Nederlands

Uitgebreide vertaling voor schandelijk (Nederlands) in het Spaans

schandelijk:

schandelijk bijvoeglijk naamwoord

  1. schandelijk (schandalig; verfoeilijk)
    tremendo; escandaloso; doloroso; terrible; horroroso; bárbaro; indignante; horrible; extremo; excesivo; desgraciado; abominable; inaudito; indecente; alarmante; trágico; avergonzante; increíblemente; terriblemente; detestable; deshonroso; execrable; incalificable; horrorosamente

Vertaal Matrix voor schandelijk:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bárbaro barbaar; bruut; onmens; woesteling; wreedaard
desgraciado bastaard; buitenechtelijk kind; drommel; ellendeling; etter; etterbak; galbak; hork; kinkel; klier; kreng; lelijkerd; lomperd; mispunt; ongelukkige; proleet; schlemiel; schoft; schurk; slemiel; slungel; smeerlap; stakker; stuk ongeluk; stumper; sukkel; vlegel; watje; zielenpiet
escandaloso brulboei; schreeuwer; schreeuwlelijk
extremo buitenspeler; eindpunt; grens; lagereind; licht bier; limiet; pils; rand; speler buitenshuis; uiteinde; uiterste; ultra; zoom
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
extremo eindpunt
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abominable schandalig; schandelijk; verfoeilijk afgrijselijk; afschuwelijk; akelig; armzalig; atheïstisch; bar; bedonderd; belazerd; beroerd; deerniswekkend; deplorabel; diep ongelukkig; ellendig; ellendige; erbarmelijk; erg; goddeloos; godloos; gruwelijk; karig; lamlendig; mager; meelijwekkend; miserabel; naar; ontzettend; pover; rampzalig; schamel; schandalig; schraal; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk
alarmante schandalig; schandelijk; verfoeilijk angstwekkend; benard; benauwd; bliksems; dreigend; eng; ernstig; godgeklaagd; hachelijk; hemeltergend; ijzingwekkend; kritiek; onrustbarend; ontstellend; ontzettend; penibel; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verontrustend; verschrikkelijk; vreselijk; zeer ergerlijk; zorgelijk; zorgwekkend
avergonzante schandalig; schandelijk; verfoeilijk beschamend
bárbaro schandalig; schandelijk; verfoeilijk barbaars; beestachtig; bruut; godgeklaagd; hemeltergend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; ten hemel schreiend; verschrikkelijk; vreselijk; week; wreed; zeer ergerlijk; zwak
desgraciado schandalig; schandelijk; verfoeilijk betreurenswaardig; deerlijk; godgeklaagd; hemeltergend; jammer; jammerlijk; naar; naargeestig; onbevredigend; onfortuinlijk; ongelukkig; ontoereikend; onvoldoende; onvolwaardig; onzalig; rampspoedig; rouwig; sneu; somber; spijtig; teleurstellend; ten hemel schreiend; treurig; verdrietig; vol tegenslag; zeer ergerlijk
deshonroso schandalig; schandelijk; verfoeilijk banaal; eerloos; gemeen; grof; infaam; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; mensonterend; mensonterende; mensonwaardig; onedel; oneerbaar; ontaard; onzedelijk; onzedig; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig
detestable schandalig; schandelijk; verfoeilijk gehaat; hatelijk; schandalig; stekelig; verfoeilijk; vijandig
doloroso schandalig; schandelijk; verfoeilijk aangrijpend; aanstootgevend; aanstotelijk; gevat; hartbrekend; hartverscheurend; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; pijnlijk; rouwig; scherpzinnig; schrander; slim; smartelijk; snedig; stekend; treurig; uitgeslapen; verdrietig; verdrietig makend; zeer; zeer doend
escandaloso schandalig; schandelijk; verfoeilijk aanstootgevend; aanstotelijk; eerloos; infaam; schandaleus; zondig
excesivo schandalig; schandelijk; verfoeilijk bovenmate; bovenmatig; buitengemeen; buitensporig; enorm; extravagant; extreem; mateloos; ontiegelijk; overdadig; overdreven; overmatig; overspannen; overwerkt; schromelijk; tomeloos; uitermate; verregaand; week; zwak
execrable schandalig; schandelijk; verfoeilijk
extremo schandalig; schandelijk; verfoeilijk bijzonder; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitensporig; enorm; excessief; extravagant; extreem; godgeklaagd; heel erg; hemeltergend; hogelijk; mateloos; ontiegelijk; overmatig; schromelijk; ten hemel schreiend; ten zeerste; tomeloos; uitermate; uiterst; ultra; week; zeer; zeer ergerlijk; zeerste; zwak
