Frans

Uitgebreide vertaling voor retenir (Frans) in het Nederlands

retenir:

retenir werkwoord (retiens, retient, retenons, retenez, )

 1. retenir (garder)
  houden; achterhouden; geen afstand doen van; inhouden
  • houden werkwoord (houd, houdt, hield, hielden, gehouden)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • inhouden werkwoord (houd in, houdt in, hield in, hielden in, ingehouden)
 2. retenir (louer; prendre en location; prendre à bail)
  huren; charteren
  • huren werkwoord (huur, huurt, huurde, huurden, gehuurd)
  • charteren werkwoord (charteer, charteert, charteerde, charteerden, gecharteerd)
 3. retenir (enregister; mémoriser)
  onthouden; opnemen; opslaan
  • onthouden werkwoord (onthoud, onthoudt, onthield, onthielden, onthouden)
  • opnemen werkwoord (neem op, neemt op, nam op, namen op, opgenomen)
  • opslaan werkwoord (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, opgeslagen)
 4. retenir (contrecarrer; empêcher; arrêter; stopper; dissuader)
  weerhouden; beletten; ervanaf houden; afhouden
  • weerhouden werkwoord (weerhoud, weerhoudt, weerhield, weerhielden, weerhouden)
  • beletten werkwoord (belet, belette, beletten, belet)
  • ervanaf houden werkwoord
  • afhouden werkwoord (houd af, houdt af, hield af, hielden af, afgehouden)
 5. retenir (s'arrêter; se taire; se retenir; )
  stoppen; inhouden; blijven staan; stilstaan; stilhouden
  • stoppen werkwoord (stop, stopt, stopte, stopten, gestopt)
  • inhouden werkwoord (houd in, houdt in, hield in, hielden in, ingehouden)
  • blijven staan werkwoord (blijf staan, blijft staan, bleef staan, bleven staan, staan gebleven)
  • stilstaan werkwoord (sta stil, staat stil, stond stil, stonden stil, stil gestaan)
  • stilhouden werkwoord (houd stil, houdt stil, hield stil, hielden stil, stil gehouden)
 6. retenir (décompter; déduire)
  in mindering brengen; verrekenen; aftrekken; inhouden; afhouden
  • verrekenen werkwoord (verreken, verrekent, verrekende, verrekenden, verrekend)
  • aftrekken werkwoord (trek af, trekt af, trok af, trokken af, afgetrokken)
  • inhouden werkwoord (houd in, houdt in, hield in, hielden in, ingehouden)
  • afhouden werkwoord (houd af, houdt af, hield af, hielden af, afgehouden)
 7. retenir (maîtriser; réprimer; se retenir; )
  onderdrukken; terughouden; in bedwang houden; bedwingen; beteugelen
  • onderdrukken werkwoord (onderdruk, onderdrukt, onderdrukte, onderdrukten, onderdrukt)
  • terughouden werkwoord (houd terug, houdt terug, hield terug, hielden terug, teruggehouden)
  • in bedwang houden werkwoord (houd in bedwang, houdt in bedwang, hield in bedwang, hielden in bedwang, in bedwang gehouden)
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
 8. retenir (contraindre; contenir; retirer; )
  bedwingen; in bedwang houden; beteugelen
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • in bedwang houden werkwoord (houd in bedwang, houdt in bedwang, hield in bedwang, hielden in bedwang, in bedwang gehouden)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
 9. retenir (ne pas laisser aller; tenir; garder; garder chez soi)
