Engels

Uitgebreide vertaling voor of course (Engels) in het Nederlands

of course:

of course bijwoord

  1. of course (naturally; obviously; apparently; )
    vanzelfsprekend; natuurlijk; uiteraard; zonder twijfel; bijgevolg; onontkomelijk; zeker; dus; logisch; allicht; 'tuurlijk
  2. of course (sure and certain; certain; certainly; )
    beslist; zeker; absoluut; stellig; ronduit

Vertaal Matrix voor of course:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
absoluut certain; certainly; of course; positive; positively; sure; sure and certain; undoubted absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; thorough; unconditional; undoubted
beslist certain; certainly; of course; positive; positively; sure; sure and certain; undoubted absolutely; actually; bold; brisk; certainly; courageous; decided; decisive; definitely; determined; factually; firm; genuinely; indeed; most certainly; really; resolute; sure; surely; truly; truthfully; undoubtedly
logisch apparently; indeed; naturally; obviously; of course; to be sure; without doubt coherent; consistent; convincing; legitimate; logical; ordered; rational; reasonable; solid; sound; valid
natuurlijk apparently; indeed; naturally; obviously; of course; to be sure; without doubt inborn; innate; natural; unaffected
stellig certain; certainly; of course; positive; positively; sure; sure and certain; undoubted actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truly; truthfully
vanzelfsprekend apparently; indeed; naturally; obviously; of course; to be sure; without doubt self-evident
zeker apparently; certain; certainly; indeed; naturally; obviously; of course; positive; positively; sure; sure and certain; to be sure; undoubted; without doubt absolute; absolutely; actually; certain; certainly; certainly yes; definitely; factually; final; genuinely; indeed; indisputable; positive; positively; really; sure; surely; truly; truthfully; unconditional; undoubted; undoubtedly
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
allicht apparently; indeed; naturally; obviously; of course; to be sure; without doubt
bijgevolg apparently; indeed; naturally; obviously; of course; to be sure; without doubt as a consequence; as a result; consequently
ronduit certain; certainly; of course; positive; positively; sure; sure and certain; undoubted blatant; blunt; bluntly; clean; direct; downright; fair; forthright; frank; frankly; frontal; genially; genuine; honest; open; openly; outright; outspoken; plain; plain-spoken; readily; serious; sheer; sincere; straight; straightforward
uiteraard apparently; indeed; naturally; obviously; of course; to be sure; without doubt
- course; naturally
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
'tuurlijk apparently; indeed; naturally; obviously; of course; to be sure; without doubt
ja hoor absolutely; certainly; of course; yes
natuurlijk! absolutely; certainly; of course; yes
- naturally; no doubt
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dus apparently; indeed; naturally; obviously; of course; to be sure; without doubt as a consequence; as a result; consequently; in consequence; therefore
natuurlijk! naturally; ofcourse; voluntarily; voluntary
onontkomelijk apparently; indeed; naturally; obviously; of course; to be sure; without doubt
zonder twijfel apparently; indeed; naturally; obviously; of course; to be sure; without doubt

Synoniemen voor "of course":


Antoniemen van "of course":

  • unnaturally

Verwante definities voor "of course":

  1. as might be expected1

Wiktionary: of course

of course
adverb
  1. naturally
of course
adverb
  1. vanzelfsprekend

Cross Translation:
FromToVia
of course begrijpelijkerwijs bien entendu — Naturellement, évidemment

Verwante vertalingen van of course