Frans

Uitgebreide vertaling voor fixer (Frans) in het Nederlands

fixer:

fixer werkwoord (fixe, fixes, fixons, fixez, )

 1. fixer (attacher; lier; mettre; ficeler; mettre à l'attache)
  vastleggen; bevestigen; vastmaken; verzekeren; verbinden; vastzetten; vastbinden
  • vastleggen werkwoord (leg vast, legt vast, legde vast, legden vast, vastgelegd)
  • bevestigen werkwoord (bevestig, bevestigt, bevestigde, bevestigden, bevestigd)
  • vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)
  • verzekeren werkwoord (verzeker, verzekert, verzekerde, verzekerden, verzekerd)
  • verbinden werkwoord (verbind, verbindt, verbond, verbonden, verbonden)
  • vastzetten werkwoord (zet vast, zette vast, zetten vast, vastgezet)
  • vastbinden werkwoord (bind vast, bindt vast, bond vast, bonden vast, vastgebonden)
 2. fixer (attacher; assujettir; rattacher; caler)
  aanhechten; bevestigen; hechten
  • aanhechten werkwoord (hecht aan, hechtte aan, hechtten aan, aangehecht)
  • bevestigen werkwoord (bevestig, bevestigt, bevestigde, bevestigden, bevestigd)
  • hechten werkwoord (hecht, hechtte, hechtten, gehecht)
 3. fixer (attacher à qc; attacher; installer; )
  bevestigen; ergens aan bevestigen; vastzetten; vastmaken
  • bevestigen werkwoord (bevestig, bevestigt, bevestigde, bevestigden, bevestigd)
  • vastzetten werkwoord (zet vast, zette vast, zetten vast, vastgezet)
  • vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)
 4. fixer (regarder; contempler)
  kijken; toeschouwen; schouwen
  • kijken werkwoord (kijk, kijkt, keek, keken, gekeken)
  • toeschouwen werkwoord (schouw toe, schouwt toe, schouwde toe, schouwden toe, toegeschouwd)
  • schouwen werkwoord (schouw, schouwt, schouwde, schouwden, geschouwd)
 5. fixer (observer; examiner; considérer; )
  gadeslaan; bekijken; toeschouwen; aankijken
  • gadeslaan werkwoord (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • toeschouwen werkwoord (schouw toe, schouwt toe, schouwde toe, schouwden toe, toegeschouwd)
  • aankijken werkwoord (kijk aan, kijkt aan, keek aan, keken aan, aangekeken)
 6. fixer (attacher; lier)
  vastmaken; aan elkaar bevestigen
  • vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)
  • aan elkaar bevestigen werkwoord (bevestig aan elkaar, bevestigt aan elkaar, bevestigde aan elkaar, bevestigden aan elkaar, aan elkaar bevestigd)
 7. fixer (conseiller; suggérer; insinuer; )
  adviseren; suggereren; raden; ingeven; iets aanraden
  • adviseren werkwoord (adviseer, adviseert, adviseerde, adviseerden, geadviseerd)
  • suggereren werkwoord (suggereer, suggereert, suggereerde, suggereerden, gesuggereerd)
  • raden werkwoord (raad, raadt, ried, rieden, geraden)
  • ingeven werkwoord (geef in, geeft in, gaf in, gaven in, ingegeven)
  • iets aanraden werkwoord
 8. fixer (ligoter; nouer; lier; )
  binden; knevelen; vastbinden; strikken; vastmaken; knopen
  • binden werkwoord (bind, bindt, bond, bonden, gebonden)
  • knevelen werkwoord (knevel, knevelt, knevelde, knevelden, gekneveld)
  • vastbinden werkwoord (bind vast, bindt vast, bond vast, bonden vast, vastgebonden)
  • strikken werkwoord (strik, strikt, strikte, strikten, gestrikt)
  • vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)
  • knopen werkwoord (knoop, knoopt, knoopte, knoopten, geknoopt)
 9. fixer (visser; serrer)
  door draaien vastmaken; aandraaien
 10. fixer (coller; attacher; engluer; rattacher; s'attacher)
  vasthechten; hechten; lijmen; vastplakken; vastlijmen; opplakken
  • vasthechten werkwoord (hecht vast, hechtte vast, hechtten vast, vastgehecht)
  • hechten werkwoord (hecht, hechtte, hechtten, gehecht)
  • lijmen werkwoord (lijm, lijmt, lijmde, lijmden, gelijmd)
  • vastplakken werkwoord (plak vast, plakt vast, plakte vast, plakten vast, vastgeplakt)
  • vastlijmen werkwoord (lijm vast, lijmt vast, lijmde vast, lijmden vast, vastgelijmd)
  • opplakken werkwoord (plak op, plakt op, plakte op, plakten op, opgeplakt)
 11. fixer (accrocher; connecter; embrayer; )
  aankoppelen; aanhaken; vastkoppelen; vasthaken
  • aankoppelen werkwoord (koppel aan, koppelt aan, koppelde aan, koppelden aan, aangekoppeld)
  • aanhaken werkwoord (haak aan, haakt aan, haakte aan, haakten aan, aangehaakt)
  • vastkoppelen werkwoord (koppel vast, koppelt vast, koppelde vast, koppelden vast, vastgekoppeld)
  • vasthaken werkwoord (haak vast, haakt vast, haakte vast, haakten vast, vastgehaakt)
 12. fixer (coucher; mettre; déposer; )
  neerleggen; onderuit halen
 13. fixer (enfermer; immobiliser)
  opsluiten; vastzetten
  • opsluiten werkwoord (sluit op, sloot op, sloten op, opgesloten)
  • vastzetten werkwoord (zet vast, zette vast, zetten vast, vastgezet)
 14. fixer (repeser; prévaloir; apprécier; )
  overwegen; afwegen; overdenken
  • overwegen werkwoord (overweeg, overweegt, overwoog, overwogen, overwogen)
  • afwegen werkwoord (weeg af, weegt af, woog af, wogen af, afgewogen)
  • overdenken werkwoord (overdenk, overdenkt, overdacht, overdachten, overdacht)
 15. fixer (aiguilleter; lier; attacher; nouer)
  vastbinden; vastsjorren
  • vastbinden werkwoord (bind vast, bindt vast, bond vast, bonden vast, vastgebonden)
  • vastsjorren werkwoord (sjor vast, sjort vast, sjorde vast, sjorden vast, vastgesjord)
 16. fixer (boucler; attacher)
  vastgespen; aangespen
  • vastgespen werkwoord (gesp vast, gespt vast, gespte vast, gespten vast, vastgegespt)
  • aangespen werkwoord (gesp aan, gespt aan, gespte aan, gespten aan, aangegespt)
 17. fixer (boucler; attacher)
  dichtsnoeren; toegespen; dichtgespen
  • dichtsnoeren werkwoord
  • toegespen werkwoord (gesp toe, gespt toe, gespte toe, gespten toe, toegegespt)
  • dichtgespen werkwoord (gesp dicht, gespt dicht, gespte dicht, gespten dicht, dichtgegespt)
 18. fixer (ficeler; lier; attacher; )
  dichtbinden; toebinden
  • dichtbinden werkwoord (bind dicht, bindt dicht, bond dicht, bonden dicht, dichtgebonden)
  • toebinden werkwoord (bind toe, bindt toe, bond toe, bonden toe, toegebonden)

