Frans

Uitgebreide vertaling voor exposer (Frans) in het Nederlands

exposer:

exposer werkwoord (expose, exposes, exposons, exposez, )

 1. exposer (étaler; exhiber)
  tonen; tentoonstellen; uitstallen; etaleren
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • tentoonstellen werkwoord (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • uitstallen werkwoord (stal uit, stalt uit, stalde uit, stalden uit, uitgestald)
  • etaleren werkwoord (etaleer, etaleert, etaleerde, etaleerden, geëtaleerd)
 2. exposer (présenter; montrer; faire voir; proposer)
  tonen; voorleggen; presenteren; laten zien; offreren; aanbieden
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • voorleggen werkwoord (leg voor, legt voor, legde voor, legden voor, voorgelegd)
  • presenteren werkwoord (presenteer, presenteert, presenteerde, presenteerden, gepresenteerd)
  • laten zien werkwoord (laat zien, liet zien, lieten zien, laten zien)
  • offreren werkwoord (offreer, offreert, offreerde, offreerden, geoffreerd)
  • aanbieden werkwoord (bied aan, biedt aan, bood aan, boden aan, aangeboden)
 3. exposer (montrer; présenter; faire voir; offrir)
  presenteren; laten zien; tonen; vertonen
  • presenteren werkwoord (presenteer, presenteert, presenteerde, presenteerden, gepresenteerd)
  • laten zien werkwoord (laat zien, liet zien, lieten zien, laten zien)
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • vertonen werkwoord (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
 4. exposer (montrer; révéler; présenter; )
  vertonen; tonen; exposeren; tentoonstellen; voor ogen brengen
  • vertonen werkwoord (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • exposeren werkwoord (exposeer, exposeert, exposeerde, exposeerden, geëxposeerd)
  • tentoonstellen werkwoord (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • voor ogen brengen werkwoord
 5. exposer (éclaircir; commenter; expliquer)
  verklaren; toelichten; ophelderen; verduidelijken; verhelderen; belichten; accentueren; opklaren
  • verklaren werkwoord (verklaar, verklaart, verklaarde, verklaarden, verklaard)
  • toelichten werkwoord (licht toe, lichtte toe, lichtten toe, toegelicht)
  • ophelderen werkwoord (helder op, heldert op, helderde op, helderden op, opgehelderd)
  • verduidelijken werkwoord (verduidelijk, verduidelijkt, verduidelijkte, verduidelijkten, verduidelijkt)
  • verhelderen werkwoord (verhelder, verheldert, verhelderde, verhelderden, verhelderd)
  • belichten werkwoord (belicht, belichtte, belichtten, belicht)
  • accentueren werkwoord (accentueer, accentueert, accentueerde, accentueerden, geaccentueerd)
  • opklaren werkwoord (klaar op, klaart op, klaarde op, klaarden op, opgeklaard)
 6. exposer (ouvrir; mettre à nu; découvrir; dénouer; déboutonner)
  openen; openmaken; opendoen; ontsluiten
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • openmaken werkwoord (maak open, maakt open, maakte open, maakten open, opengemaakt)
  • opendoen werkwoord (doe open, doet open, deed open, deden open, opengedaan)
  • ontsluiten werkwoord (ontsluit, ontsloot, ontsloten, ontsloten)
 7. exposer (montrer; présenter; faire étalage de; )
  tonen; vertonen; tentoonstellen; exposeren
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • vertonen werkwoord (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
  • tentoonstellen werkwoord (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • exposeren werkwoord (exposeer, exposeert, exposeerde, exposeerden, geëxposeerd)
 8. exposer (démasquer; découvrir; mettre à nu)
  ontmaskeren; blootleggen; onthullen
  • ontmaskeren werkwoord (ontmasker, ontmaskert, ontmaskerde, ontmaskerden, ontmaskerd)
  • blootleggen werkwoord (leg bloot, legt bloot, legde bloot, legden bloot, blootgelegd)
  • onthullen werkwoord (onthul, onthult, onthulde, onthulden, onthuld)
 9. exposer (déceler; découvrir)
  blootleggen
  • blootleggen werkwoord (leg bloot, legt bloot, legde bloot, legden bloot, blootgelegd)
 10. exposer
  beschikbaar maken
  • beschikbaar maken werkwoord (maak beschikbaar, maakt beschikbaar, maakte beschikbaar, maakten beschikbaar, beschikbaar gemaakt)

Conjugations for exposer:

