Engels

Uitgebreide vertaling voor point of view (Engels) in het Nederlands

point of view:

point of view [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the point of view (way of thinking; perspective; conception; )
  het gezichtspunt; de opvatting; de visie; het inzicht; de interpretatie; de zienswijze; de denkbeeld; het standpunt; de idee; de mening; de opinie; het oordeel; de lezing
  • gezichtspunt [het ~] zelfstandig naamwoord
  • opvatting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • visie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • inzicht [het ~] zelfstandig naamwoord
  • interpretatie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • zienswijze [de ~] zelfstandig naamwoord
  • denkbeeld [de ~] zelfstandig naamwoord
  • standpunt [het ~] zelfstandig naamwoord
  • idee [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • mening [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • opinie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • oordeel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • lezing [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 2. the point of view (standpoint; position; view; opinion)
  het standpunt; zienswijs; de perspectief; de invalshoek; het gezichtspunt; het oogpunt; de gezichtshoek

Vertaal Matrix voor point of view:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
denkbeeld angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking concept; conception; idea; image; insight; notion; thought; vision
gezichtshoek opinion; point of view; position; standpoint; view
gezichtspunt angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; position; reading; stand; standpoint; version; view; vision; way of thinking
idee angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; image; insight; notion; perception; thought; understanding
interpretatie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking elucidation; explanation; interpretation; reading; version
invalshoek opinion; point of view; position; standpoint; view approach
inzicht angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking awareness; comprehension; discernment; grasp; insight; mind; notion; perception; reason; understanding; vision
lezing angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking address; deliver a lecture; reading; speech; turn to read; version
mening angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; opinion; view; vision
oogpunt opinion; point of view; position; standpoint; view
oordeel angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; judgement; notion; opinion; view; vision
opinie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; opinion; view; vision
opvatting angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
perspectief opinion; point of view; position; standpoint; view vision
standpunt angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; position; reading; stand; standpoint; version; view; vision; way of thinking attitude; position; stand
visie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; perception; vision
zienswijs opinion; point of view; position; standpoint; view
zienswijze angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
- stand; standpoint; viewpoint
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
standpunt regarding

Synoniemen voor "point of view":


Verwante definities voor "point of view":

 1. the spatial property of the position from which something is observed1
 2. a mental position from which things are viewed1
  • teaching history gave him a special point of view toward current events1

Verwante vertalingen van point of view