Frans

Uitgebreide vertaling voor contenir (Frans) in het Nederlands

contenir:

contenir werkwoord (contiens, contient, contenons, contenez, )

 1. contenir (comporter; renfermer)
  inhouden; bevatten
  • inhouden werkwoord (houd in, houdt in, hield in, hielden in, ingehouden)
  • bevatten werkwoord (bevat, bevatte, bevatten, bevat)
 2. contenir (comprendre; enfermer)
  omvatten
  • omvatten werkwoord (omvat, omvatte, omvatten, omvat)
 3. contenir (contraindre; retenir; retirer; )
  bedwingen; in bedwang houden; beteugelen
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • in bedwang houden werkwoord (houd in bedwang, houdt in bedwang, hield in bedwang, hielden in bedwang, in bedwang gehouden)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
 4. contenir (délimiter; limiter; restreindre; borner; mettre des limites à)
  begrenzen; afgrenzen; van grenzen voorzien
 5. contenir (repousser; enrayer; chasser; lutter conte; se protéger de)
  weren; afhouden
  • weren werkwoord (weer, weert, weerde, weerden, geweerd)
  • afhouden werkwoord (houd af, houdt af, hield af, hielden af, afgehouden)
 6. contenir (limiter; englober; comprendre; )
  beperken; inkapselen; limiteren; inperken; indammen
  • beperken werkwoord (beperk, beperkt, beperkte, beperkten, beperkt)
  • inkapselen werkwoord (kapsel in, kapselt in, kapselde in, kapselden in, ingekapseld)
  • limiteren werkwoord (limiteer, limiteert, limiteerde, limiteerden, gelimiteerd)
  • inperken werkwoord (perk in, perkt in, perkte in, perkten in, ingeperkt)
  • indammen werkwoord (dam in, damt in, damde in, damden in, ingedamd)
 7. contenir (endiguer; borner; délimiter)
  indammen; indijken
  • indammen werkwoord (dam in, damt in, damde in, damden in, ingedamd)
  • indijken werkwoord (dijk in, dijkt in, dijkte in, dijkten in, ingedijkt)

Conjugations for contenir:

Présent
 1. contiens
 2. contiens
 3. contient
 4. contenons
 5. contenez
 6. contiennent
imparfait
 1. contenais
 2. contenais
 3. contenait
 4. contenions
 5. conteniez
 6. contenaient
passé simple
 1. contins
 2. contins
 3. contint
 4. contînmes
 5. contîntes
 6. continrent
futur simple
 1. contiendrai
 2. contiendras
 3. contiendra
 4. contiendrons
 5. contiendrez
 6. contiendront
subjonctif présent
 1. que je contienne
 2. que tu contiennes
 3. qu'il contienne
 4. que nous contenions
 5. que vous conteniez
 6. qu'ils contiennent
conditionnel présent
 1. contiendrais
 2. contiendrais
 3. contiendrait
 4. contiendrions
 5. contiendriez
 6. contiendraient
passé composé
 1. ai contenu
 2. as contenu
 3. a contenu
 4. avons contenu
 5. avez contenu
 6. ont contenu
divers
 1. contiens!
 2. contenez!
 3. contenons!
 4. contenu
 5. contenant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor contenir:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afhouden empêchement; interdiction; retenue
beperken entrave; obstruction
indammen contre; endiguement
inhouden renfermer
weren défense; résistance
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afgrenzen borner; contenir; délimiter; limiter; mettre des limites à; restreindre
afhouden chasser; contenir; enrayer; lutter conte; repousser; se protéger de arrêter; contrecarrer; dissuader; décompter; déduire; empêcher; repousser; retenir; stopper; écarter
bedwingen contenir; contraindre; dominer; refouler; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir apaiser; baisser de ton; brider; broyer; calmer; concasser; contraindre; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
begrenzen borner; contenir; délimiter; limiter; mettre des limites à; restreindre barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper
beperken barrer; comprendre; contenir; contrecarrer; endiguer; englober; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; résister à; s'opposer à amenuiser; amoindrir; baisser; borner; clôturer; diminuer; décroître; défaillir; délimiter; entourer; limiter; restreindre; réduire; tailler
beteugelen contenir; contraindre; dominer; refouler; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir apaiser; baisser de ton; brider; broyer; calmer; concasser; contraindre; contrôler; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; modérer; munir de brides; refouler; refréner; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
bevatten comporter; contenir; renfermer
in bedwang houden contenir; contraindre; dominer; refouler; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir broyer; concasser; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
indammen barrer; borner; comprendre; contenir; contrecarrer; délimiter; endiguer; englober; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; résister à; s'opposer à
indijken borner; contenir; délimiter; endiguer poldériser; transformer en polder
inhouden comporter; contenir; renfermer décompter; déduire; faire halte; garder; impliquer; ne plus bouger; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se commander; se contenir; se posséder; se retenir; se taire; se tenir tranquille; signifier; vouloir dire
inkapselen barrer; comprendre; contenir; contrecarrer; endiguer; englober; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; résister à; s'opposer à appliquer une couche étanchant; encapsuler; envelopper
inperken barrer; comprendre; contenir; contrecarrer; endiguer; englober; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; résister à; s'opposer à amenuiser; amoindrir; baisser; borner; diminuer; décroître; défaillir; délimiter; limiter; restreindre; réduire
limiteren barrer; comprendre; contenir; contrecarrer; endiguer; englober; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; résister à; s'opposer à
omvatten comprendre; contenir; enfermer
van grenzen voorzien borner; contenir; délimiter; limiter; mettre des limites à; restreindre
weren chasser; contenir; enrayer; lutter conte; repousser; se protéger de défendre; détourner; dévier; empêcher; parer; rejeter; repousser; résister; résister à; se débattre; se défendre; écarter

Synoniemen voor "contenir":


Wiktionary: contenir

contenir
verb
 1. omvatten, in zich sluiten
 2. zijn gevoelens van ergernis of pijn onder controle houden

Cross Translation:
FromToVia
contenir omvatten; bevatten comprise — be made up of
contenir bevatten; inhouden contain — To hold inside
contenir bevatten hold — to contain
contenir onderdrukken suppress — to hold in place, to keep low

Verwante vertalingen van contenir