Engels

Uitgebreide vertaling voor view (Engels) in het Nederlands

view:

view [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the view (sight; panorama)
  het uitzicht; het prospect; de zicht; het gezicht; de kijk; vue; het panorama; het vergezicht
  • uitzicht [het ~] zelfstandig naamwoord
  • prospect [het ~] zelfstandig naamwoord
  • zicht [de ~] zelfstandig naamwoord
  • gezicht [het ~] zelfstandig naamwoord
  • kijk [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • vue [znw.] zelfstandig naamwoord
  • panorama [het ~] zelfstandig naamwoord
  • vergezicht [het ~] zelfstandig naamwoord
 2. the view (opinion; notion; idea)
  de mening; de opinie; de overtuiging
  • mening [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • opinie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • overtuiging [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 3. the view (way of thinking; perspective; point of view; )
  het gezichtspunt; de opvatting; de visie; het inzicht; de interpretatie; de zienswijze; de denkbeeld; het standpunt; de idee; de mening; de opinie; het oordeel; de lezing
  • gezichtspunt [het ~] zelfstandig naamwoord
  • opvatting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • visie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • inzicht [het ~] zelfstandig naamwoord
  • interpretatie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • zienswijze [de ~] zelfstandig naamwoord
  • denkbeeld [de ~] zelfstandig naamwoord
  • standpunt [het ~] zelfstandig naamwoord
  • idee [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • mening [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • opinie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • oordeel [het ~] zelfstandig naamwoord
  • lezing [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 4. the view (facet; aspect)
  het facet; het aspect; het opzicht
  • facet [het ~] zelfstandig naamwoord
  • aspect [het ~] zelfstandig naamwoord
  • opzicht [het ~] zelfstandig naamwoord
 5. the view (sight; look; vision)
  het aanzicht; de aanblik
  • aanzicht [het ~] zelfstandig naamwoord
  • aanblik [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 6. the view (point of view; standpoint; position; opinion)
  het standpunt; zienswijs; de perspectief; de invalshoek; het gezichtspunt; het oogpunt; de gezichtshoek
 7. the view (idea; notion; vision; opinion)
  mentale voorstelling; het begrip; het benul
 8. the view (visit; inspection)
  bezichtigen; de bezichtiging
 9. the view (opinion; judgement; idea)
  het oordeel; de meningsuiting
 10. the view (viewing hole)
  de doorkijk
  • doorkijk [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 11. the view (panorama; vista)
  het panorama; het vergezicht; verreikend uitzicht
 12. the view (conviction; disposition; inclination; )
  de overtuiging; de gezindheid; vaststaande mening
 13. the view
  – In relational database management systems, a logical table created through the specification of one or more relational operations on one or more tables. A view is equivalent to a divided relation in the relational model. 1
  de weergave
 14. the view
  – The display of data or an image from a given perspective or location. 1
  de weergave

to view werkwoord (views, viewed, viewing)

 1. to view (visit; examine; look at; )
  bezichtigen; bekijken; aanschouwen; bezien
  • bezichtigen werkwoord (bezichtig, bezichtigt, bezichtigde, bezichtigden, bezichtigd)
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • aanschouwen werkwoord (aanschouw, aanschouwt, aanschouwde, aanschouwden, aanschouwen)
  • bezien werkwoord (bezie, beziet, bezag, bezagen, bezien)
 2. to view (look at; see; watch; observe; spectate)
  zien; kijken; bekijken; gadeslaan; waarnemen; observeren
  • zien werkwoord (zie, ziet, zag, zagen, gezien)
  • kijken werkwoord (kijk, kijkt, keek, keken, gekeken)
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • gadeslaan werkwoord (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • waarnemen werkwoord (neem waar, neemt waar, nam waar, namen waar, waargenomen)
  • observeren werkwoord (observeer, observeert, observeerde, observeerden, geobserveerd)
 3. to view (look at; examine; scrutinize; )
  bekijken; inspecteren; bezichtigen
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • inspecteren werkwoord (inspecteer, inspecteert, inspecteerde, inspecteerden, geïnspecteerd)
  • bezichtigen werkwoord (bezichtig, bezichtigt, bezichtigde, bezichtigden, bezichtigd)
 4. to view (examine; control; survey; inspect)
  controleren; inspecteren; examineren; schouwen; keuren
  • controleren werkwoord (controleer, controleert, controleerde, controleerden, gecontroleerd)
  • inspecteren werkwoord (inspecteer, inspecteert, inspecteerde, inspecteerden, geïnspecteerd)
  • examineren werkwoord (examineer, examineert, examineerde, examineerden, geëxamineerd)
  • schouwen werkwoord (schouw, schouwt, schouwde, schouwden, geschouwd)
  • keuren werkwoord (keur, keurt, keurde, keurden, gekeurd)
 5. to view (look at; glance at; watch)
  aankijken; aanzien; aanblikken
  • aankijken werkwoord (kijk aan, kijkt aan, keek aan, keken aan, aangekeken)
  • aanzien werkwoord (zie aan, ziet aan, zag aan, zagen aan, aangezien)
  • aanblikken werkwoord (blik aan, blikt aan, blikte aan, blikten aan, aangeblikt)
 6. to view
  – To cause an application to display information on a computer screen. 1
  weergeven
  • weergeven werkwoord (geef weer, geeft weer, gaf weer, gaven weer, weergegeven)