  vasthouden; niet laten gaan
 10. retenir (réserver; mettre à part; mettre de côté; )
  voorbehouden; reserveren
  • voorbehouden werkwoord (behoud voor, behoudt voor, behield voor, behielden voor, voorbehouden)
  • reserveren werkwoord (reserveer, reserveert, reserveerde, reserveerden, gereserveerd)
 11. retenir (se maintenir; maintenir; garder; conserver)
  handhaven; stand houden
 12. retenir (maîtriser; retirer; apaiser; )
  beheersen; bedwingen; beteugelen; matigen; bedaren; intomen
  • beheersen werkwoord (beheers, beheerst, beheersde, beheersden, beheerst)
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
  • matigen werkwoord (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
  • bedaren werkwoord (bedaar, bedaart, bedaarde, bedaarden, bedaard)
  • intomen werkwoord (toom in, toomt in, toomde in, toomden in, ingetoomd)
 13. retenir (emprisonner; tenir; détenir; )
  opsluiten; isoleren; interneren; gevangen zetten
  • opsluiten werkwoord (sluit op, sloot op, sloten op, opgesloten)
  • isoleren werkwoord (isoleer, isoleert, isoleerde, isoleerden, geïsoleerd)
  • interneren werkwoord (interneer, interneert, interneerde, interneerden, geïnterneerd)
  • gevangen zetten werkwoord (zet gevangen, zette gevangen, zetten gevangen, gevangen gezet)
 14. retenir (dissimuler; cacher; camoufler; )
  verbergen; achterhouden; verhullen; verduisteren; verstoppen; versluieren; verheimelijken; bemantelen
  • verbergen werkwoord (verberg, verbergt, verborg, verborgen, verborgen)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verhullen werkwoord (verhul, verhult, verhulde, verhulden, verhuld)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verstoppen werkwoord (verstop, verstopt, verstopte, verstopten, verstopt)
  • versluieren werkwoord (versluier, versluiert, versluierde, versluierden, versluierd)
  • verheimelijken werkwoord (verheimelijk, verheimelijkt, verheimelijkte, verheimelijkten, verheimelijkt)
  • bemantelen werkwoord (bemantel, bemantelt, bemantelde, bemantelden, bemanteld)
 15. retenir (cacher; camoufler; déguiser; )
  verbergen; achterhouden; verstoppen; verduisteren; verheimelijken; wegstoppen
  • verbergen werkwoord (verberg, verbergt, verborg, verborgen, verborgen)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verstoppen werkwoord (verstop, verstopt, verstopte, verstopten, verstopt)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verheimelijken werkwoord (verheimelijk, verheimelijkt, verheimelijkte, verheimelijkten, verheimelijkt)
  • wegstoppen werkwoord (stop weg, stopt weg, stopte weg, stopten weg, weggestopt)
 16. retenir (contrecarrer; contrarier; traverser les projets de; )
  tegenwerken; dwarsbomen; dwarsliggen
  • tegenwerken werkwoord (werk tegen, werkt tegen, werkte tegen, werkten tegen, tegengewerkt)
  • dwarsbomen werkwoord (dwarsboom, dwarsboomt, dwarsboomde, dwarsboomden, gedwarsboomd)
  • dwarsliggen werkwoord (lig dwars, ligt dwars, lag dwars, lagen dwars, dwarsgelegen)
 17. retenir (emprisonner; tenir; détenir; conserver; garder)
  opsluiten; vastzetten; in de cel zetten
 18. retenir (tenir)
 19. retenir (capter)