Présent
 1. expose
 2. exposes
 3. expose
 4. exposons
 5. exposez
 6. exposent
imparfait
 1. exposais
 2. exposais
 3. exposait
 4. exposions
 5. exposiez
 6. exposaient
passé simple
 1. exposai
 2. exposas
 3. exposa
 4. exposâmes
 5. exposâtes
 6. exposèrent
futur simple
 1. exposerai
 2. exposeras
 3. exposera
 4. exposerons
 5. exposerez
 6. exposeront
subjonctif présent
 1. que j'expose
 2. que tu exposes
 3. qu'il expose
 4. que nous exposions
 5. que vous exposiez
 6. qu'ils exposent
conditionnel présent
 1. exposerais
 2. exposerais
 3. exposerait
 4. exposerions
 5. exposeriez
 6. exposeraient
passé composé
 1. ai exposé
 2. as exposé
 3. a exposé
 4. avons exposé
 5. avez exposé
 6. ont exposé
divers
 1. expose!
 2. exposez!
 3. exposons!
 4. exposé
 5. exposant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor exposer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
laten zien démonstration
ontsluiten dilatation; ouverture
opendoen ouverture
openmaken ouverture
tonen acte de montrer; démonstration; représentation
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanbieden exposer; faire voir; montrer; proposer; présenter donner; faire une offre de; offrir; promettre; proposer; présenter; remettre aux mains
accentueren commenter; expliquer; exposer; éclaircir accentuer; accroître; appuyer sur; faire ressortir; insister; marteler; mettre l'accent sur; souligner
belichten commenter; expliquer; exposer; éclaircir clarifier; illuminer; mettre en lumière; éclaircir; éclairer
beschikbaar maken exposer attacher; rendre disponible
blootleggen déceler; découvrir; démasquer; exposer; mettre à nu
etaleren exhiber; exposer; étaler
exposeren exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler
laten zien exposer; faire voir; montrer; offrir; proposer; présenter démontrer; manifester; mettre au jour; montrer; sortir pour montrer
offreren exposer; faire voir; montrer; proposer; présenter donner; faire une offre de; offrir; promettre; proposer; présenter
onthullen découvrir; démasquer; exposer; mettre à nu
ontmaskeren découvrir; démasquer; exposer; mettre à nu
ontsluiten déboutonner; découvrir; dénouer; exposer; mettre à nu; ouvrir desserrer; déboucher; déboulonner; déverrouiller; dévisser; ouvrir; tourner
opendoen déboutonner; découvrir; dénouer; exposer; mettre à nu; ouvrir
openen déboutonner; découvrir; dénouer; exposer; mettre à nu; ouvrir aborder; agrandir; avancer; construire; construire en plus; desserrer; déboucher; déboulonner; déboutonner; démarrer; dénouer; développer; déverrouiller; dévisser; enfler; entamer; entamer la conversation; frayer; gonfler; grossir; inaugurer; introduire; lancer; lever; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; ouvrir; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; proposer; publier; rajouter une aile; rendre accessible; rendre public; révéler; s'amplifier; s'enfler; se dilater; tourner; élargir; étendre; évaser
openmaken déboutonner; découvrir; dénouer; exposer; mettre à nu; ouvrir
ophelderen commenter; expliquer; exposer; éclaircir clarifier; expliquer; illustrer; préciser; tirer au clair; éclaircir
opklaren commenter; expliquer; exposer; éclaircir clarifier; expliquer; illustrer; préciser; s'éclaircir; se dégager; tirer au clair; éclaircir
presenteren exposer; faire voir; montrer; offrir; proposer; présenter donner; faire une offre de; offrir; promettre; proposer; présenter
tentoonstellen exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler présenter
toelichten commenter; expliquer; exposer; éclaircir clarifier; commenter; expliquer; illustrer; préciser; tirer au clair; éclaircir; élucider
tonen exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; offrir; proposer; présenter; révéler; étaler
uitstallen exhiber; exposer; étaler étaler
verduidelijken commenter; expliquer; exposer; éclaircir clarifier; commenter; expliquer; faire comprendre; éclaircir; élucider
verhelderen commenter; expliquer; exposer; éclaircir
verklaren commenter; expliquer; exposer; éclaircir argumenter; attester; avancer; certifier; clarifier; déclarer; expliquer; faire semblant; feindre; illustrer; porter témoignage; préciser; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; tirer au clair; témoigner; éclaircir
vertonen exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; manifester; montrer; offrir; présenter; révéler; étaler
voor ogen brengen exhiber; exposer; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler
voorleggen exposer; faire voir; montrer; proposer; présenter proposer; présenter; soumettre; suggérer

Synoniemen voor "exposer":


Wiktionary: exposer

exposer
verb
 1. (overgankelijk)kunst|nld iets laten zien aan bezoekers van een expositie
 2. iets verklaren
 3. voor een publiek toonbaar maken

Cross Translation:
FromToVia
exposer tentoonstellen; tonen exhibit — display or show (something) for others to see
exposer blootleggen; [[zichtbaar maken]] expose — to uncover, make visible, bring to daylight, introduce to
exposer blootstellen expose — to subject photographic film to light thus ruining it or taking a picture if controlled
exposer ophangen hang — to exhibit by hanging
exposer etaleren; tentoonstellen ausstellen — zur Schau stellen

Verwante vertalingen van exposer