Nederlands

Uitgebreide vertaling voor matigen (Nederlands) in het Frans

matigen:

matigen werkwoord (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)

 1. matigen (beheersen; bedwingen; beteugelen; bedaren; intomen)
  maîtriser; retirer; apaiser; modérer; dominer; se contenir; se modérer; contraindre; brider; refouler; dompter; baisser de ton; retenir; reprendre; calmer; réprimer
  • maîtriser werkwoord (maîtrise, maîtrises, maîtrisons, maîtrisez, )
  • retirer werkwoord (retire, retires, retirons, retirez, )
  • apaiser werkwoord (apaise, apaises, apaisons, apaisez, )
  • modérer werkwoord (modère, modères, modérons, modérez, )
  • dominer werkwoord (domine, domines, dominons, dominez, )
  • se contenir werkwoord
  • se modérer werkwoord
  • contraindre werkwoord (contrains, contraint, contraignons, contraignez, )
  • brider werkwoord (bride, brides, bridons, bridez, )
  • refouler werkwoord (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )
  • dompter werkwoord (dompte, domptes, domptons, domptez, )
  • baisser de ton werkwoord
  • retenir werkwoord (retiens, retient, retenons, retenez, )
  • reprendre werkwoord (reprends, reprend, reprenons, reprenez, )
  • calmer werkwoord (calme, calmes, calmons, calmez, )
  • réprimer werkwoord (réprime, réprimes, réprimons, réprimez, )
 2. matigen (geld besparen; besparen; minder gebruiken)
  gagner; épargner; économiser; ménager
  • gagner werkwoord (gagne, gagnes, gagnons, gagnez, )
  • épargner werkwoord (épargne, épargnes, épargnons, épargnez, )
  • économiser werkwoord (économise, économises, économisons, économisez, )
  • ménager werkwoord (ménage, ménages, ménageons, ménagez, )
 3. matigen (met mate gebruiken)
  diminuer; réduire; modérer; calmer; utiliser avec parcimonie
  • diminuer werkwoord (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • réduire werkwoord (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • modérer werkwoord (modère, modères, modérons, modérez, )
  • calmer werkwoord (calme, calmes, calmons, calmez, )
 4. matigen (bezuinigen; besparen; korten)
  épargner; diminuer; économiser; diminuer ses dépenses; réduire; baisser; se restreindre; raccourcir; amoindrir; se garder de
  • épargner werkwoord (épargne, épargnes, épargnons, épargnez, )
  • diminuer werkwoord (diminue, diminues, diminuons, diminuez, )
  • économiser werkwoord (économise, économises, économisons, économisez, )
  • réduire werkwoord (réduis, réduit, réduisons, réduisez, )
  • baisser werkwoord (baisse, baisses, baissons, baissez, )
  • se restreindre werkwoord
  • raccourcir werkwoord (raccourcis, raccourcit, raccourcissons, raccourcissez, )
  • amoindrir werkwoord (amoindris, amoindrit, amoindrissons, amoindrissez, )
  • se garder de werkwoord
 5. matigen (minder gebruiken; besparen)
  épargner; se modérer; économiser
  • épargner werkwoord (épargne, épargnes, épargnons, épargnez, )
  • se modérer werkwoord
  • économiser werkwoord (économise, économises, économisons, économisez, )
 6. matigen (zich matigen; dempen; temperen)
  tempérer; étouffer; apaiser; réprimer; calmer; modérer
  • tempérer werkwoord (tempère, tempères, tempérons, tempérez, )
  • étouffer werkwoord (étouffe, étouffes, étouffons, étouffez, )
  • apaiser werkwoord (apaise, apaises, apaisons, apaisez, )
  • réprimer werkwoord (réprime, réprimes, réprimons, réprimez, )
  • calmer werkwoord (calme, calmes, calmons, calmez, )
  • modérer werkwoord (modère, modères, modérons, modérez, )

Conjugations for matigen:

