Nederlands

Uitgebreide vertaling voor eigenschap (Nederlands) in het Spaans

eigenschap:

eigenschap [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de eigenschap (karaktertrek; karakteristiek; kenmerk; stigma)
  la característica; la cualidad
 2. de eigenschap (karakterisering; kenmerk; karakteristiek; typering)
  la característica; la descripción de carácter; la propiedad; la peculiaridad; el rasgo; el sello; el atributo; la señal; la caracterización; la cualidad; la pintura de caracteres; la definición de carácter; la particularidad; el plumazo; el signo distintivo; el rasgo característico
 3. de eigenschap (kenmerk; karakteristiek)
  la caracterización; la tipificación
 4. de eigenschap (hoedanigheid)
  la calidad; la cualidad
  • calidad [la ~] zelfstandig naamwoord
  • cualidad [la ~] zelfstandig naamwoord
 5. de eigenschap (merkteken; kenmerk; merk)
  la característica; la marca; el rasgo característico; el distintivo
 6. de eigenschap
  la propiedad

Vertaal Matrix voor eigenschap:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
atributo eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering attribuut; kenmerk
calidad eigenschap; hoedanigheid aard; geaardheid; gemoed; gesteldheid; hoedanigheid; inborst; inslag; karakter; kwaliteit; mentaliteit; natuur; ziel
caracterización eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering begripsbepaling; bepaaldheid; definitie; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteromschrijving; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; kenschets; profielschets; typering
característica eigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; merk; merkteken; stigma; typering eigenaardigheid; functie; herkenningsteken; karakterbeschrijving; karaktereigenschap; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwalititeit; merkwaardigheid; trekje
cualidad eigenschap; hoedanigheid; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma; typering
definición de carácter eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakteromschrijving
descripción de carácter eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakteromschrijving
distintivo eigenschap; kenmerk; merk; merkteken badge; distinctief; herkenningsteken; maken van onderscheid; onderscheiding; ordeteken
marca eigenschap; kenmerk; merk; merkteken beeldmerk; brandmerk; einde; eindpunt; eindstreep; finish; finishlijn; handelsmerk; herkenningsteken; kenteken; keurmerk; keurstempel; label; logo; markering; meet; merk; merknaam; merkteken; onderscheidingsteken; ontvangstbewijs; record; reçu; smet; stigma; vlag; vlek; wondteken van Christus
particularidad eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bijzondere geaardheid; bijzonderheid; detail; eigenaardigheid; hebbelijkheid; merkwaardig ding; merkwaardigheid; rarigheid; vreemdheid; vreemdsoortigheid
peculiaridad eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bijzondere geaardheid; bijzonderheid; detail; eigenaardigheid; hebbelijkheid; karaktereigenschap; karaktertrek; karaktertrekje; merkwaardigheid; rarigheid; trekje; vreemdheid; vreemdsoortigheid
pintura de caracteres eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakteromschrijving
plumazo eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering haal met de pen; onderscheidingsteken; pennenstreek; teken
propiedad eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bezit; bezitting; bezittingen; eigendom; goederen; have; landgoed
rasgo eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering aardigheid; aardigheidje; gein; geintje; gekheid; gelaatstrek; grapje; karaktereigenschap; karaktertrek; karaktertrekje; lolletje; presentje; pretje; scherts; tendentie; trekje; vleug
rasgo característico eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; merk; merkteken; typering belangrijkste karaktertrek; grondtrek; herkenningsteken; karaktereigenschap; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; kwalititeit; trekje
sello eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering afdichting; herkenningsteken; inktstempel; kwaliteitsmerk; plakzegel; postzegel; stempel; verzegeling; waarmerk; zegel; zegelafdruk
señal eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering aanbetaling; aanwijzing; gebaar; geste; herkenningsteken; indicatie; sein; signaal; symptoom; teken; tip; vingerwenk; vingerwijzing; wenk
signo distintivo eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering herkenningsteken
tipificación eigenschap; karakteristiek; kenmerk profielschets
- kenmerk; kenteken
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
distintivo karakteristiek; kenmerkend; onderscheidend; tekenend; typerend; typisch

Verwante woorden van "eigenschap":

 • eigenschappen

Synoniemen voor "eigenschap":


Verwante definities voor "eigenschap":

 1. wat typisch is voor iets of iemand1
  • een eigenschap van hout is dat het blijft drijven1

Wiktionary: eigenschap

eigenschap
noun
 1. een gegeven karakteristiek die eigen is aan een bepaalde persoon of zaak

Cross Translation:
FromToVia
eigenschap característica feature — important or main item
eigenschap propiedad; cualidad property — attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
eigenschap propiedad property — an attribute characteristic of a class of objects
eigenschap cualidad quality — differentiating property or attribute
eigenschap calidad; cualidad qualité — Traductions à trier suivant le sens

Verwante vertalingen van eigenschap