Zweeds

Uitgebreide vertaling voor organisera (Zweeds) in het Duits

organisera:

organisera zelfstandig naamwoord

 1. organisera
  Organisieren; Regeln

organisera werkwoord (organiserar, organiserade, organiserat)

 1. organisera (koordinera; samordna)
  koordinieren; führen; leiten; lenken
  • koordinieren werkwoord (koordiniere, koordinierst, koordiniert, koordinierte, koordiniertet, koordiniert)
  • führen werkwoord (führe, führst, führt, führte, führtet, geführt)
  • leiten werkwoord (leite, leitst, leitt, leitte, leittet, geleitet)
  • lenken werkwoord (lenke, lenkst, lenkt, lenkte, lenktet, gelenkt)
 2. organisera (arrangera; anordna; ordna)
  regeln; organisieren; einrichten; veranstalten; anordnen; bauen; ausrichten; aufstellen; herrichten; aufbauen; erbauen; deichseln; errichten
  • regeln werkwoord (regele, regelst, regelt, regelte, regeltet, geregelt)
  • organisieren werkwoord (organisiere, organisierst, organisiert, organisierte, organisiertet, organisiert)
  • einrichten werkwoord (richte ein, richtest ein, richtet ein, richtete ein, richtetet ein, eingerichtet)
  • veranstalten werkwoord (veranstalte, veranstaltest, veranstaltet, veranstaltete, veranstaltetet, veranstaltet)
  • anordnen werkwoord (ordne an, ordnest an, ordnet an, ordnete an, ordnetet an, angeordnet)
  • bauen werkwoord (baue, baust, baut, baute, bautet, gebaut)
  • ausrichten werkwoord (richte aus, richtest aus, richtet aus, richtete aus, richtetet aus, ausgerichtet)
  • aufstellen werkwoord (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • herrichten werkwoord (herrichte, herrichtest, herrichtet, herrichtete, herrichtetet, hergerichtet)
  • aufbauen werkwoord (baue auf, baust auf, baut auf, baute auf, bautet auf, aufgebaut)
  • erbauen werkwoord (erbaue, erbaust, erbaut, erbaute, erbautet, erbaut)
  • deichseln werkwoord (deichsele, deichselst, deichselt, deichselte, deichseltet, gedeichselt)
  • errichten werkwoord (errichte, errichtest, errichtet, errichtete, errichtetet, errichtet)
 3. organisera (ordna)
  regeln; organisieren; regulieren; steuern; ordnen
  • regeln werkwoord (regele, regelst, regelt, regelte, regeltet, geregelt)
  • organisieren werkwoord (organisiere, organisierst, organisiert, organisierte, organisiertet, organisiert)
  • regulieren werkwoord (reguliere, regulierst, reguliert, regulierte, reguliertet, reguliert)
  • steuern werkwoord (steuere, steuerst, steuert, steuerte, steuertet, gesteuert)
  • ordnen werkwoord (ordne, ordnest, ordnet, ordnete, ordnetet, geordnet)

Conjugations for organisera:

