Frans

Uitgebreide vertaling voor entamer (Frans) in het Nederlands

entamer:

entamer werkwoord (entame, entames, entamons, entamez, )

 1. entamer (commencer; commencer à; démarrer; )
  starten; beginnen; aanvangen; van start gaan
  • starten werkwoord (start, startte, startten, gestart)
  • beginnen werkwoord (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • aanvangen werkwoord (vang aan, vangt aan, ving aan, vingen aan, aangevangen)
  • van start gaan werkwoord
 2. entamer (couper; cisailler; mordre; tailler)
  snijden; afsnijden
  • snijden werkwoord (snijd, snijdt, sneed, sneden, gesneden)
  • afsnijden werkwoord (snijd af, snijdt af, sneed af, sneden af, afgesneden)
 3. entamer (entamer la conversation; ouvrir; aborder; )
  ter sprake brengen; aansnijden; starten; entameren; openen; opwerpen; gesprek aanknopen; te berde brengen; aankaarten; aanknopen
  • ter sprake brengen werkwoord (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aansnijden werkwoord (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • starten werkwoord (start, startte, startten, gestart)
  • entameren werkwoord
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • opwerpen werkwoord (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • gesprek aanknopen werkwoord
  • te berde brengen werkwoord (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • aankaarten werkwoord (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • aanknopen werkwoord (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)
 4. entamer (émettre l'opinion; proposer; postuler; )
  stellen; poneren; naar voren brengen; opperen
  • stellen werkwoord (stel, stelt, stelde, stelden, gesteld)
  • poneren werkwoord (poneer, poneert, poneerde, poneerden, geponeerd)
  • naar voren brengen werkwoord (breng naar voren, brengt naar voren, bracht naar voren, brachten naar voren, naar voren gebracht)
  • opperen werkwoord (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
 5. entamer (entreprendre; engager; commencer; )
  ondernemen; aangaan
  • ondernemen werkwoord (onderneem, onderneemt, ondernam, ondernamen, ondernomen)
  • aangaan werkwoord (ga aan, gaat aan, ging aan, gingen aan, aangegaan)
 6. entamer
  aankaarten; ter sprake brengen; aansnijden; op tafel leggen
  • aankaarten werkwoord (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • ter sprake brengen werkwoord (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aansnijden werkwoord (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • op tafel leggen werkwoord
 7. entamer (accueillir; recevoir; prendre; )
  ontvangen; accepteren; aannemen; aanvaarden; in ontvangst nemen
  • ontvangen werkwoord (ontvang, ontvangt, ontving, ontvingen, ontvangen)
  • accepteren werkwoord (accepteer, accepteert, accepteerde, accepteerden, geaccepteerd)
  • aannemen werkwoord (neem aan, neemt aan, nam aan, namen aan, aangenomen)
  • aanvaarden werkwoord (aanvaard, aanvaardt, aanvaardde, aanvaardden, aanvaard)
  • in ontvangst nemen werkwoord (neem in ontvangst, neemt in ontvangst, nam in ontvangst, namen in ontvangst, in ontvangst genomen)
 8. entamer (commencer; démarrer; débuter)
  beginnen; aanknopen; aanbinden
  • beginnen werkwoord (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • aanknopen werkwoord (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)
  • aanbinden werkwoord (bind aan, bindt aan, bond aan, bonden aan, aangebonden)
 9. entamer (débuter; ouvrir; commencer; )
  beginnen; aanbreken; een begin nemen
  • beginnen werkwoord (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • aanbreken werkwoord (breek aan, breekt aan, brak aan, braken aan, aangebroken)
  • een begin nemen werkwoord
 10. entamer (suggérer; proposer; lancer; avancer; soulever)
  suggereren; naar voren brengen; opperen
  • suggereren werkwoord (suggereer, suggereert, suggereerde, suggereerden, gesuggereerd)
  • naar voren brengen werkwoord (breng naar voren, brengt naar voren, bracht naar voren, brachten naar voren, naar voren gebracht)
  • opperen werkwoord (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
 11. entamer (mettre sur la table; alléguer; soulever; )
  ter sprake brengen; aanvoeren; entameren; aansnijden; opwerpen; aankaarten; te berde brengen; op tafel leggen; opperen
  • ter sprake brengen werkwoord (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aanvoeren werkwoord (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • entameren werkwoord
  • aansnijden werkwoord (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • opwerpen werkwoord (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • aankaarten werkwoord (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • te berde brengen werkwoord (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • op tafel leggen werkwoord
  • opperen werkwoord (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)

