Nederlands

Uitgebreide vertaling voor scherpzinnig (Nederlands) in het Spaans

scherpzinnig:

scherpzinnig bijvoeglijk naamwoord

  1. scherpzinnig (spitsvondig; uitgekiend)
    taimado; zorro; cuco; ingenioso; listo
  2. scherpzinnig (slim; gevat; schrander; uitgeslapen; snedig)
    mañoso; cortante; hermoso; listo; perito; ingenioso; talentoso; habilidoso; bonito; claro; preciso; apretado; ducho; acre; sagaz; versado; rácano; bello; agudo; atractivo; áspero; inteligente; oportuno; penoso; doloroso; ajustado; puntiagudo; punzante; buen mozo; de buen ver

Vertaal Matrix voor scherpzinnig:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
atractivo aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aantrekkingskracht; bekoorlijkheid; bekoring; charme; gratie
claro helderheid; klaarheid; lichtsterkte
listo genie; geniekorps
perito deskundige; expert; specialist; vakkundige
taimado achterbaks persoon
zorro leperd; leperik; rekel; sluw mens; vos
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
atractivo gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aanbiddelijk; aanlokkelijk; aantrekkelijk; aantrekkelijke; aanvallig; aardig; aimabel; alleraardigst; allerliefst; attractief; begeerenswaardig; behendig; bekoorlijk; bekwaam; bevallig; charmant; elegant; fascinerend; fraai; goed ogend; gracieus; handig; indrukwekkend; knap; kundig; lieftallig; mooi; prettig; schattig; sierlijk; uitlokkend; uitnodigend; vaardig; verleidelijk; verlokkend; verrukkelijk; verzoekend; welgevallig
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acre gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen bitter teleurgesteld; doordringend; fel; felle; hanig; indringend; meedogenloos; pinnig; puntig; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; snibbig; verbitterd; vinnig; vlijmend; vlijmscherp; wreed
agudo gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen acuut; adrem; behendig; beklemmend; bekwaam; bijdehand; bitter teleurgesteld; clever; doordringend; felle; gevat; handig; hard; hoog; indringend; intelligent; intens; intensief; kien; knellend; kundig; met een scherp oog; nauwlettend; nijpend; pienter; puntig; raak; schel; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpklinkend; schrander; schril; slim; smartelijk; snedig; snerpend; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; verbitterd; vlijmend; vlijmscherp
ajustado gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen dringend; eng; gepaste; geschikte; klemmend; krap; met spoed; met weinig ruimte; nauw; nauwgezet; nauwkeurig; nauwsluitend; passende; precies; smal; smalletjes; spoedeisend; stipt; strak; strakgespannen; urgent; van geringe breedte
apretado gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen bekrompen; benepen; eng; in het nauw; kleingeestig; kleinzielig; klemmend; klemzittend; knellend; meedogenloos; nauw; nauwsluitend; scherp; smal; smalletjes; strak; van geringe breedte; vlijmend; vlijmscherp; wreed
bello gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aanbiddelijk; aanlokkelijk; aantrekkelijk; aantrekkelijke; aimabel; attractief; begeerenswaardig; bekoorlijk; bevallig; charmant; clever; fraai; goed ogend; kien; knap; mooi; pienter; schattig; schoon; schrander; slim; snugger; uitgeslapen; verrukkelijk; welgemaakt; welgevallig
bonito gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aanbiddelijk; aangenaam; aanlokkelijk; aantrekkelijk; aantrekkelijke; aardig; aimabel; attent; attractief; begeerenswaardig; behulpzaam; bekoorlijk; bevallig; charmant; flitsend; fraai; geestig; geinig; goed ogend; goedaardig; goedhartig; grappig; hip; hulpvaardig; knap; koddig; komiek; komisch; lachwekkend; leuk; lollig; mooi; plezierig; schattig; schoon; snel; trendy; verrukkelijk; vlot; voorkomend; vriendelijk; welgemaakt; welgevallig; zachtaardig
buen mozo gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aantrekkelijke; attractief; behendig; bekwaam; clever; fraai; goed ogend; handig; intelligent; kien; knap; kundig; mooi; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen; vaardig; welgevallig
claro gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; begrepen; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; bijgevolg; blank; bleek; cru; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; dus; echt; eenduidig; flagrant; gewoonweg; helder; herkenbaar; heus; inzichtelijk; klaar; klaar als een klontje; klare; klinkklaar; kuis; licht; lichtgevend; logisch; lumineus; natuurlijk; net; niet donker; onbewimpeld; onbewolkt; ondubbelzinnig; ongelakt; onmiskenbaar; onomwonden; onontkomelijk; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; open; openhartig; openlijk; oprecht; overduidelijk; overzichtelijk; pips; pure; puur; recht door zee; rechttoe; rechttoe rechtaan; regelrecht; rein; ronduit; schoon; uiteraard; vanzelfsprekend; verhelderend; verstaanbaar; vrij; vrijelijk; vrijuit; werkelijk; zeker; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar; zuiver; zuivere
cortante gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen behendig; bekwaam; bijtende; bitter teleurgesteld; clever; felle; handig; kien; kundig; onderdrukt; opgekropt; pienter; scherp; scherpgerand; schrander; slim; snugger; uitgeslapen; vaardig; verbeten; verbitterd; verkropt; vlijmend; vlijmscherp
cuco scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend arglistig; doortrapt; effen; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gewiekst; leep; link; listig; slinks; sluw; van één kleur
de buen ver gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aantrekkelijke; attractief; clever; fraai; goed ogend; intelligent; kien; knap; mooi; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen; welgevallig
