Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor gezegde (Nederlands) in het Engels

gezegde:

gezegde [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het gezegde (zegswijze; uitdrukking; zin; frase)
  the phrase; the expression; the statement; the saying; the turn of phrase; the term; the meaning
 2. het gezegde (redekundig gezegde)
  the rhetorical expression; the saying
 3. het gezegde (spreuk)
  the aphorism; the saying; the maxim
  • aphorism [the ~] zelfstandig naamwoord
  • saying [the ~] zelfstandig naamwoord
  • maxim [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor gezegde:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aphorism gezegde; spreuk aforisme; zinspreuk
expression frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin expressie; gelaatsuitdrukking; gezichtsuitdrukking; uitdrukking; uiting
maxim gezegde; spreuk aforisme; axioma; devies; grondeigenschap; grondstelling; hoofdstelling; leus; leuze; lijfspreuk; motto; parool; spreuk; stelregel; zinspreuk
meaning frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin bedoeling; beduidenis; beduiding; belang; betekenis; doel; gewichtigheid; inhoud; nut; strekking; tendens; zin
phrase frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin bepaling; woordgroep; zin; zin taalkundig; zinsnede
rhetorical expression gezegde; redekundig gezegde
saying frase; gezegde; redekundig gezegde; spreuk; uitdrukking; zegswijze; zin
statement frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin aangifte; aantekening; bankafschrift; bekendmaking; bericht; bevestiging; beweren; bewering; boodschap; constatering; declaratie; financieel overzicht; gewag; instructie; kwestie; lijst; mededeling; melding; meningsuiting; noot; notitie; opgaaf; opgave; opheldering; opnoeming; opschrijving; opsomming; overzicht; probleem; proces verbaal; rapport; rekeningoverzicht; relaas; staat; statement; stelling; tijding; toelichting; uitlating; uitlegging; uitspraak; vaststelling; verklaring; vermelding; verwittiging; vraagstuk; zwaarte
term frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin aanduiding; benaming; benoeming; conditie; eis; looptijd; naam; periode; schooltijd; term; termijn; tijdsbestek; tijdsduur; vereiste; voorwaarde
turn of phrase frase; gezegde; uitdrukking; zegswijze; zin manier van uitdrukken; uitdrukkingswijze
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
phrase formuleren; fraseren; in een formule brengen; inkleden; verbaliseren; verwoorden
term benoemen; een naam geven; noemen; vernoemen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
meaning bedoeld als; bij wijze van; om zo te zeggen

Verwante woorden van "gezegde":

 • gezegdes

Wiktionary: gezegde

gezegde
noun
 1. old saying
 2. grammar
 3. phrase expressing a basic truth
 4. saying or proverb
 5. proverb or maxim

Cross Translation:
FromToVia
gezegde locution; idiom; phrase; expression locution — linguistique|fr Unité fonctionnelle du langage, composée de plusieurs mots graphiques, appartenant à la langue et devant être apprise en tant que forme globale non divisible.

Verwante vertalingen van gezegde