Conjugations for view:

present
 1. view
 2. view
 3. views
 4. view
 5. view
 6. view
simple past
 1. viewed
 2. viewed
 3. viewed
 4. viewed
 5. viewed
 6. viewed
present perfect
 1. have viewed
 2. have viewed
 3. has viewed
 4. have viewed
 5. have viewed
 6. have viewed
past continuous
 1. was viewing
 2. were viewing
 3. was viewing
 4. were viewing
 5. were viewing
 6. were viewing
future
 1. shall view
 2. will view
 3. will view
 4. shall view
 5. will view
 6. will view
continuous present
 1. am viewing
 2. are viewing
 3. is viewing
 4. are viewing
 5. are viewing
 6. are viewing
subjunctive
 1. be viewed
 2. be viewed
 3. be viewed
 4. be viewed
 5. be viewed
 6. be viewed
diverse
 1. view!
 2. let's view!
 3. viewed
 4. viewing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor view:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanblik look; sight; view; vision appearance; sight
aankijken looking in the eyes; viewing; watching
aanschouwen looking in the eyes; observation; observe; viewing; watching
aanzicht look; sight; view; vision
aanzien allure; appearance; dignitary; distinction; eminence; exterior; greatness; highness; loftiness; look; looks; prestige; rank; renown; reputation; respectability; standing; status
aspect aspect; facet; view
begrip idea; notion; opinion; view; vision concept; conception; idea; notion
benul idea; notion; opinion; view; vision awareness; consciousness; idea; notion; realisation; realization
bezichtigen inspection; view; visit
bezichtiging inspection; view; visit
controleren audit; check; probe
denkbeeld angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking concept; conception; idea; image; insight; notion; thought; vision
doorkijk view; viewing hole
facet aspect; facet; view
gezicht panorama; sight; view countenance; face; pinnule; sight
gezichtshoek opinion; point of view; position; standpoint; view
gezichtspunt angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; position; reading; stand; standpoint; version; view; vision; way of thinking
gezindheid conviction; creed; disposition; idea; inclination; notion; opinion; view belief; creed; disposition; divine worship; faith; inclination; religion; religious conviction; tendency; tenor; trend
idee angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; image; insight; notion; perception; thought; understanding
interpretatie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking elucidation; explanation; interpretation; reading; version
invalshoek opinion; point of view; position; standpoint; view approach
inzicht angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking awareness; comprehension; discernment; grasp; insight; mind; notion; perception; reason; understanding; vision
keuren medical examination
kijk panorama; sight; view idea; insight; notion; vision
kijken having a look
lezing angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking address; deliver a lecture; reading; speech; turn to read; version
mening angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
meningsuiting idea; judgement; opinion; view comment; declaration; expression of opinion; letting out; remark; statement; utterance
mentale voorstelling idea; notion; opinion; view; vision idea; image; notion; thought
observeren observation; observe
oogpunt opinion; point of view; position; standpoint; view
oordeel angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; judgement; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
opinie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
opvatting angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
opzicht aspect; facet; view
overtuiging conviction; creed; disposition; idea; inclination; notion; opinion; view belief; conviction; persuasion
panorama panorama; sight; view; vista panorama; panoramic photo
perspectief opinion; point of view; position; standpoint; view vision
prospect panorama; sight; view prospect
schouwen chimney-shafts; chimneys; funnels; stacks
standpunt angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; position; reading; stand; standpoint; version; view; vision; way of thinking attitude; position; stand
uitzicht panorama; sight; view
vaststaande mening conviction; creed; disposition; idea; inclination; notion; opinion; view
vergezicht panorama; sight; view; vista
verreikend uitzicht panorama; view; vista
visie angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; perception; vision
vue panorama; sight; view
waarnemen detecting; discerning; noticing
weergave view record; refund; reimbursement; report; restitution; restoration; retrocession; return; skin; survey
zicht panorama; sight; view
zien observation; observe
zienswijs opinion; point of view; position; standpoint; view
zienswijze angle; aspect; attitude; conception; idea; interpretation; notion; opinion; outlook; perspective; point of view; reading; stand; version; view; vision; way of thinking idea; insight; notion; vision
- aspect; eyeshot; horizon; opinion; panorama; perspective; persuasion; position; prospect; purview; scene; sentiment; sight; survey; thought; vista
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanblikken glance at; look at; view; watch
aankijken glance at; look at; view; watch observe; watch
aanschouwen examine; inspect; look at; see; see over; see round; view; visit become aware of; behold; notice; perceive; see; see in
aanzien glance at; look at; view; watch
bekijken check; control; examine; inspect; look at; observe; scrutinise; scrutinize; see; see over; see round; spectate; verify; view; visit; watch attend; become aware of; behold; can drop dead; consider; get lost; notice; observe; perceive; see; see in; watch; witness
bezichtigen check; control; examine; inspect; look at; scrutinise; scrutinize; see; see over; see round; verify; view; visit; watch
bezien examine; inspect; look at; see; see over; see round; view; visit
controleren control; examine; inspect; survey; view audit; auditing; check; control; count again; examine; govern; inspect; review; run over again; verify
examineren control; examine; inspect; survey; view check; control; examine; hear; test
gadeslaan look at; observe; see; spectate; view; watch attend; eye; observe; perceive; watch; witness
inspecteren check; control; examine; inspect; look at; scrutinise; scrutinize; survey; verify; view; watch inspect; look over; survey
keuren control; examine; inspect; survey; view check; control; examine; inspect; sample; take samples; taste; test; try; verify
kijken look at; observe; see; spectate; view; watch become aware of; behold; inspect; look; look on; notice; perceive; see; see in; watch
observeren look at; observe; see; spectate; view; watch attend; observe; perceive; witness
schouwen control; examine; inspect; survey; view inspect; look; look on; watch
waarnemen look at; observe; see; spectate; view; watch attend; feel; notice; observe; perceive; see; sense; signal; witness
weergeven view describe; render; reproduce
zien look at; observe; see; spectate; view; watch attend; become aware of; behold; feel; notice; observe; perceive; see; see in; sense; witness
- catch; consider; look at; reckon; regard; see; take in; watch
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
standpunt regarding
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- observation; run; scrutinise; scrutinize; sieve; sight; visibility