doloroso gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aangrijpend; aanstootgevend; aanstotelijk; hartbrekend; hartverscheurend; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; pijnlijk; rouwig; schandalig; schandelijk; smartelijk; stekend; treurig; verdrietig; verdrietig makend; verfoeilijk; zeer; zeer doend
ducho gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen achterbaks; bedreven; bekwaam; briljant; bruikbare; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geoefend; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; ingenieus; knap; kundig; kunstig; leep; listig; slinks; sluw; snedig; snood; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk; volleerd
habilidoso gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen arglistig; bedreven; behendig; bekwaam; briljant; bruikbare; doortrapt; geoefend; gepolijst; geraffineerd; geslepen; gladgemaakt; gladgeslepen; handig; ingenieus; knap; kundig; kunstig; leep; link; listig; slinks; sluw; vaardig; vindingrijk
hermoso gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aanbiddelijk; aantrekkelijk; aanvallig; attractief; begeerenswaardig; bekoorlijk; bevallig; charmant; decoratief; elegant; fraai; goed ogend; gracieus; knap; lieftallig; mooi; schattig; schoon; sierlijk; verrukkelijk; welgemaakt; welgevallig
ingenioso gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen adrem; arglistig; behendig; bekwaam; bevattelijk; bij de pinken; bijdehand; briljant; clever; doortrapt; gehaaid; geniaal; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; goedleers; goochem; handig; ingenieus; inventief; kien; knap; kundig; kunstig; leep; link; listig; pienter; raak; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vernuftig; vindingrijk; vlug van begrip
inteligente gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aantrekkelijke; adrem; bevattelijk; bij de pinken; bijdehand; briljant; clever; geleerd; gevat; gis; goedleers; goochem; ingenieus; intelligent; kien; knap; kundig; kunstig; pienter; raak; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk; vlug van begrip; wijs
listo gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; spitsvondig; uitgekiend; uitgeslapen aantrekkelijke; achterbaks; adrem; af; afgedaan; afgelopen; arglistig; bedreven; behendig; bekwaam; bereid; berekenend; beëindigd; bij de pinken; bijdehand; briljant; clever; doortrapt; gedaan; gehaaid; gemeen; geniepig; geoefend; gepakt; gepleegd; gepolijst; geraffineerd; gereed; geslepen; gevat; gewiekst; geëindigd; gis; gladgemaakt; gladgeslepen; gluiperig; goochem; handig; ingenieus; intelligent; kien; klaar; knap; kundig; kunstig; leep; link; listig; over; paraat; pienter; puntig; raak; scherp; schrander; slim; slinks; sluw; snedig; snood; snugger; spits; stiekem; uit; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk; volbracht; voltooid; voorbij
mañoso gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen arglistig; bedreven; behendig; bekwaam; bruikbare; clever; doortrapt; geoefend; gepolijst; geraffineerd; geslepen; gladgemaakt; gladgeslepen; handig; kien; kundig; leep; link; listig; pienter; schrander; slim; slinks; sluw; snugger; uitgeslapen; vaardig
oportuno gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen adrem; berekenend; bijdehand; gehaaid; gelegen; gevat; gewiekst; opportuun; raak; snedig; van pas
penoso gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen akelig; benard; benauwd; beroerd; bezwaarlijk; corpulent; diepdroevig; dik; ellendig; ernstig; gevaarlijk; gezet; hachelijk; indroevig; kritiek; lastig; lastige; lijvig; met bezwaren; moeizaam; naar; penibel; pijnlijk; risicovol; riskant; rouwig; scherp; smartelijk; stekend; treurig; verdrietig; verdrietig makend; vlijmend; vlijmscherp; zeer doend; zorgelijk; zorgwekkend; zwaarlijvig
perito gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen bedreven; bekwaam; briljant; capabel; competent; geniaal; geoefend; geschikt; ingenieus; knap; kundig; kunstig; vaardig; vernuftig; vindingrijk
preciso gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen accuraat; exact; haarfijn; juist; met een scherp oog; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; noodzakelijkerwijs; precies; ragfijn; secuur; stipt; trefzeker; voorzichtig; zorgvuldig
puntiagudo gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen bijdehand; broodmager; kien; lang en dun; mager; piekerig; pienter; puntig; scherp; scherp gepunt; slim; spichtig; spinachtig; spits; spitsig; spitsvormig; sprietig; toegespitst; uitgekookt; uitgemergeld; uitgeteerd; vlijmend; vlijmscherp
punzante gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen messcherp; met sarcasme; sarcastisch; scherp; stekend; vlijmend; vlijmscherp
rácano gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen
sagaz gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen met een scherp oog; nauwlettend
taimado scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; gepolijst; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gladgemaakt; gladgeslepen; gluiperig; in het geniep; leep; listig; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt
talentoso gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen bedreven; begaafd; begenadigd; behendig; bekwaam; geniaal; geoefend; getalenteerd; handig; kundig; talentrijk; talentvol; vaardig; vernuftig
versado gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen bedreven; bekwaam; fysiek in staat; geoefend; in staat; onderlegd; volleerd
zorro scherpzinnig; spitsvondig; uitgekiend achterbaks; adrem; berekenend; bij de pinken

Verwante woorden van "scherpzinnig":

  • scherpzinnigheid, scherpzinniger, scherpzinnigere, scherpzinnigst, scherpzinnigste, scherpzinnige

Wiktionary: scherpzinnig


Cross Translation:
FromToVia
scherpzinnig sagaz; astuto; perspicaz astute — Quick at seeing how to gain advantage
scherpzinnig inteligente; listo; astuto; pillo clever — mentally quick or sharp
scherpzinnig perspicaz; perspicaces perspicacious — showing keen insight
scherpzinnig listo sharp — intelligent