Zweeds

Uitgebreide vertaling voor ordna (Zweeds) in het Duits

ordna:

ordna werkwoord (ordnar, ordnade, ordnat)

 1. ordna (göra i ordning; reglera; se till)
  regeln; Maßregeln treffen
 2. ordna (beställa)
  vorschreiben; befehlen; anordnen; gebieten; verordnen; diktieren; auftragen
  • vorschreiben werkwoord (schreibe vor, schreibst vor, schreibt vor, schrieb vor, schriebt vor, vorgeschrieben)
  • befehlen werkwoord (befehle, befiehlst, befielht, befohl, befohlt, befohlen)
  • anordnen werkwoord (ordne an, ordnest an, ordnet an, ordnete an, ordnetet an, angeordnet)
  • gebieten werkwoord (gebiete, gebietest, gebietet, gebot, gebotet, geboten)
  • verordnen werkwoord (verordne, verordnest, verordnet, verordnete, verordnetet, verordnet)
  • diktieren werkwoord (diktiere, diktierst, diktiert, diktierte, diktiertet, diktiert)
  • auftragen werkwoord (trage auf, trägst auf, trägt auf, trug auf, trugt auf, aufgetragen)
 3. ordna (organisera)
  regeln; organisieren; regulieren; steuern; ordnen
  • regeln werkwoord (regele, regelst, regelt, regelte, regeltet, geregelt)
  • organisieren werkwoord (organisiere, organisierst, organisiert, organisierte, organisiertet, organisiert)
  • regulieren werkwoord (reguliere, regulierst, reguliert, regulierte, reguliertet, reguliert)
  • steuern werkwoord (steuere, steuerst, steuert, steuerte, steuertet, gesteuert)
  • ordnen werkwoord (ordne, ordnest, ordnet, ordnete, ordnetet, geordnet)
 4. ordna (indela)
  ordnen; einordnen; einteilen; inOrdnungbringen
  • ordnen werkwoord (ordne, ordnest, ordnet, ordnete, ordnetet, geordnet)
  • einordnen werkwoord (ordne ein, ordnest ein, ordnet ein, ordnete ein, ordnetet ein, eingeordnet)
  • einteilen werkwoord (teile ein, teilst ein, teilt ein, teilte ein, teiltet ein, eingeteilt)
  • inOrdnungbringen werkwoord
 5. ordna (arkivera; spara; förvara)
  archivieren; ablegen; aufheben
  • archivieren werkwoord (archiviere, archivierst, archiviert, archivierte, archiviertet, archiviert)
  • ablegen werkwoord (lege ab, legst ab, legt ab, legte ab, legtet ab, abgelegt)
  • aufheben werkwoord (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
 6. ordna (klassifiera; sortera; gruppera)
  klassifizieren; einteilen
  • klassifizieren werkwoord (klassifiziere, klassifizierst, klassifiziert, klassifizierte, klassifiziertet, klassifiziert)
  • einteilen werkwoord (teile ein, teilst ein, teilt ein, teilte ein, teiltet ein, eingeteilt)
 7. ordna (arrangera; anordna; organisera)
  regeln; organisieren; einrichten; veranstalten; anordnen; bauen; ausrichten; aufstellen; herrichten; aufbauen; erbauen; deichseln; errichten
  • regeln werkwoord (regele, regelst, regelt, regelte, regeltet, geregelt)
  • organisieren werkwoord (organisiere, organisierst, organisiert, organisierte, organisiertet, organisiert)
  • einrichten werkwoord (richte ein, richtest ein, richtet ein, richtete ein, richtetet ein, eingerichtet)
  • veranstalten werkwoord (veranstalte, veranstaltest, veranstaltet, veranstaltete, veranstaltetet, veranstaltet)
  • anordnen werkwoord (ordne an, ordnest an, ordnet an, ordnete an, ordnetet an, angeordnet)
  • bauen werkwoord (baue, baust, baut, baute, bautet, gebaut)
  • ausrichten werkwoord (richte aus, richtest aus, richtet aus, richtete aus, richtetet aus, ausgerichtet)