o.t.t.
 1. matig
 2. matigt
 3. matigt
 4. matigen
 5. matigen
 6. matigen
o.v.t.
 1. matigde
 2. matigde
 3. matigde
 4. matigden
 5. matigden
 6. matigden
v.t.t.
 1. heb gematigd
 2. hebt gematigd
 3. heeft gematigd
 4. hebben gematigd
 5. hebben gematigd
 6. hebben gematigd
v.v.t.
 1. had gematigd
 2. had gematigd
 3. had gematigd
 4. hadden gematigd
 5. hadden gematigd
 6. hadden gematigd
o.t.t.t.
 1. zal matigen
 2. zult matigen
 3. zal matigen
 4. zullen matigen
 5. zullen matigen
 6. zullen matigen
o.v.t.t.
 1. zou matigen
 2. zou matigen
 3. zou matigen
 4. zouden matigen
 5. zouden matigen
 6. zouden matigen
en verder
 1. ben gematigd
 2. bent gematigd
 3. is gematigd
 4. zijn gematigd
 5. zijn gematigd
 6. zijn gematigd
diversen
 1. matig!
 2. matigt!
 3. gematigd
 4. matigend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor matigen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
diminuer slijten; verslijten
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
amoindrir besparen; bezuinigen; korten; matigen achteruitgaan; afnemen; beperken; dalen; declineren; inkrimpen; inperken; kleiner maken; kleiner worden; krimpen; minder worden; minderen; minimaliseren; reduceren; slinken; tanen; teruggaan; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen
apaiser bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; dempen; intomen; matigen; temperen; zich matigen afkoelen; bedaren; begeerte stillen; bemoedigen; bevredigen; geruststellen; kalmeren; koel worden; ondersteunen; opbeuren; sussen; tevreden stellen; tot kalmte manen; troosten; vergenoegen; vertroosten; verzadigen; voldoening geven; zich de buik vol eten; zich verzoenen met
baisser besparen; bezuinigen; korten; matigen achteruitgaan; afnemen; beperken; dalen; declineren; dimmen; inkrimpen; inperken; kelderen; kleiner worden; krimpen; lager maken; minder worden; minderen; omlaagbrengen; reduceren; slinken; tanen; teruggaan; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen; zakken
baisser de ton bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen
brider bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen beheersen; beteugelen; intomen
calmer bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; dempen; intomen; matigen; met mate gebruiken; temperen; zich matigen bedaren; begeerte stillen; bevredigen; geruststellen; kalmeren; sussen; tot kalmte manen; voldoening geven
contraindre bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen aanvallen; afdwingen; africhten; attaqueren; bedwingen; bestormen; beteugelen; dier africhten; dresseren; dwingen; forceren; in bedwang houden; noodzaken tot; overvallen; trainen
diminuer besparen; bezuinigen; korten; matigen; met mate gebruiken achteruitdeinzen; achteruitgaan; afnemen; bekorten; beperken; dalen; declineren; inkorten; inkrimpen; inperken; kelderen; kleiner maken; kleiner worden; korter maken; krimpen; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; reduceren; slinken; tanen; terugdeinzen; teruggaan; terugschrikken; terugwijken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen; zakken
diminuer ses dépenses besparen; bezuinigen; korten; matigen
dominer bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen bedwingen; beheersen; beteugelen; de overhand hebben; domineren; gezaghebben; groeien; groot worden; heerschappij voeren; heersen; heersen over; in bedwang houden; intomen; macht uitoefenen; machtiger zijn; onder gezag brengen; onderdrukken; onderwerpen; opgroeien; overheersen; overmannen; overmeesteren; overweldigen; regeren; terughouden; uitrijzen; uittorenen; zich meester maken van
dompter bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen africhten; bedwingen; beheersen; beteugelen; dier africhten; dresseren; in bedwang houden; intomen; onder gezag brengen; onderdrukken; onderwerpen; overmannen; overmeesteren; overweldigen; temmen; terughouden; trainen; zich meester maken van
gagner besparen; geld besparen; matigen; minder gebruiken behalen; bekruipen; binnenbrengen; binnenhalen; de overwinning behalen; eigen maken; gewinnen; halen; het gevoel krijgen; iets bemachtigen; kopen; overmannen; overmeesteren; overweldigen; overwinnen; pakken; te boven komen; te pakken krijgen; verdienen; verkrijgen; verslaan; verwerven; winnen; zegevieren; zich meester maken van
maîtriser bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen bedwingen; beheersen; beperken; beteugelen; de overhand hebben; domineren; gezaghebben; heersen; in bedwang houden; indammen; inkapselen; inperken; intomen; leerstof beheersen; limiteren; macht uitoefenen; onder de knie hebben; onder gezag brengen; onderdrukken; onderwerpen; overheersen; overmannen; overmeesteren; overweldigen; regeren; terughouden; zich meester maken van
modérer bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; dempen; intomen; matigen; met mate gebruiken; temperen; zich matigen lenigen; temperen; verlichten; vermurwen; vervriendelijken; verweken; verzachten; week worden