Verwante woorden van "view":


Synoniemen voor "view":


Verwante definities voor "view":

 1. the act of looking or seeing or observing2
  • he tried to get a better view of it2
 2. graphic art consisting of the graphic or photographic representation of a visual percept2
  • figure 2 shows photographic and schematic views of the equipment2
 3. outward appearance2
  • they look the same in outward view2
 4. the range of interest or activity that can be anticipated2
 5. the visual percept of a region2
  • the most desirable feature of the park are the beautiful views2
 6. a personal belief or judgment that is not founded on proof or certainty2
 7. purpose; the phrase `with a view to' means `with the intention of' or `for the purpose of'2
  • he took the computer with a view to pawning it2
 8. a way of regarding situations or topics etc.2
  • consider what follows from the positivist view2
 9. a message expressing a belief about something; the expression of a belief that is held with confidence but not substantiated by positive knowledge or proof2
 10. the range of the eye2
  • they were soon out of view2
 11. deem to be2
  • She views this quite differently from me2
 12. look at carefully; study mentally2
  • view a problem2
 13. see or watch2
  • view a show on television2
  • view an exhibition2
 14. To cause an application to display information on a computer screen.1
 15. In relational database management systems, a logical table created through the specification of one or more relational operations on one or more tables. A view is equivalent to a divided relation in the relational model.1
 16. The display of data or an image from a given perspective or location.1
 17. In the Operations Manager Operations console, a display of a filtered set of data from the OperationsManagerDB database.1

Wiktionary: view

view
noun
 1. seeing
 2. range of vision
 3. something to look at
 4. picture
 5. mental image
 6. way of understanding
 7. point of view
 8. intention
 9. computing: logical table in database
 10. computing: user interface part of program
verb
 1. to look at
view
noun
 1. wat men van de omgeving vanaf een bepaalde plek kan zien
 2. het verschijnen
 3. wat gezien kan worden

Cross Translation:
FromToVia
view visie AuffassungMeinung, Ansicht
view uitzicht Aussichtohne Plural: ein Blick oder auch Rundblick von einem bestimmten Punkt aus
view visie Betrachtungsweise — die Art und Weise der Betrachtung, der Aspekt
view blik Blick — (kurzes) Betrachten; Anschauen; das Erfassen von etwas mit den Augen
view visie Ansicht — Art und Weise, wie man etwas versteht
view aanzien AnsehenSehen, etwas in Augenschein nehmen.
view snelheid; tempo; vaart; aanblik; aanzien; air; verschijning; schijn; uiterlijk; voorkomen; zeilstand allurefaçon d’aller, de marcher.
view mening; dunk; opinie; visie; zienswijze; advies; raadgeving avis — Ce que l’on penser et aussi ce que l’on en dit, opinion.
view opinie; mening; dunk; visie; zienswijze opinionavis de celui qui opiner sur quelque affaire mise en délibération.
view blikken; kijken; bekijken; kijken naar; schouwen; toekijken; toezien; aangaan; betreffen; gelden; raken regarder — voir, observer

Verwante vertalingen van view