Conjugations for entamer:

Présent
 1. entame
 2. entames
 3. entame
 4. entamons
 5. entamez
 6. entament
imparfait
 1. entamais
 2. entamais
 3. entamait
 4. entamions
 5. entamiez
 6. entamaient
passé simple
 1. entamai
 2. entamas
 3. entama
 4. entamâmes
 5. entamâtes
 6. entamèrent
futur simple
 1. entamerai
 2. entameras
 3. entamera
 4. entamerons
 5. entamerez
 6. entameront
subjonctif présent
 1. que j'entame
 2. que tu entames
 3. qu'il entame
 4. que nous entamions
 5. que vous entamiez
 6. qu'ils entament
conditionnel présent
 1. entamerais
 2. entamerais
 3. entamerait
 4. entamerions
 5. entameriez
 6. entameraient
passé composé
 1. ai entamé
 2. as entamé
 3. a entamé
 4. avons entamé
 5. avez entamé
 6. ont entamé
divers
 1. entame!
 2. entamez!
 3. entamons!
 4. entamé
 5. entamant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor entamer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangaan concerner; fait d'affecter; fait de toucher à
aanknopen attaché; boutonné; lié
aannemen accepter; adoptir; hypothèse; supposition
aansnijden fait d'entamer
aanvaarden acceptation; adoption; prise de possession; prise en charge
aanvangen commencement; début
aanvoeren direction; tête
accepteren acceptation
afsnijden coupe; trancher
beginnen commencement; début
entameren fait d'entamer
opwerpen jeter en l'air; lancer
poneren postulat; proposition
stellen postulat; proposition
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanbinden commencer; débuter; démarrer; entamer
aanbreken commencer; débuter; démarrer; entamer; entreprendre; entrer en vigueur; lancer; mettre en marche; ouvrir; partir; s'activer; s'y mettre; se mettre en mouvement; étrenner
aangaan commencer; débuter; démarrer; engager; entamer; entreprendre; mettre en marche; prendre; toucher atteindre; compatir; concerner; engager; intéresser; lier; nouer; regarder; s'agir de; s'intéresser; se rapporter à; toucher
aankaarten aborder; alléguer; avancer; citer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; invoquer; lancer; mettre en avant; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer; présenter; soulever
aanknopen aborder; avancer; commencer; débuter; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer engager; lier; nouer
aannemen accepter; accueillir; assumer; engager; entamer; prendre; ramasser; recevoir accepter; accepter un cadeau; admettre; adopter; assumer; croire; croire en; embaucher; engager; estimer; nommer; penser; prendre; prendre en charge; prendre en service; présumer; recruter; supposer
aansnijden aborder; alléguer; avancer; citer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; invoquer; lancer; mettre en avant; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer; présenter; soulever
aanvaarden accepter; accueillir; assumer; engager; entamer; prendre; ramasser; recevoir accepter; accepter un cadeau; admettre; adopter; assumer; ne pas se défendre de qc; prendre; s'accomoder de qc; s'arranger de qc; se contenter de qc; se laisser attribuer qc
aanvangen activer; amorcer; commencer; commencer à; donner le signal du départ pour; débuter; démarrer; engager; entamer; entreprendre; entrer en vigueur; envoyer; faire; lancer; mettre en marche; ouvrir; partir; prendre; s'activer; se mettre en mouvement; toucher
aanvoeren aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever administrer; avancer; avancer des arguments; avoir le commandement; commander; conduire; diriger; gouverner; gérer; lancer; manier; mener; ordonner; piloter; proposer; présider
accepteren accepter; accueillir; assumer; engager; entamer; prendre; ramasser; recevoir accepter; accepter un cadeau; admettre; adopter; assumer; ne pas se défendre de qc; prendre; s'accomoder de qc; s'arranger de qc; se contenter de qc; se laisser attribuer qc
afsnijden cisailler; couper; entamer; mordre; tailler
beginnen activer; amorcer; commencer; commencer à; donner le signal du départ pour; débuter; démarrer; engager; entamer; entreprendre; entrer en vigueur; envoyer; faire; lancer; mettre en marche; ouvrir; partir; prendre; s'activer; s'y mettre; se mettre en mouvement; toucher; étrenner annoncrer; commencer; démarrer; inaugurer; lancer; mettre en marche; se mettre en marche; se mettre en mouvement