Conjugations for retenir:

Présent
 1. retiens
 2. retiens
 3. retient
 4. retenons
 5. retenez
 6. retiennent
imparfait
 1. retenais
 2. retenais
 3. retenait
 4. retenions
 5. reteniez
 6. retenaient
passé simple
 1. retins
 2. retins
 3. retint
 4. retînmes
 5. retîntes
 6. retinrent
futur simple
 1. retiendrai
 2. retiendras
 3. retiendra
 4. retiendrons
 5. retiendrez
 6. retiendront
subjonctif présent
 1. que je retienne
 2. que tu retiennes
 3. qu'il retienne
 4. que nous retenions
 5. que vous reteniez
 6. qu'ils retiennent
conditionnel présent
 1. retiendrais
 2. retiendrais
 3. retiendrait
 4. retiendrions
 5. retiendriez
 6. retiendraient
passé composé
 1. ai retenu
 2. as retenu
 3. a retenu
 4. avons retenu
 5. avez retenu
 6. ont retenu
divers
 1. retiens!
 2. retenez!
 3. retenons!
 4. retenu
 5. retenant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor retenir:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afhouden empêchement; interdiction; retenue
aftrekken distillation
beletten empêchement; interdiction; retenue
gevangen zetten captivité; détention; réclusion
houden fait de tenir
huren action de embaucher; action de engager
inhouden renfermer
onthouden abstention; abstinence; carême; jeûne; renonciation
opnemen absorption; enregistrement; fait d'ingurgiter
stilhouden arrêter
stoppen arrêt; arrêter; bouchage
vasthouden fait de tenir
vastzetten attache; fixation; immobilisation
verduisteren anomalie; désordre; détournement; escroquerie; fraude; irrégularité; irrégularités; malversation; obscurcissement; réception; tricherie; vol
weerhouden empêchement; interdiction; retenue
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achterhouden abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; garder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler affecter; cacher; celer; dissimuler; dérober; passer sous silence; réserver; se taire de quelque chose; subtiliser; taire; voler
afhouden arrêter; contrecarrer; dissuader; décompter; déduire; empêcher; retenir; stopper chasser; contenir; enrayer; lutter conte; repousser; se protéger de; écarter
aftrekken décompter; déduire; retenir branler; séparer l'un de l'autre; tirer
bedaren apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer apaiser; calmer
bedwingen apaiser; baisser de ton; brider; broyer; calmer; concasser; contenir; contraindre; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
beet hebben retenir; tenir
beheersen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer brider; contrôler; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refréner; régner; réprimer; se commander; se contenir; se posséder
beletten arrêter; contrecarrer; dissuader; empêcher; retenir; stopper bloquer; déranger; embarrasser; empêcher; entraver; faire obstacle à; gêner; interdire
bemantelen abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
beteugelen apaiser; baisser de ton; brider; broyer; calmer; concasser; contenir; contraindre; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser brider; contrôler; dominer; dompter; maîtriser; munir de brides; refréner; réprimer
blijven staan faire halte; ne plus bouger; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se contenir; se retenir; se taire; se tenir tranquille
charteren louer; prendre en location; prendre à bail; retenir affrètement
dwarsbomen arrêter; barrer; contrarier; contrecarrer; empêcher; frustrer; gêner; retenir; stopper; traverser les projets de
dwarsliggen arrêter; barrer; contrarier; contrecarrer; empêcher; frustrer; gêner; retenir; stopper; traverser les projets de
ervanaf houden arrêter; contrecarrer; dissuader; empêcher; retenir; stopper
geen afstand doen van garder; retenir
gevangen zetten conserver; détenir; emprisonner; garder; interner; retenir; tenir
handhaven conserver; garder; maintenir; retenir; se maintenir
houden garder; retenir
huren louer; prendre en location; prendre à bail; retenir
in bedwang houden broyer; concasser; contenir; contraindre; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
in de cel zetten conserver; détenir; emprisonner; garder; retenir; tenir
in mindering brengen décompter; déduire; retenir
inhouden décompter; déduire; faire halte; garder; ne plus bouger; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se contenir; se retenir; se taire; se tenir tranquille comporter; contenir; impliquer; renfermer; se commander; se contenir; se posséder; signifier; vouloir dire
interneren conserver; détenir; emprisonner; garder; interner; retenir; tenir
intomen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer brider; contrôler; dominer; dompter; maîtriser; refréner; réprimer
isoleren conserver; détenir; emprisonner; garder; interner; retenir; tenir isoler; mettre de côté; mettre à l'écart; rendre résistant au froid; rester neutre; réserver son opinion; séparer; étancher
