Frans

Uitgebreide vertaling voor marque (Frans) in het Nederlands

marque:

marque [la ~] zelfstandig naamwoord

 1. la marque (dénomination commerciale; marque de fabrique de commerce; marque déposée)
  het handelsmerk; het merk; de label
  • handelsmerk [het ~] zelfstandig naamwoord
  • merk [het ~] zelfstandig naamwoord
  • label [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 2. la marque (marque déposée)
  het merk
  – naam die een fabrikant aan een produkt geeft 1
  • merk [het ~] zelfstandig naamwoord
   • welk merk koffie gebruik jij?1
  de merknaam
  • merknaam [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 3. la marque (logo)
  het logo
  • logo [het ~] zelfstandig naamwoord
 4. la marque (marque de fabrique; label; dénomination commerciale; )
  het handelsmerk; de handelsnaam; het warenmerk
 5. la marque (signe distinctif; signe d'identification)
  de eigenschap; het kenmerk; het merkteken; het merk
  • eigenschap [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • kenmerk [het ~] zelfstandig naamwoord
  • merkteken [het ~] zelfstandig naamwoord
  • merk [het ~] zelfstandig naamwoord
 6. la marque (cachet de cire; estampe; cachet; )
  de stempel; de zegel; inktstempel
  • stempel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • zegel [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • inktstempel [znw.] zelfstandig naamwoord
 7. la marque
  het beeldmerk
 8. la marque (signe de ralliement; signe; signe d'identification)
  het herkenningsteken
 9. la marque (signal; signe; indice; avertissement; geste)
  het teken; het signaal
  • teken [het ~] zelfstandig naamwoord
  • signaal [het ~] zelfstandig naamwoord
 10. la marque (caractérisation; caractéristique; particularité; )
  het kenmerk; de eigenschap; de karakterisering; de karakteristiek; de typering
 11. la marque (trait de caractère; caractéristique; trait; )
  de karakteristiek; de eigenschap; het kenmerk; het stigma; de karaktertrek
 12. la marque (signe de ralliement; signe distinctif; signe; )
  het kenteken; de nummerplaat
 13. la marque (signe; preuve; témoignage)
  het bewijs; het teken; het blijk
  • bewijs [het ~] zelfstandig naamwoord
  • teken [het ~] zelfstandig naamwoord
  • blijk [het ~] zelfstandig naamwoord
 14. la marque (geste; signe; indice; avertissement; signal)
  het gebaar; de geste
  • gebaar [het ~] zelfstandig naamwoord
  • geste [de ~] zelfstandig naamwoord
 15. la marque (signe; signe distinctif; symptôme; signe d'identification)
  het kenmerk; het kenteken; het etiket; iemand kenmerken
 16. la marque (décoration; distinction; ornement; )
  de onderscheiding; de ridderorde; het ereteken; de decoratie; het onderscheidingsteken
 17. la marque (signe d'identification)
  brandteken

