Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor geldigheid (Nederlands) in het Frans

geldigheid:

geldigheid [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de geldigheid (gelding)
  la validité; la force de loi; la légitimité; la vigueur; la légalité
 2. de geldigheid (validiteit)
  la validité
 3. de geldigheid (deugdelijkheid van argumentatie; verdedigbaarheid)
  la défendabilité; la justesse d'argumentation

Vertaal Matrix voor geldigheid:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
défendabilité deugdelijkheid van argumentatie; geldigheid; verdedigbaarheid
force de loi geldigheid; gelding kracht van wet; rechtmatigheid; rechtsgeldigheid; wettigheid
justesse d'argumentation deugdelijkheid van argumentatie; geldigheid; verdedigbaarheid
légalité geldigheid; gelding legaliteit; legitimiteit; rechtmatigheid; rechtsgeldigheid; wettigheid
légitimité geldigheid; gelding authenticiteit; degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; echtheid; eerbaarheid; legitimiteit; rechtmatigheid; rechtsgeldigheid; wettigheid
validité geldigheid; gelding; validiteit degelijkheid; deugdelijkheid; deugdzaamheid; eerbaarheid; geldigheidsduur; geldingsdrang; lichamelijke geschiktheid; termijn van geldigheid; validiteit
vigueur geldigheid; gelding daadkrachtigheid; dapperheid; dynamiek; energie; felheid; fiksheid; gehardheid; gestaaldheid; jeugd; jeugdigheid; koenheid; kracht; krachtdadigheid; lichaamskracht; moed; onversaagdheid; pittigheid; sterkte; wakker zijn

Verwante woorden van "geldigheid":


Wiktionary: geldigheid


Cross Translation:
FromToVia
geldigheid validité ValiditätZuverlässigkeit einer Aussage, Richtigkeit, Rechtsgültigkeit
geldigheid validité validity — the state of being valid, authentic or genuine

geldig:

geldig bijvoeglijk naamwoord

 1. geldig (valide; aannemelijk; valabel)
  valable; valide; légitime; fondé; juste; en règle; autorisé; licite
 2. geldig (valide; gegrond)
  valide
  • valide bijvoeglijk naamwoord

Vertaal Matrix voor geldig:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
valide aannemelijk; gegrond; geldig; valabel; valide billijk; gewettigd; rechtmatig; rechtvaardig; valide; wetmatig; wettig
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
autorisé aannemelijk; geldig; valabel; valide aangenomen; aanvaard; accoord; bevoegd; geaccepteerd; geautoriseerd; geoorloofd; gepermitteerd; gerechtigd; gerechtvaardigd; gewettigd; gezaghebbend; goedgekeurd; met gezag bekleed; op deugdelijke gronden steunend; toegelaten; toegestaan; veroorloofd
en règle aannemelijk; geldig; valabel; valide akkoord; gerechtvaardigd; gewettigd; in orde; mee eens; op deugdelijke gronden steunend
fondé aannemelijk; geldig; valabel; valide aannemelijk; billijk; degelijk; gefundeerd; gegrond; gerechtvaardigd; gesticht; grondig; logisch; onderbouwd; op goede gronden steunend; opgericht; rechtmatig; solide; steekhoudend; zorgvuldig
juste aannemelijk; geldig; valabel; valide aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; correct; daarnet; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; gewis; goed; grondig; heus; ingespannen; integer; juist; kloppend; knorrig; korzelig; krap; krek; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; net; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; pas; precies; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; uitgerekend; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zojuist; zonet; zorgvuldig
licite aannemelijk; geldig; valabel; valide bevoegd; geautoriseerd; gerechtigd; gewettigd; legaal; legitiem; rechtsgeldig; wettelijk; wettig
légitime aannemelijk; geldig; valabel; valide aannemelijk; bevoegd; billijk; braaf; degelijk; eerlijk; fair; geautoriseerd; gefundeerd; gegrond; gerechtigd; gerechtvaardigd; gewettigd; legaal; legitiem; logisch; op deugdelijke gronden steunend; op goede gronden steunend; rechtgeaard; rechtmatig; rechtschapen; rechtsgeldig; rechtvaardig; solide; steekhoudend; wetmatig; wettelijk; wettig
valable aannemelijk; geldig; valabel; valide

Verwante woorden van "geldig":


Wiktionary: geldig

geldig
adjective
 1. waarvan de waarde of wettigheid erkend wordt
geldig
Cross Translation:
FromToVia
geldig valide valid — acceptable, proper or correct

Verwante vertalingen van geldigheid