Frans

Uitgebreide vertaling voor démarrer (Frans) in het Nederlands

démarrer:

démarrer werkwoord (démarre, démarres, démarrons, démarrez, )

 1. démarrer (commencer; commencer à; lancer; )
  starten; beginnen; aanvangen; van start gaan
  • starten werkwoord (start, startte, startten, gestart)
  • beginnen werkwoord (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • aanvangen werkwoord (vang aan, vangt aan, ving aan, vingen aan, aangevangen)
  • van start gaan werkwoord
 2. démarrer (inaugurer; commencer; annoncrer; lancer; mettre en marche)
  inluiden; beginnen; starten
  • inluiden werkwoord (luid in, luidt in, luidde in, luidden in, ingeluid)
  • beginnen werkwoord (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • starten werkwoord (start, startte, startten, gestart)
 3. démarrer (entamer; commencer; débuter)
  beginnen; aanknopen; aanbinden
  • beginnen werkwoord (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • aanknopen werkwoord (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)
  • aanbinden werkwoord (bind aan, bindt aan, bond aan, bonden aan, aangebonden)
 4. démarrer (se mettre en marche; commencer; se mettre en mouvement)
  beginnen; op gang komen; inzetten; intreden
  • beginnen werkwoord (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • op gang komen werkwoord
  • inzetten werkwoord (zet in, zette in, zetten in, ingezet)
  • intreden werkwoord (treed in, treedt in, trad in, traden in, ingetreden)
 5. démarrer (débuter; ouvrir; commencer; )
  beginnen; aanbreken; een begin nemen
  • beginnen werkwoord (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • aanbreken werkwoord (breek aan, breekt aan, brak aan, braken aan, aangebroken)
  • een begin nemen werkwoord
 6. démarrer (entreprendre; engager; commencer; )
  ondernemen; aangaan
  • ondernemen werkwoord (onderneem, onderneemt, ondernam, ondernamen, ondernomen)
  • aangaan werkwoord (ga aan, gaat aan, ging aan, gingen aan, aangegaan)
 7. démarrer (entamer la conversation; ouvrir; entamer; )
  ter sprake brengen; aansnijden; starten; entameren; openen; opwerpen; gesprek aanknopen; te berde brengen; aankaarten; aanknopen
  • ter sprake brengen werkwoord (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aansnijden werkwoord (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • starten werkwoord (start, startte, startten, gestart)
  • entameren werkwoord
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • opwerpen werkwoord (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • gesprek aanknopen werkwoord
  • te berde brengen werkwoord (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • aankaarten werkwoord (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • aanknopen werkwoord (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)
 8. démarrer (accélérer)
  accelereren; gas geven; optrekken van auto
  • accelereren werkwoord (accelereer, accelereert, accelereerde, accelereerden, geaccelereerd)
  • gas geven werkwoord (geef gas, geeft gas, gaf gas, gaven gas, gas gegeven)
  • optrekken van auto werkwoord
 9. démarrer
 10. démarrer
  opstarten
  • opstarten werkwoord (start op, startte op, startten op, opgestart)
 11. démarrer (jeter; larguer)
  loswerpen; losgooien
  • loswerpen werkwoord (werp los, werpt los, wierp los, wierpen los, losgeworpen)
  • losgooien werkwoord (gooi los, gooit los, gooide los, gooiden los, losgegooid)
 12. démarrer (faire un enlevage)
  spurten
  • spurten werkwoord (spurt, spurtte, spurtten, gespurt)

Conjugations for démarrer:

Présent
 1. démarre
 2. démarres
 3. démarre
 4. démarrons
 5. démarrez
 6. démarrent
imparfait
 1. démarrais
 2. démarrais
 3. démarrait
 4. démarrions
 5. démarriez
 6. démarraient
passé simple
 1. démarrai
 2. démarras
 3. démarra
 4. démarrâmes
 5. démarrâtes
 6. démarrèrent
futur simple
 1. démarrerai
 2. démarreras
 3. démarrera
 4. démarrerons
 5. démarrerez
 6. démarreront
subjonctif présent
 1. que je démarre
 2. que tu démarres
 3. qu'il démarre
 4. que nous démarrions
 5. que vous démarriez
 6. qu'ils démarrent
conditionnel présent
 1. démarrerais
 2. démarrerais
 3. démarrerait
 4. démarrerions
 5. démarreriez
 6. démarreraient
passé composé
 1. ai démarré
 2. as démarré
 3. a démarré
 4. avons démarré
 5. avez démarré
 6. ont démarré
divers
 1. démarre!
 2. démarrez!
 3. démarrons!
 4. démarré
 5. démarrant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor démarrer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangaan concerner; fait d'affecter; fait de toucher à
aanknopen attaché; boutonné; lié
aansnijden fait d'entamer
aanvangen commencement; début
accelereren accélération; démarrage
beginnen commencement; début
entameren fait d'entamer
gaan rijden aller promener; promener en voiture
inzetten commencement; début; déploiement; déploiement de logiciels; enjeu; mise
opwerpen jeter en l'air; lancer
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanbinden commencer; débuter; démarrer; entamer
aanbreken commencer; débuter; démarrer; entamer; entreprendre; entrer en vigueur; lancer; mettre en marche; ouvrir; partir; s'activer; s'y mettre; se mettre en mouvement; étrenner
aangaan commencer; débuter; démarrer; engager; entamer; entreprendre; mettre en marche; prendre; toucher atteindre; compatir; concerner; engager; intéresser; lier; nouer; regarder; s'agir de; s'intéresser; se rapporter à; toucher
aankaarten aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
aanknopen aborder; avancer; commencer; débuter; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer engager; lier; nouer
aansnijden aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
aanvangen activer; amorcer; commencer; commencer à; donner le signal du départ pour; débuter; démarrer; engager; entamer; entreprendre; entrer en vigueur; envoyer; faire; lancer; mettre en marche; ouvrir; partir; prendre; s'activer; se mettre en mouvement; toucher
accelereren accélérer; démarrer accélérer; activer; brusquer; hâter; presser; précipiter
beginnen activer; amorcer; annoncrer; commencer; commencer à; donner le signal du départ pour; débuter; démarrer; engager; entamer; entreprendre; entrer en vigueur; envoyer; faire; inaugurer; lancer; mettre en marche; ouvrir; partir; prendre; s'activer; s'y mettre; se mettre en marche; se mettre en mouvement; toucher; étrenner
een begin nemen commencer; débuter; démarrer; entamer; entreprendre; entrer en vigueur; lancer; mettre en marche; ouvrir; partir; s'activer; s'y mettre; se mettre en mouvement; étrenner
entameren aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
gaan rijden démarrer
gas geven accélérer; démarrer
gesprek aanknopen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer
inluiden annoncrer; commencer; démarrer; inaugurer; lancer; mettre en marche
intreden commencer; démarrer; se mettre en marche; se mettre en mouvement
inzetten commencer; démarrer; se mettre en marche; se mettre en mouvement engager son argent; faire son jeu; miser; mobiliser; parier; perdre; s'engager
losgooien démarrer; jeter; larguer
loswerpen démarrer; jeter; larguer
ondernemen commencer; débuter; démarrer; engager; entamer; entreprendre; mettre en marche; prendre; toucher
op gang komen commencer; démarrer; se mettre en marche; se mettre en mouvement
openen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer agrandir; construire; construire en plus; desserrer; déboucher; déboulonner; déboutonner; découvrir; dénouer; développer; déverrouiller; dévisser; enfler; exposer; frayer; gonfler; grossir; inaugurer; introduire; lever; mettre à nu; ouvrir; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; publier; rajouter une aile; rendre accessible; rendre public; révéler; s'amplifier; s'enfler; se dilater; tourner; élargir; étendre; évaser
opstarten démarrer déclencher; démarer; mettre en marche
optrekken van auto accélérer; démarrer
opwerpen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; jeter en l'air; lancer; lancer en l'air; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
spurten démarrer; faire un enlevage sprinter
starten aborder; activer; amorcer; annoncrer; avancer; commencer; commencer à; donner le signal du départ pour; débuter; démarrer; engager; entamer; entamer la conversation; entreprendre; entrer en vigueur; envoyer; faire; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; partir; prendre; proposer; s'activer; se mettre en mouvement; toucher allumer; brancher sur; faire fonctionner; faire marcher; mettre en circuit; mettre en marche; établir le contact
te berde brengen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; avancer; citer; entamer; invoquer; lancer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever
ter sprake brengen aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer aborder; alléguer; attiser; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre quelque chose sur le tapis; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; ranimer; raviver; soulever; évoquer
van start gaan activer; amorcer; commencer; commencer à; donner le signal du départ pour; débuter; démarrer; engager; entamer; entreprendre; entrer en vigueur; envoyer; faire; lancer; mettre en marche; ouvrir; partir; prendre; s'activer; se mettre en mouvement; toucher
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
opstarten démarrage

Synoniemen voor "démarrer":


Wiktionary: démarrer

démarrer
verb
 1. Mettre en marche, en mouvement ou commencer. (Sens général).

Cross Translation:
FromToVia
démarrer starten start — to initiate operation of a vehicle or machine

Verwante vertalingen van démarrer