marque [le ~] zelfstandig naamwoord

 1. le marque (meurtrissure)
  de striem
  • striem [de ~] zelfstandig naamwoord
 2. le marque
  het merk
  • merk [het ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor marque:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beeldmerk marque
bewijs marque; preuve; signe; témoignage argument sur lequel on peut prouver quelque chose 1; billet; certificat; confirmation; pièce à conviction; pièces à conviction; preuve; reçu
blijk marque; preuve; signe; témoignage
brandteken marque; signe d'identification
decoratie distinction; décor; décoration; embellissement; emblème; marque; marque distinctive; ordre de chevalerie; ornement; ornementation; signe; symbole ameublement; aménagement; décor; décoration; meubles; mobilier; médaille; ornement; ornementation; parure
eigenschap analyse; cachet; caractère; caractérisation; caractéristique; décoration; emblème; indice; marque; marque distinctive; particularité; poinçon; portrait; profil; propriété; qualité; sceau; signal; signe; signe d'identification; signe distinctif; singularité; symbole; trait; trait de caractère; trait distinctif attribut; caractère; caractéristique; propriété; qualité; trait
ereteken distinction; décor; décoration; embellissement; emblème; marque; marque distinctive; ordre de chevalerie; ornement; ornementation; signe; symbole
etiket marque; signe; signe d'identification; signe distinctif; symptôme autocollant; étiquette
gebaar avertissement; geste; indice; marque; signal; signe exercice physique; geste; gymnastique; mouvement
geste avertissement; geste; indice; marque; signal; signe
handelsmerk dénomination commerciale; label; marque; marque de fabrique; marque de fabrique de commerce; marque déposée; poinçon; sceau; étiquette marque commerciale
handelsnaam dénomination commerciale; label; marque; marque de fabrique; marque déposée; poinçon; sceau; étiquette raison sociale
herkenningsteken marque; signe; signe d'identification; signe de ralliement
iemand kenmerken marque; signe; signe d'identification; signe distinctif; symptôme
inktstempel cachet; cachet de cire; cachet à cire; choix; empreinte; estampe; estampille; garant; garantie; garantie d'authenticité; garantie de qualité; marque; poinçon; sceau; tampon; timbre
karakterisering caractère; caractérisation; caractéristique; indice; marque; particularité; propriété; qualité; singularité; trait; trait distinctif caractérisation; classement; classification; description; esquisse psychologique d'un individu; peinture; portrait; profil; typologie
karakteristiek analyse; cachet; caractère; caractérisation; caractéristique; décoration; emblème; indice; marque; marque distinctive; particularité; poinçon; portrait; profil; propriété; qualité; sceau; signal; signe; singularité; symbole; trait; trait de caractère; trait distinctif caractère; caractéristique; trait
karaktertrek analyse; cachet; caractéristique; décoration; emblème; indice; marque; marque distinctive; particularité; poinçon; portrait; profil; propriété; qualité; sceau; signal; signe; singularité; symbole; trait; trait de caractère; trait distinctif caractère; caractéristique; marque distinctive; nature; personnalité; qualité; signe distinctif; tempérament; trait; trait caractériel; trait de caractère; trait distinctif
kenmerk analyse; cachet; caractère; caractérisation; caractéristique; décoration; emblème; indice; marque; marque distinctive; particularité; poinçon; portrait; profil; propriété; qualité; sceau; signal; signe; signe d'identification; signe distinctif; singularité; symbole; symptôme; trait; trait de caractère; trait distinctif attribut; caractère; caractéristique; marque distinctive; nature; personnalité; qualité; signe distinctif; tempérament; trait; trait caractériel; trait de caractère; trait distinctif
kenteken marque; signe; signe d'identification; signe de ralliement; signe distinctif; symptôme; trait distinctif distinction; insigne
label dénomination commerciale; marque; marque de fabrique de commerce; marque déposée autocollant; étiquette
logo logo; marque logo
merk dénomination commerciale; marque; marque de fabrique de commerce; marque déposée; signe d'identification; signe distinctif création; fabrication
merknaam marque; marque déposée nom de l'organisation
merkteken marque; signe d'identification; signe distinctif distinction; insigne
nummerplaat marque; signe; signe d'identification; signe de ralliement; signe distinctif; symptôme; trait distinctif
onderscheiding distinction; décor; décoration; embellissement; emblème; marque; marque distinctive; ordre de chevalerie; ornement; ornementation; signe; symbole distinction; division
onderscheidingsteken distinction; décor; décoration; embellissement; emblème; marque; marque distinctive; ordre de chevalerie; ornement; ornementation; signe; symbole distinction; décoration; insigne; marque distinctive; médaille
ridderorde distinction; décor; décoration; embellissement; emblème; marque; marque distinctive; ordre de chevalerie; ornement; ornementation; signe; symbole
signaal avertissement; geste; indice; marque; signal; signe
stempel cachet; cachet de cire; cachet à cire; choix; empreinte; estampe; estampille; garant; garantie; garantie d'authenticité; garantie de qualité; marque; poinçon; sceau; tampon; timbre
stigma analyse; cachet; caractéristique; décoration; emblème; indice; marque; marque distinctive; particularité; poinçon; portrait; profil; propriété; qualité; sceau; signal; signe; singularité; symbole; trait; trait de caractère; trait distinctif stigmate
striem marque; meurtrissure
teken avertissement; geste; indice; marque; preuve; signal; signe; témoignage augure; avertissement; avis; décoration; indication; indice; manifestation; marque distinctive; médaille; présage; signal; signe; signe de tête; signe précurseur; symptôme
typering caractère; caractérisation; caractéristique; indice; marque; particularité; propriété; qualité; singularité; trait; trait distinctif caractérisation; classement; classification; description; peinture; typologie
warenmerk dénomination commerciale; label; marque; marque de fabrique; marque déposée; poinçon; sceau; étiquette
zegel cachet; cachet de cire; cachet à cire; choix; empreinte; estampe; estampille; garant; garantie; garantie d'authenticité; garantie de qualité; marque; poinçon; sceau; tampon; timbre cachet; sceau; timbre; timbre d'épargne; timbre-quittance
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
karakteristiek caractéristique; descriptif; distinctif; particulier; propre; représentatif; spécifique; typique; typiquement
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
label balise; légende; mot-clé; nom; repère; étiquette
teken caractère

