Nederlands

Uitgebreide vertaling voor krachtig (Nederlands) in het Engels

krachtig:

krachtig bijvoeglijk naamwoord

 1. krachtig (fysiek sterk; sterk; stevig; flink; ferm)
  vigorous; strong; powerful; robust; strapping
 2. krachtig (kordaat; beslist; doortastend; ferm; krachtdadig)
  resolute; brisk; courageous; firm; bold
 3. krachtig (hevig; heftig; erg; fel)
  fierce; intense; severe; strong; violent
 4. krachtig (doeltreffend; efficiënt; effectief; doelmatig)
  efficient; effective
 5. krachtig (doortastend; krachtdadig; drastisch; ferm)
  drastic; vigorous; energetic; powerful; potent; forceful; strong
 6. krachtig (doortastend; krachtdadig; drastisch; sterk; ferm)
  vigorous; tough; drastic; strong; stout; powerful; robust; forceful; energetically; energetic; potent
 7. krachtig (met een krachtige uitwerking)
  effective; potent
 8. krachtig (nadrukkelijk)
  emphatic; pointed
 9. krachtig (vol energie; energiek)
  energetic; full of energy

Vertaal Matrix voor krachtig:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bold branie; dikdoenerij; gebluf; gebral; gepoch; grootspraak; opschepperij; snoeverij
firm bedrijf; coöperatie; firma; handelsbedrijf; handelsfirma; handelshuis; maatschap; maatschappij; onderneming; vennootschap; zaak
tough woesteling
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bold beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig brutaal; dapper; heldhaftig; heroïsch; hondsbrutaal; kloek; koen; kranig; manhaftig; manmoedig; moedig; niet beschroomd; onbeducht; onbeschroomd; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; stout; stoutmoedig; vermetel; vet; vrijmoedig; vrijpostig
brisk beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig alert; blij; blijmoedig; dartel; levendig; levenslustig; monter; opgetogen; opgewekt; oplettend; rap; snel; tierig; uitgeslapen; vlot; vlug; vrolijk; wakker
courageous beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig dapper; heldhaftig; heroïsch; kloek; manhaftig; moedig; onverschrokken; stout; stoutmoedig
drastic doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk radicaal; radikaal; volkomen
effective doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig; met een krachtige uitwerking adequaat; afdoend; beslissend; de moeite waard; effectief; gepast; geschikt; juist; lonend; overtuigend; passend
efficient doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig adequaat; bekwaam; capabel; competent; de moeite waard; deskundig; gepast; geschikt; juist; lonend; oordeelkundig; passend; ter zake kundig; vakbekwaam; vakkundig
emphatic krachtig; nadrukkelijk klemmend; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; nadrukkelijke; uitdrukkelijk
energetic doortastend; drastisch; energiek; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk; vol energie actief; beweeglijk; daadkrachtig; dynamisch; energiek; geanimeerd; levendig; vief; vol fut; voortvarend
fierce erg; fel; heftig; hevig; krachtig bitter teleurgesteld; boos; dol; fel; felle; furieus; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; heftig; hels; hevig; intens; intensief; kokend; kwaad; laaiend; nijdig; onbeheerst; onstuimig; razend; stormachtig; temperamentvol; tierend; verbitterd; verwoed; vurig; warmbloedig; woedend; woest; ziedend
forceful doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk flink; stoer
intense erg; fel; heftig; hevig; krachtig acuut; fel; gepassioneerd; gevoelig; gevoelvol; hartstochtelijk; heetbloedig; heftig; hevig; intens; intensief; sentimenteel; stormachtig; temperamentvol; verwoed; vurig; warmbloedig
pointed krachtig; nadrukkelijk messcherp; puntig; scherp; spits; spitsig; spitsvormig; toegespitst
potent doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; met een krachtige uitwerking; sterk
resolute beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig beslist; besluitvaardig; ferm; gedecideerd; kordaat; resoluut; standvastig; vastberaden; vastbesloten
robust doortastend; drastisch; ferm; flink; fysiek sterk; krachtdadig; krachtig; sterk; stevig behoorlijk; danig; duchtig; fors; massief; niet hol; stevig
severe erg; fel; heftig; hevig; krachtig ernstig; gestreng; niet toegevend; pittig; serieus; straf; streng; vol ernst; werkelijk menend
stout doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk corpulent; degelijk; dik; ferm; fiks; flink; fors; gezet; lijvig; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; vetlijvig; zwaarlijvig
strapping ferm; flink; fysiek sterk; krachtig; sterk; stevig
strong doortastend; drastisch; erg; fel; ferm; flink; fysiek sterk; heftig; hevig; krachtdadig; krachtig; sterk; stevig alcoholisch; ferm; fiks; flink; geestrijk; rijk aan alcohol; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd
tough doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk bezwaarlijk; bokkig; dwars; flink; koppig; lastig; met bezwaren; moeilijk; niet makkelijk; ongemakkelijk; pezig; stijfhoofdig; stijfjes; stoer; weerbarstig; weerspannig; zenig; zwaar
vigorous doortastend; drastisch; ferm; flink; fysiek sterk; krachtdadig; krachtig; sterk; stevig energiek; fier; flink; geanimeerd; glorieus; groots; levendig; levenskrachtig; prat; trots; vief; vitaal; vol fut
violent erg; fel; heftig; hevig; krachtig aanrandend; agressief; fel; gewelddadig; hard; hardhandig; heftig; hevig; intens; intensief; onzacht; ruw; verwoed
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
energetically doortastend; drastisch; ferm; krachtdadig; krachtig; sterk
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
firm beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig degelijk; ferm; fiks; flink; hecht; kordaat; solide; standvastig; stevig; vastbesloten
full of energy energiek; krachtig; vol energie
powerful doortastend; drastisch; ferm; flink; fysiek sterk; krachtdadig; krachtig; sterk; stevig fantastisch; formidabel; geweldig; prachtig; veelvermogend

Verwante woorden van "krachtig":

 • krachtiger, krachtigere, krachtigst, krachtigste, krachtige

Wiktionary: krachtig

krachtig
adjective
 1. beschikkend over veel kracht
krachtig
adjective
 1. having force
 2. forceful
 3. capable of producing great physical force
 4. highly stimulating to the senses
 5. having an offensive or intense odor or flavor
 6. Physically strong and active
 7. clear, detailed or powerful
adverb
 1. with intense energy

Cross Translation:
FromToVia
krachtig powerful; mighty; potent; strong; vigorous; forceful; tough; stallwart; puissant puissant — Qui a beaucoup de pouvoir.

Verwante vertalingen van krachtig