Nederlands

Uitgebreide vertaling voor dol (Nederlands) in het Engels

dol:

dol bijvoeglijk naamwoord

 1. dol (woedend; kwaad; boos; )
  furious; mad; upset; annoyed; enraged; raging; fierce; infuriated; irate

Vertaal Matrix voor dol:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
mad achterlijke; gek; geschifte; idioot; waanzinnige; zwakzinnige
upset schrik; verbijstering
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
upset bederven; dwarsbomen; dwarsliggen; in de war sturen; nekken; omduwen; omstoten; omverstoten; ontstemmen; ruïneren; tegenwerken; verstoren; vertoornen; verzieken
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
annoyed boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest gebelgd; gekwetst; geprikkeld; geërgerd; geïrriteerd; misnoegd; verontwaardigd; verstoord
enraged boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest boos; furieus; gebelgd; gekwetst; giftig; kwaad; misnoegd; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; verbolgen; verontwaardigd; verstoord; vertoornd; woest; ziedend
fierce boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest bitter teleurgesteld; erg; fel; felle; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; heftig; hevig; intens; intensief; kokend; krachtig; onbeheerst; onstuimig; stormachtig; temperamentvol; verbitterd; verwoed; vurig; warmbloedig; ziedend
furious boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest bitter; giftig; heftig; kwaad; naarstig; nijdig; onbeheerst; onstuimig; verwoed; woedend; zeer boos
infuriated boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest
irate boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest boos; erg boos; furieus; gebelgd; gekwetst; kwaad; misnoegd; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; verontwaardigd; verstoord; vertoornd; woest; ziedend
mad boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest achterlijk; dwaas; eigenaardig; geestesziek; gek; geschift; gestoord; idioot; idioterig; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; mesjogge; naarstig; niet goed snik; stupide; typisch; verwoed; vreemd; waanzinnig; zot
raging boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest
upset boos; dol; furieus; hels; kwaad; laaiend; nijdig; razend; tierend; woedend; woest gebelgd; gekwetst; geschokt; getroffen; misnoegd; onthutst; ontredderd; ontsteld; ontzet; overstuur; paf; perplex; van streek; verontwaardigd; verschrikt; verstoord

Verwante woorden van "dol":


Verwante definities voor "dol":

 1. er veel van houden1
  • ik ben dol op appelmoes1
 2. heel erg opgewonden1
  • ik word dol van dat lawaai1
 3. wat doordraait1
  • dit schroefdraad is dol1

Wiktionary: dol

dol
noun
 1. support for an oar

Cross Translation:
FromToVia
dol aberrant aberrant — Qui diffère de la normale.
dol far-fetched; outlandish abracadabrant — (familier, fr) complètement incroyable, qu’une personne sensée ne peut pas croire.
dol furious; wrathful; ferocious; frenetic; frenzied; wild furieux — Qui est en fureur ; qui est en furie.

dol vorm van dollen:

dollen werkwoord (dol, dolt, dolde, dolden, gedold)

 1. dollen (malligheid uithalen; een poets bakken; streek uithalen; )
  to joke; to banter; to jape; to poke fun at; to play a joke; to do something silly; to commit foolery; to play a trick; to make fun of; to jest
  • joke werkwoord (jokes, joked, joking)
  • banter werkwoord (banters, bantered, bantering)
  • jape werkwoord (japes, japed, japing)
  • poke fun at werkwoord (pokes fun at, poked fun at, poking fun at)
  • play a joke werkwoord (plays a joke, played a joke, playing a joke)
  • do something silly werkwoord (does something silly, did something silly, doing something silly)
  • commit foolery werkwoord (commits foolery, committed foolery, committing foolery)
  • play a trick werkwoord (plays a trick, played a trick, playing a trick)
  • make fun of werkwoord (makes fun of, made fun of, making fun of)
  • jest werkwoord (jests, jested, jesting)
 2. dollen (ravotten; stoeien; zich uitleven; wild spelen; wild rennen)
  to romp; to romp around; to frolic; to horse around; to run around wildly; to play; to let oneself go
  • romp werkwoord (romps, romped, romping)
  • romp around werkwoord (romps around, romped around, romping around)
  • frolic werkwoord (frolics, frolicked, frolicking)
  • horse around werkwoord (horses around, horsed around, horsing around)
  • run around wildly werkwoord (runs around wildly, ran around wildly, running around wildly)
  • play werkwoord (plays, played, playing)
  • let oneself go werkwoord (lets oneself go, let oneself go, letting oneself go)

