Frans

Uitgebreide vertaling voor présenter (Frans) in het Nederlands

présenter:

présenter werkwoord (présente, présentes, présentons, présentez, )

 1. présenter (montrer; faire voir; exposer; offrir)
  presenteren; laten zien; tonen; vertonen
  • presenteren werkwoord (presenteer, presenteert, presenteerde, presenteerden, gepresenteerd)
  • laten zien werkwoord (laat zien, liet zien, lieten zien, laten zien)
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • vertonen werkwoord (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
 2. présenter (offrir; proposer)
  aanbieden; indienen
  • aanbieden werkwoord (bied aan, biedt aan, bood aan, boden aan, aangeboden)
  • indienen werkwoord (dien in, dient in, diende in, dienden in, ingediend)
 3. présenter (montrer; exposer; faire voir; proposer)
  tonen; voorleggen; presenteren; laten zien; offreren; aanbieden
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • voorleggen werkwoord (leg voor, legt voor, legde voor, legden voor, voorgelegd)
  • presenteren werkwoord (presenteer, presenteert, presenteerde, presenteerden, gepresenteerd)
  • laten zien werkwoord (laat zien, liet zien, lieten zien, laten zien)
  • offreren werkwoord (offreer, offreert, offreerde, offreerden, geoffreerd)
  • aanbieden werkwoord (bied aan, biedt aan, bood aan, boden aan, aangeboden)
 4. présenter (tendre quelque chose à quelqu'un; donner; rendre; )
  geven; overgeven; overhandigen; aanreiken; aangeven; afgeven; toesteken
  • geven werkwoord (geef, geeft, gaf, gaven, gegeven)
  • overgeven werkwoord (geef over, geeft over, gaf over, gaven over, overgegeven)
  • overhandigen werkwoord (overhandig, overhandigt, overhandigde, overhandigden, overhandigd)
  • aanreiken werkwoord (reik aan, reikt aan, reikte aan, reikten aan, aangereikt)
  • aangeven werkwoord (geef aan, geeft aan, gaf aan, gaven aan, aangegeven)
  • afgeven werkwoord (geef af, geeft af, gaf af, gaven af, afgegeven)
  • toesteken werkwoord (steek toe, steekt toe, stak toe, staken toe, toegestoken)
 5. présenter (exposer; montrer; faire étalage de; )
  tonen; vertonen; tentoonstellen; exposeren
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • vertonen werkwoord (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
  • tentoonstellen werkwoord (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • exposeren werkwoord (exposeer, exposeert, exposeerde, exposeerden, geëxposeerd)
 6. présenter (formuler; exprimer; phraser)
  formuleren; in een formule brengen
 7. présenter (offrir; faire une offre de)
  bieden
  • bieden werkwoord (bied, biedt, bood, boden, geboden)
 8. présenter (faire inscrire; inscrire; souscrire; inscrire pour; s'inscrire)
  aanmelden; subscriberen; opgeven; inschrijven; intekenen
  • aanmelden werkwoord (meld aan, meldt aan, meldde aan, meldden aan, aangemeld)
  • subscriberen werkwoord (subscribeer, subscribeert, subscribeerde, subscribeerden, gesubscribeerd)
  • opgeven werkwoord (geef op, geeft op, gaf op, gaven op, opgegeven)
  • inschrijven werkwoord (schrijf in, schrijft in, schreef in, schreven in, ingeschreven)
  • intekenen werkwoord (teken in, tekent in, tekende in, tekenden in, ingetekend)
 9. présenter (recommander; conseiller; nommer; )
  aanbevelen; voordragen; aanraden; iemand recommanderen; nomineren
  • aanbevelen werkwoord (beveel aan, beveelt aan, beval aan, bevolen aan, aanbevolen)
  • voordragen werkwoord (draag voor, draagt voor, droeg voor, droegen voor, voorgedragen)
  • aanraden werkwoord (raad aan, raadt aan, ried aan, rieden aan, aangeraden)
  • nomineren werkwoord (nomineer, nomineert, nomineerde, nomineerden, genomineerd)