horrible schandalig; schandelijk; verfoeilijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotend voor zintuigen; akelig; barbaars; beestachtig; beroerd; bruut; deplorabel; dreigend; ellendig; eng; gedrochtelijk; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; lamlendig; lelijk; meelijwekkend; miserabel; misvormd; monsterlijk; naar; naargeestig; onmenselijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; somber; ten hemel schreiend; verschrikkelijk; vreselijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
horrorosamente schandalig; schandelijk; verfoeilijk
horroroso schandalig; schandelijk; verfoeilijk afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; angstaanjagend; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; gedrochtelijk; gevaarlijk; godgeklaagd; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; misvormd; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verschrikkelijk; vreselijk; walgelijk; wanstaltig; week; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk; zwak
inaudito schandalig; schandelijk; verfoeilijk zondig
incalificable schandalig; schandelijk; verfoeilijk zondig
increíblemente schandalig; schandelijk; verfoeilijk
indecente schandalig; schandelijk; verfoeilijk aan lager wal; aanstootgevend; aanstotelijk; achterbaks; bedorven; boefachtig; boosaardig; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; obsceen; onbehoorlijk; onbetamelijk; onedel; oneerbaar; onfatsoenlijk; ongehoord; ongepast; onkies; onkuis; onpassend; onrein; ontaard; onvertogen; onwelgevoegelijk; onwelgevoeglijk; onwelvoegelijk; onzedelijk; onzedig; onzindelijk; ploertig; rot; rottig; schuin; schurft hebbend; schurftachtig; schurftig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals; vergaan; verkeerd; verlopen; verrot; vies; vlegelachtig; vunzig; zedeloos; zondig
indignante schandalig; schandelijk; verfoeilijk godgeklaagd; hemeltergend; ongekend; ongeëvenaard; onovertroffen; onvergelijkelijk; onvolprezen; ten hemel schreiend; uitstekend; weergaloos; zeer ergerlijk; zondig
terrible schandalig; schandelijk; verfoeilijk afgrijselijk; afschrikwekkend; afschuwelijk; afschuwwekkend; armzalig; bar; barbaars; beestachtig; bruut; deerniswekkend; dreigend; ellendig; eng; erbarmelijk; erg; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; rampzalig; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verschrikkelijk; vreselijk; week; wreed; zeer ergerlijk; zwak
terriblemente schandalig; schandelijk; verfoeilijk achterbaks; bliksems; boefachtig; boosaardig; doortrapt; enorm; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gigantisch; gluiperig; godgeklaagd; hemeltergend; immens; in zeer hoge mate; leep; listig; ontzettend; onwijs; reusachtig; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; schurkachtig; slinks; sluw; snood; stiekem; ten hemel schreiend; uitgekookt; vals; verdraaid; verduiveld; verschrikkelijk; vreselijk; week; zeer ergerlijk; zwak
tremendo schandalig; schandelijk; verfoeilijk aanmerkelijk; aanzienlijk; afgrijselijk; afschuwelijk; angstwekkend; beduidend; behoorlijk; betoverend; bliksems; dreigend; eng; enorm; extravagant; flink; fors; geducht; gigantisch; godgeklaagd; groot; groots; grootschalig; gruwelijk; hard; hardvochtig; heel erg; heel groot; hemeltergend; ijzingwekkend; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; kolossaal; luisterrijk; magnifiek; onbarmhartig; ongenadig; onmetelijk; ontzettend; overmatig; prachtig; reusachtig; reuze; riant; schitterend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verregaand; verschrikkelijk; vervaarlijk; vreeswekkend; vreselijk; week; zeer ergerlijk; zwak
trágico schandalig; schandelijk; verfoeilijk catastrofaal; deerlijk; dramatisch; ellendig; fataal; fnuikend; funest; helaas; jammer; jammer genoeg; noodlottig; onfortuinlijk; ongelukkig; rampspoedig; rampzalig; rouwig; sneu; spijtig; tragisch; treurig; verdrietig

Verwante woorden van "schandelijk":


Wiktionary: schandelijk


Cross Translation:
FromToVia
schandelijk indignante; inaudito; escandaloso; apabullante; aberrante; atroz; desaforado outrageous — shocking
schandelijk vergonzosamente shamefully — in a shamefull manner