Engels

Uitgebreide vertaling voor ask (Engels) in het Nederlands

ask:

to ask werkwoord (asks, asked, asking)

 1. to ask (request; require; apply to; )
  vragen; verzoeken; aanvragen; uitnodigen; aanzoeken
  • vragen werkwoord (vraag, vraagt, vroeg, vroegen, gevraagd)
  • verzoeken werkwoord (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)
  • aanvragen werkwoord (vraag aan, vraagt aan, vroeg aan, vroegen aan, aangevraagd)
  • uitnodigen werkwoord (nodig uit, nodigt uit, nodigde uit, nodigden uit, uitgenodigd)
  • aanzoeken werkwoord (zoek aan, zoekt aan, zocht aan, zochten aan, aangezocht)
 2. to ask (query; demand; wonder)
  vragen; vraag stellen
 3. to ask (beg; plead; request; )
  verzoeken; smeken; bidden; vragen
  • verzoeken werkwoord (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)
  • smeken werkwoord (smeek, smeekt, smeekte, smeekten, gesmeekt)
  • bidden werkwoord (bid, bidt, bad, baden, gebeden)
  • vragen werkwoord (vraag, vraagt, vroeg, vroegen, gevraagd)
 4. to ask (inquire)
  navragen
  • navragen werkwoord (vraag na, vraagt na, vroeg na, vroegen na, nagevraagd)

Conjugations for ask:

present
 1. ask
 2. ask
 3. asks
 4. ask
 5. ask
 6. ask
simple past
 1. asked
 2. asked
 3. asked
 4. asked
 5. asked
 6. asked
present perfect
 1. have asked
 2. have asked
 3. has asked
 4. have asked
 5. have asked
 6. have asked
past continuous
 1. was asking
 2. were asking
 3. was asking
 4. were asking
 5. were asking
 6. were asking
future
 1. shall ask
 2. will ask
 3. will ask
 4. shall ask
 5. will ask
 6. will ask
continuous present
 1. am asking
 2. are asking
 3. is asking
 4. are asking
 5. are asking
 6. are asking
subjunctive
 1. be asked
 2. be asked
 3. be asked
 4. be asked
 5. be asked
 6. be asked
diverse
 1. ask!
 2. let's ask!
 3. asked
 4. asking
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor ask:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvragen applying; applying for something; asking for; requesting
bidden devotions; grace; prayer
smeken appeals; entreaties; pleas; supplications
verzoeken questions; requests
vragen questions; requests
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvragen appeal; apply to; ask; beg; examine; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out apply for; ask for; claim; file a petition; petition; query; request
aanzoeken appeal; apply to; ask; beg; examine; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out
bidden appeal; ask; beg; beseech; implore; plead; pray; query; request hover; pray; say grace
navragen ask; inquire inquire; inquire about; make inquiries about; polling
smeken appeal; ask; beg; beseech; implore; plead; pray; query; request
uitnodigen appeal; apply to; ask; beg; examine; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out begin; call in; engage; enlist; initiate; invite; invoke; operationalize
verzoeken appeal; apply to; ask; beg; beseech; examine; implore; petition; plead; pray; pretest; query; request; require; test; try; try out apply for; ask for; claim; file a petition; petition; query; request
vraag stellen ask; demand; query; wonder
vragen appeal; apply to; ask; beg; beseech; demand; examine; implore; petition; plead; pray; pretest; query; request; require; test; try; try out; wonder apply for; ask for; claim; file a petition; petition; query; request
- call for; demand; enquire; expect; inquire; involve; necessitate; need; postulate; require; take
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- inquire

Verwante woorden van "ask":

 • asking

Synoniemen voor "ask":


Antoniemen van "ask":

 • obviate

Verwante definities voor "ask":

 1. make a request or demand for something to somebody1
  • She asked him for a loan1
 2. consider obligatory; request and expect1
  • Aren't we asking too much of these children?1
 3. inquire about1
  • I asked about their special today1
  • He had to ask directions several times1
 4. direct or put; seek an answer to1
  • ask a question1
 5. address a question to and expect an answer from1
  • The children asked me about their dead grandmother1
 6. require or ask for as a price or condition1
  • He is asking $200 for the table1
  • The kidnappers are asking a million dollars in return for the release of their hostage1
 7. require as useful, just, or proper1
  • This job asks a lot of patience and skill1

Wiktionary: ask

ask
verb
 1. make a request
 2. request an answer
ask
verb
 1. mondeling of schriftelijk informatie verzoeken
 2. mondeling of schriftelijk actie verzoeken

Cross Translation:
FromToVia
ask aanmanen einmahnen — an eine Verpflichtung oder Schuld erinnern
ask vragen fragen — (transitiv) eine Auskunft erbitten, um eine Auskunft bitten, eine Frage stellen
ask eisen; opeisen; rekenen; vereisen; vergen; voorschrijven; vorderen; inroepen; verzoeken; vragen; aanvragen; bestellen demander — Indiquer à quelqu’un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu’on désire obtenir de lui.
ask poseren; zitten; leggen; steken; plaatsen; stellen; stoppen; zetten; doen; situeren; stationeren; aanleggen; bouwen; construeren; fitten; installeren; maken; aanmaken; bedrijven; uitbrengen; uitrichten; uitvoeren poserplacer, mettre sur quelque chose.
ask bidden; inroepen; verzoeken; vragen; aanvragen prieradorer la divinité en lui demander une grâce, en la remercier d’une grâce.

Verwante vertalingen van ask