 10. présenter (offrir; proposer; donner; promettre; faire une offre de)
  aanbieden; offreren; presenteren
  • aanbieden werkwoord (bied aan, biedt aan, bood aan, boden aan, aangeboden)
  • offreren werkwoord (offreer, offreert, offreerde, offreerden, geoffreerd)
  • presenteren werkwoord (presenteer, presenteert, presenteerde, presenteerden, gepresenteerd)
 11. présenter (s'identifier à; envisager; se mettre dans la peau de; )
  inleven; voelen; meeleven; invoelen
  • inleven werkwoord (leef in, leeft in, leefde in, leefden in, ingeleefd)
  • voelen werkwoord (voel, voelt, voelde, voelden, gevoeld)
  • meeleven werkwoord (leef mee, leeft mee, leefde mee, leefden mee, meegeleefd)
  • invoelen werkwoord (voel in, voelt in, voelde in, voelden in, ingevoeld)
 12. présenter (exposer; montrer; révéler; )
  vertonen; tonen; exposeren; tentoonstellen; voor ogen brengen
  • vertonen werkwoord (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • exposeren werkwoord (exposeer, exposeert, exposeerde, exposeerden, geëxposeerd)
  • tentoonstellen werkwoord (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • voor ogen brengen werkwoord
 13. présenter (servir à table; servir; prendre soin de; )
  bedienen; opdissen; voorzetten; opdienen; aan tafel bedienen
  • bedienen werkwoord (bedien, bedient, bediende, bedienden, bediend)
  • opdissen werkwoord (dis op, dist op, diste op, disten op, opgedist)
  • voorzetten werkwoord (zet voor, zette voor, zetten voor, voorgezet)
  • opdienen werkwoord (dien op, dient op, diende op, dienden op, opgediend)
  • aan tafel bedienen werkwoord (bedien aan tafel, bedient aan tafel, bediende aan tafel, bedienden aan tafel, aan tafel bediend)
 14. présenter (formuler; phraser; envelopper; tourner)
  inkleden
  • inkleden werkwoord (kleed in, kleedt in, kleedde in, kleedden in, ingekleed)
 15. présenter (proposer; avancer)
  naar voren brengen; opperen; poneren
  • naar voren brengen werkwoord (breng naar voren, brengt naar voren, bracht naar voren, brachten naar voren, naar voren gebracht)
  • opperen werkwoord (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
  • poneren werkwoord (poneer, poneert, poneerde, poneerden, geponeerd)
 16. présenter (soumettre; proposer; suggérer)
  voorleggen; ter overweging geven
  • voorleggen werkwoord (leg voor, legt voor, legde voor, legden voor, voorgelegd)
  • ter overweging geven werkwoord (geef ter overweging, geeft ter overweging, gaf ter overweging, gaven ter overweging, ter overweging gegeven)
 17. présenter (servir à table; servir; offrir)
  voorschotelen
  • voorschotelen werkwoord (schotel voor, schotelt voor, schotelde voor, schotelden voor, voorgeschoteld)
 18. présenter (mettre sur la table; alléguer; soulever; )
  ter sprake brengen; aanvoeren; entameren; aansnijden; opwerpen; aankaarten; te berde brengen; op tafel leggen; opperen
  • ter sprake brengen werkwoord (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aanvoeren werkwoord (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • entameren werkwoord
  • aansnijden werkwoord (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • opwerpen werkwoord (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • aankaarten werkwoord (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • te berde brengen werkwoord (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • op tafel leggen werkwoord
  • opperen werkwoord (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
 19. présenter
  tentoonstellen
  • tentoonstellen werkwoord (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)

