Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor voldoen (Nederlands) in het Frans

voldoen:

voldoen werkwoord (voldoe, voldoet, voldeed, voldeden, voldaan)

 1. voldoen (volstaan)
  suffire; satisfaire
  • suffire werkwoord (suffis, suffit, suffisons, suffisez, )
  • satisfaire werkwoord (satisfais, satisfait, satisfaisons, satisfaites, )
 2. voldoen (vereffenen; betalen)
  acquitter; achever; solder; régler; payer; assimiler; niveler; payer la note; égaliser; s'acquitter de
  • acquitter werkwoord (acquitte, acquittes, acquittons, acquittez, )
  • achever werkwoord (achève, achèves, achevons, achevez, )
  • solder werkwoord (solde, soldes, soldons, soldez, )
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • payer werkwoord (paye, payes, payons, payez, )
  • assimiler werkwoord (assimile, assimiles, assimilons, assimilez, )
  • niveler werkwoord (nivelle, nivelles, nivelons, nivelez, )
  • payer la note werkwoord
  • égaliser werkwoord (égalise, égalises, égalisons, égalisez, )
  • s'acquitter de werkwoord
 3. voldoen (rekening betalen)
  satisfaire; régler une facture; payer
  • satisfaire werkwoord (satisfais, satisfait, satisfaisons, satisfaites, )
  • payer werkwoord (paye, payes, payons, payez, )
 4. voldoen (betalen)
  payer; régler; payer la note; solder; égaliser; s'acquitter de
  • payer werkwoord (paye, payes, payons, payez, )
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • payer la note werkwoord
  • solder werkwoord (solde, soldes, soldons, soldez, )
  • égaliser werkwoord (égalise, égalises, égalisons, égalisez, )
  • s'acquitter de werkwoord

Conjugations for voldoen:

o.t.t.
 1. voldoe
 2. voldoet
 3. voldoet
 4. voldoen
 5. voldoen
 6. voldoen
o.v.t.
 1. voldeed
 2. voldeed
 3. voldeed
 4. voldeden
 5. voldeden
 6. voldeden
v.t.t.
 1. heb voldaan
 2. hebt voldaan
 3. heeft voldaan
 4. hebben voldaan
 5. hebben voldaan
 6. hebben voldaan
v.v.t.
 1. had voldaan
 2. had voldaan
 3. had voldaan
 4. hadden voldaan
 5. hadden voldaan
 6. hadden voldaan
o.t.t.t.
 1. zal voldoen
 2. zult voldoen
 3. zal voldoen
 4. zullen voldoen
 5. zullen voldoen
 6. zullen voldoen
o.v.t.t.
 1. zou voldoen
 2. zou voldoen
 3. zou voldoen
 4. zouden voldoen
 5. zouden voldoen
 6. zouden voldoen
diversen
 1. voldoe!
 2. voldoet!
 3. voldaan
 4. voldoend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

voldoen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. voldoen (betalen; dokken)
  le paiement; le remboursement; le règlement; la contribution; l'acquittement

