Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. onderzoek:
 2. onderzoeken:
 3. Wiktionary:
 4. Gebruikers suggesties voor onderzoek:
  • enquiry, scrutiny


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor onderzoek (Nederlands) in het Engels

onderzoek:

onderzoek [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het onderzoek (navorsing; inspectie)
  the analysis; the examination; the inspection; the visitation; the check up
 2. het onderzoek
  the investigation

Vertaal Matrix voor onderzoek:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
analysis inspectie; navorsing; onderzoek analyse; analyseren; boekbespreking; ontleden; recensie
check up inspectie; navorsing; onderzoek check up
examination inspectie; navorsing; onderzoek check up; controle; inspectie; kennisneming; keuring; ondervraging; overhoring; proefwerk; repetitie; schoolexamen; test; testen; toets; verhoor; verhoring; verkenning
inspection inspectie; navorsing; onderzoek bezichtigen; bezichtiging; controle; controledienst; inspectie; inzage; kennisneming; keuring
investigation onderzoek enquête; nasporing; navorsing; ondervraging; opsporing; speurwerk; traceerwerk
visitation inspectie; navorsing; onderzoek visitatie

Verwante woorden van "onderzoek":


Verwante definities voor "onderzoek":

 1. het precies kijken wat er aan de hand is1
  • dit is een onderzoek naar drugsgebruik op scholen1

Wiktionary: onderzoek

onderzoek
noun
 1. het onderzoeken van iets
onderzoek
noun
 1. the act of investigating
 2. the act of examining something, often closely
 3. physical examination
 4. inquiry or examination

Cross Translation:
FromToVia
onderzoek research Forschung — das Suchen nach Lösungen zu wissenschaftlichen Problemstellungen
onderzoek investigation; inquest; inquiry; probe; survey enquêterecherche méthodique d’informations précises.
onderzoek search; quest; searching; seeking; exploration; investigation; research; study; survey rechercheaction de rechercher.

onderzoek vorm van onderzoeken:

onderzoeken werkwoord (onderzoek, onderzoekt, onderzocht, onderzochten, onderzocht)

 1. onderzoeken (naspeuren; nasporen)
  to research
  – inquire into 2
  • research werkwoord (researches, researched, researching)
   • the students had to research the history of the Second World War for their history project2
  to investigate; study
  • investigate werkwoord (investigates, investigated, investigating)
  • study werkwoord
 2. onderzoeken (beproeven; testen; keuren)
  to examine; to verify; to inspect; to test; to check; to control; to try
  • examine werkwoord (examines, examined, examining)
  • verify werkwoord (verifies, verified, verifying)
  • inspect werkwoord (inspects, inspected, inspecting)
  • test werkwoord (tests, tested, testing)
  • check werkwoord (checks, checked, checking)
  • control werkwoord (controls, controlled, controlling)
  • try werkwoord (tries, tried, trying)
 3. onderzoeken (vorsen; speuren)
  to inquire
  • inquire werkwoord (inquires, inquired, inquiring)
 4. onderzoeken (verkennen; aftasten)
  to explore
  • explore werkwoord (explores, explored, exploring)

Conjugations for onderzoeken:

o.t.t.
 1. onderzoek
 2. onderzoekt
 3. onderzoekt
 4. onderzoeken
 5. onderzoeken
 6. onderzoeken
o.v.t.
 1. onderzocht
 2. onderzocht
 3. onderzocht
 4. onderzochten
 5. onderzochten
 6. onderzochten
v.t.t.
 1. heb onderzocht
 2. hebt onderzocht
 3. heeft onderzocht
 4. hebben onderzocht
 5. hebben onderzocht
 6. hebben onderzocht
v.v.t.
 1. had onderzocht
 2. had onderzocht
 3. had onderzocht
 4. hadden onderzocht
 5. hadden onderzocht
 6. hadden onderzocht
o.t.t.t.
 1. zal onderzoeken
 2. zult onderzoeken
 3. zal onderzoeken
 4. zullen onderzoeken
 5. zullen onderzoeken
 6. zullen onderzoeken
o.v.t.t.
 1. zou onderzoeken
 2. zou onderzoeken
 3. zou onderzoeken
 4. zouden onderzoeken
 5. zouden onderzoeken
 6. zouden onderzoeken
en verder
 1. ben onderzocht
 2. bent onderzocht
 3. is onderzocht
 4. zijn onderzocht
 5. zijn onderzocht
 6. zijn onderzocht
diversen
 1. onderzoek!
 2. onderzoekt!
 3. onderzocht
 4. onderzoekend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor onderzoeken:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
check cheque; controleren; schaak
control afstelknop; beheer; beheersing; bescherming; bestrijding; besturing; besturingselement; bewaking; controle; hoede; mate van bekwaamheid; surveillance; toezicht; voogdij; zeggenschap; zelfbeheersing; zorg
research research
study artsenpraktijk; cursus; kursus; leergang; oefenstuk; praktijk; studeerkamer; studeervertrek; studie; werkkamer
test beproeving; bezoeking; chemische verbinding; computertoets; ergernis; grief; kwelling; maatstaf; nood; probeersel; proef; proefwerk; reagens; repetitie; temptatie; test; toets; toetssteen
try inspanning; poging; probeersel
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
check beproeven; keuren; onderzoeken; testen aankruisen; beheersen; bekijken; beproeven; beteugelen; bezichtigen; checken; controleren; examineren; hertellen; iets opzoeken; inspecteren; intomen; merken; nagaan; nakijken; narekenen; natellen; natrekken; nazoeken; overhoren; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; verifiëren
control beproeven; keuren; onderzoeken; testen bedaren; bedwingen; beheersen; bekijken; beteugelen; bezichtigen; controleren; examineren; in bedwang houden; inbinden; inspecteren; intomen; keuren; manipuleren; matigen; onder gezag brengen; onderwerpen; overhoren; schouwen; temmen; testen; toetsen; zich bedwingen
examine beproeven; keuren; onderzoeken; testen aanschouwen; aanvragen; aanzoeken; bekijken; beproeven; bezichtigen; bezien; controleren; examen afnemen; examineren; fouilleren; inspecteren; keuren; nagaan; nakijken; overhoren; proberen; schouwen; testen; toetsen; uitnodigen; uitproberen; uittesten; verzoeken; visiteren; vragen
explore aftasten; onderzoeken; verkennen aftasten; afvoelen; bevoelen; exploreren; koloniseren; settelen; vestigen
inquire onderzoeken; speuren; vorsen navragen
inspect beproeven; keuren; onderzoeken; testen aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; controleren; examineren; inspecteren; keuren; kijken; monsteren; monsters nemen; nagaan; nakijken; overzien; schouwen; toeschouwen
investigate naspeuren; nasporen; onderzoeken checken; doorvorsen; nagaan; naspeuring doen; natrekken; neuzen; rechercheren; snuffelen; speuren; verifiëren
research naspeuren; nasporen; onderzoeken documenteren; iets opzoeken; naspeuren; naspeuring doen; nasporen; navorsen; nazoeken; rechercheren; snuffelen; speuren
study naspeuren; nasporen; onderzoeken aanleren; bestuderen; blokken; eigen maken; instuderen; leerstof erin stampen; leren; naspeuren; nasporen; navorsen; onderwijzen; oppikken; opsteken; studeren; verwerven; vossen
test beproeven; keuren; onderzoeken; testen aanvragen; aanzoeken; beproeven; examen afnemen; examineren; keuren; op de proef stellen; overhoren; proberen; proeven; testen; toetsen; uitnodigen; uitproberen; uittesten; verzoeken; vragen
try beproeven; keuren; onderzoeken; testen aanproberen; aanvragen; aanzoeken; beproeven; berechten; betrachten; keuren; op de proef stellen; passen; pogen; proberen; proeven; smaken; testen; toetsen; trachten; uitnodigen; uitproberen; uittesten; vervolgen; verzoeken; vragen
verify beproeven; keuren; onderzoeken; testen aantonen; bekijken; bewijzen; bezichtigen; controleren; iets opzoeken; inspecteren; nagaan; nakijken; nazoeken; staven; verifieren; zekerstellen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
check ruiten

Verwante woorden van "onderzoeken":


Verwante definities voor "onderzoeken":

 1. precies kijken wat er aan de hand is1
  • de politie onderzocht de diefstal1

Wiktionary: onderzoeken

onderzoeken
verb
 1. (overgankelijk) de oorzaak of reden van iets bestuderen
onderzoeken
verb
 1. to examine
 2. to inquire into, study
 3. to discover
 4. to examine or investigate something systematically
 5. to inspect; to examine

Cross Translation:
FromToVia
onderzoeken investigate untersuchen — etwas analysieren oder erforschen, sich etwas sehr genau anschauen, um es zu verstehen
onderzoeken examine; peruse; study; question; scrutinize examinerobserver avec attention, avec réflexion.
onderzoeken explore; investigate; research; prospect; survey; study explorerparcourir une région inconnue qu’on venir de découvrir pour en connaître la situation, l’étendue, les mœurs, etc.
onderzoeken search; frisk; rummage fouiller — Traductions à trier suivant le sens

Verwante vertalingen van onderzoek