Zweeds

Uitgebreide vertaling voor anordna (Zweeds) in het Frans

anordna:

anordna werkwoord (anordnar, anordnade, anordnat)

 1. anordna (arrangera; ordna; organisera)
  arranger; organiser; lancer; ériger; commencer; créer; aménager; construire; édifier; fonder; dresser
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • organiser werkwoord (organise, organises, organisons, organisez, )
  • lancer werkwoord (lance, lances, lançons, lancez, )
  • ériger werkwoord (érige, ériges, érigeons, érigez, )
  • commencer werkwoord (commence, commences, commençons, commencez, )
  • créer werkwoord (crée, crées, créons, créez, )
  • aménager werkwoord (aménage, aménages, aménageons, aménagez, )
  • construire werkwoord (construis, construit, construisons, construisez, )
  • édifier werkwoord (édifie, édifies, édifions, édifiez, )
  • fonder werkwoord (fonde, fondes, fondons, fondez, )
  • dresser werkwoord (dresse, dresses, dressons, dressez, )
 2. anordna (planera)
 3. anordna (ordna; installera; arrangera; ställa till med)
  installer; arranger
  • installer werkwoord (installe, installes, installons, installez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )

Conjugations for anordna:

presens
 1. anordnar
 2. anordnar
 3. anordnar
 4. anordnar
 5. anordnar
 6. anordnar
imperfekt
 1. anordnade
 2. anordnade
 3. anordnade
 4. anordnade
 5. anordnade
 6. anordnade
framtid 1
 1. kommer att anordna
 2. kommer att anordna
 3. kommer att anordna
 4. kommer att anordna
 5. kommer att anordna
 6. kommer att anordna
framtid 2
 1. skall anordna
 2. skall anordna
 3. skall anordna
 4. skall anordna
 5. skall anordna
 6. skall anordna
conditional
 1. skulle anordna
 2. skulle anordna
 3. skulle anordna
 4. skulle anordna
 5. skulle anordna
 6. skulle anordna
perfekt particip
 1. har anordnat
 2. har anordnat
 3. har anordnat
 4. har anordnat
 5. har anordnat
 6. har anordnat
imperfekt particip
 1. hade anordnat
 2. hade anordnat
 3. hade anordnat
 4. hade anordnat
 5. hade anordnat
 6. hade anordnat
blandad
 1. anordna!
 2. anordna!
 3. anordnad
 4. anordnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

anordna [-ett] zelfstandig naamwoord

 1. anordna
  l'arrière-ban; la masse des membres

Vertaal Matrix voor anordna:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arrière-ban anordna
lancer kräkas upp
masse des membres anordna
organiser orsakande
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aménager anordna; arrangera; ordna; organisera dekorera hemmet; inrikta huset; möblera
arranger anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med arrangera; fixa; forma; förlika; förnya; försona; gottgöra; gruppera; göra i ordning; göra upp; hjälpa fram; hjälpa upp; indela; klara; klara av; klara upp; koordinera; lägga ner; modellera; ordna; organisera; orka; orka med; orkestrera; puffa för; rangera; reda ut; reglera; renovera; samordna; se till; skapa; skjuta fram; slå sig ner; sortera; stadga sig; ställa till rätta; upprusta; återställa
commencer anordna; arrangera; ordna; organisera begynna; börja; förebåda; förkunna; ge sig i väg; ge sig in i; inleda; inlåta sig i; lova att göra; proklamera; starta; sticka ifrån; åtaga
construire anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; designa; inrätta; konstruera; lägga till; montera; sammanställa; sammansätta; skapa; starta; sätta ihop; uppfinna; upprätta; utvidga; vidga
créer anordna; arrangera; ordna; organisera designa; fabricera; framkalla; föranleda; göra; konstruera; medföra; orsaka; producera; sammanställa; skapa; ställa ut; sätta ihop; uppfinna; vålla; åstadkomma
dresser anordna; arrangera; ordna; organisera bli högre; bygga; dressera; etablera; grunda; höjas; inrätta; lägga grunderna; montera; resa; resa upp; räta upp; starta; stiga; stiga upp; ställa upp; sätta ihop; tama; upprätta; öka
faire un arrangement anordna; planera
fonder anordna; arrangera; ordna; organisera basera; bosätta sig; bygga upp; etablera; grunda; jorda; kolonisera; lägga grunderna; placera; slå sig ner
installer anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med fästa vid; installera; insätta i ämbetet; lägga; lägga bort; lägga ner; montera; möblera; placera; ställa; sätta; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner
lancer anordna; arrangera; ordna; organisera anta; avskjuta; begynna; bygga upp; börja; framlägga; framställa; föra på tal; förebåda; föreslå; föreställa; förkunna; förlägga; förutsätta; hiva; inleda; introducera någon; kasta; kasta av; kasta ner; kasta upp; kasta uppåt; komma fram med; lancera; låta flyga; offentliggöra; postulera; proklamera; publicera; skjuta raket; slunga; slunga ut; slänga; slänga in; slänga upp; slänga upp i luften; släppa; starta; ta upp; utge
organiser anordna; arrangera; ordna; organisera dekorera hemmet; inrikta huset; koordinera; ordna; organisera; planera; samordna
prendre une mesure anordna; planera
édifier anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; bygga upp; etablera; grunda; inrätta; lägga grunderna; starta; upprätta
ériger anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; bygga upp; etablera; grunda; inrätta; lägga grunderna; starta; upprätta

Synoniemen voor "anordna":


Wiktionary: anordna

anordna
verb
 1. disposer pour un usage déterminé, précis.
 2. organiser, régler l'exécution d'une action
 3. Disposer suivant un certain ordre.
 4. Apprêter, disposer mettre une chose dans l’état convenable à l’usage auquel on la destine.