een begin nemen commencer; débuter; démarrer; entamer; entreprendre; entrer en vigueur; lancer; mettre en marche; ouvrir; partir; s'activer; s'y mettre; se mettre en mouvement; étrenner
entameren aborder; alléguer; avancer; citer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; invoquer; lancer; mettre en avant; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer; présenter; soulever
gesprek aanknopen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer
in ontvangst nemen accepter; accueillir; assumer; engager; entamer; prendre; ramasser; recevoir prendre livraison de; recevoir
naar voren brengen avancer; entamer; lancer; postuler; proposer; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; suggérer; émettre l'opinion aborder; avancer; avancer qc; mettre qc en avance; mettre quelque chose sur le tapis; proposer; présenter; évoquer
ondernemen commencer; débuter; démarrer; engager; entamer; entreprendre; mettre en marche; prendre; toucher
ontvangen accepter; accueillir; assumer; engager; entamer; prendre; ramasser; recevoir accueillir; prendre livraison de; recevoir; régaler de
op tafel leggen aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
openen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer agrandir; construire; construire en plus; desserrer; déboucher; déboulonner; déboutonner; découvrir; dénouer; développer; déverrouiller; dévisser; enfler; exposer; frayer; gonfler; grossir; inaugurer; introduire; lever; mettre à nu; ouvrir; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; publier; rajouter une aile; rendre accessible; rendre public; révéler; s'amplifier; s'enfler; se dilater; tourner; élargir; étendre; évaser
opperen aborder; alléguer; avancer; citer; entamer; invoquer; lancer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; postuler; proposer; présenter; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; suggérer; émettre l'opinion avancer; lancer; proposer; présenter
opwerpen aborder; alléguer; avancer; citer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; invoquer; lancer; mettre en avant; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer; présenter; soulever jeter en l'air; lancer; lancer en l'air
poneren avancer; entamer; lancer; postuler; proposer; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; émettre l'opinion avancer; lancer; proposer; présenter
snijden cisailler; couper; entamer; mordre; tailler
starten aborder; activer; amorcer; avancer; commencer; commencer à; donner le signal du départ pour; débuter; démarrer; engager; entamer; entamer la conversation; entreprendre; entrer en vigueur; envoyer; faire; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; partir; prendre; proposer; s'activer; se mettre en mouvement; toucher allumer; annoncrer; brancher sur; commencer; démarrer; faire fonctionner; faire marcher; inaugurer; lancer; mettre en circuit; mettre en marche; établir le contact
stellen avancer; entamer; lancer; postuler; proposer; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; émettre l'opinion argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner
suggereren avancer; entamer; lancer; proposer; soulever; suggérer apprécier; conjecturer; conseiller; deviner; déterminer; estimer; faire une expertise; fixer; insinuer; priser; recommander; suggérer; taxer; évaluer
te berde brengen aborder; alléguer; avancer; citer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; invoquer; lancer; mettre en avant; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer; présenter; soulever avancer; lancer; proposer
ter sprake brengen aborder; alléguer; avancer; citer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; invoquer; lancer; mettre en avant; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer; présenter; soulever aborder; attiser; mettre quelque chose sur le tapis; ranimer; raviver; évoquer
van start gaan activer; amorcer; commencer; commencer à; donner le signal du départ pour; débuter; démarrer; engager; entamer; entreprendre; entrer en vigueur; envoyer; faire; lancer; mettre en marche; ouvrir; partir; prendre; s'activer; se mettre en mouvement; toucher

Synoniemen voor "entamer":


Wiktionary: entamer

entamer
verb
 1. inciser superficiellement.
entamer
verb
 1. het eerste stuk er afsnijden

Cross Translation:
FromToVia
entamer beginnen; starten; aanvangen start — to begin

Verwante vertalingen van entamer