Synoniemen voor "marque":


Wiktionary: marque

marque
noun
 1. een abstract symbool van een gemeente, bedrijf, stichting e.d. of een herkenningsteken waarin een naam of afkorting op kunstzinnige wijze is verbeeld
 2. verkorting|nld verkorting van "logogram", een abstract symbool van een gemeente, bedrijf, stichting e.d. of een herkenningsteken waarin een naam of afkorting op kunstzinnige wijze is verbeeld
 3. een herkenningsteken waarin een naam of afkorting van een gemeente, bedrijf, stichting e.d. op kunstzinnige wijze is verbeeld

Cross Translation:
FromToVia
marque vlekje; smet; veeg blur — A smear, smudge or blot
marque brandmerk brand — mark made by burning
marque merk brand — name, symbol, logo
marque merk brand — a specific product, service, or provider so distinguished
marque merk make — brand (jump)
marque markering; aanduiding; teken mark — indication for reference or measurement
marque vink; vinkje tick — checkmark
marque spoor track — mark left by something that has passed along
marque brandmerk MalZeichen, oft kurz für Merkmal
marque teken Zeichen — etwas sinnlich vernehmbares, das als Hinweis für etwas dient

marquer:

marquer werkwoord (marque, marques, marquons, marquez, )

 1. marquer (stigmatiser; brûler; torréfier; )
  branden; markeren; brandmerken; inbranden; van stigma's voorzien
  • branden werkwoord (brand, brandt, brandde, brandden, gebrand)
  • markeren werkwoord (markeer, markeert, markeerde, markeerden, gemarkeerd)
  • brandmerken werkwoord (brandmerk, brandmerkt, brandmerkte, brandmerkten, gebrandmerkt)
  • inbranden werkwoord (brand in, brandt in, brandde in, brandden in, ingebrand)
  • van stigma's voorzien werkwoord (voorzie van stigma's, voorziet van stigma's, voorzag van stigma's, voorzagen van stigma's, van stigma's voorzien)
 2. marquer (marquer d'une croix)
  aankruisen; merken
  • aankruisen werkwoord (kruis aan, kruist aan, kruiste aan, kruisten aan, aangekruist)
  • merken werkwoord (merk, merkt, merkte, merkten, gemerkt)
 3. marquer (barrer; entourer; tracer; )
  begrenzen; afbakenen; afzetten; omlijnen; afpalen
  • begrenzen werkwoord (begrens, begrenst, begrenste, begrensten, begrenst)
  • afbakenen werkwoord (baken af, bakent af, bakende af, bakenden af, afgebakend)
  • afzetten werkwoord (zet af, zette af, zetten af, afgezet)
  • omlijnen werkwoord (omlijn, omlijnt, omlijnde, omlijnden, omlijnd)
  • afpalen werkwoord (paal af, paalt af, paalde af, paalden af, afgepaald)
 4. marquer (cocher; marquer d'un trait; marquer d'un point)
  vinken; aanstrepen; afvinken
  • vinken werkwoord
  • aanstrepen werkwoord (streep aan, streept aan, streepte aan, streepten aan, aangestreept)
  • afvinken werkwoord
 5. marquer (cocher; marquer d'un trait; marquer d'un point)
  aanstippen; aantippen; tippen
  • aanstippen werkwoord (stip aan, stipt aan, stipte aan, stipten aan, aangestipt)
  • aantippen werkwoord
  • tippen werkwoord (tip, tipt, tipte, tipten, getipt)
 6. marquer (timbrer; estampiller)
  keurmerken
  • keurmerken werkwoord (keurmerk, keurmerkt, keurmerkte, keurmerkten, gekeurmerkt)
 7. marquer (contraster)
  contrasteren; aftekenen
 8. marquer (attacher à qc; attacher; fixer; )
  bevestigen; ergens aan bevestigen; vastzetten; vastmaken
  • bevestigen werkwoord (bevestig, bevestigt, bevestigde, bevestigden, bevestigd)
  • vastzetten werkwoord (zet vast, zette vast, zetten vast, vastgezet)
  • vastmaken werkwoord (maak vast, maakt vast, maakte vast, maakten vast, vastgemaakt)
 9. marquer (caractériser; déterminer; typer; )
  karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; typeren
  • karakteriseren werkwoord (karakteriseer, karakteriseert, karakteriseerde, karakteriseerden, gekarakteriseerd)
  • kenmerken werkwoord (kenmerk, kenmerkt, kenmerkte, kenmerkten, gekenmerkt)
  • kenschetsen werkwoord (kenschets, kenschetst, kenschetste, kenschetsten, gekenschetst)
  • typeren werkwoord (typeer, typeert, typeerde, typeerden, getypeerd)
 10. marquer (mettre sa marque sur; laisser une forte empreinte sur; estamper)
  stempel drukken op
  • stempel drukken op werkwoord (druk stempel op, drukt stempel op, drukte stempel op, drukten stempel op, stempel opgedrukt)
 11. marquer
  markeren
  • markeren werkwoord (markeer, markeert, markeerde, markeerden, gemarkeerd)
 12. marquer
  taggen

