Nederlands

Uitgebreide vertaling voor denkbeeld (Nederlands) in het Engels

denkbeeld:

denkbeeld [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de denkbeeld (begrip; conceptie; notie)
  the conception; the notion; the idea; the concept
  • conception [the ~] zelfstandig naamwoord
  • notion [the ~] zelfstandig naamwoord
  • idea [the ~] zelfstandig naamwoord
  • concept [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de denkbeeld (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  the perspective; the point of view; the conception; the interpretation; the opinion; the view; the idea; the way of thinking; the vision; the outlook; the attitude; the stand; the notion; the angle; the reading; the aspect; the version
 3. de denkbeeld (idee; gedachte; mentale voorstelling)
  the thought; the idea; the notion; the image
  • thought [the ~] zelfstandig naamwoord
  • idea [the ~] zelfstandig naamwoord
  • notion [the ~] zelfstandig naamwoord
  • image [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. de denkbeeld (gedachte; idee)
  the thought; the idea
  • thought [the ~] zelfstandig naamwoord
  • idea [the ~] zelfstandig naamwoord
 5. de denkbeeld (visie; opvatting; zienswijze; )
  the vision; the insight; the notion; the idea
  • vision [the ~] zelfstandig naamwoord
  • insight [the ~] zelfstandig naamwoord
  • notion [the ~] zelfstandig naamwoord
  • idea [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor denkbeeld:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
angle denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze hoek; hoekgraad; hoekje; schuilhoekje
aspect denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aspect; facet; ligging; opzicht; positie
attitude denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bewering; houding; positie; stand van het lichaam; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema
concept begrip; conceptie; denkbeeld; notie concept; model; ontwerp; schets; toonbeeld; voorbeeld; voorlopig ontwerp
conception begrip; conceptie; denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; notie; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze
idea begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; besef; bewustzijn; gezindheid; intentie; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; moedwil; notie; oordeel; opinie; opzet; overtuiging; plan; planning; vaststaande mening; voornemen
image denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling afbeelden; afbeelding; afgodsbeeld; beeld; beeldhouwwerk; beeltenis; digitale afbeelding; god; imago; kopie; portret; prent; scene; sculptuur; spiegelbeeld; tafereel
insight denkbeeld; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze brein; doorzicht; hersens; idee; intelligentie; inzicht; pienterheid; schranderheid; slimheid; verstand
interpretation denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze duiding; interpretatie; uitleg; verklarende uitleg; verklaring; vertaling; vertolking
notion begrip; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrijpen; begrip; benul; besef; bewustzijn; brein; gezindheid; hersens; intelligentie; inzicht; mening; mentale voorstelling; notie; opinie; overtuiging; sjoege; vaststaande mening; verstand
opinion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze advies; begrip; benul; dunk; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; invalshoek; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; overtuiging; perspectief; standpunt; vaststaande mening; zienswijs
outlook denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze afwachting; dracht; hoop; verwachting; zwangerschap
perspective denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze toekomst; toekomsten; voorland
point of view denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs
reading denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze duiding; geloofsleer; interpretatie; lectuur; leer; leerstelling; leerstuk; leesvoer; lering; lezen; lezing; schriftlezing; uitleg; verklarende uitleg; verklaring; versie
stand denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bewering; driepoot; getuigenbank; houding; kraam; kraampje; mat; matje; onderlegger; onderstel; onderzetter; placemat; poot; positie; sokkel; staander; stalletje; stand; stand op jaarbeurs; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; tafelmatje; thema; voet; voetstuk; zuilvoet
thought denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling bespiegeling; brein; denkvermogen; geest; gepeins; hersens; meditatie; overdenking; overdenking met commentaar; overpeinzing; vernuft; verstand
version denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze duiding; geloofsleer; interpretatie; leer; leerstelling; leerstuk; lering; lezing; uitleg; verklarende uitleg; verklaring; versie
view denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aanzicht; aspect; begrip; benul; bezichtigen; bezichtiging; doorkijk; facet; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; invalshoek; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opzicht; overtuiging; panorama; perspectief; prospect; standpunt; uitzicht; vaststaande mening; vergezicht; verreikend uitzicht; vue; weergave; zicht; zienswijs
vision denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aanzicht; begrip; benul; beschouwing; inzicht; kans; mentale voorstelling; perspectief; toekomst; visie; visioen; vooruitzicht
way of thinking denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze denkrichting; denktrant; denkwijze; gedachtewereld; ideeënwereld; manier van denken
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
angle hengelen; vissen; visvangen
image visualiseren
stand doorleven; doorstaan; dragen; dulden; harden; staan; uithouden; uitzingen; velen; verdragen; verduren; verteren; volhouden
view aanblikken; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; bezichtigen; bezien; controleren; examineren; gadeslaan; inspecteren; keuren; kijken; observeren; schouwen; waarnemen; weergeven; zien

Verwante woorden van "denkbeeld":

 • denkbeelden

Wiktionary: denkbeeld


Cross Translation:
FromToVia
denkbeeld idea; thought; notion; conception idée — Façon de faire, plus ou moins originale, qu’un individu ou un groupe d’individus imagine dans le domaine de la connaissance, de l’action ou de la création artistique.