Conjugations for présenter:

Présent
 1. présente
 2. présentes
 3. présente
 4. présentons
 5. présentez
 6. présentent
imparfait
 1. présentais
 2. présentais
 3. présentait
 4. présentions
 5. présentiez
 6. présentaient
passé simple
 1. présentai
 2. présentas
 3. présenta
 4. présentâmes
 5. présentâtes
 6. présentèrent
futur simple
 1. présenterai
 2. présenteras
 3. présentera
 4. présenterons
 5. présenterez
 6. présenteront
subjonctif présent
 1. que je présente
 2. que tu présentes
 3. qu'il présente
 4. que nous présentions
 5. que vous présentiez
 6. qu'ils présentent
conditionnel présent
 1. présenterais
 2. présenterais
 3. présenterait
 4. présenterions
 5. présenteriez
 6. présenteraient
passé composé
 1. ai présenté
 2. as présenté
 3. a présenté
 4. avons présenté
 5. avez présenté
 6. ont présenté
divers
 1. présente!
 2. présentez!
 3. présentons!
 4. présenté
 5. présentant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor présenter:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangeven attestation; déclaration; dénonciation; déposition; présentation
aanmelden enregistrement; immatriculation; inscription
aansnijden fait d'entamer
aanvoeren direction; tête
afgeven délivrance; livraison
entameren fait d'entamer
laten zien démonstration
meeleven compassion
opdienen service; service du diner
opdissen service d'un plat
opgeven demander; prièr; requêter
opwerpen jeter en l'air; lancer
overgeven abandon du combat; armistice; reddition; vomissement
poneren postulat; proposition
tonen acte de montrer; démonstration; représentation
voelen fouiller; tâter; tâtonner
voorzetten affichage; apposition
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aan tafel bedienen fournir; mettre; mettre en avant; offrir; prendre soin de; présenter; s'occuper de; se charger de; servir; servir à table
aanbevelen appuyer; conseiller; nommer; patronner; proposer; préconiser; présenter; recommander recommander
aanbieden donner; exposer; faire une offre de; faire voir; montrer; offrir; promettre; proposer; présenter donner; offrir; remettre aux mains
aangeven donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre donner; déclarer; dénoncer; dénoncer quelqu'un; désigner; faire inscrire; indiquer quelquechose; montrer; passer; remettre; signaler; tendre; trahir; étendre
aankaarten aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer
aanmelden faire inscrire; inscrire; inscrire pour; présenter; s'inscrire; souscrire inscrire; ouverture de session; ouvrir une session; s'abonner; s'enrôler; se connecter; se faire inscrire
aanraden appuyer; conseiller; nommer; patronner; proposer; préconiser; présenter; recommander conseiller; donner un avis; préconiser; recommander
aanreiken donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre donner; offrir; passer; remettre; remettre aux mains; tendre; étendre
aansnijden aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer
aanvoeren aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever administrer; avancer; avancer des arguments; avoir le commandement; commander; conduire; diriger; gouverner; gérer; lancer; manier; mener; ordonner; piloter; proposer; présider
afgeven donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre admettre; distribuer à domicile; déteindre; livrer à domicile; porter à domicile; remettre; rendre; salir; soiller; tacher
bedienen fournir; mettre; mettre en avant; offrir; prendre soin de; présenter; s'occuper de; se charger de; servir; servir à table s'occuper de; servir
bieden faire une offre de; offrir; présenter
entameren aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer
exposeren exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler
formuleren exprimer; formuler; phraser; présenter exprimer; exprimer per des paroles; formuler
geven donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre accorder; administrer; appliquer; avantager; distribuer; donner; donner un médicament; faire avaler; faire consommer; faire prendre; faire présent de; faire un don; favoriser; fournir; gratifier; livrer; offrir; passer; privilégier; procurer; remettre; remettre aux mains; tendre; verser; étendre
iemand recommanderen appuyer; conseiller; nommer; patronner; proposer; préconiser; présenter; recommander
in een formule brengen exprimer; formuler; phraser; présenter
indienen offrir; proposer; présenter
inkleden envelopper; formuler; phraser; présenter; tourner
inleven compatir; comprendre; considérer; envisager; figurer; parler sérieusement; présenter; représenter; s'identifier à; s'imaginer; se figurer; se mettre dans la peau de
inschrijven faire inscrire; inscrire; inscrire pour; présenter; s'inscrire; souscrire cadastrer; enregister; inscrire; s'enrôler; se faire inscrire; souscrire
intekenen faire inscrire; inscrire; inscrire pour; présenter; s'inscrire; souscrire inscrire; souscrire
invoelen compatir; comprendre; considérer; envisager; figurer; parler sérieusement; présenter; représenter; s'identifier à; s'imaginer; se figurer; se mettre dans la peau de
laten zien exposer; faire voir; montrer; offrir; proposer; présenter démontrer; manifester; mettre au jour; montrer; sortir pour montrer
meeleven compatir; comprendre; considérer; envisager; figurer; parler sérieusement; présenter; représenter; s'identifier à; s'imaginer; se figurer; se mettre dans la peau de compatir; déplorer; exprimer ses condoléances; plaindre; présenter ses condoléances
