Frans

Uitgebreide vertaling voor incorporer (Frans) in het Nederlands

incorporer:

incorporer werkwoord (incorpore, incorpores, incorporons, incorporez, )

 1. incorporer (absorber; prendre; assimiler; )
  opnemen; absorberen; opslorpen; opslurpen
  • opnemen werkwoord (neem op, neemt op, nam op, namen op, opgenomen)
  • absorberen werkwoord (absorbeer, absorbeert, absorbeerde, absorbeerden, geabsorbeerd)
  • opslorpen werkwoord (slorp op, slorpt op, slorpte op, slorpten op, opgeslorpt)
  • opslurpen werkwoord (slurp op, slurpt op, slurpte op, slurpten op, opgeslurpt)
 2. incorporer (insérer)
  inbouwen
  • inbouwen werkwoord (bouw in, bouwt in, bouwde in, bouwden in, ingebouwd)
 3. incorporer (compléter; ajouter; additionner; )
  toevoegen; aanvullen; completeren; voltallig maken
  • toevoegen werkwoord (voeg toe, voegt toe, voegde toe, voegden toe, toegevoegd)
  • aanvullen werkwoord (vul aan, vult aan, vulde aan, vulden aan, aangevuld)
  • completeren werkwoord (completeer, completeert, completeerde, completeerden, gecompleteerd)
  • voltallig maken werkwoord
 4. incorporer (insérer; ajouter; intercaler; )
  invoegen; inbrengen
  • invoegen werkwoord (voeg in, voegt in, voegde in, voegden in, ingevoegd)
  • inbrengen werkwoord (breng in, brengt in, bracht in, brachten in, ingebracht)
 5. incorporer (brimer; faire subir le baptême)
  ontgroenen
  • ontgroenen werkwoord (ontgroen, ontgroent, ontgroende, ontgroenden, ontgroend)
 6. incorporer (annexer)
  incorporeren; opnemen in groter geheel; inlijven
 7. incorporer
  insluiten
  • insluiten werkwoord (sluit in, sloot in, sloten in, ingesloten)

Conjugations for incorporer:

Présent
 1. incorpore
 2. incorpores
 3. incorpore
 4. incorporons
 5. incorporez
 6. incorporent
imparfait
 1. incorporais
 2. incorporais
 3. incorporait
 4. incorporions
 5. incorporiez
 6. incorporaient
passé simple
 1. incorporai
 2. incorporas
 3. incorpora
 4. incorporâmes
 5. incorporâtes
 6. incorporèrent
futur simple
 1. incorporerai
 2. incorporeras
 3. incorporera
 4. incorporerons
 5. incorporerez
 6. incorporeront
subjonctif présent
 1. que j'incorpore
 2. que tu incorpores
 3. qu'il incorpore
 4. que nous incorporions
 5. que vous incorporiez
 6. qu'ils incorporent
conditionnel présent
 1. incorporerais
 2. incorporerais
 3. incorporerait
 4. incorporerions
 5. incorporeriez
 6. incorporeraient
passé composé
 1. ai incorporé
 2. as incorporé
 3. a incorporé
 4. avons incorporé
 5. avez incorporé
 6. ont incorporé
divers
 1. incorpore!
 2. incorporez!
 3. incorporons!
 4. incorporé
 5. incorporant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor incorporer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvullen remplisser
absorberen absorption
inbrengen mettre dedans
opnemen absorption; enregistrement; fait d'ingurgiter
opslorpen absorption; fait d'ingurgiter
toevoegen addition; incorporation
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvullen additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; annexer; calculer en plus; compléter; faire l'appoint; incorporer; remplir
absorberen absorber; aspirer; assimiler; finir en faisant du bruit; incorporer; ingurgiter; prendre; s'imprégner absorber; avaler; ingérer
completeren additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; annexer; calculer en plus; compléter; faire l'appoint; incorporer; remplir accomplir; achever; améliorer; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; perfectionner; prendre fin; rendre complet; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supplémenter; supprimer; terminer
inbouwen incorporer; insérer
inbrengen ajouter; emboîter; encastrer; enchâsser; enclaver; incorporer; insérer; intercaler ajouter; avancer; avoir influence; contribuer qc à; entrer; faire entrer; insérer; intercaler; introduire; mettre dans; proposer; valoir
incorporeren annexer; incorporer
inlijven annexer; incorporer annexer; incorporer à; intégrer à
insluiten incorporer ajouter; cerner; encercler; entourer; envelopper; environner; inclure
invoegen ajouter; emboîter; encastrer; enchâsser; enclaver; incorporer; insérer; intercaler ajouter; faire entrer; insertion; insérer; intercaler; introduire; mettre dans; se rabattre
ontgroenen brimer; faire subir le baptême; incorporer
opnemen absorber; aspirer; assimiler; finir en faisant du bruit; incorporer; ingurgiter; prendre; s'imprégner absorber; avaler; capturer; enregister; enregistrer; ingérer; mémoriser; retenir; surprendre
opnemen in groter geheel annexer; incorporer
opslorpen absorber; aspirer; assimiler; finir en faisant du bruit; incorporer; ingurgiter; prendre; s'imprégner
opslurpen absorber; aspirer; assimiler; finir en faisant du bruit; incorporer; ingurgiter; prendre; s'imprégner
toevoegen additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; annexer; calculer en plus; compléter; faire l'appoint; incorporer; remplir additionner; adjoindre; ajouter; compter; envelopper; faire nombre; inclure; insérer; joindre
voltallig maken additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; annexer; calculer en plus; compléter; faire l'appoint; incorporer; remplir

Synoniemen voor "incorporer":


Wiktionary: incorporer


Cross Translation:
FromToVia
incorporer inlijven; inbouwen incorporate — include as a part or ingredient

Verwante vertalingen van incorporer