  • aufstellen werkwoord (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • herrichten werkwoord (herrichte, herrichtest, herrichtet, herrichtete, herrichtetet, hergerichtet)
  • aufbauen werkwoord (baue auf, baust auf, baut auf, baute auf, bautet auf, aufgebaut)
  • erbauen werkwoord (erbaue, erbaust, erbaut, erbaute, erbautet, erbaut)
  • deichseln werkwoord (deichsele, deichselst, deichselt, deichselte, deichseltet, gedeichselt)
  • errichten werkwoord (errichte, errichtest, errichtet, errichtete, errichtetet, errichtet)
 8. ordna (fixa)
  regeln; einteilen; steuern
  • regeln werkwoord (regele, regelst, regelt, regelte, regeltet, geregelt)
  • einteilen werkwoord (teile ein, teilst ein, teilt ein, teilte ein, teiltet ein, eingeteilt)
  • steuern werkwoord (steuere, steuerst, steuert, steuerte, steuertet, gesteuert)
 9. ordna (uppställa i led)
  in Reih und Glied aufstellen; ausrichten
 10. ordna (anordna; installera; arrangera; ställa till med)
  einrichten; installieren; errichten; einsetzen; aufstellen; aufbauen; bauen; festlegen; erbauen
  • einrichten werkwoord (richte ein, richtest ein, richtet ein, richtete ein, richtetet ein, eingerichtet)
  • installieren werkwoord (installiere, installierst, installiert, installierte, installiertet, installiert)
  • errichten werkwoord (errichte, errichtest, errichtet, errichtete, errichtetet, errichtet)
  • einsetzen werkwoord (setze ein, setzt ein, setzte ein, setztet ein, eingesetzt)
  • aufstellen werkwoord (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • aufbauen werkwoord (baue auf, baust auf, baut auf, baute auf, bautet auf, aufgebaut)
  • bauen werkwoord (baue, baust, baut, baute, bautet, gebaut)
  • festlegen werkwoord (lege fest, legst fest, legt fest, legte fest, legtet fest, festgelegt)
  • erbauen werkwoord (erbaue, erbaust, erbaut, erbaute, erbautet, erbaut)
 11. ordna
  herrichten
  • herrichten werkwoord (herrichte, herrichtest, herrichtet, herrichtete, herrichtetet, hergerichtet)
 12. ordna (jämna; släta ut)
  ebnen
  • ebnen werkwoord (ebne, ebnest, ebnet, ebnete, ebnetet, geebnet)
 13. ordna (reglera; styra; inrätta)
  reglementieren; einrichten; regeln; einteilen; einordnen; regulieren
  • reglementieren werkwoord (reglementiere, reglementierst, reglementiert, reglementierte, reglementiertet, reglementiert)
  • einrichten werkwoord (richte ein, richtest ein, richtet ein, richtete ein, richtetet ein, eingerichtet)
  • regeln werkwoord (regele, regelst, regelt, regelte, regeltet, geregelt)
  • einteilen werkwoord (teile ein, teilst ein, teilt ein, teilte ein, teiltet ein, eingeteilt)
  • einordnen werkwoord (ordne ein, ordnest ein, ordnet ein, ordnete ein, ordnetet ein, eingeordnet)
  • regulieren werkwoord (reguliere, regulierst, reguliert, regulierte, reguliertet, reguliert)
 14. ordna (rada upp; ställa på rad)
  scharen; versammeln
  • scharen werkwoord (schare, schärst, schärt, scharte, schartet, geschart)
  • versammeln werkwoord (versammele, versammelst, versammelt, versammelte, versammeltet, versammelt)
 15. ordna (reda ut; sortera; rangera)
  ordnen; gliedern
  • ordnen werkwoord (ordne, ordnest, ordnet, ordnete, ordnetet, geordnet)
  • gliedern werkwoord (gliedre, gliederst, gliedert, gliederte, gliedertet, gegliedert)