naar voren brengen avancer; proposer; présenter aborder; avancer; avancer qc; entamer; lancer; mettre qc en avance; mettre quelque chose sur le tapis; postuler; proposer; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; suggérer; émettre l'opinion; évoquer
nomineren appuyer; conseiller; nommer; patronner; proposer; préconiser; présenter; recommander
offreren donner; exposer; faire une offre de; faire voir; montrer; offrir; promettre; proposer; présenter
op tafel leggen aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever entamer
opdienen fournir; mettre; mettre en avant; offrir; prendre soin de; présenter; s'occuper de; se charger de; servir; servir à table
opdissen fournir; mettre; mettre en avant; offrir; prendre soin de; présenter; s'occuper de; se charger de; servir; servir à table se servir à table
opgeven faire inscrire; inscrire; inscrire pour; présenter; s'inscrire; souscrire abandonner; arrêter; capituler; cesser; céder; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; défaire; dégrafer; déposer; déserter; désespérer; détacher; dételer; dévisser; enregister; inscrire; laisser; laisser tomber; perdre l'espoir; rendre les armes; renoncer à; sacrifier; se livrer; se rendre; être éliminé
opperen aborder; alléguer; avancer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever avancer; entamer; lancer; postuler; proposer; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; suggérer; émettre l'opinion
opwerpen aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; jeter en l'air; lancer; lancer en l'air; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer
overgeven donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre accorder; capituler; concéder; cracher; céder; dégueuler; déposer; laisser; rendre; rendre les armes; renoncer; s'avouer vaincu; se livrer; se rendre; vomir
overhandigen donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre admettre; apporter; distribuer à domicile; délivrer; fournir; livrer; livrer à domicile; porter à domicile; procurer; remettre; rendre
poneren avancer; proposer; présenter avancer; entamer; lancer; postuler; proposer; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; émettre l'opinion
presenteren donner; exposer; faire une offre de; faire voir; montrer; offrir; promettre; proposer; présenter
subscriberen faire inscrire; inscrire; inscrire pour; présenter; s'inscrire; souscrire
te berde brengen aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever aborder; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer
tentoonstellen exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler exhiber; exposer; étaler
ter overweging geven proposer; présenter; soumettre; suggérer
ter sprake brengen aborder; alléguer; citer; entamer; invoquer; mettre en avant; mettre sur la table; mettre sur le tapis; proposer; présenter; soulever aborder; attiser; avancer; démarrer; entamer; entamer la conversation; inaugurer; lancer; mettre en marche; mettre quelque chose sur le tapis; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; proposer; ranimer; raviver; évoquer
toesteken donner; déléguer; déposer; faire circuler; livrer; offrir; passer quelque chose à quelqu'un; porter; présenter; remettre; rendre; tendre quelque chose à quelqu'un; transmettre buter vers; heurter vers; pousser vers
tonen exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; offrir; proposer; présenter; révéler; étaler exhiber; exposer; étaler
vertonen exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; offrir; présenter; révéler; étaler
voelen compatir; comprendre; considérer; envisager; figurer; parler sérieusement; présenter; représenter; s'identifier à; s'imaginer; se figurer; se mettre dans la peau de apercevoir; constater; distinguer; observer; palper; percevoir; remarquer; ressentir; s'apercevoir de; s'aviser de; saisir par la perception; se rendre compte de; sentir; subir; toucher; tâter; tâtonner; vivre; voir; éprouver
voor ogen brengen exhiber; exposer; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler
voordragen appuyer; conseiller; nommer; patronner; proposer; préconiser; présenter; recommander chanter; déclamer; déclamer des vers; réciter
voorleggen exposer; faire voir; montrer; proposer; présenter; soumettre; suggérer
voorschotelen offrir; présenter; servir; servir à table
voorzetten fournir; mettre; mettre en avant; offrir; prendre soin de; présenter; s'occuper de; se charger de; servir; servir à table

Synoniemen voor "présenter":


Wiktionary: présenter

présenter
verb
 1. Traductions à trier suivant le sens
présenter
verb
 1. ditr|nld aanreiken, bieden, offreren, presenteren
 2. op een goed voorbereide wijze aanbieden aan anderen
 3. een beeld geven

Cross Translation:
FromToVia
présenter voorstellen introduce — to and make something or someone known by formal announcement or recommendation
présenter voorstellen; presenteren present — bring into the presence of
présenter voorleggen; verzenden; voordragen; indienen submit — enter or put forward something for approval, consideration, marking etc.
présenter wijzen op aufweisen — einen Nachweis führen
présenter aanbieden; presenteren empfehlen — (reflexiv) sich beziehungsweise seine Dienste für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stellen; in Betracht kommen

Verwante vertalingen van présenter