presens
 1. organiserar
 2. organiserar
 3. organiserar
 4. organiserar
 5. organiserar
 6. organiserar
imperfekt
 1. organiserade
 2. organiserade
 3. organiserade
 4. organiserade
 5. organiserade
 6. organiserade
framtid 1
 1. kommer att organisera
 2. kommer att organisera
 3. kommer att organisera
 4. kommer att organisera
 5. kommer att organisera
 6. kommer att organisera
framtid 2
 1. skall organisera
 2. skall organisera
 3. skall organisera
 4. skall organisera
 5. skall organisera
 6. skall organisera
conditional
 1. skulle organisera
 2. skulle organisera
 3. skulle organisera
 4. skulle organisera
 5. skulle organisera
 6. skulle organisera
perfekt particip
 1. har organiserat
 2. har organiserat
 3. har organiserat
 4. har organiserat
 5. har organiserat
 6. har organiserat
imperfekt particip
 1. hade organiserat
 2. hade organiserat
 3. hade organiserat
 4. hade organiserat
 5. hade organiserat
 6. hade organiserat
blandad
 1. organisera!
 2. organisera!
 3. organiserad
 4. organiserande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor organisera:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Organisieren organisera
Regeln organisera överenskommelse
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anordnen anordna; arrangera; ordna; organisera befalla; beställa; bestämma; deklarera; diktera; föra befälet över; föra kommando över; förkunna offentligt; kommandera; kungöra; ordna; proklamera; påbjuda; tillkännage
aufbauen anordna; arrangera; ordna; organisera anordna; arrangera; bygga; bygga upp; föda upp; installera; komponera; odla; ordna; ställa till med
aufstellen anordna; arrangera; ordna; organisera anordna; arrangera; bygga; bygga upp; demonstera; förklara; förlägga; inrätta; installera; komponera; konsumera; lägga ner; ordna; sammanställa; skapa; starta; stationera; ställa till med; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner; upprätta; visa
ausrichten anordna; arrangera; ordna; organisera frambringa; fästa; förrätta; göra; justera; måtta; ordna; reparera; rikta; räta; rätta till; sikta; uppställa i led; utföra; uträtta; verkställa
bauen anordna; arrangera; ordna; organisera anordna; arrangera; bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; installera; mejsla; montera; mura; ordna; ställa till med; sätta ihop
deichseln anordna; arrangera; ordna; organisera godgöra; göra någon illa; iståndsätta; laga; reparera; återställa
einrichten anordna; arrangera; ordna; organisera anordna; arrangera; inrätta; installera; montera; möblera; ordna; reglera; styra; ställa till med; sätta ihop
erbauen anordna; arrangera; ordna; organisera anordna; arrangera; bygga; bygga till; bygga ut; installera; ordna; ställa till med
errichten anordna; arrangera; ordna; organisera anordna; arrangera; bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; etablera; grunda; installera; lägga grunderna; ordna; stiga upp; ställa till med
führen koordinera; organisera; samordna anföra; anpassa; befalla; dirigera; föra befälet över; föra kommando över; ge någon anvisning på; ha till följd; hänvisa till; indexera; justera; kommandera; kommendera; känneteckna; leda; leda runt; leda till; registrera; resultera i; råda någon att vända sig till; vara fullgjord; vara uppfyllad
herrichten anordna; arrangera; ordna; organisera iordningställa; ordna; preparera
koordinieren koordinera; organisera; samordna bringa i rät linje
leiten koordinera; organisera; samordna anföra; befalla; dirigera; föra befälet över; föra kommando över; ge någon anvisning på; hänvisa till; kommandera; kommendera; leda; råda någon att vända sig till
lenken koordinera; organisera; samordna anföra; befalla; byta taktik; dirigera; driva; flyga ett plan; föra befälet över; föra kommando över; ge någon anvisning på; ge uppdrag; hänvisa till; kommandera; köra; köra hästar; leda; råda någon att vända sig till; sitta vid ratten; styra; ändra kurs; ändra taktik
ordnen ordna; organisera gruppera; indela; lägga ner; ordna; rangera; reda ut; sortera; strukturera
organisieren anordna; arrangera; ordna; organisera
regeln anordna; arrangera; ordna; organisera fixa; göra i ordning; inrätta; ordna; reglera; regulera; se till; styra
regulieren ordna; organisera avpassa; inrätta; jämna; normalisera; normera; ordna; reglera; regulera; standardisera; styra; utjämna
steuern ordna; organisera befalla; driva; fixa; flyga ett plan; föra befälet över; föra kommando över; ge uppdrag; gå in; inflytande; kliva in; komma in; kommandera; köra; navigera; ordna; segla; sitta vid ratten; styra; styra kosan mot; styra mot
veranstalten anordna; arrangera; ordna; organisera

Synoniemen voor "organisera":


Wiktionary: organisera

organisera
Cross Translation:
FromToVia
organisera ordnen; aufstellen; systematisieren; arrangieren arrange — to set up, organise