Vertaal Matrix voor voldoen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acquittement betalen; dokken; voldoen aanzuivering; afbetalen; afbetaling; afdoening; afhandeling; aflossen; afrekenen; afrekening; afwikkeling; compensatie; kwijting; tegemoetkoming; vereffenen; vereffening; verrekening; vrijspraak
contribution betalen; dokken; voldoen afdracht; belasting; bijdrage; contributie; lidmaatschapsgeld; overheidsbelasting
paiement betalen; dokken; voldoen afrekening; betaling; kwijting; uitbetaling; vereffening; verrekening
remboursement betalen; dokken; voldoen afbetalen; aflossen; aflossing; restitutie; stornoboeking; terugbetaling; terugboeking; teruggave; weergave
règlement betalen; dokken; voldoen aanwijzing; aanzuivering; afbetaling; afdoening; afhandelen; afhandeling; afrekening; afwikkeling; arrangement; betaling; dienstvoorschrift; discipline; dwang; gehoorzaamheid; handvest; onderwerping; orde; regeling; reglement; richtlijn; schaderegeling; statuut; tucht; vereffening; verordening; verrekening
égaliser vlak maken
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achever betalen; vereffenen; voldoen aankomen; afdoen; afkrijgen; afmaken; afronden; afslijten door erop te zitten; afsluiten; afwerken; afzitten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; fiksen; finishen; in orde maken; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; klaren; laatste gedeelte afmaken; ledigen; leegdrinken; leegmaken; opdrinken; ophouden; perfectioneren; regelen; stoppen; ten einde dragen; ten einde schrijven; ten einde spelen; uitdragen; uitdrinken; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; voldragen; volledig maken; volmaken; voltooien; voor elkaar krijgen
acquitter betalen; vereffenen; voldoen aanzuiveren; afbetalen; aflossen; afrekenen; dechargeren; effenen; egaliseren; genoegdoen; inlossen; nabetalen; onschuldig verklaren; vereffenen; verrekenen; vrijpleiten; vrijspreken; zuiveren
assimiler betalen; vereffenen; voldoen absorberen; assimileren; gelijkstellen; opnemen; opslorpen; opslurpen
niveler betalen; vereffenen; voldoen afstompen; assimileren; effenen; egaliseren; gelijkmaken; gladmaken; nivelleren; vervlakken; vlak maken
payer betalen; rekening betalen; vereffenen; voldoen aanzuiveren; afbetalen; afrekenen; bekostigen; belonen; betalen; bezoldigen; boeten; dokken; doorbetalen; genoegdoen; honoreren; lonen; nabetalen; salariëren; uitbetalen; vereffenen; verrekenen
payer la note betalen; vereffenen; voldoen
régler betalen; vereffenen; voldoen aanpassen; aanzuiveren; afbetalen; afdoen; aflossen; afrekenen; afstellen; afstemmen; behandelen; bijleggen; bijstellen; effenen; egaliseren; fiksen; gelijkschakelen; genoegdoen; goedmaken; herstellen; iets afhandelen; in orde maken; inlossen; instellen; klaren; maken; nabetalen; rechtzetten; regelen; repareren; ruzie afsluiten; ruzie bijleggen; uitpraten; vereffenen; verrekenen
régler une facture rekening betalen; voldoen
s'acquitter de betalen; vereffenen; voldoen aanzuiveren; afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; beëindigen; completeren; doen; een einde maken aan; genoegdoen; handelen; klaarkrijgen; klaarmaken; kwijten; nabetalen; uitrichten; uitvoeren; verrichten; volbrengen; volmaken; voltooien; zich kwijten
satisfaire rekening betalen; voldoen; volstaan begeerte stillen; bevredigen; tevreden stellen; tevredenstellen; vergenoegen; verzadigen; voldoening geven; zich de buik vol eten
solder betalen; vereffenen; voldoen aanzuiveren; bergen; effenen; egaliseren; genoegdoen; lager maken; nabetalen; opruimen; uitverkopen; vereffenen; verlagen; verrekenen
suffire voldoen; volstaan genoeg zijn; tevreden stellen; toereikend zijn; vergenoegen; voldoende zijn
égaliser betalen; vereffenen; voldoen afplatten; assimileren; bijknippen; een beetje knippen; effenen; egaliseren; gelijkmaken; gladmaken; nivelleren; platmaken; vlak maken
- betalen

Synoniemen voor "voldoen":


Antoniemen van "voldoen":


Verwante definities voor "voldoen":

 1. geld geven in ruil voor iets anders1
  • u moet deze rekening nog voldoen1
 2. eraan beantwoorden1
  • hij voldoet aan alle eisen voor deze baan1

Wiktionary: voldoen

voldoen
Cross Translation:
FromToVia
voldoen payer foot — pay
voldoen satisfaire satisfy — to meet needs, to fulfill
voldoen suffire suffice — be enough, sufficient, adequate
voldoen satisfaire befriedigen — die Erwartungen oder Bedürfnisse von jemandem erfüllen
voldoen correspondre entsprechen — (mit Dativ) auf gleichem oder angemessenem Niveau sein
voldoen satisfaire entsprechen — (mit Dativ) die Anforderungen oder Wunsch erfüllen
voldoen satisfaire genügen — bestimmte Anforderungen erfüllen
voldoen suffire genügen — für einen bestimmten Zweck in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen

Verwante vertalingen van voldoen