Frans

Uitgebreide vertaling voor écarter (Frans) in het Nederlands

écarter:

écarter werkwoord (écarte, écartes, écartons, écartez, )

 1. écarter (éloigner; renvoyer; repousser; )
  verwijderen; afnemen; ecarteren; weghalen; lichten; verplaatsen; wegnemen; wegdoen; wegbrengen; afzonderen; vervreemden; wegwerken
  • verwijderen werkwoord (verwijder, verwijdert, verwijderde, verwijderden, verwijderd)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • ecarteren werkwoord (ecarteer, ecarteert, ecarteerde, ecarteerden, geecarteerd)
  • weghalen werkwoord (haal weg, haalt weg, haalde weg, haalden weg, weggehaald)
  • lichten werkwoord (licht, lichtte, lichtten, gelicht)
  • verplaatsen werkwoord (verplaats, verplaatst, verplaatste, verplaatsten, verplaatst)
  • wegnemen werkwoord (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • wegdoen werkwoord (doe weg, doet weg, deed weg, deden weg, weggedaan)
  • wegbrengen werkwoord (breng weg, brengt weg, bracht weg, brachten weg, weggebracht)
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • vervreemden werkwoord (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • wegwerken werkwoord (werk weg, werkt weg, werkte weg, werkten weg, weggewerkt)
 2. écarter (détourner)
  afwenden; afkeren
  • afwenden werkwoord (wend af, wendt af, wendde af, wendden af, afgewend)
  • afkeren werkwoord (keer af, keert af, keerde af, keerden af, afgekeerd)
 3. écarter (évacuer; repousser; s'éloigner)
  evacueren; leegruimen; ontruimen
  • evacueren werkwoord (evacueer, evacueert, evacueerde, evacueerden, geëvacueerd)
  • leegruimen werkwoord
  • ontruimen werkwoord (ontruim, ontruimt, ontruimde, ontruimden, ontruimd)
 4. écarter (faire abstraction de; rejeter; négliger; éliminer)
  verwaarlozen; wegcijferen
  • verwaarlozen werkwoord (verwaarloos, verwaarloost, verwaarloosde, verwaarloosden, verwaarloosd)
  • wegcijferen werkwoord (cijfer weg, cijfert weg, cijferde weg, cijferden weg, weggecijferd)
 5. écarter (défendre; se défendre; rejeter; )
  verdedigen; verweren; afweren; weren
  • verdedigen werkwoord (verdedig, verdedigt, verdedigde, verdedigden, verdedigd)
  • verweren werkwoord (verweer, verweert, verweerde, verweerden, verweerd)
  • afweren werkwoord (weer af, weert af, weerde af, weerden af, afgeweerd)
  • weren werkwoord (weer, weert, weerde, weerden, geweerd)
 6. écarter (jeter; congédier; décharger; démettre)
  ecarteren; afdanken
  • ecarteren werkwoord (ecarteer, ecarteert, ecarteerde, ecarteerden, geecarteerd)
  • afdanken werkwoord (dank af, dankt af, dankte af, dankten af, afgedankt)
 7. écarter (repousser)
  afhouden; terughouden
  • afhouden werkwoord (houd af, houdt af, hield af, hielden af, afgehouden)
  • terughouden werkwoord (houd terug, houdt terug, hield terug, hielden terug, teruggehouden)
 8. écarter (parer; empêcher; défendre; dévier; détourner)
  pareren; afweren; weren
  • pareren werkwoord (pareer, pareert, pareerde, pareerden, gepareerd)
  • afweren werkwoord (weer af, weert af, weerde af, weerden af, afgeweerd)
  • weren werkwoord (weer, weert, weerde, weerden, geweerd)
 9. écarter
  opensperren
  • opensperren werkwoord (sper open, spert open, sperde open, sperden open, opengesperd)
 10. écarter (étirement; mouvement d'étirement)

Conjugations for écarter:

