; as a matter of fact; in fact; real; really; true
geheid actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully absolutely; indeed; really; sure; truly; undoubtedly
gewis actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully indeed; really; sure; truly; undoubtedly
heus actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully actual; effectively; genuine; in fact; in truth; indeed; it's true; real; really; sure; sure enough; to be sure; truly; undoubtedly
onvoorwaardelijk absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
pertinent absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
reëel actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully effectively; in fact; indeed; real; realistic; really; sure; sure enough; truly
stellig actually; certain; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; of course; positive; positively; really; sure; sure and certain; surely; truthfully; undoubted indeed; really; truly
vast actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully
vaststaand absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted definite; established; final
volstrekt absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted absolutely; awfully; completely; fully; outright; terribly; totally; utter; utterly
waarachtig actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully effectively; in fact; indeed; real; really; sure; sure enough; true; truly; undoubtedly; veritable
zeker absolute; absolutely; actually; certain; certainly; certainly yes; definitely; factually; final; genuinely; indeed; indisputable; of course; positive; positively; really; sure; sure and certain; surely; truthfully; unconditional; undoubted absolutely; apparently; indeed; naturally; obviously; of course; really; sure; to be sure; truly; undoubtedly; without doubt
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
inderdaad actual; actually; certainly; definitely; in truth; it's true; real; really; to be sure; truly; verily; yes indeed
ronduit certain; certainly; of course; positive; positively; sure; sure and certain; undoubted blatant; blunt; bluntly; clean; direct; downright; fair; forthright; frank; frankly; frontal; genially; genuine; honest; open; openly; outright; outspoken; plain; plain-spoken; readily; serious; sheer; sincere; straight; straightforward
voorzeker actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully indeed; really; sure; truly; undoubtedly
waarlijk actually; certainly; certainly yes; definitely; factually; genuinely; indeed; positively; really; surely; truthfully indeed; really; sure; truly; undoubtedly
welzeker actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully indeed; really; sure; truly; undoubtedly
- for certain; for sure; sure; sure as shooting; sure enough; surely
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
inderdaad indeed; yes
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
ja hoor absolutely; certainly; of course; yes
natuurlijk! absolutely; certainly; of course; yes
- to be sure
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
jawel actual; actually; certainly; definitely; in truth; it's true; real; really; to be sure; truly; verily; yes indeed indeed; well
jazeker actual; actually; certainly; certainly yes; definitely; in truth; indeed; it's true; positively; real; really; to be sure; truly; verily; yes indeed
natuurlijk! naturally; ofcourse; voluntarily; voluntary
ten enenmale absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
vast en zeker absolute; absolutely; actually; certain; certainly; definitely; factually; final; genuinely; indeed; indisputable; positive; really; sure; surely; truthfully; unconditional; undoubted absolutely; assured; conclusive; incontrovertible; indeed; indisputable; irrefutable; really; sure; truly; undoubtedly

Verwante woorden van "certainly":


Synoniemen voor "certainly":


Verwante definities voor "certainly":

 1. definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely')1
  • she certainly is a hard worker1

Wiktionary: certainly

certainly
adverb
 1. emphatic affirmative answer
 2. without doubt, surely
certainly
 1. een bevestiging die alle onzekerheid ontkent

Cross Translation:
FromToVia
certainly vanzelfsprekend; natuurlijk; uiteraard gewissadverbial: bestimmt, unbedingt, mit Sicherheit
certainly wel; weliswaar zwar — Gegensätzliches einräumend (zwar - aber)

certain:

certain bijvoeglijk naamwoord

 1. certain (some; a few; a couple of)
  sommige; enkele; enige; een paar; wat
  • sommige bijvoeglijk naamwoord
  • enkele bijvoeglijk naamwoord
  • enige bijvoeglijk naamwoord
  • een paar bijvoeglijk naamwoord
  • wat bijvoeglijk naamwoord
 2. certain (unconditional; definitely; absolutely; )
  onvoorwaardelijk; absoluut; zeker; pertinent; vaststaand; volstrekt; vast en zeker; ten enenmale
 3. certain (sure and certain; certainly; sure; )
  beslist; zeker; absoluut; stellig; ronduit

Vertaal Matrix voor certain:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
wat wad of cotton wool
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
absoluut absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; of course; positive; positively; sure; sure and certain; unconditional; undoubted thorough
beslist certain; certainly; of course; positive; positively; sure; sure and certain; undoubted absolutely; actually; bold; brisk; certainly; courageous; decided; decisive; definitely; determined; factually; firm; genuinely; indeed; most certainly; really; resolute; sure; surely; truly; truthfully; undoubtedly
onvoorwaardelijk absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
pertinent absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
stellig certain; certainly; of course; positive; positively; sure; sure and certain; undoubted actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truly; truthfully
vaststaand absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted definite; established; final
volstrekt absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted absolutely; awfully; completely; fully; outright; terribly; totally; utter; utterly
zeker absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; of course; positive; positively; sure; sure and certain; unconditional; undoubted absolutely; actually; apparently; certainly; certainly yes; definitely; factually; genuinely; indeed; naturally; obviously; of course; positively; really; sure; surely; to be sure; truly; truthfully; undoubtedly; without doubt
- sealed; sure
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ronduit certain; certainly; of course; positive; positively; sure; sure and certain; undoubted blatant; blunt; bluntly; clean; direct; downright; fair; forthright; frank; frankly; frontal; genially; genuine; honest; open; openly; outright; outspoken; plain; plain-spoken; readily; serious; sheer; sincere; straight; straightforward
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
sommige some
wat a few; a little; some; something
- sure
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
een paar a couple of; a few; certain; some
enige a couple of; a few; certain; some
enkele a couple of; a few; certain; some
sommige a couple of; a few; certain; some
ten enenmale absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
vast en zeker absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted absolutely; actually; assured; certainly; conclusive; definitely; factually; genuinely; incontrovertible; indeed; indisputable; irrefutable; really; sure; surely; truly; truthfully; undoubtedly
wat a couple of; a few; certain; some how many; how much; what amount

Verwante woorden van "certain":


Synoniemen voor "certain":


Antoniemen van "certain":


Verwante definities voor "certain":

 1. exercising or taking care great enough to bring assurance1
  • be certain to disconnect the iron when you are through1
 2. established beyond doubt or question; definitely known1
  • what is certain is that every effect must have a cause1
  • it is certain that they were on the bus1
  • his fate is certain1
  • the date for the invasion is certain1
 3. having or feeling no doubt or uncertainty; confident and assured1
  • felt certain of success1
  • was sure (or certain) she had seen it1
 4. certain to occur; destined or inevitable1
  • he was certain to fail1
  • his fate is certain1
  • In this life nothing is certain but death and taxes1
  • he faced certain death1
 5. definite but not specified or identified1
  • set aside a certain sum each week1
  • to a certain degree1
  • certain breeds do not make good pets1
  • certain members have not paid their dues1
  • a certain popular teacher1
  • a certain Mrs. Jones1
 6. reliable in operation or effect1
  • a quick and certain remedy1
 7. established irrevocably1

Wiktionary: certain

certain
adjective
 1. sure, positive, not doubting
certain
adjective
 1. waaraan niet getwijfeld hoeft te worden

Cross Translation:
FromToVia
certain safe; veilig; zeker; goedaardig; ongevaarlijk; behouden; geborgen; betrouwbaar; vertrouwd; bona fide; gewis; stellig; vast; vaststaand; verzekerd; wis sûrdont on ne douter pas ; certain ; indubitable ; vrai.

Verwante vertalingen van certainly