Conjugations for fixer:

Présent
 1. fixe
 2. fixes
 3. fixe
 4. fixons
 5. fixez
 6. fixent
imparfait
 1. fixais
 2. fixais
 3. fixait
 4. fixions
 5. fixiez
 6. fixaient
passé simple
 1. fixai
 2. fixas
 3. fixa
 4. fixâmes
 5. fixâtes
 6. fixèrent
futur simple
 1. fixerai
 2. fixeras
 3. fixera
 4. fixerons
 5. fixerez
 6. fixeront
subjonctif présent
 1. que je fixe
 2. que tu fixes
 3. qu'il fixe
 4. que nous fixions
 5. que vous fixiez
 6. qu'ils fixent
conditionnel présent
 1. fixerais
 2. fixerais
 3. fixerait
 4. fixerions
 5. fixeriez
 6. fixeraient
passé composé
 1. ai fixé
 2. as fixé
 3. a fixé
 4. avons fixé
 5. avez fixé
 6. ont fixé
divers
 1. fixe!
 2. fixez!
 3. fixons!
 4. fixé
 5. fixant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

fixer [la ~] zelfstandig naamwoord

 1. la fixer (ajuster)
  vastmaken; de bevestiging
 2. la fixer (rattachement; fait de fixer)
  aanhechten; vasthechten