Conjugations for ordna:

presens
 1. ordnar
 2. ordnar
 3. ordnar
 4. ordnar
 5. ordnar
 6. ordnar
imperfekt
 1. ordnade
 2. ordnade
 3. ordnade
 4. ordnade
 5. ordnade
 6. ordnade
framtid 1
 1. kommer att ordna
 2. kommer att ordna
 3. kommer att ordna
 4. kommer att ordna
 5. kommer att ordna
 6. kommer att ordna
framtid 2
 1. skall ordna
 2. skall ordna
 3. skall ordna
 4. skall ordna
 5. skall ordna
 6. skall ordna
conditional
 1. skulle ordna
 2. skulle ordna
 3. skulle ordna
 4. skulle ordna
 5. skulle ordna
 6. skulle ordna
perfekt particip
 1. har ordnat
 2. har ordnat
 3. har ordnat
 4. har ordnat
 5. har ordnat
 6. har ordnat
imperfekt particip
 1. hade ordnat
 2. hade ordnat
 3. hade ordnat
 4. hade ordnat
 5. hade ordnat
 6. hade ordnat
blandad
 1. ordna!
 2. ordna!
 3. ordnad
 4. ordnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor ordna:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aufheben rabalder; tumult; uppståndelse; väsen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Maßregeln treffen göra i ordning; ordna; reglera; se till
ablegen arkivera; förvara; ordna; spara ; lagra; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; lägga undan; lägga upp; placera; promenera; samla på lager; ställa; sätta ner; ta ned; ta ner
anordnen anordna; arrangera; beställa; ordna; organisera befalla; bestämma; deklarera; diktera; föra befälet över; föra kommando över; förkunna offentligt; kommandera; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
archivieren arkivera; förvara; ordna; spara arkivera
aufbauen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga upp; föda upp; komponera; odla
aufheben arkivera; förvara; ordna; spara annulera; annullera; avbeställa; avbetala; avboka; avskaffa; betala av; bevaka från; bevara; förvara; hissa upp; höja; inlägga; inrätta; inställa; lyfta upp; lägga ner; placera; plocka upp; rena; rengöra; rensa; rensa bort; samla ihop; samla in; sluta med; smälta; snappa upp; starta; ställa in; upplösa; upprätta
aufstellen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga upp; demonstera; förklara; förlägga; inrätta; komponera; konsumera; lägga ner; sammanställa; skapa; starta; stationera; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner; upprätta; visa
auftragen beställa; ordna befalla; belasta; beordra; betunga; duka upp; fatta; finna; ; kommendera; nötas ut; servera; skaffa sig; skryta; skrävla; utdela; utnötas; utslitas; utspisa; överdriva
ausrichten anordna; arrangera; ordna; organisera; uppställa i led frambringa; fästa; förrätta; göra; justera; måtta; reparera; rikta; räta; rätta till; sikta; utföra; uträtta; verkställa
bauen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; mejsla; montera; mura; sätta ihop
befehlen beställa; ordna befalla; beordra; deklarera; diktera; forcera; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förkunna offentligt; ge uppdrag; kommandera; kommendera; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage; tvinga
deichseln anordna; arrangera; ordna; organisera godgöra; göra någon illa; iståndsätta; laga; reparera; återställa
diktieren beställa; ordna deklarera; diktera; diktera ett brev; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage; ålägga
ebnen jämna; ordna; släta ut göra jämn; göra upp; jämna; jämna till; klara upp; plana; platta ut; polera; släta ut; slå sig ner; stadga sig; utjämna
einordnen indela; inrätta; ordna; reglera; styra anlägga; conformera sig; föra in; infoga; insätta; lägga; lägga ner; passa i; passa in; passa in i; placera; skjuta in; sortera; stoppa in; ställa; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner
einrichten anordna; arrangera; inrätta; installera; ordna; organisera; reglera; styra; ställa till med montera; möblera; sätta ihop
einsetzen anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anpassa; använda; applicera; begynna; börja; föra in; förlägga; ge sig i väg; infoga; installera; insätta i ämbetet; introducera någon; justera; lägga; mobilisera; nyttja; passa in; placera; placera mellan; påpeka; skjuta in; slå vad om; starta; stationera; sticka ifrån; ställa; sätta; tillgodogöra sig; tillsätta; visa entusiasm; visa god vilja
einteilen fixa; gruppera; indela; inrätta; klassifiera; ordna; reglera; sortera; styra gruppera; ta ned; ta ner
erbauen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga till; bygga ut
errichten anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; etablera; grunda; lägga grunderna; stiga upp
festlegen anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med avgränsa; begränsa; beskriva närmare; besluta; bestämma; binda; bokföra; definiera; erlägga i en sparkasseräkning; fastlägga; fastställa; fastsurra; förvissa sig om; knyta; komma till en ände; konstatera; låsa kapital; markera; notera; piska; protokollföra; prygla; skriva in; skriva ner; surra; tydligt definiera; utstaka
gebieten beställa; ordna befalla; beordra; diktera; forcera; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; ge uppdrag; kommandera; kommendera; tvinga
gliedern ordna; rangera; reda ut; sortera dela in i underavdelningar; dela upp; indexera; känneteckna; registrera
herrichten anordna; arrangera; ordna; organisera iordningställa; preparera
in Reih und Glied aufstellen ordna; uppställa i led
inOrdnungbringen indela; ordna
installieren anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anlägga; anpassa; förlägga; installera; justera; lägga; lägga ner; montera; placera; stationera; ställa; sätta; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner
klassifizieren gruppera; klassifiera; ordna; sortera gruppera; klassificera; sortera; systematisera
ordnen indela; ordna; organisera; rangera; reda ut; sortera gruppera; lägga ner; strukturera
organisieren anordna; arrangera; ordna; organisera
regeln anordna; arrangera; fixa; göra i ordning; inrätta; ordna; organisera; reglera; se till; styra regulera
reglementieren inrätta; ordna; reglera; styra
regulieren inrätta; ordna; organisera; reglera; styra avpassa; jämna; normalisera; normera; reglera; regulera; standardisera; utjämna
scharen ordna; rada upp; ställa på rad banka; göra en insättning; samla; sätta in pengar på banken
steuern fixa; ordna; organisera befalla; driva; flyga ett plan; föra befälet över; föra kommando över; ge uppdrag; gå in; inflytande; kliva in; komma in; kommandera; köra; navigera; segla; sitta vid ratten; styra; styra kosan mot; styra mot
veranstalten anordna; arrangera; ordna; organisera
verordnen beställa; ordna administrera; befalla; deklarera; dela ut; diktera; föra befälet över; föra kommando över; förkunna offentligt; kommandera; kungöra; proklamera; påbjuda; sköta; tilldela; tillkännage
versammeln ordna; rada upp; ställa på rad banka; göra en insättning; komma samman; lägga ihop; mötas; packa; plocka upp; samla; samla ihop; samla in; samlas; snappa upp; sätta in pengar på banken
vorschreiben beställa; ordna deklarera; diktera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage

