Engels

Uitgebreide vertaling voor petition (Engels) in het Nederlands

petition:

petition [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the petition (appeal)
  de aanvraag; de petitie; het verzoekschrift; het rekwest; het rekest
 2. the petition (appeal)
  het bezwaarschrift
 3. the petition (demand; claim; legal claim; action)
  de vordering; de claim; de eis
  • vordering [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • claim [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • eis [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 4. the petition
  het smeekschrift
 5. the petition
  het verzoekschrift

to petition werkwoord (petitions, petitioned, petitioning)

 1. to petition (request; require; ask; )
  vragen; verzoeken; aanvragen; uitnodigen; aanzoeken
  • vragen werkwoord (vraag, vraagt, vroeg, vroegen, gevraagd)
  • verzoeken werkwoord (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)
  • aanvragen werkwoord (vraag aan, vraagt aan, vroeg aan, vroegen aan, aangevraagd)
  • uitnodigen werkwoord (nodig uit, nodigt uit, nodigde uit, nodigden uit, uitgenodigd)
  • aanzoeken werkwoord (zoek aan, zoekt aan, zocht aan, zochten aan, aangezocht)
 2. to petition (request; apply for; query; ask for; file a petition)
  vragen; rekwestreren; aanvragen; verzoeken
  • vragen werkwoord (vraag, vraagt, vroeg, vroegen, gevraagd)
  • rekwestreren werkwoord (rekwestreer, rekwestreert, rekwestreerde, rekwestreerden, gerekwestreerd)
  • aanvragen werkwoord (vraag aan, vraagt aan, vroeg aan, vroegen aan, aangevraagd)
  • verzoeken werkwoord (verzoek, verzoekt, verzocht, verzochten, verzocht)

Conjugations for petition:

present
 1. petition
 2. petition
 3. petitions
 4. petition
 5. petition
 6. petition
simple past
 1. petitioned
 2. petitioned
 3. petitioned
 4. petitioned
 5. petitioned
 6. petitioned
present perfect
 1. have petitioned
 2. have petitioned
 3. has petitioned
 4. have petitioned
 5. have petitioned
 6. have petitioned
past continuous
 1. was petitioning
 2. were petitioning
 3. was petitioning
 4. were petitioning
 5. were petitioning
 6. were petitioning
future
 1. shall petition
 2. will petition
 3. will petition
 4. shall petition
 5. will petition
 6. will petition
continuous present
 1. am petitioning
 2. are petitioning
 3. is petitioning
 4. are petitioning
 5. are petitioning
 6. are petitioning
subjunctive
 1. be petitioned
 2. be petitioned
 3. be petitioned
 4. be petitioned
 5. be petitioned
 6. be petitioned
diverse
 1. petition!
 2. let's petition!
 3. petitioned
 4. petitioning
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor petition:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvraag appeal; petition HTTP request; case; contract; job; request; requisition; supplicant
aanvragen applying; applying for something; asking for; requesting
bezwaarschrift appeal; petition
claim action; claim; demand; legal claim; petition claim
eis action; claim; demand; legal claim; petition action; claim; condition; criterion; demand; legal claim; query; request; requisite; stipulation; term
petitie appeal; petition
rekest appeal; petition
rekwest appeal; petition
smeekschrift petition
verzoeken questions; requests
verzoekschrift appeal; petition
vordering action; claim; demand; legal claim; petition ascent; boom; claim; claiming; collection; debt-claim; debt-recovery; demand; increase; progress; progression; query; recovery; request; rise; uplift; upturn
vragen questions; requests
- orison; postulation; prayer; request
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvragen appeal; apply for; apply to; ask; ask for; beg; examine; file a petition; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out ask for; claim
aanzoeken appeal; apply to; ask; beg; examine; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out
rekwestreren apply for; ask for; file a petition; petition; query; request
uitnodigen appeal; apply to; ask; beg; examine; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out begin; call in; engage; enlist; initiate; invite; invoke; operationalize
verzoeken appeal; apply for; apply to; ask; ask for; beg; examine; file a petition; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out appeal; ask; ask for; beg; beseech; claim; implore; plead; pray; query; request
vragen appeal; apply for; apply to; ask; ask for; beg; examine; file a petition; petition; pretest; query; request; require; test; try; try out appeal; ask; ask for; beg; beseech; claim; demand; implore; plead; pray; query; request; wonder
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- address; memorial; supplication

Verwante woorden van "petition":

 • petitioning, petitions

Synoniemen voor "petition":


Verwante definities voor "petition":

 1. a formal message requesting something that is submitted to an authority1
 2. reverent petition to a deity1
 3. write a petition for something to somebody; request formally and in writing1

Wiktionary: petition

petition
noun
 1. formal, written request made to an official person
petition
noun
 1. een formeel verzoek ondertekend door een groep personen met een politiek of maatschappelijk doel
 2. een verzoekschrift waarmee men zich tot de rechter of een bestuursorgaan kan wenden om een bepaalde voorziening te krijgen

Cross Translation:
FromToVia
petition petitie Petition — schriftliches Gesuch (Bitte, Beschwerde) an das Staatsoberhaupt, das Parlament oder eine Behörde
petition aanvraag AntragGesuch, schriftliche Bitte
petition petitie pétitionaction de demander.

Verwante vertalingen van petition