Vertaal Matrix voor fixer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangespen bouclage
aanhaken accrochage; crochet
aanhechten fait de fixer; fixer; rattachement affichage; apposition
aankijken regard
afwegen considération
bevestiging ajuster; fixer ACK; accusé de réception; affirmation; annonce; attache; communication; confirmation; consolidation; faire-part; fixation; installation
dichtgespen bouclage
dichtsnoeren bouclage
kijken regard
knopen noeuds
lijmen action de coller; collage; coller; fait de coller
neerleggen fait de flinguer; fait de tirer; fait de tuer
overwegen considération
schouwen cheminées
vastgespen bouclage
vasthaken accrochage; agrafage
vasthechten fait de fixer; fixer; rattachement
vastlijmen action de coller; collage; coller; fait de coller
vastmaken ajuster; fixer
vastplakken coller; engluer; scotcher
vastzetten attache; fixation; immobilisation
verbinden jonction; union
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aan elkaar bevestigen attacher; fixer; lier
aandraaien fixer; serrer; visser enclencher; faire fonctionner; mettre en circuit; mettre en marche
aangespen attacher; boucler; fixer
aanhaken accrocher; adhérer; agrafer; attacher; connecter; embrayer; fixer
aanhechten assujettir; attacher; caler; fixer; rattacher agrafer
aankijken considérer; examiner; fixer; observer; regarder; surveiller; voir jeter les yeux sur; jeter un coup d'oeil sur; jeter un regard; regarder
aankoppelen accrocher; adhérer; agrafer; attacher; connecter; embrayer; fixer accrocher; adhérer; coller à; s'attacher à
adviseren apprécier; conjecturer; conseiller; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; insinuer; priser; recommander; suggérer; taxer; évaluer conseiler; conseiller; donner un avis; préconiser; recommander
afwegen apprécier; conjecturer; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; prévaloir; repeser; taxer; évaluer considérer; contempler; délibérer; envisager; estimer; examiner; méditer; peser; peser avec soin; taxer; évaluer
bekijken considérer; examiner; fixer; observer; regarder; surveiller; voir aller se faire foutre; aller se faire voir; apercevoir; considérer; constater; contempler; contrôler; discerner; distinguer; dévisager; embrasser du regard; enregistrer; examiner; faire observer; faire remarquer; faire une inspection de; inspecter; observer; passer en revue; percevoir; regarder; regarder faire; remarquer; se foutre la paix; se rendre compte de; soumettre à une inspection; surveiller; visiter; voir
bevestigen agrafer; assujettir; attacher; attacher à qc; caler; coller; ficeler; fixer; installer; lier; marquer; mettre; mettre à l'attache; nouer; parapher; poser; rattacher; renforcer; timbrer adhérer à; approuver; attacher; boutonner; confirmer; consentir; entériner; nouer; ratifier; sceller; souscire à; valider
binden attacher; bâillonner; ficeler; fixer; garrotter; lier; ligoter; nouer; relier attacher; captiver; enchaîner; joindre; lier; ligoter; passer les menottes; prendre; relier; rélier; saisir
dichtbinden attacher; ficeler; fixer; lier; ligoter; nouer; relier boucler; clore; fermer; ficeler; lier; relier
dichtgespen attacher; boucler; fixer
dichtsnoeren attacher; boucler; fixer attacher; enfiler; lacer
door draaien vastmaken fixer; serrer; visser
ergens aan bevestigen agrafer; attacher; attacher à qc; coller; fixer; installer; lier; marquer; nouer; parapher; poser; renforcer; timbrer
gadeslaan considérer; examiner; fixer; observer; regarder; surveiller; voir apercevoir; distinguer; observer; percevoir; remarquer; se rendre compte de; voir
hechten assujettir; attacher; caler; coller; engluer; fixer; rattacher; s'attacher coudre; suturer
iets aanraden apprécier; conjecturer; conseiller; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; insinuer; priser; recommander; suggérer; taxer; évaluer
ingeven apprécier; conjecturer; conseiller; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; insinuer; priser; recommander; suggérer; taxer; évaluer administrer; animer; appliquer; couler à l'oreille; dicter; donner un médicament; enthousiasmer; faire avaler; faire consommer; faire prendre; indiquer; inspirer; prédire; souffler; stimuler; suggérer; verser; vivifier
kijken contempler; fixer; regarder apercevoir; constater; discerner; distinguer; embrasser du regard; enregistrer; faire observer; faire remarquer; observer; percevoir; regarder; remarquer; voir
knevelen attacher; bâillonner; ficeler; fixer; garrotter; lier; ligoter; nouer; relier
knopen attacher; bâillonner; ficeler; fixer; garrotter; lier; ligoter; nouer; relier attacher; attacher ensemble; attacher l'un à l'autre; boutonner; lier; lier ensemble; nouer; nouer ensemble; rattacher; relier
lijmen attacher; coller; engluer; fixer; rattacher; s'attacher adhérer; coller; engluer; fixer avec de la colle; scotcher
