Engels

Uitgebreide vertaling voor for (Engels) in het Nederlands

for:

for bijvoeglijk naamwoord

 1. for
  want
  • want bijvoeglijk naamwoord
 2. for
  voor
  • voor bijvoeglijk naamwoord
 3. for (at; against)
  à
  • à bijvoeglijk naamwoord
 4. for (towards; to)
  naar; naar toe; toe
 5. for (on behalf of)

Vertaal Matrix voor for:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
want glove; mitten; rigging
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
naar for; to; towards annoying; at; awkward; bothersome; disagreeable; dismal; inconvenient; just like; like; miserable; naseaus; nasty; nauseous; rotten; sick; sickly; to; unpleasant; unwelcome; wretched
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
toe for; to; towards ah; closed; come off it; come on; dense; please; shut; there
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
ten behoeve van on; on behalf of
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
ten behoeve van for; on behalf of
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
naar toe for; to; towards
voor for before; in front of
want for
à against; at; for

Verwante woorden van "for":


Wiktionary: for

for
en-prep
 1. supporting
 2. because of
 3. over a period of time
 4. directed at, intended to belong to
 5. towards
en-con
 1. because
for
preposition
 1. ten behoeve van, ten gunste van

Cross Translation:
FromToVia
for omdat; daar dakausal: aus folgendem Grund
for een duister beeld schetsen; van; een somber beeld schetsen ein düsteres Bild zeichnen — (etwas oder jemanden) bedrückend negativ, pessimistisch charakterisieren, darlegen, schildern
for voor fürmit Akkusativ: etwas oder jemand ist an etwas jemanden gerichtet, bestimmt, zugeordnet
for sinds; sedert seittemporal (Bezeichnung des zeitlichen Beginns): von ... an, ausgehend von ... (dem Zeitpunkt)
for aansprakelijk; zijn; voor; verantwoordelijk verantwortlich zeichnenAmtssprache, verantwortlich zeichnen für etwas: die übertragene Verantwortung ausübend seine Unterschrift unter etwas setzen
for omdat weilSubjunktion, die einen kausalen Nebensatz einleitet, auf dem besonderer Nachdruck liegt; im Hauptsatz stehen oft Wörter wie darum, deshalb oder deswegen, die auf den Nebensatz hinweisen sollen, weil kann dann nicht durch da ersetzt werden
for tekenen; ondertekenen; inschrijven; intekenen; plaatsen zeichnen — (transitiv) unterzeichnen
for sinds; sedert; met ingang van; vanaf depuis — À partir du moment où (Sens général)
for aan; aangaande; betreffende; bij; met; over; van; in; jegens; om; op; te; tot; voor; binnen; per; naar; tegen enTraductions à trier suivant le sens
for voor pour — Au motif de, dans le but de, afin de, à destination de
for voor pour — En faveur de, en vue de la défense de
for voor pour — indication de durée
for naar pour — À destination de

Verwante vertalingen van for