Nederlands

Uitgebreide vertaling voor deeltje (Nederlands) in het Engels

deeltje:

deeltje [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de deeltje (onderdeeltje)
  the part; the small part
  • part [the ~] zelfstandig naamwoord
  • small part [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor deeltje:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
part deeltje; onderdeeltje aandeel; basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; gedeelte; ingrediënt; onderdeel; part; portie; segment; stuk
small part deeltje; onderdeeltje
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
part loskoppelen; scheiden; splitsen; uit elkaar gaan; uit elkaar halen; uiteengaan; uitsplitsen; van elkaar gaan

Verwante woorden van "deeltje":


Wiktionary: deeltje

deeltje
noun
 1. any physical object or material thing
 2. body with very small size
 3. elementary particle or subatomic particle

deel:

deel [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het deel (basisbestanddeel; onderdeel; component; )
  the elementary component; the part; the element; the section; the segment; the ingredient; the parliamentary party; the share; the fundamental ingredient; the portion; the principle ingredient
 2. het deel (gedeelte; stuk; part; fractie)
  the piece; the part; the section; the segment; the portion
  • piece [the ~] zelfstandig naamwoord
  • part [the ~] zelfstandig naamwoord
  • section [the ~] zelfstandig naamwoord
  • segment [the ~] zelfstandig naamwoord
  • portion [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. het deel (part; aandeel)
  the segment; the part; the share; the section; the piece; the portion; the board
  • segment [the ~] zelfstandig naamwoord
  • part [the ~] zelfstandig naamwoord
  • share [the ~] zelfstandig naamwoord
  • section [the ~] zelfstandig naamwoord
  • piece [the ~] zelfstandig naamwoord
  • portion [the ~] zelfstandig naamwoord
  • board [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. het deel (wat iemand erft; erfenis; erfdeel)
  the inheritance; the heritage; the legacy; the yard; the bequest; the portion
  • inheritance [the ~] zelfstandig naamwoord
  • heritage [the ~] zelfstandig naamwoord
  • legacy [the ~] zelfstandig naamwoord
  • yard [the ~] zelfstandig naamwoord
  • bequest [the ~] zelfstandig naamwoord
  • portion [the ~] zelfstandig naamwoord
 5. het deel (boekdeel; band; volume)
  the volume
  • volume [the ~] zelfstandig naamwoord
 6. het deel (dorsvloer)
  the threshing-floor

deel

 1. deel
  the tile
  – One of a number of separately printed parts of an oversized publication, such as a banner or poster, that cannot be printed as a single sheet. Separate tiles can be assembled to recreate the whole publication. 1
  • tile [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor deel:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bequest deel; erfdeel; erfenis; wat iemand erft boedel; erfboedel; erfenis; erfgoed; legaat; nalatenschap; vermaking
board aandeel; deel; part beheer; bestuur; directie; hoofdbestuur; kostgeld; lat; legbord; leiding; schroot; smalle plank
element basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk basiselement; basismateriaal; element
elementary component basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk
fundamental ingredient basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk
heritage deel; erfdeel; erfenis; wat iemand erft boedel; cultuurbezit; cultuurgoed; erfboedel; erfenis; erfgoed; legaat; nalatenschap
ingredient basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk
inheritance deel; erfdeel; erfenis; wat iemand erft boedel; erfboedel; erfenis; erfgoed; erfstuk; legaat; nalatenschap; overname
legacy deel; erfdeel; erfenis; wat iemand erft boedel; erfboedel; erfenis; erfgoed; erfstuk; legaat; nalatenschap; oudere functie
parliamentary party basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk kamerfractie
part aandeel; basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; gedeelte; ingrediënt; onderdeel; part; stuk aandeel; deeltje; onderdeeltje; part; portie; segment
piece aandeel; deel; fractie; gedeelte; part; stuk artikel; brokje; eindje; fragmentje; klein stukje; kleine brok; klompje; klontertje; klontje; mooi persoon; partje; plakje; schijfje; snippertje; speelstuk; stuk; stukje
portion aandeel; basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; erfdeel; erfenis; fractie; gedeelte; ingrediënt; onderdeel; part; stuk; wat iemand erft aandeel; bijdrage; contributie; lidmaatschapsgeld; part; portie; segment
principle ingredient basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; stuk
section aandeel; basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; gedeelte; ingrediënt; onderdeel; part; stuk afdeling; brigade; brokje; departement; detachement; doorsnede; doorsnee; eindje; fragmentje; klein stukje; partje; presentatiesectie; profiel; profielstaal; rubriek; sectie; segment; snijding; snippertje; stukje; tak
segment aandeel; basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; gedeelte; ingrediënt; onderdeel; part; stuk rekeningcodesegment; segment
share aandeel; basisbestanddeel; bestanddeel; component; deel; element; fractie; ingrediënt; onderdeel; part; stuk aandeel; bijdrage; contingent; groeifonds; inbreng; part; portie; quota; quotum
threshing-floor deel; dorsvloer
tile deel tegel; tegeltje
volume band; boekdeel; deel; volume band; boek; capaciteit; geluidsniveau; geluidssterkte; geluidsvolume; grootte in de ruimte; inhoud; inhoudsruimte; jaargang; toonsterkte; volume
yard deel; erfdeel; erfenis; wat iemand erft emplacement; gaard; tuin
- element; gedeelte; part; stuk
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
board emballeren; enteren; herbergen; huisvesten; iemand onderdak verlenen; inpakken; inwikkelen; kartonneren; onderbrengen; onderdak geven; onderdak verschaffen; plaatsen; verpakken
part loskoppelen; scheiden; splitsen; uit elkaar gaan; uit elkaar halen; uiteengaan; uitsplitsen; van elkaar gaan
segment in segmenten verdelen; segmenteren
share delen
tile naast elkaar; overlappend afdrukken
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
legacy verouderd
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
share deelachtig

Verwante woorden van "deel":


Synoniemen voor "deel":


Antoniemen van "deel":


Verwante definities voor "deel":

 1. wat kleiner is dan het totaal2
  • je krijgt ook een deel van de winst2

Wiktionary: deel

deel
noun
 1. een afsplitsing van een geheel
 2. één uit een reeks
deel
noun
 1. slang: cut of the take
 2. informal, humorous: the penis
 3. each of the parts resulting from division
 4. any physical object or material thing
 5. fraction of a whole (jump)
 6. part of something that had been divided
 7. part of a larger whole
 8. allocated amount
 9. portion of something

Cross Translation:
FromToVia
deel piece; part Teiloft im Zusammenhang mit leblosen Gegenständen: ein Element, Stück eines Ganzen