Engels

Uitgebreide vertaling voor enter into (Engels) in het Nederlands

enter into:

to enter into werkwoord (enters into, entered into, entering into)

 1. to enter into (tie on to; enter)
  aangaan; aanknopen
  • aangaan werkwoord (ga aan, gaat aan, ging aan, gingen aan, aangegaan)
  • aanknopen werkwoord (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)
 2. to enter into (note down; register; book; )
  boeken; noteren; vastleggen; registreren; opschrijven; optekenen
  • boeken werkwoord (boek, boekt, boekte, boekten, geboekt)
  • noteren werkwoord (noteer, noteert, noteerde, noteerden, genoteerd)
  • vastleggen werkwoord (leg vast, legt vast, legde vast, legden vast, vastgelegd)
  • registreren werkwoord (registreer, registreert, registreerde, registreerden, geregistreerd)
  • opschrijven werkwoord (schrijf op, schrijft op, schreef op, schreven op, opgeschreven)
  • optekenen werkwoord (teken op, tekent op, tekende op, tekenden op, opgetekend)
 3. to enter into (register)
  inboeken
  • inboeken werkwoord (boek in, boekt in, boekte in, boekten in, ingeboekt)
 4. to enter into (begin; start; take on)
  beginnen; aanknopen; aanbinden
  • beginnen werkwoord (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • aanknopen werkwoord (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)
  • aanbinden werkwoord (bind aan, bindt aan, bond aan, bonden aan, aangebonden)

Conjugations for enter into:

present
 1. enter into
 2. enter into
 3. enters into
 4. enter into
 5. enter into
 6. enter into
simple past
 1. entered into
 2. entered into
 3. entered into
 4. entered into
 5. entered into
 6. entered into
present perfect
 1. have entered into
 2. have entered into
 3. has entered into
 4. have entered into
 5. have entered into
 6. have entered into
past continuous
 1. was entering into
 2. were entering into
 3. was entering into
 4. were entering into
 5. were entering into
 6. were entering into
future
 1. shall enter into
 2. will enter into
 3. will enter into
 4. shall enter into
 5. will enter into
 6. will enter into
continuous present
 1. am entering into
 2. are entering into
 3. is entering into
 4. are entering into
 5. are entering into
 6. are entering into
subjunctive
 1. be entered into
 2. be entered into
 3. be entered into
 4. be entered into
 5. be entered into
 6. be entered into
diverse
 1. enter into!
 2. let's enter into!
 3. entered into
 4. entering into
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor enter into:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangaan concerning
aanknopen tie to
beginnen beginning; commencing; starting
boeken novels
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanbinden begin; enter into; start; take on
aangaan enter; enter into; tie on to affect; concern; regard; relate to; start; take upon oneself; touch; undertake
aanknopen begin; enter; enter into; start; take on; tie on to bring up; broach; broach a subject; cut into; put forward; put on the table
beginnen begin; enter into; start; take on be off; begin; break into; commence; get under way; herald; open; ring in; set in; set in motion; set up; start; start to; strike up; take off; take on; undertake
boeken book; enter into; inscribe; list; note; note down; record; register; write down post; put in writing; record; register
inboeken enter into; register
noteren book; enter into; inscribe; list; note; note down; record; register; write down declare; put in writing; record; register; take down; write down
opschrijven book; enter into; inscribe; list; note; note down; record; register; write down declare; register; take down; write down
optekenen book; enter into; inscribe; list; note; note down; record; register; write down put in writing; record; register; write down
registreren book; enter into; inscribe; list; note; note down; record; register; write down put in writing; record; register; sign up
vastleggen book; enter into; inscribe; list; note; note down; record; register; write down allocate; anchor; chain; fasten; fasten to a rope; fetter; fix; fix deposit; legally bind; make reservations; moor; put aside; put away; put on fixed deposit; reserve; secure; set aside; sign up; tie; tie up
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- embark; engage in; get mixed up in

Verwante vertalingen van enter into