Conjugations for marquer:

Présent
 1. marque
 2. marques
 3. marque
 4. marquons
 5. marquez
 6. marquent
imparfait
 1. marquais
 2. marquais
 3. marquait
 4. marquions
 5. marquiez
 6. marquaient
passé simple
 1. marquai
 2. marquas
 3. marqua
 4. marquâmes
 5. marquâtes
 6. marquèrent
futur simple
 1. marquerai
 2. marqueras
 3. marquera
 4. marquerons
 5. marquerez
 6. marqueront
subjonctif présent
 1. que je marque
 2. que tu marques
 3. qu'il marque
 4. que nous marquions
 5. que vous marquiez
 6. qu'ils marquent
conditionnel présent
 1. marquerais
 2. marquerais
 3. marquerait
 4. marquerions
 5. marqueriez
 6. marqueraient
passé composé
 1. ai marqué
 2. as marqué
 3. a marqué
 4. avons marqué
 5. avez marqué
 6. ont marqué
divers
 1. marque!
 2. marquez!
 3. marquons!
 4. marqué
 5. marquant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

marquer [le ~] zelfstandig naamwoord

 1. le marquer
  aanstrepen

Vertaal Matrix voor marquer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aankruisen fait de cocher; fait de marquer d'un v
aanstrepen marquer fait de cocher; fait de marquer d'un v
afbakenen balisage; délimitation; démarcation
afpalen balisage; délimitation; démarcation
aftekenen fait de se dessiner
afvinken fait de cocher; fait de marquer d'un v
afzetten amputer; repriser
branden fait de brûler
keurmerken cachets; estampilles; poinçons; scellés; timbres
vastmaken ajuster; fixer
vastzetten attache; fixation; immobilisation
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aankruisen marquer; marquer d'une croix cocher; marquer d'une croix; pointer
aanstippen cocher; marquer; marquer d'un point; marquer d'un trait effleurer; frôler; marquer d'un point; mélanger; toquer; toucher; toucher légèrement; toucher un moment; toucher à peine à
aanstrepen cocher; marquer; marquer d'un point; marquer d'un trait
aantippen cocher; marquer; marquer d'un point; marquer d'un trait
afbakenen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper
afpalen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper
aftekenen contraster; marquer
afvinken cocher; marquer; marquer d'un point; marquer d'un trait
afzetten barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper amputer; arrêter; avoir; berner; border; couillonner; couper; descendre; duper; débrancher; débrayer; décevoir; déconnecter; déposer quelque part; encadrer; enjôler; escroquer; faire descendre; faire le charlatan; flouer; laisser quelque part; leurrer; mettre dedans; mettre hors de circuit; rouler; soutirer; stopper; tondre; tricher; tromper; écorcher; étriller; être dupé; être trompé
begrenzen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper borner; contenir; délimiter; limiter; mettre des limites à; restreindre
bevestigen agrafer; attacher; attacher à qc; coller; fixer; installer; lier; marquer; nouer; parapher; poser; renforcer; timbrer adhérer à; approuver; assujettir; attacher; boutonner; caler; confirmer; consentir; entériner; ficeler; fixer; lier; mettre; mettre à l'attache; nouer; ratifier; rattacher; sceller; souscire à; valider
branden brûler; distiller; incendier; marquer; marquer d'un trait; munir de stigmates; stigmatiser; torréfier; typer brûler; flamber; graver; griller; roussir
brandmerken brûler; distiller; incendier; marquer; marquer d'un trait; munir de stigmates; stigmatiser; torréfier; typer
contrasteren contraster; marquer