Présent
 1. écarte
 2. écartes
 3. écarte
 4. écartons
 5. écartez
 6. écartent
imparfait
 1. écartais
 2. écartais
 3. écartait
 4. écartions
 5. écartiez
 6. écartaient
passé simple
 1. écartai
 2. écartas
 3. écarta
 4. écartâmes
 5. écartâtes
 6. écartèrent
futur simple
 1. écarterai
 2. écarteras
 3. écartera
 4. écarterons
 5. écarterez
 6. écarteront
subjonctif présent
 1. que j'écarte
 2. que tu écartes
 3. qu'il écarte
 4. que nous écartions
 5. que vous écartiez
 6. qu'ils écartent
conditionnel présent
 1. écarterais
 2. écarterais
 3. écarterait
 4. écarterions
 5. écarteriez
 6. écarteraient
passé composé
 1. ai écarté
 2. as écarté
 3. a écarté
 4. avons écarté
 5. avez écarté
 6. ont écarté
divers
 1. écarte!
 2. écartez!
 3. écartons!
 4. écarté
 5. écartant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor écarter:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afdanken licenciement; renvoi; virement
afhouden empêchement; interdiction; retenue
afkeren renoncement
afnemen diminution de force; décroissement de force; époussetage
afwenden détournement
afweren défense; résistance
ecarteren écarté
lichten lumières
verdedigen défense; résistance
verweren défense; délitation; résistance; usure; érosion
verwijderen amputation; enlèvement; reprise
wegnemen amputation; amputer; enlèvement; reprise; repriser
wegwerken élimination
weren défense; résistance
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afdanken congédier; décharger; démettre; jeter; écarter congédier; débaucher; décharger; dégommer; démettre; jeter dehors; licencier; mettre au rancart; mettre sur le pavé
afhouden repousser; écarter arrêter; chasser; contenir; contrecarrer; dissuader; décompter; déduire; empêcher; enrayer; lutter conte; repousser; retenir; se protéger de; stopper
afkeren détourner; écarter
afnemen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner aller chercher; amenuiser; amoindrir; améliorer; baisser; barboter; chiper; choper; collecter; diminuer; décliner; décroître; défaillir; dépoussiérer; dérober; emporter; enlever; enlever la poussière; faucher; lever; marauder; nettoyer; piller; piquer; prendre; rafler; ramasser; recueillir; retirer; réduire; régresser; rétrécir; s'emparer; se contracter; se restreindre; se rétrécir; subtiliser; voler; épousseter; ôter; ôter la poussière
afwenden détourner; écarter débouler; dérouler; détourner
afweren défendre; détourner; dévier; empêcher; parer; rejeter; repousser; résister; résister à; se débattre; se défendre; écarter
afzonderen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner dissocier; découpler; détacher; fissionner; isoler; mettre de côté; mettre à l'écart; mettre à part; réserver; séparer; tenir à l'écart
ecarteren aliéner; chasser; congédier; décharger; démettre; expulser; jeter; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner
evacueren repousser; s'éloigner; écarter; évacuer
leegruimen repousser; s'éloigner; écarter; évacuer
lichten aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner briller; commencer à faire jour; donner des éclairs; décharger; faire des éclairs; faire la levée; foudroyer; fulgurer; hisser; jaillir; lever; lever les lettres; monter; provoquer un éclat de lumière; se lever; soulever; tirer vers le haut; élever
ontruimen repousser; s'éloigner; écarter; évacuer
opensperren écarter
pareren défendre; détourner; dévier; empêcher; parer; écarter
terughouden repousser; écarter affecter; broyer; concasser; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; réserver; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
verdedigen défendre; parer; rejeter; repousser; résister; résister à; se débattre; se défendre; écarter défendre; protéger; préserver; sauvegarder
verplaatsen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner déplacer; pousser; repousser; transférer; transposer
vervreemden aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
verwaarlozen faire abstraction de; négliger; rejeter; écarter; éliminer négliger
verweren défendre; parer; rejeter; repousser; résister; résister à; se débattre; se défendre; écarter blackbouler; mettre en minorité; rejeter; renvoyer par un vote; repousser
verwijderen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner abandonner; annuler; désinstaller; ignorer; masquer; nettoyage; partir; quitter; s'en aller; s'envoler; supprimer
wegbrengen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner accompagner; conduire; emmener; escorter; mener; reconduire
wegcijferen faire abstraction de; négliger; rejeter; écarter; éliminer
wegdoen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner
weghalen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner aller chercher; améliorer; collecter; emporter; enlever; lever; prendre; ramasser; recueillir
wegnemen aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner aller chercher; améliorer; barboter; chiper; choper; collecter; dérober; emporter; enlever; faucher; lever; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; ramasser; recueillir; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
wegwerken aliéner; chasser; expulser; renvoyer; repousser; se débarrasser de; écarter; éloigner
weren défendre; détourner; dévier; empêcher; parer; rejeter; repousser; résister; résister à; se débattre; se défendre; écarter chasser; contenir; enrayer; lutter conte; repousser; se protéger de
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
spreidbeweging mouvement d'étirement; écarter; étirement

Synoniemen voor "écarter":


Wiktionary: écarter

écarter
verb
 1. (overgankelijk) (formeel, nld) verwijderen, terzijde schuiven

Cross Translation:
FromToVia
écarter spreiden; uitspreiden; strekken; uitstrekken; stretchen spread — to extend, stretch out (limbs etc)

Verwante vertalingen van écarter