Recente nederlandse Woorden:

gesprekspartner aanraking geruststellen aanbrengen oppervlak federaal strip strippen zelfontplooiing ruim verwijderen Verwijderen ontwikkelingshulp voorkomen vader verhinderen verleiden belemmeren totaal culture culturen blokkeren Blokkeren procesdiagram beraadslagen verschillende lied liedje kapster lieden ballade tekstballon financieren financier interpretatie ontsluiting loonbeslag doorverwijzen eenheidsprijs schema pâté vakmanschap gaan aantal snijmachine milieu onderdrukken vinden Tsjechië beheer beheren Beheer besteden randvoorwaarde samenstelling beheerder afstemmen instellen voeden laag hoofdtelwoord verstrekken spuiten spuit taxonomie ontstaan telefoon Telefoon waren waar mand breisel afmeten afgemeten zelden terugwerken omschrijving wedstrijd wedstrijden evenwijdig samenwerking interview interviewen woestijn toen zoals reglement onvrede berging vies bereiden omzet omzetten filosofie bloedsomloop onze natuurkundig telwoord telwoorden serie series uitsteken bannen vloer vloeren bij medisch uitvoeren uitvaren heropenen bronvermelding woensdag verhogen logboek dinsdag gelijkvloers stereo presentator introductie indelen volmacht opsommen ontvangen einde donderdag helft uitgevoerd zoeken Zoeken aanslag verduidelijking account Account maandag aangetekend aantekenen blijken blijk verbinden verbonden knie oktober moedig gemeenschap verdeling voet doorzetten ophogen interpreteren been duurzaam duurzame vervaldatum rug overeenkomstig verlangen overhead geval pomp pompen garen vallen val spoelbak koffie vacature geribbeld verschillen verschil nek nekken lot e-mailadres kiwi beschrijven iemand vergoeden opfrommelen buik stopcontact zwangerschapsverlof grondstof slechts contactgegevens overig Overige probleem problemen baron offerte behoefte inhoudsopgave borst borsten kloppen klop beste keer keren leidinggeven

Recente engelse Woorden:

ballet also strip austerity slum prevalent law coin coined squalor common obstruct see saw current chase affordable pavement research fight fighting schedule Schedule intertwine capitalize safeguard shell submission without lobster overhaul stakeholder latter pastry-shop vessel scallop banish compact mayhem relay approach upheaval approaching stress hump lack interview philosophy desire desired prefer preferable series elucidate elucidation review script decline procrastinate provenance legislation wedge stereo redundancy account Account scout codification codify custom-made gain nurture rocket subsidiary baron abject door coagulate invade contaminate tuition supply supplier rate ration hair southern face episode paraphrase clutter hatch slam emulate jammer meet secrecy centimeter confine matter rug annotate annotation dapper elaborate brief simultaneous coercion global Global solicit womanizer friction proper till mistaken mistakenly damage viable successful monosyllabic copyright do done Done disseminate omit explore compel dig retain conciliate continuation sequel pot bar bare errands tentative fit fitting insignificant blind blinder requisite though pinpoint pin-point tough lose lost display displayed hero quiet identify archaic workforce incumbent determine sweep sweeping description audible ability Z exploit hurt upon quite dissension designation conscientious dot feature primary dishonest unfeasible explain preclude detain detained rasp foul bureaucratic offence flattery indulgence odor agenda bless blessed change rear sulfur erratic entity scholarship desperate severe