matigen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer amoindrir; apaiser; baisser; calmer; diminuer; diminuer ses dépenses; gagner; modérer; ménager; raccourcir; réduire; réprimer; se garder de; se modérer; se restreindre; tempérer; utiliser avec parcimonie; économiser; épargner; étouffer
naar zich toe trekken capter; retenir tirer vers soi
niet laten gaan garder; garder chez soi; ne pas laisser aller; retenir; tenir
onderdrukken broyer; concasser; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser réprimer; étouffer
onthouden enregister; mémoriser; retenir apprendre par coeur; exhorter à; ne pas oublier; rappeler; refuser; rejeter; repousser; s'abstenir; s'abstenir de; se rappeler; se souvenir; se souvenir de; sommer de
opnemen enregister; mémoriser; retenir absorber; aspirer; assimiler; avaler; capturer; enregistrer; finir en faisant du bruit; incorporer; ingurgiter; ingérer; prendre; s'imprégner; surprendre
opslaan enregister; mémoriser; retenir archiver; conserver; emmagasiner; enregistrer; entreposer; placer; ranger; stocker
opsluiten conserver; détenir; emprisonner; garder; interner; retenir; tenir enfermer; fixer; immobiliser; mettre derrière les barreaux
reserveren garder; mettre de côté; mettre à l'écart; mettre à part; poser de côté; retenir; réserver affecter; effectuer des réservations; réserver
stand houden conserver; garder; maintenir; retenir; se maintenir
stilhouden faire halte; ne plus bouger; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se contenir; se retenir; se taire; se tenir tranquille
stilstaan faire halte; ne plus bouger; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se contenir; se retenir; se taire; se tenir tranquille arrêter; geler; rester immobile; se paralyser
stoppen faire halte; ne plus bouger; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se contenir; se retenir; se taire; se tenir tranquille abandonner; achever; arrêter; boucher; calfater; calfeutrer; casser; cesser; colmater; conclure; couper; donner un coup de frein; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; défaire; dégrafer; délimiter; déserter; détacher; dételer; dévisser; en finir; faire halte; finir; freiner; interrompre; laisser; limiter; mettre au point; mettre fin à; obturer; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; ralentir; reboucher; renoncer à; résilier; s'achever; s'arrêter; se terminer; stopper; suspendre; taper; tenir levé; terminer; étancher; être éliminé
tegenwerken arrêter; barrer; contrarier; contrecarrer; empêcher; frustrer; gêner; retenir; stopper; traverser les projets de compliquer; contrarier; contrecarrer; rendre difficile; s'opposer à; se rebeller
terughouden broyer; concasser; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser affecter; repousser; réserver; écarter
vasthebben retenir; tenir
vasthouden garder; garder chez soi; ne pas laisser aller; retenir; tenir compresser; comprimer; détenir; emprisonner; serrer; tordre
vastzetten conserver; détenir; emprisonner; garder; retenir; tenir agrafer; attacher; attacher à qc; coller; déposer sur un compte bancaire; enfermer; ficeler; fixer; immobiliser; installer; lier; marquer; mettre; mettre à l'attache; nouer; parapher; poser; renforcer; timbrer
verbergen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler masquer
verduisteren abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler assombrir; barboter; chiper; choper; dérober; enlever; enténébrer; faucher; marauder; obscurcir; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
verheimelijken abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler
verhullen abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
verrekenen décompter; déduire; retenir acquitter; compenser; faire un mauvais calcul; mal calculer; payer; porter en compte; régler; se tromper; solder
versluieren abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
verstoppen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler s'abriter; se cacher; se mettre à l'abri
voorbehouden garder; mettre de côté; mettre à l'écart; mettre à part; poser de côté; retenir; réserver
weerhouden arrêter; contrecarrer; dissuader; empêcher; retenir; stopper
wegstoppen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; voiler cacher; enlever; refouler

Synoniemen voor "retenir":


Wiktionary: retenir

retenir
verb
 1. minder heftig te keer gaan
 2. in het geheugen bewaren
 3. iets of iemand stoppen
 4. beletten om iets te doen

Cross Translation:
FromToVia
retenir onthouden; overdragen carry — in an addition
retenir tegenhouden hold — to cause to wait
retenir onthouden remember — to memorize
retenir behouden retain — to keep in possession or use
retenir vasthouden festhalten — in der Hand halten; packen; greifen
retenir vaststellen festhaltendeutlich erwähnen; in Erinnerung rufen
retenir onthouden merken — (reflexiv) etwas im Gedächtnis speichern

Verwante vertalingen van retenir