Nederlands

Uitgebreide vertaling voor betekenis (Nederlands) in het Engels

betekenis:

betekenis [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de betekenis (inhoud)
  the meaning; the substance; the purpose; the intention; the composition
 2. de betekenis (beduidenis; bedoeling; beduiding)
  the intent; the meaning; the tendency; the purport; the sense; the tenor; the stature
  • intent [the ~] zelfstandig naamwoord
  • meaning [the ~] zelfstandig naamwoord
  • tendency [the ~] zelfstandig naamwoord
  • purport [the ~] zelfstandig naamwoord
  • sense [the ~] zelfstandig naamwoord
  • tenor [the ~] zelfstandig naamwoord
  • stature [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. de betekenis (waarde; belang; zin)
  the significance; the merit; the value; the worth
  • significance [the ~] zelfstandig naamwoord
  • merit [the ~] zelfstandig naamwoord
  • value [the ~] zelfstandig naamwoord
  • worth [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. de betekenis
  the meaning
  • meaning [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor betekenis:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
composition betekenis; inhoud akkoordprocedure; architectuur; assemblage; assembleren; bijeenlegging; bouw; bouwkunst; combinatie; constructie; montage; onderdelen; opbouw; opbouwen; opstel; samengesteld geheel; samenstelling; samenstelling taalkunde; samenvoeging; scriptie; structuur; verslag
intent bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis
intention betekenis; inhoud doel; doeleinde; intentie; inzet; moedwil; nut; oogmerk; opzet; plan; planning; streven; toeleg; voornemen; zin
meaning bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; inhoud belang; doel; frase; gewichtigheid; gezegde; nut; strekking; tendens; uitdrukking; zegswijze; zin
merit belang; betekenis; waarde; zin deugd; merite; verdienste; verdienstelijkheid; waarde
purport bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis strekking; tendens
purpose betekenis; inhoud doel; nut; zin
sense bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis bezinning; brein; denkvermogen; geest; hersens; inkeer; ratio; strekking; tendens; vernuft; verstand
significance belang; betekenis; waarde; zin belang; gewichtigheid
stature bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis constitutie; figuur; gedaante; gestalte; lichaamsbouw; lichaamspostuur; postuur; uiterlijk; vorm
substance betekenis; inhoud degelijkheid; deugdelijkheid; gedegenheid; goede kwaliteit
tendency bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis geest; geneigdheid; gezindheid; hang; inclinatie; neiging; strekking; tendens; tendentie; teneur
tenor bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis geneigdheid; gezindheid; hang; inclinatie; neiging; strekking; tendens; tendentie; tenor; tenorzanger
value belang; betekenis; waarde; zin besturing; gedrag; herleidingskoers; houding; koers; leiding; nut; plan; rijrichting; valuta; waarde; wisselkoers
worth belang; betekenis; waarde; zin
- zin
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
sense aanvoelen; bemerken; bespeuren; gewaarworden; lucht krijgen van; merken; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voelen; voorvoelen; waarnemen; zien
value becijferen; berekenen; calculeren; uitrekenen; uitwerken
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
intent geconcentreerd; op één punt gericht
meaning bedoeld als; bij wijze van; om zo te zeggen
worth waard
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
sense sensueel; wulps; zinlijk; zintuiglijke

Verwante woorden van "betekenis":

 • betekenissen

Synoniemen voor "betekenis":


Verwante definities voor "betekenis":

 1. wat je belangrijk vindt1
  • ik hecht geen betekenis aan een dure auto1
 2. wat bedoeld wordt1
  • ken je de betekenis van dit verkeersbord?1

Wiktionary: betekenis

betekenis
noun
 1. wat iets betekent, waar iets voor staat
betekenis
noun
 1. definition or connotation of a word
 2. symbolic value of something
 3. something signified or referred to
 4. primary or explicit meaning
 5. semantics term
 6. extent to which something matters
 7. meaning

Cross Translation:
FromToVia
betekenis meaning Bedeutung — Sinn einer Information, Handlung oder Sache
betekenis advantage; benefit; account; importance; seriousness; weight intérêt — Ce qui importer, ce qui convient, en quelque manière que ce soit, à l’utilité, à l’avantage d’une personne ou d’une collectivité, d’un individu ou d’une personne morale, en ce qui concerner soit leur bien physique et matériel, soit leur bien
betekenis meaning; sense sens — Signification
betekenis orientation; feel; smell senssignification, ce que quelque chose veut dire.
betekenis meaning; significance; sense signification — Ce que signifie une chose ; sens attacher à une chose.

Verwante vertalingen van betekenis