Frans

Uitgebreide vertaling voor se contenir (Frans) in het Nederlands

se contenir:

se contenir werkwoord

 1. se contenir (maîtriser; retirer; apaiser; )
  beheersen; bedwingen; beteugelen; matigen; bedaren; intomen
  • beheersen werkwoord (beheers, beheerst, beheersde, beheersden, beheerst)
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
  • matigen werkwoord (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
  • bedaren werkwoord (bedaar, bedaart, bedaarde, bedaarden, bedaard)
  • intomen werkwoord (toom in, toomt in, toomde in, toomden in, ingetoomd)
 2. se contenir (s'arrêter; se taire; retenir; )
  stoppen; inhouden; blijven staan; stilstaan; stilhouden
  • stoppen werkwoord (stop, stopt, stopte, stopten, gestopt)
  • inhouden werkwoord (houd in, houdt in, hield in, hielden in, ingehouden)
  • blijven staan werkwoord (blijf staan, blijft staan, bleef staan, bleven staan, staan gebleven)
  • stilstaan werkwoord (sta stil, staat stil, stond stil, stonden stil, stil gestaan)
  • stilhouden werkwoord (houd stil, houdt stil, hield stil, hielden stil, stil gehouden)
 3. se contenir (se posséder; se commander)
  inhouden; rustig blijven; inslikken; beheersen
  • inhouden werkwoord (houd in, houdt in, hield in, hielden in, ingehouden)
  • rustig blijven werkwoord
  • inslikken werkwoord (slik in, slikt in, slikte in, slikten in, ingeslikt)
  • beheersen werkwoord (beheers, beheerst, beheersde, beheersden, beheerst)
 4. se contenir (maîtriser; retenir; réprimer; )
  onderdrukken; terughouden; in bedwang houden; bedwingen; beteugelen
  • onderdrukken werkwoord (onderdruk, onderdrukt, onderdrukte, onderdrukten, onderdrukt)
  • terughouden werkwoord (houd terug, houdt terug, hield terug, hielden terug, teruggehouden)
  • in bedwang houden werkwoord (houd in bedwang, houdt in bedwang, hield in bedwang, hielden in bedwang, in bedwang gehouden)
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
 5. se contenir (se retenir; se contraindre)
  zich bedwingen; inbinden
 6. se contenir (contraindre; contenir; retenir; )
  bedwingen; in bedwang houden; beteugelen
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • in bedwang houden werkwoord (houd in bedwang, houdt in bedwang, hield in bedwang, hielden in bedwang, in bedwang gehouden)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
 7. se contenir (se dominer)

Vertaal Matrix voor se contenir:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
inhouden renfermer
stilhouden arrêter
stoppen arrêt; arrêter; bouchage
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bedaren apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer apaiser; calmer
bedwingen apaiser; baisser de ton; brider; broyer; calmer; concasser; contenir; contraindre; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
beheersen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se commander; se contenir; se modérer; se posséder brider; contrôler; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refréner; régner; réprimer
beteugelen apaiser; baisser de ton; brider; broyer; calmer; concasser; contenir; contraindre; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser brider; contrôler; dominer; dompter; maîtriser; munir de brides; refréner; réprimer
blijven staan faire halte; ne plus bouger; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se contenir; se retenir; se taire; se tenir tranquille
goed houden se contenir; se dominer
groot houden se contenir; se dominer
in bedwang houden broyer; concasser; contenir; contraindre; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
inbinden se contenir; se contraindre; se retenir attacher; lier; ligoter; rendre épais; réduire en bouillant; rélier; épaissir en bouillant
inhouden faire halte; ne plus bouger; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se commander; se contenir; se posséder; se retenir; se taire; se tenir tranquille comporter; contenir; décompter; déduire; garder; impliquer; renfermer; retenir; signifier; vouloir dire
inslikken se commander; se contenir; se posséder avaler; engloutir; gober
intomen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer brider; contrôler; dominer; dompter; maîtriser; refréner; réprimer
matigen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer amoindrir; apaiser; baisser; calmer; diminuer; diminuer ses dépenses; gagner; modérer; ménager; raccourcir; réduire; réprimer; se garder de; se modérer; se restreindre; tempérer; utiliser avec parcimonie; économiser; épargner; étouffer
onderdrukken broyer; concasser; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser réprimer; étouffer
rustig blijven se commander; se contenir; se posséder
stilhouden faire halte; ne plus bouger; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se contenir; se retenir; se taire; se tenir tranquille
stilstaan faire halte; ne plus bouger; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se contenir; se retenir; se taire; se tenir tranquille arrêter; geler; rester immobile; se paralyser
stoppen faire halte; ne plus bouger; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se contenir; se retenir; se taire; se tenir tranquille abandonner; achever; arrêter; boucher; calfater; calfeutrer; casser; cesser; colmater; conclure; couper; donner un coup de frein; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; défaire; dégrafer; délimiter; déserter; détacher; dételer; dévisser; en finir; faire halte; finir; freiner; interrompre; laisser; limiter; mettre au point; mettre fin à; obturer; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; ralentir; reboucher; renoncer à; résilier; s'achever; s'arrêter; se terminer; stopper; suspendre; taper; tenir levé; terminer; étancher; être éliminé
terughouden broyer; concasser; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser affecter; repousser; réserver; écarter
zich bedwingen se contenir; se contraindre; se retenir

Verwante vertalingen van se contenir