Zweeds

Uitgebreide vertaling voor återställa (Zweeds) in het Frans

återställa:

återställa werkwoord (återställer, återställde, återställt)

 1. återställa (renovera; förnya; rusta upp)
  renouveler; rénover; remettre en état; changer; se substituer à
  • renouveler werkwoord (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rénover werkwoord (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • remettre en état werkwoord
  • changer werkwoord (change, changes, changeons, changez, )
  • se substituer à werkwoord
 2. återställa (gottgöra; ställa till rätta)
  remettre en ordre; rétablir; arranger; ajuster
  • remettre en ordre werkwoord
  • rétablir werkwoord (rétablis, rétablit, rétablissons, rétablissez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • ajuster werkwoord (ajuste, ajustes, ajustons, ajustez, )
 3. återställa (reparera; laga; iståndsätta; godgöra)
  reconstituer; réparer; mettre au point; remettre en état; restaurer; renouveler; dépanner; adapter; rénover; ajuster; pistonner; rapiécer; rétablir; régler; raccommoder; faire un prix d'ami à quelqu'un
  • reconstituer werkwoord (reconstitue, reconstitues, reconstituons, reconstituez, )
  • réparer werkwoord (répare, répares, réparons, réparez, )
  • mettre au point werkwoord
  • remettre en état werkwoord
  • restaurer werkwoord (restaure, restaures, restaurons, restaurez, )
  • renouveler werkwoord (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • dépanner werkwoord (dépanne, dépannes, dépannons, dépannez, )
  • adapter werkwoord (adapte, adaptes, adaptons, adaptez, )
  • rénover werkwoord (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • ajuster werkwoord (ajuste, ajustes, ajustons, ajustez, )
  • pistonner werkwoord (pistonne, pistonnes, pistonnons, pistonnez, )
  • rapiécer werkwoord (rapièce, rapièces, rapiéçons, rapiécez, )
  • rétablir werkwoord (rétablis, rétablit, rétablissons, rétablissez, )
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • raccommoder werkwoord (raccommode, raccommodes, raccommodons, raccommodez, )
 4. återställa (sätta tillbaka)
  remettre; remettre en place; replacer
  • remettre werkwoord (remets, remet, remettons, remettez, )
  • remettre en place werkwoord
  • replacer werkwoord (replace, replaces, replaçons, replacez, )
 5. återställa (rehabilitera)
  réhabiliter; rééduquer
  • réhabiliter werkwoord (réhabilite, réhabilites, réhabilitons, réhabilitez, )
  • rééduquer werkwoord (rééduque, rééduques, rééduquons, rééduquez, )
 6. återställa (renovera; förnya)
  reconstituer; renouveler; rénover; restaurer; remettre en état
  • reconstituer werkwoord (reconstitue, reconstitues, reconstituons, reconstituez, )
  • renouveler werkwoord (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rénover werkwoord (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • restaurer werkwoord (restaure, restaures, restaurons, restaurez, )
  • remettre en état werkwoord
 7. återställa
  récupérer
  • récupérer werkwoord (récupère, récupères, récupérons, récupérez, )
 8. återställa
  rétablir; restaurer; revenir à la dernière version
  • rétablir werkwoord (rétablis, rétablit, rétablissons, rétablissez, )
  • restaurer werkwoord (restaure, restaures, restaurons, restaurez, )
 9. återställa
 10. återställa (ångra)
  restaurer
  • restaurer werkwoord (restaure, restaures, restaurons, restaurez, )

Conjugations for återställa:

presens
 1. återställer
 2. återställer
 3. återställer
 4. återställer
 5. återställer
 6. återställer
imperfekt
 1. återställde
 2. återställde
 3. återställde
 4. återställde
 5. återställde
 6. återställde
framtid 1
 1. kommer att återställa
 2. kommer att återställa
 3. kommer att återställa
 4. kommer att återställa
 5. kommer att återställa
 6. kommer att återställa
framtid 2
 1. skall återställa
 2. skall återställa
 3. skall återställa
 4. skall återställa
 5. skall återställa
 6. skall återställa
conditional
 1. skulle återställa
 2. skulle återställa
 3. skulle återställa
 4. skulle återställa
 5. skulle återställa
 6. skulle återställa
perfekt particip
 1. har återställt
 2. har återställt
 3. har återställt
 4. har återställt
 5. har återställt
 6. har återställt
imperfekt particip
 1. hade återställt
 2. hade återställt
 3. hade återställt
 4. hade återställt
 5. hade återställt
 6. hade återställt
blandad
 1. återställ!
 2. återställ!
 3. återställd
 4. återställande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