Conjugations for dollen:

o.t.t.
 1. dol
 2. dolt
 3. dolt
 4. dollen
 5. dollen
 6. dollen
o.v.t.
 1. dolde
 2. dolde
 3. dolde
 4. dolden
 5. dolden
 6. dolden
v.t.t.
 1. heb gedold
 2. hebt gedold
 3. heeft gedold
 4. hebben gedold
 5. hebben gedold
 6. hebben gedold
v.v.t.
 1. had gedold
 2. had gedold
 3. had gedold
 4. hadden gedold
 5. hadden gedold
 6. hadden gedold
o.t.t.t.
 1. zal dollen
 2. zult dollen
 3. zal dollen
 4. zullen dollen
 5. zullen dollen
 6. zullen dollen
o.v.t.t.
 1. zou dollen
 2. zou dollen
 3. zou dollen
 4. zouden dollen
 5. zouden dollen
 6. zouden dollen
diversen
 1. dol!
 2. dolt!
 3. gedold
 4. dollend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor dollen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
banter aardigheid; blijdschap; gein; geintje; gekheid; grapje; lolletje; malheid; plezier; pretje; scherts; vreugde
frolic capriool
jest bak; canard; grap; grappenmakerij; grol; kwinkslag; mop; scherts
joke aardigheid; bak; canard; farce; gein; geintje; gekheid; grap; grapje; grappenmakerij; grol; kwinkslag; lolletje; mop; pretje; scherts; schertsvertoning; ui
play capriool; concours; drama; gespeel; kinderspel; marge; partij; partijtje; pot; potje; schouwspel; speelruimte; spel; speling; strijd; stuk; toneelstuk; wedstrijd; wedstrijdje
poke fun at aanfluiting; bespotten; bespotting; draak steken met; gespot; hoon; ironie; sarcasme; smaad; spot; spotternij
romp capriool; gedonderjaag; geravot; gestoei; stoeierij; stoeipartij
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
banter dollen; een poets bakken; gekheid uithalen; gekscheren; grappen; malligheid uithalen; schertsen; streek uithalen badineren
commit foolery dollen; een poets bakken; gekheid uithalen; gekscheren; grappen; malligheid uithalen; schertsen; streek uithalen
do something silly dollen; een poets bakken; gekheid uithalen; gekscheren; grappen; malligheid uithalen; schertsen; streek uithalen
frolic dollen; ravotten; stoeien; wild rennen; wild spelen; zich uitleven dartelen; huppelen
horse around dollen; ravotten; stoeien; wild rennen; wild spelen; zich uitleven
jape dollen; een poets bakken; gekheid uithalen; gekscheren; grappen; malligheid uithalen; schertsen; streek uithalen
jest dollen; een poets bakken; gekheid uithalen; gekscheren; grappen; malligheid uithalen; schertsen; streek uithalen
joke dollen; een poets bakken; gekheid uithalen; gekscheren; grappen; malligheid uithalen; schertsen; streek uithalen badineren; gekheid maken; grappen maken
let oneself go dollen; ravotten; stoeien; wild rennen; wild spelen; zich uitleven
make fun of dollen; een poets bakken; gekheid uithalen; gekscheren; grappen; malligheid uithalen; schertsen; streek uithalen bespotten; de draak steken; spotten
play dollen; ravotten; stoeien; wild rennen; wild spelen; zich uitleven afspelen; bespelen; doen alsof; spelen; toneelspelen; zich aanstellen
play a joke dollen; een poets bakken; gekheid uithalen; gekscheren; grappen; malligheid uithalen; schertsen; streek uithalen
play a trick dollen; een poets bakken; gekheid uithalen; gekscheren; grappen; malligheid uithalen; schertsen; streek uithalen uithalen; uitspoken
poke fun at dollen; een poets bakken; gekheid uithalen; gekscheren; grappen; malligheid uithalen; schertsen; streek uithalen bespotten; de draak steken; spotten
romp dollen; ravotten; stoeien; wild rennen; wild spelen; zich uitleven robbedoezen
romp around dollen; ravotten; stoeien; wild rennen; wild spelen; zich uitleven
run around wildly dollen; ravotten; stoeien; wild rennen; wild spelen; zich uitleven

Wiktionary: dollen

dollen
verb
 1. sport, engage in harmless pranking
 2. behave playfully and uninhibitedly
 3. to act in a foolish manner

Verwante vertalingen van dol