ergens aan bevestigen agrafer; attacher; attacher à qc; coller; fixer; installer; lier; marquer; nouer; parapher; poser; renforcer; timbrer
inbranden brûler; distiller; incendier; marquer; marquer d'un trait; munir de stigmates; stigmatiser; torréfier; typer brûler dans
karakteriseren caractériser; décrire; définir; dépeindre; déterminer; marquer; marquer d'un trait; peindre; typer caractériser; typer
kenmerken caractériser; décrire; définir; dépeindre; déterminer; marquer; marquer d'un trait; peindre; typer caractériser; typer
kenschetsen caractériser; décrire; définir; dépeindre; déterminer; marquer; marquer d'un trait; peindre; typer caractériser; typer
keurmerken estampiller; marquer; timbrer
markeren brûler; distiller; incendier; marquer; marquer d'un trait; munir de stigmates; stigmatiser; torréfier; typer mettre en surbrillance; surlignage; surligner
merken marquer; marquer d'une croix apercevoir; authentifier; authentiquer; cocher; confirmer; constater; distinguer; entériner; marquer d'une croix; observer; percevoir; pointer; ratifier; remarquer; s'apercevoir de; s'aviser de; se rendre compte de; signaler; valider; voir
omlijnen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper
stempel drukken op estamper; laisser une forte empreinte sur; marquer; mettre sa marque sur
taggen marquer
tippen cocher; marquer; marquer d'un point; marquer d'un trait annoncer; faire connaître; inquiéter; mettre au courant de; mettre en garde contre; notifier; porter à la connaissance de; publier; s'annoncer
typeren caractériser; décrire; définir; dépeindre; déterminer; marquer; marquer d'un trait; peindre; typer caractériser; typer
van stigma's voorzien brûler; distiller; incendier; marquer; marquer d'un trait; munir de stigmates; stigmatiser; torréfier; typer
vastmaken agrafer; attacher; attacher à qc; coller; fixer; installer; lier; marquer; nouer; parapher; poser; renforcer; timbrer aborder; accoster; amarrer; attacher; bâillonner; ficeler; fixer; garrotter; lier; ligoter; mettre; mettre à l'attache; nouer; relier; épingler
vastzetten agrafer; attacher; attacher à qc; coller; fixer; installer; lier; marquer; nouer; parapher; poser; renforcer; timbrer attacher; conserver; déposer sur un compte bancaire; détenir; emprisonner; enfermer; ficeler; fixer; garder; immobiliser; lier; mettre; mettre à l'attache; retenir; tenir
vinken cocher; marquer; marquer d'un point; marquer d'un trait

Synoniemen voor "marquer":


Wiktionary: marquer

marquer
verb
 1. Distinguer une chose d’une autre au moyen d’une marque. (Sens général).
marquer
verb
 1. een herkenningspunt ergens van zijn
 2. het afbakenen van een grens
 3. een doelpunt maken

Cross Translation:
FromToVia
marquer brandmerken brand — mark with proof of ownership
marquer optekenen; aanduiden; markeren mark — indicate
marquer kenbaar maken; kenmerken kennzeichnen — mit einer Markierung, einem Kennzeichen versehen
marquer markeren markieren — vermeintlich Wichtiges kennzeichnen, hervorheben
marquer afschilderen; schilderen; uitbeelden; uitschilderen zeichnen(transitiv); im übertragenen Sinne: schildern; (in literarischen Darbietungen und Texten) Figuren, Charaktere mittels Zeichen, Sprachstil, Gesten, in Haltung und Miene interagierend handeln lassen
marquer kenmerken; kenschetsen; kentekenen; markeren; tekenen; merken; stempeln zeichnen — (transitiv) etwas mit einem oder mehreren Zeichen versehen

Verwante vertalingen van marque