ménager besparen; geld besparen; matigen; minder gebruiken
raccourcir besparen; bezuinigen; korten; matigen afkorten; bekorten; inkorten; kort knippen; kort maken; korte tijd blijven; korten; korter maken; minder maken; minimaliseren; verkorten
refouler bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen bedwingen; beteugelen; gevoelens verdringen; in bedwang houden; inmaken; inpekelen; inzouten; onderdrukken; ophopen; opkroppen; opstapelen; opzouten; terugdrijven; terugdringen; terughouden; verdringen; wegdringen; wegdrukken; wegduwen; wegebben; wegschuiven; wegsteken; wegstoppen
reprendre bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen berispen; corrigeren; de draad weer oppakken; hernemen; heroveren; herroepen; hervatten; hervinden; intrekken; opnieuw beginnen; terechtwijzen; terugkomen op; terugroepen; terugvinden; verbeteren; vermanen; zijn woorden terugnemen
retenir bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen achterhouden; afhouden; aftrekken; bedwingen; beet hebben; beletten; bemantelen; beteugelen; blijven staan; charteren; dwarsbomen; dwarsliggen; ervanaf houden; geen afstand doen van; gevangen zetten; handhaven; houden; huren; in bedwang houden; in de cel zetten; in mindering brengen; inhouden; interneren; isoleren; naar zich toe trekken; niet laten gaan; onderdrukken; onthouden; opnemen; opslaan; opsluiten; reserveren; stand houden; stilhouden; stilstaan; stoppen; tegenwerken; terughouden; vasthebben; vasthouden; vastzetten; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; verrekenen; versluieren; verstoppen; voorbehouden; weerhouden; wegstoppen
retirer bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen aanwrijven; achteroverdrukken; afbestellen; afgelasten; afnemen; afzeggen; annuleren; bedwingen; benemen; beroven van; beschuldigen; beteugelen; blameren; depriveren; gappen; herroepen; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; in bedwang houden; inpikken; intrekken; jatten; kapen; kwalijk nemen; laken; ledigen; leeghalen; leegmaken; leegstelen; loshalen; nadragen; nietig verklaren; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; te kort doen; terugkomen op; terugroepen; toeëigenen; uithalen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; voor de voeten gooien; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken; zijn woorden terugnemen
réduire besparen; bezuinigen; korten; matigen; met mate gebruiken achteruitgaan; afkorten; afnemen; bekorten; beperken; dalen; declineren; door koken dikker worden; indikken; inkorten; inkrimpen; inperken; kleiner maken; kleiner worden; korten; korter maken; krimpen; minder maken; minder worden; minderen; minimaliseren; omrekenen; reduceren; samenvouwen; slinken; tanen; teruggaan; verdikken; verkleinen; verkorten; verlagen; verminderen; vervallen
réprimer bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; dempen; intomen; matigen; temperen; zich matigen bedwingen; beheersen; beteugelen; de kop indrukken; eronder krijgen; in bedwang houden; intomen; klein krijgen; onderdrukken; terughouden
se contenir bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen bedwingen; beheersen; beteugelen; blijven staan; goed houden; groot houden; in bedwang houden; inbinden; inhouden; inslikken; onderdrukken; rustig blijven; stilhouden; stilstaan; stoppen; terughouden; zich bedwingen
se garder de besparen; bezuinigen; korten; matigen hoeden voor; opletten
se modérer bedaren; bedwingen; beheersen; besparen; beteugelen; intomen; matigen; minder gebruiken bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden
se restreindre besparen; bezuinigen; korten; matigen achteruitgaan; afnemen; declineren; minder worden
tempérer dempen; matigen; temperen; zich matigen temperen
utiliser avec parcimonie matigen; met mate gebruiken
économiser besparen; bezuinigen; geld besparen; korten; matigen; minder gebruiken bijeenzamelen; krom buigen; ombuigen; op bankrekening zetten; opeenhopen; oppotten; opsparen; sparen; verbuigen; vergaren; verzamelen; zuinig zijn
épargner besparen; bezuinigen; geld besparen; korten; matigen; minder gebruiken bijeenzamelen; in acht nemen; ontzien; op bankrekening zetten; opeenhopen; oppotten; opsparen; sparen; vergaren; verschonen; verzamelen; zuinig zijn
étouffer dempen; matigen; temperen; zich matigen afdempen; afdempen van geluid; beklemmen; benauwen; de kop indrukken; doven; onderdrukken; op vuur pruttelen; pruttelen; smoren; stoffen; sudderen; uitblussen; uitdoven; verstikken
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ménager huishoudelijk

Wiktionary: matigen

matigen
verb
 1. minder uitbundig of extreem optreden
matigen
Cross Translation:
FromToVia
matigen modèrer moderate — to reduce the excessiveness

Verwante vertalingen van matigen