Zweeds

Uitgebreide vertaling voor bevara (Zweeds) in het Nederlands

bevara:

bevara werkwoord (bevarar, bevarade, bevarat)

 1. bevara (skydda; vakta)
  beschermen; beschutten; bescherming bieden
 2. bevara (förvara; inlägga)
  behouden; bewaren; conserveren
  • behouden werkwoord (behoud, behoudt, behield, behielden, behouden)
  • bewaren werkwoord (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
  • conserveren werkwoord (conserveer, conserveert, conserveerde, conserveerden, geconserveerd)
 3. bevara (lagra)
  opslaan; bewaren; deponeren
  • opslaan werkwoord (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, opgeslagen)
  • bewaren werkwoord (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
  • deponeren werkwoord (deponeer, deponeert, deponeerde, deponeerden, gedeponeerd)
 4. bevara (upprätthålla; underhålla)
  instandhouden; conserveren
  • instandhouden werkwoord (hou in stand, houdt in stand, hield in stand, hielden in stand, in stand gehouden)
  • conserveren werkwoord (conserveer, conserveert, conserveerde, conserveerden, geconserveerd)
 5. bevara (konservera)
  verduurzamen
  • verduurzamen werkwoord (verduurzaam, verduurzaamt, verduurzaamde, verduurzaamden, verduurzaamd)

Conjugations for bevara:

presens
 1. bevarar
 2. bevarar
 3. bevarar
 4. bevarar
 5. bevarar
 6. bevarar
imperfekt
 1. bevarade
 2. bevarade
 3. bevarade
 4. bevarade
 5. bevarade
 6. bevarade
framtid 1
 1. kommer att bevara
 2. kommer att bevara
 3. kommer att bevara
 4. kommer att bevara
 5. kommer att bevara
 6. kommer att bevara
framtid 2
 1. skall bevara
 2. skall bevara
 3. skall bevara
 4. skall bevara
 5. skall bevara
 6. skall bevara
conditional
 1. skulle bevara
 2. skulle bevara
 3. skulle bevara
 4. skulle bevara
 5. skulle bevara
 6. skulle bevara
perfekt particip
 1. har bevarat
 2. har bevarat
 3. har bevarat
 4. har bevarat
 5. har bevarat
 6. har bevarat
imperfekt particip
 1. hade bevarat
 2. hade bevarat
 3. hade bevarat
 4. hade bevarat
 5. hade bevarat
 6. hade bevarat
blandad
 1. bevara!
 2. bevara!
 3. bevarad
 4. bevarande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor bevara:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beschermen skydd
bewaren förvaring
instandhouden underhållande
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
behouden bevara; förvara; inlägga beskydda; hålla inne med; hålla vid makt; lägga av; reservera; skydda; spara; uppehålla; upprätthålla; vakta; vidmakthålla
beschermen bevara; skydda; vakta behandla nedlåtande; beskydda; beskydda met ett larm; bevaka från; skydda; täcka; vakta
bescherming bieden bevara; skydda; vakta
beschutten bevara; skydda; vakta beskydda; skydda; täcka; vakta
bewaren bevara; förvara; inlägga; lagra arkivera; bevaka från; förvara; lagra; lägga undan; lägga upp; ordna; samla på lager; spara
conserveren bevara; förvara; inlägga; underhålla; upprätthålla inkoka; inlägga; konservera; sylta
deponeren bevara; lagra deponera; insätta; lägga; lägga ner; nedlägga; placera; ställa; sätta ned; sätta ner
instandhouden bevara; underhålla; upprätthålla
opslaan bevara; lagra arkivera; avhålla sig; avstå; förvara; hålla tillbaka; ordna; spara
verduurzamen bevara; konservera

Synoniemen voor "bevara":


Wiktionary: bevara


Cross Translation:
FromToVia
bevara houden keep — to maintain the condition of; to preserve
bevara beschermen preserve — to protect
bevara behouden retain — to keep in possession or use
bevara behouden; bewaren aufbewahren — etwas an einem geeigneten Ort zur späteren Verwendung verwahren
bevara bewaren bewahrensich etwas bewahren: sich etwas erhalten
bevara verplegen; bewaren; verzorgen erhalten — (transitiv) etwas bewahren
bevara bewaren; behartigen; handhaven; bergen; behouden; vrijwaren; waarnemen gaumen — (transitiv), Schweiz: nicht antasten lassen, schützen, verteidigen
bevara behoeden; bewaren préserver — préserver

Verwante vertalingen van bevara