Recente nederlandse Woorden:

klinken klink verhouding Frankrijk flens knippen knip lier badkamer waardevol twaalf breedte tafelblad ontwikkelen vlieger vliegers aanwezig vergissing rijstrook olijf steken steek binnengaan long longen tonen concreet ton materiaal onbeleefd zwoegen koper koperen uitbreiden uitgebreid bereiken samenvatten samengevat afdelingshoofd dikte bijstaan bevestiging optellen lastigvallen opzoeken Opzoeken vullen vijftig gevuld manche laster lasteren diploma compatibiliteit genaamd afroepen afroep blijven stijging voldoening verbruik verbruiken dag functionaris vastleggen vastgelegd winstderving mooi volgende verhuren relevantie indeling neef tussen vernemen host per aanspreken equivalent duidelijk doorheen cirkel cirkelen taart resulteren gate tante bandana verder plaats plaatsen plaat uitdagen uitdagend voorsprong ouderdom volzetten informatie volproppen volgepropt volgeboekt status induceren nauw afspreken goedkeuring voornaam Voornaam normaal Normaal inzien storen dat DAT inzicht liesbreuk genieten uitkomen wie waarderen arrangement familielid overeenstemming voorkeur langs streven pendelaar verbazen opsomming knuffel onderbouwen buren buur verbinding tijdens verwerven geaderd krachtveld versterken maliënkolder vloeistof overzicht Overzicht opvallen opvallend korting afstand verdeling bijgevoegd uitdragen voorspelling verwachten omvatten toezenden recent zitting vacature ouders ouder wekelijks bedwelmen bedwelmd hoorzitting vergelijkbaar plus plussen uitslapen ijsemmer prachtig niemand waterdicht hoewel nakijken mededeling nodig digitaal rest resten performance overbelasten voorstellen voorstel opnieuw tussenvoegsel conclusie rente verbeteren opdracht beknopt plechtig plechtigheid naar insect Roodkapje betrekken piston gevolg inrichting plaktoetsen markeren

Recente engelse Woorden:

goblet disrupt appeal fungus merit assembly mould pitch incentive incentives affect found founding safety-valves Dutch depend indicate indicative fire circumstance circumstances diploma insist subpoena unambiguous sewage damnation host Host botch botcher petrol equivalent prosperity challenge challenging condemn condemned gate pay-off denunciation cram dart status selfish procrastinate negotiate guide guides normal Normal memorial involve involved arrange arrangement consult support supporting zipper myopic household salesperson conclusive urge frank frankly endeavor ground grounded performance objection effortless lane impishness whether insect weather remedy quick quickness violate for fusible serious encryption deal dealing fullfilled occupation mediate bid municipal puff harness smelly landlord cost-heading relieve relieved outrage employ robust contract bag chemist paramount suggest vault note injury party parties tendon suffer suppose cement surpass fund funds apply applied cat pharmacy decade page elaborate target need stricture hurt hurting principle principles invest investment fraternity elevate nullify imply hitch mad disdain dissuade bargain dwindle dwindling himself quite tend credit slight slightly latter supervise short inquire subsequent sensible maid chauffeur severity compulsory interfere like affected accusation lecture major spark chat grab relief diagram curious organisational sale prize deadline validate validation prohibition consolidate consolidation resonance rational simultaneously simultaneous analyse gamba center enhance commitment prawn n/a N/A drive driver veer adapt