Synoniemen voor "ordna":


Wiktionary: ordna

ordna
verb
 1. transitiv, (umgangssprachlich) etwas zustandebringen
 2. Verhältnisse klären
 3. etwas in eine bestimmte Reihenfolge oder Verteilung bringen
 4. die Organisation von etwas durchführen
 5. sich beschaffen, anschaffen, kaufen
 6. transitiv, in der Kombination es / das einrichten: es arrangieren, möglich machen; dafür sorgen, dass es funktionieren
 7. bei bestimmten abstrakten Substantiven (immer im Plural) so viel wie tätigen, unternehmen, also die durch das Substantiv ausgedrückte Tätigkeit zur Ausführung bringen

Cross Translation:
FromToVia
ordna ordnen; aufstellen; systematisieren; arrangieren arrange — to set up, organise
ordna ordnen; anordnen order — to set in (any) order
ordna ordnen order — to set in (a good) order
ordna sortieren sort — arrange in order
ordna anbequemen; anpassen; angleichen; arrangieren; einrichten; ordnen; anordnen; veranstalten; in Ordnung bringen; zurechtmachen; herrichten; organisieren; vorbereiten; machen; bearbeiten; ausrichten; abwickeln; erledigen; übereinkommen accommoderdonner, procurer de la commodité.
ordna ordnen ordonner — Disposer suivant un certain ordre.

Verwante vertalingen van ordna