Zweeds

Uitgebreide vertaling voor skapa (Zweeds) in het Frans

skapa:

skapa werkwoord (skapar, skapade, skapat)

 1. skapa (uppfinna; konstruera; designa)
  faire; créer; fabriquer; construire; réaliser; concevoir; élaborer; former; confectionner
  • faire werkwoord (fais, fait, faisons, faites, )
  • créer werkwoord (crée, crées, créons, créez, )
  • fabriquer werkwoord (fabrique, fabriques, fabriquons, fabriquez, )
  • construire werkwoord (construis, construit, construisons, construisez, )
  • réaliser werkwoord (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )
  • concevoir werkwoord (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
  • élaborer werkwoord (élabore, élabores, élaborons, élaborez, )
  • former werkwoord (forme, formes, formons, formez, )
  • confectionner werkwoord (confectionne, confectionnes, confectionnons, confectionnez, )
 2. skapa (göra sig en föreställning om)
  concevoir; dessiner
  • concevoir werkwoord (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
  • dessiner werkwoord (dessine, dessines, dessinons, dessinez, )
 3. skapa (designa; konstruera; kreera)
  dessiner; élaborer; concevoir; tracer le plan de
  • dessiner werkwoord (dessine, dessines, dessinons, dessinez, )
  • élaborer werkwoord (élabore, élabores, élaborons, élaborez, )
  • concevoir werkwoord (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
  • tracer le plan de werkwoord
 4. skapa (forma)
  former; façonner; modeler; mouler
  • former werkwoord (forme, formes, formons, formez, )
  • façonner werkwoord (façonne, façonnes, façonnons, façonnez, )
  • modeler werkwoord (modèle, modèles, modelons, modelez, )
  • mouler werkwoord (moule, moules, moulons, moulez, )
 5. skapa (forma)
  former; modeler; styliser; donner forme à quelque chose
  • former werkwoord (forme, formes, formons, formez, )
  • modeler werkwoord (modèle, modèles, modelons, modelez, )
  • styliser werkwoord (stylise, stylises, stylisons, stylisez, )
 6. skapa (sätta ihop; sammanställa)
  créer; former; établir
  • créer werkwoord (crée, crées, créons, créez, )
  • former werkwoord (forme, formes, formons, formez, )
  • établir werkwoord (établis, établit, établissons, établissez, )
 7. skapa (forma; modellera)
  façonner; arranger; rajuster; corriger
  • façonner werkwoord (façonne, façonnes, façonnons, façonnez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • rajuster werkwoord (rajuste, rajustes, rajustons, rajustez, )
  • corriger werkwoord (corrige, corriges, corrigeons, corrigez, )
 8. skapa
  créer
  • créer werkwoord (crée, crées, créons, créez, )

Conjugations for skapa:

presens
 1. skapar
 2. skapar
 3. skapar
 4. skapar
 5. skapar
 6. skapar
imperfekt
 1. skapade
 2. skapade
 3. skapade
 4. skapade
 5. skapade
 6. skapade
framtid 1
 1. kommer att skapa
 2. kommer att skapa
 3. kommer att skapa
 4. kommer att skapa
 5. kommer att skapa
 6. kommer att skapa
framtid 2
 1. skall skapa
 2. skall skapa
 3. skall skapa
 4. skall skapa
 5. skall skapa
 6. skall skapa
conditional
 1. skulle skapa
 2. skulle skapa
 3. skulle skapa
 4. skulle skapa
 5. skulle skapa
 6. skulle skapa
perfekt particip
 1. har skapat
 2. har skapat
 3. har skapat
 4. har skapat
 5. har skapat
 6. har skapat
imperfekt particip
 1. hade skapat
 2. hade skapat
 3. hade skapat
 4. hade skapat
 5. hade skapat
 6. hade skapat
blandad
 1. skapa!
 2. skapa!
 3. skapad
 4. skapande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor skapa:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arranger forma; modellera; skapa anordna; arrangera; fixa; förlika; förnya; försona; gottgöra; gruppera; göra i ordning; göra upp; hjälpa fram; hjälpa upp; indela; installera; klara; klara av; klara upp; koordinera; lägga ner; ordna; organisera; orka; orka med; orkestrera; puffa för; rangera; reda ut; reglera; renovera; samordna; se till; skjuta fram; slå sig ner; sortera; stadga sig; ställa till med; ställa till rätta; upprusta; återställa
concevoir designa; göra sig en föreställning om; konstruera; kreera; skapa; uppfinna bedöma; begripa; fatta; förstå; greppa; göra klart för sig; inse; planera; se igenom; skatta; uppskatta
confectionner designa; konstruera; skapa; uppfinna
construire designa; konstruera; skapa; uppfinna anordna; arrangera; bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; inrätta; lägga till; montera; ordna; organisera; sammanställa; sammansätta; starta; sätta ihop; upprätta; utvidga; vidga
corriger forma; modellera; skapa beriktiga; förbättra; förhöra; höra; inspektera; kolla; kompensera för; korrigera; rätta; rätta till; rättgöra; skystera; sätta rätt; testa; undersöka; uppväga
créer designa; konstruera; sammanställa; skapa; sätta ihop; uppfinna anordna; arrangera; fabricera; framkalla; föranleda; göra; medföra; ordna; organisera; orsaka; producera; ställa ut; vålla; åstadkomma
dessiner designa; göra sig en föreställning om; konstruera; kreera; skapa avbilda; klottra; krafsa; måla av; porträttera; skrapa; tekna
donner forme à quelque chose forma; skapa
fabriquer designa; konstruera; skapa; uppfinna fabricera; fullgöra; göra; producera; räkna ut; spela ett spratt; utföra
faire designa; konstruera; skapa; uppfinna anstifta; använda; avsluta; begynna; begå; börja; frambringa; framkalla; färdigställa; föranleda; förorsaka; förrätta; föröva; göra; medföra; orsaka; praktisera; starta; tillämpa; utföra; utlösa; uträtta; verkställa; vålla; åstadkomma
façonner forma; modellera; skapa behandla; forma; knåda; modellera
former designa; forma; konstruera; sammanställa; skapa; sätta ihop; uppfinna forma; föda; hålla sig underrättad; knåda; lära; lära sig; modellera; studera; träna; undervisa; utbilda; öva
modeler forma; skapa forma; knåda; modellera
mouler forma; skapa fast sammanbinda; forma; knåda; modellera; sammanbinda
rajuster forma; modellera; skapa förnya; renovera; upprusta
réaliser designa; konstruera; skapa; uppfinna angripa; arbeta; begripa; capitalisera; fatta; frambringa; framkalla; fullborda; fullgöra; föranleda; förrätta; förstå; förtjäna; förverkliga; greppa; gripa; göra; hända; inse; inträffa; medföra; orsaka; realisera; rikta; ske; ta fasta på; utföra; uträtta; verkställa; vinna; vålla; åstadkomma
styliser forma; skapa designa; forma; formge; kreera; redigera; styla; utforma
tracer le plan de designa; konstruera; kreera; skapa
élaborer designa; konstruera; kreera; skapa; uppfinna förklara; utarbeta
établir sammanställa; skapa; sätta ihop basera; bestämma; bosätta sig; etablera; grunda; jorda; kolonisera; lägga grunderna; placera; slå sig ner

Synoniemen voor "skapa":


Wiktionary: skapa

skapa
verb
 1. tirer quelque chose du néant, faire de rien quelque chose.

Cross Translation:
FromToVia
skapa créer create — to put into existence
skapa donner le jour à; concevoir; engendrer; donner naissance à engender — to bring into existence, cause
skapa générer generate — to bring into being
skapa créer erschaffengehoben: durch eigene kreative Kraft entstehen lassen
skapa créer schaffen — etwas künstlerisch oder handwerklich erzeugen
skapa accentuer; accuser; caractériser; croquer; dépeindre; dessiner; ébaucher; esquisser; indiquer; marquer; peindre; représenter; reproduire; souligner; tracer; le; dessin; portrait; de zeichnen(transitiv); im übertragenen Sinne: schildern; (in literarischen Darbietungen und Texten) Figuren, Charaktere mittels Zeichen, Sprachstil, Gesten, in Haltung und Miene interagierend handeln lassen

Verwante vertalingen van skapa