återställa

 1. återställa
  la restauration

Vertaal Matrix voor återställa:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ajuster fixa; sätta fast sig
restauration återställa lagning; mat hus; matsal; nydaning; nyskapande; omdaning; omskapande; reparation; restaurang; restauration; rum för förfriskningar; återställande; återta; återupprättande
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
adapter godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; avstämma; bota; justera; laga; lappa; läka; passa in; reparera; skriva om
ajuster godgöra; gottgöra; iståndsätta; laga; reparera; ställa till rätta; återställa anpassa; avstämma; bota; finjustera; justera; laga; lappa; läka; passa in; reparera; skära efter mått; ställa in; sy åt
arranger gottgöra; ställa till rätta; återställa anordna; arrangera; fixa; forma; förlika; förnya; försona; gruppera; göra i ordning; göra upp; hjälpa fram; hjälpa upp; indela; installera; klara; klara av; klara upp; koordinera; lägga ner; modellera; ordna; organisera; orka; orka med; orkestrera; puffa för; rangera; reda ut; reglera; renovera; samordna; se till; skapa; skjuta fram; slå sig ner; sortera; stadga sig; ställa till med; upprusta
changer förnya; renovera; rusta upp; återställa blanda till; byta; byta om; byta ut; böja; ersätta; flytta; förändra; göra om; konvertera; mixa; modifiera; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; utbyta; utväxla; vända; växla; växla om; ändra
dépanner godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja; träda i stället för någon
faire un prix d'ami à quelqu'un godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa förunna någon något; vara rättvis
mettre au point godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; avsluta; avstämma; bota; fokusera; färdigställa; föra till ett slut; justera; laga; lappa; läka; reparera; ställa in; ställa in skärpan
pistonner godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa hjälpa fram
raccommoder godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; avstämma; bota; justera; laga; lappa; läka; reparera
rapiécer godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; bota; justera; laga; lappa; läka; reparera
reconstituer förnya; godgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; återställa renovera; restaurera
remettre sätta tillbaka; återställa ajournera; avsända; dela ut; distribuera; efterlämna; ersätta; flytta fram; fylla på; fylla tanken; förse; ge; ge tillbaka; inleverera; komma tillbaka; leverera; lämna i arv; lämna in; lämna tillbaka; lämna över; returnera; räcka; skicka; skicka vidare; sända; tillföra; växla; återbetala; återkomma; återvända; överlämna; överräcka
remettre en ordre gottgöra; ställa till rätta; återställa
remettre en place sätta tillbaka; återställa degradera; ersätta; trycka in; växla
remettre en état förnya; godgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; rusta upp; återställa nyskapa; renovera; restaurera
renouveler förnya; godgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; rusta upp; återställa bli bättre; börja om; ersätta; friska upp; förbättra; förfriska; förnya; göra ny igen; renovera; uppfriska; uppliva; upprusta; väcka till liv; växla; återstarta; återuppliva; återuppta
replacer sätta tillbaka; återställa degradera; ersätta; växla; återanställa; återvälja
restaurer förnya; godgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; ångra; återställa förnya; nyskapa; renovera; restaurera; upprusta
revenir à la dernière version återställa
récupérer återställa fordra; få tillbaka; göra anspråk på; hitta igen; hämta; hämta sig; komma ifatt med; komma på fötter igen; kräva; tillfriskna; vinna; återfå; återta
régler godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; avbetala; avstämma; betala; betala av; efterbetala; fixa; friköpa; förlika; försona; göra i ordning; göra upp; hantera; justera; jämna ut; klara upp; klarna upp; slå sig ner; stadga sig; ställa in; tala ut; återköpa; återlösa
réhabiliter rehabilitera; återställa nyskapa; rehabilitera; renovera; sanera
réinitialiser återställa Återställ
rénover förnya; godgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; rusta upp; återställa bli bättre; ersätta; förbättra; förnya; göra ny igen; nyskapa; ombyggnad; renovera; restaurera; sanera; upprusta; växla; återuppliva
réparer godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anpassa; betala för ens fel; bota; fixa; gottgöra; göra bra; hjälpa fram; hjälpa upp; justera; korrigera; laga; lappa; läka; puffa för; reparera; rätta till; skjuta fram; slå sig ner; ställa tillrätta
rétablir godgöra; gottgöra; iståndsätta; laga; reparera; ställa till rätta; återställa bli bra igen; få det bättre; förbättra sitt liv; hitta igen; krya på sig; reparera; tillfriskna
rééduquer rehabilitera; återställa lära om; lära upp på nytt; omskola
se substituer à förnya; renovera; rusta upp; återställa ersätta; växla
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
récupérer hämta

Wiktionary: återställa

återställa
verb
 1. Mettre une chose à l’endroit où elle était auparavant

Cross Translation:
FromToVia
återställa rénover erneuern — etwas modernisieren, renovieren, wiederherstellen
återställa remettre à zéro; réinitialiser reset — to set back to the initial state

Verwante vertalingen van återställa