Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
  1. tegemoetkoming:
  2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor tegemoetkoming (Nederlands) in het Engels

tegemoetkoming:

tegemoetkoming [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

  1. de tegemoetkoming (compensatie)
    the compensation; the indemnification; the amends
  2. de tegemoetkoming (subsidie; toelage)
    the allowance

Vertaal Matrix voor tegemoetkoming:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
allowance subsidie; tegemoetkoming; toelage aftrek; aftrekking; akkoord; arbeidsloon; bezoldiging; deductie; fiat; gage; goedkeuring; goedvinden; gunning; honorarium; licentie; loon; permissie; salaris; soldij; toestemming; traktement; verdienste; vergunning; vermindering; wedde
amends compensatie; tegemoetkoming restituties; terugbetalingen; vergoedingen
compensation compensatie; tegemoetkoming aanzuivering; afkoopwaarde; arbeidsloon; betaling; bezoldiging; compensatie; compenseren; contraprestatie; gage; herstelbetaling; honorarium; indemnisatie; kostenvergoeding; loon; restituties; salaris; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; smartengeld; soldij; tegen prestatie opwegende actie; tegendienst; tegenprestatie; terugbetalingen; traktement; uitbetalingen bij schade; verdienste; vergoeden; vergoeding; wedde; wederdienst
indemnification compensatie; tegemoetkoming afkoopwaarde; herstelbetaling; indemnisatie; indemniteit; restitutie; schade-uitkering; schadeloosstelling; schadevergoeding; terugbetaling; uitbetalingen bij schade; vergoeding

Verwante woorden van "tegemoetkoming":


Wiktionary: tegemoetkoming

tegemoetkoming
noun
  1. a recompense for something done