neerleggen coucher; déposer; faire asseoir; fixer; installer; insérer; mettre; placer; poser coucher; déposer; garder; installer; mettre; placer; planter; poser; poser qch; préserver; ranger; situer; stationner
onderuit halen coucher; déposer; faire asseoir; fixer; installer; insérer; mettre; placer; poser
opplakken attacher; coller; engluer; fixer; rattacher; s'attacher
opsluiten enfermer; fixer; immobiliser conserver; détenir; emprisonner; garder; interner; mettre derrière les barreaux; retenir; tenir
overdenken apprécier; conjecturer; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; prévaloir; repeser; taxer; évaluer considérer; contempler; délibérer; envisager; estimer; examiner; méditer; peser; réfléchir; songer; taxer; évaluer; être pensif
overwegen apprécier; conjecturer; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; prévaloir; repeser; taxer; évaluer conférer; considérer; contempler; débattre; délibérer; envisager; examiner; méditer; peser; réfléchir
raden apprécier; conjecturer; conseiller; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; insinuer; priser; recommander; suggérer; taxer; évaluer conjecturer; deviner; estimer; faire une expertise; présumer; présupposer; spéculer; supposer
schouwen contempler; fixer; regarder examiner; faire une inspection de; inspecter; parcourir
strikken attacher; bâillonner; ficeler; fixer; garrotter; lier; ligoter; nouer; relier attacher; attacher ensemble; attacher l'un à l'autre; attirer dans un piège; lier; lier ensemble; nouer; piéger; rattacher; tendre un piège à
suggereren apprécier; conjecturer; conseiller; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; insinuer; priser; recommander; suggérer; taxer; évaluer avancer; entamer; lancer; proposer; soulever; suggérer
toebinden attacher; ficeler; fixer; lier; ligoter; nouer; relier boucler; clore; fermer; ficeler; lier; relier
toegespen attacher; boucler; fixer
toeschouwen considérer; contempler; examiner; fixer; observer; regarder; surveiller; voir
vastbinden aiguilleter; attacher; bâillonner; ficeler; fixer; garrotter; lier; ligoter; mettre; mettre à l'attache; nouer; relier aborder; accoster; amarrer
vastgespen attacher; boucler; fixer
vasthaken accrocher; adhérer; agrafer; attacher; connecter; embrayer; fixer
vasthechten attacher; coller; engluer; fixer; rattacher; s'attacher
vastkoppelen accrocher; adhérer; agrafer; attacher; connecter; embrayer; fixer accrocher; adhérer; coller à; s'attacher à
vastleggen attacher; ficeler; fixer; lier; mettre; mettre à l'attache aborder; accoster; amarrer; annoter; attacher; consigner; contracter; déposer de l'argent; effectuer des réservations; enchaîner; enregister; indexer; inscrire; lier; mettre à l'attache; noter; register; signer; signer un contrat avec
vastlijmen attacher; coller; engluer; fixer; rattacher; s'attacher adhérer; attacher; coller; engluer; fixer avec de la colle; scotcher
vastmaken agrafer; attacher; attacher à qc; bâillonner; coller; ficeler; fixer; garrotter; installer; lier; ligoter; marquer; mettre; mettre à l'attache; nouer; parapher; poser; relier; renforcer; timbrer aborder; accoster; amarrer; épingler
vastplakken attacher; coller; engluer; fixer; rattacher; s'attacher adhérer; attacher; coller; coller ensemble; engluer; fixer avec de la colle; ne pas décoller; plaquer; s'attacher; s'attacher à; scotcher; se coller
vastsjorren aiguilleter; attacher; fixer; lier; nouer
vastzetten agrafer; attacher; attacher à qc; coller; enfermer; ficeler; fixer; immobiliser; installer; lier; marquer; mettre; mettre à l'attache; nouer; parapher; poser; renforcer; timbrer conserver; déposer sur un compte bancaire; détenir; emprisonner; garder; immobiliser; retenir; tenir
verbinden attacher; ficeler; fixer; lier; mettre; mettre à l'attache accoupler; adjoindre; assembler; associer; attacher; attacher ensemble; boutonner; connecter; enchaîner; joindre; lier; lier ensemble; nouer; rattacher à; relier; réunir en accouplant; se connecter; unir
verzekeren attacher; ficeler; fixer; lier; mettre; mettre à l'attache assurer; certifier; garantir; rassurer; ratifier; répondre pour; se porter caution pour; se porter garant; être garant de

Synoniemen voor "fixer":


Wiktionary: fixer

fixer fixer
verb
 1. vastmaken
 2. richten

Cross Translation:
FromToVia
fixer beschikken; bepalen; vaststellen appoint — to constitute; to ordain; to prescribe; to fix the time and place of
fixer vastmaken fasten — to attach or connect in a secure manner
fixer staren; turen gaze — To stare intently or earnestly
fixer bepalen set — to determine
fixer vastmaken; bevestigen befestigen — etwas an einer Stelle so anbringen, dass es hält
fixer turen starren — bewegungslos auf jemanden oder etwas schauen

Verwante vertalingen van fixer