Nederlands

Uitgebreide vertaling voor zeker (Nederlands) in het Engels

zeker:

zeker bijvoeglijk naamwoord

 1. zeker (vast en zeker; beslist; ongetwijfeld; geheid)
  sure; absolutely; indeed
 2. zeker (waarlijk; echt; stellig; )
  really; truly; indeed
 3. zeker (jazeker; waarlijk)
  certainly; certainly yes; indeed; positively; definitely
 4. zeker (onvoorwaardelijk; absoluut; pertinent; )
  definitely; absolutely; unconditional; indisputable; certain; absolute; certainly; undoubted; sure; positive; final
 5. zeker (waarlijk; vast en zeker; waarachtig; )
  definitely; genuinely; really; factually; certainly; surely; actually; truthfully; indeed
 6. zeker (uiteraard; vanzelfsprekend; natuurlijk; )
 7. zeker (ongetwijfeld; vast en zeker; welzeker; )
  undoubtedly; sure; indeed
 8. zeker (stellig; beslist; absoluut; ronduit)
  certain; certainly; sure and certain; sure; undoubted; of course; positively; positive

Vertaal Matrix voor zeker:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
final einde; eindstrijd; finale
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
absolute absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker gewoonweg; klinkklaar; rechttoe
certain absoluut; beslist; onvoorwaardelijk; pertinent; ronduit; stellig; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker een paar; enige; enkele; sommige; wat
final absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker achterste; beslissend; definitief; definitieve; doorslaggevend; finaal; laatste; onverandelijk; permanent; terminaal; uiteindelijk; vastgesteld; vaststaand; voorgoed
indisputable absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker onafwendbaar; onherroepelijk; onomstotelijk; onontkoombaar; ontegenzeggelijk; onvermijdelijk; onweerlegbaar; vast en zeker
positive absoluut; beslist; onvoorwaardelijk; pertinent; ronduit; stellig; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker positief
unconditional absoluut; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
- bepaald; vast
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
absolutely absoluut; beslist; geheid; ongetwijfeld; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker enenmale; faliekant; finaal; hartstikke; helemaal; vierkant; volstrekt
actually beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker daadwerkelijk; eigenlijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; inderdaad; jawel; jazeker; werkelijk; zowaar
apparently 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel blijkbaar; kennelijk; ogenschijnlijk; schijnbaar; zo te zien
certainly absoluut; beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; jazeker; onvoorwaardelijk; pertinent; reëel; ronduit; stellig; ten enenmale; vast; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker inderdaad; jawel; jazeker
definitely absoluut; beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; jazeker; onvoorwaardelijk; pertinent; reëel; stellig; ten enenmale; vast; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker definitief; inderdaad; jawel; jazeker; onverandelijk; permanent; voorgoed
factually beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
genuinely beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
indeed 'tuurlijk; allicht; beslist; bijgevolg; dus; echt; feitelijk; geheid; gewis; heus; jazeker; logisch; natuurlijk; ongetwijfeld; onontkomelijk; reëel; stellig; uiteraard; vanzelfsprekend; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker; zonder twijfel daadwerkelijk; echt; effectief; heus; jawel; metterdaad; reëel; tja; trouwens; voorwaar; waar; waarachtig; warempel; wel; weliswaar; werkelijk; à propos
naturally 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel natuurlijk!; vanzelf!
obviously 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel blijkbaar; klaarblijkelijk; onmiskenbaar; overduidelijk
of course 'tuurlijk; absoluut; allicht; beslist; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; ronduit; stellig; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
positively absoluut; beslist; jazeker; ronduit; stellig; waarlijk; zeker
really beslist; echt; feitelijk; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker daadwerkelijk; echt; effectief; eigenlijk; feitelijk; heus; in feite; in werkelijkheid; inderdaad; jawel; jazeker; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk; zowaar
surely beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
to be sure 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel echt; heus; inderdaad; jawel; jazeker; werkelijk
truly beslist; echt; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker echt; heus; inderdaad; jawel; jazeker; voorwaar; werkelijk
truthfully beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
undoubtedly beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
without doubt 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; logisch; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
absolutely ja hoor; natuurlijk!
certainly ja hoor; natuurlijk!
indeed inderdaad; ja
of course ja hoor; natuurlijk!
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
certainly yes jazeker; waarlijk; zeker
sure absoluut; beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; onvoorwaardelijk; pertinent; ronduit; stellig; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker echt; effectief; heus; ja; metterdaad; onweerlegbaar; reëel; vast en zeker; waar; waarachtig; warempel; werkelijk
sure and certain absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker
undoubted absoluut; beslist; onvoorwaardelijk; pertinent; ronduit; stellig; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker

Verwante woorden van "zeker":


Synoniemen voor "zeker":


Antoniemen van "zeker":


Verwante definities voor "zeker":

 1. het is duidelijk om wie of wat het gaat1
  • een zekere Barend heeft gebeld1
 2. waar je niet aan twijfelt1
  • hij heeft het zeker gedaan1

Wiktionary: zeker

zeker
adjective
 1. waaraan niet getwijfeld hoeft te worden
zeker
en-pp
 1. definitely
adverb
 1. without question and beyond doubt
 2. emphatic affirmative answer
 3. without doubt, surely
 4. certainly, undoubtedly
adjective
 1. sure, positive, not doubting
 2. fit to be relied on
 3. certain, reliable

Cross Translation:
FromToVia
zeker certain; sure; safe; harmless; benign; secure; reliable; trustworthy; dependable; faithful; responsible sûrdont on ne douter pas ; certain ; indubitable ; vrai.

zeker vorm van zekeren:

zekeren werkwoord (zeker, zekert, zekerde, zekerden, gezekerd)

 1. zekeren
  to secure
  • secure werkwoord (secures, secured, securing)

Conjugations for zekeren:

o.t.t.
 1. zeker
 2. zekert
 3. zekert
 4. zekeren
 5. zekeren
 6. zekeren
o.v.t.
 1. zekerde
 2. zekerde
 3. zekerde
 4. zekerden
 5. zekerden
 6. zekerden
v.t.t.
 1. heb gezekerd
 2. hebt gezekerd
 3. heeft gezekerd
 4. hebben gezekerd
 5. hebben gezekerd
 6. hebben gezekerd
v.v.t.
 1. had gezekerd
 2. had gezekerd
 3. had gezekerd
 4. hadden gezekerd
 5. hadden gezekerd
 6. hadden gezekerd
o.t.t.t.
 1. zal zekeren
 2. zult zekeren
 3. zal zekeren
 4. zullen zekeren
 5. zullen zekeren
 6. zullen zekeren
o.v.t.t.
 1. zou zekeren
 2. zou zekeren
 3. zou zekeren
 4. zouden zekeren
 5. zouden zekeren
 6. zouden zekeren
diversen
 1. zeker!
 2. zekert!
 3. gezekerd
 4. zekerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor zekeren:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
secure borgen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
secure zekeren aan elkaar bevestigen; beveiligen; bevestigen; bewaren; deponeren; eigen maken; ergens aan bevestigen; iets bemachtigen; kopen; opslaan; van alarm voorzien; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastzetten; verbinden; verkrijgen; verwerven; verzekeren
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
secure veilig

Wiktionary: zekeren

zekeren
verb
 1. het touw waarmee iemand klimt op een veilige manier vasthouden

Verwante vertalingen van zeker