Recente nederlandse Woorden:

hoedanigheid hoedanig reptiel overmaken omgooien kanunniken afzuigkap knoeien bar lokaal uitwijzen bespreken ski strijken gezind gezindheid slaapbank hardlopen afstemmen zwaartekracht verhuizen bottleneck spreken grasveld peuter Egypte bezoeken tijdschrift martelen spanning magazine kom verrekken bedrijven bedreven peer verschuiven afwegen opstellen opstel gewin gewinnen afstemming vertrekken schade opbreken opdelen toch alsnog wonen ruimtelijk vluggertje onbeschoft separaat vrucht roede gedogen stem stemmen prachtig afweging conversie afdelingen verontschuldiging voortkomen communicatie doorbreken naam Naam broodnodig haarvlecht haarvlechten gebeurtenis moordenaar krant Krant verrekijker behoudens spelling rang uitvoeren uitvaren kuit uitgevoerd busje meerderheid uitvoerig mee meeste omvang vanmiddag proef proeven opfokken opgefokt geestelijk geestelijke vastenavond uitnodigen Uitnodigen vervolgens drievoud wagenziek kriebel kriebels bedrijf Bedrijf regenpijp eren goddelijk goddelijkheid deal eer oneigenlijk consequentie huis huizen ruim ruimen verschillende ontembaar onder andere verblijven eerst tang voorkomen apart brutobedrag huidig afhankelijk afhankelijkheid schildklier voor rubriek vallen val openstaan openstaand lust lusten kwetsbaar gefeliciteerd feliciteren vervolgen onderonsje gedrang hom overzicht Overzicht sisser schorsen schors onverwoestbaar afwikkelen verdelen langdurig schommelen schommel zijn was wassen varen dommelen dommel baten verdelgingsmiddel woord kunnen halen hal bloeien bloei omelet koortsig pesticide weinig geschikt schikken opstaan haal woorden waterschap waterschappen nemen suïcide tegelijk rangorde heien hei scheepsramp opmerken proosten relateren vaandel terugkoppelen proost maximum spelbreker slagen slag

Recente engelse Woorden:

evolve reception knob many merit bottleneck vein tag hail-fellow-well-met party parties expectation marry married peer pee adolescent pityful explore scaffold scaffolding cabbage depart election recapitulation fringe fringes hobby strain strained ascertain separate alter thick stem statement statements scrap terse objective invoke invoked tacit mentor distort bog bogs while swallow expound mug spell spelling gain punish punished clarity satiate satiated rapid drain deal rhombic farewell pincer pincers playwright creativity pub dose doses vicious prosecute hornet default type exalt lust a A infernal étui potential down contend lifeblood edifice occupy comprehensive match ache aching stand civil command hear affirmation sensational dispute argue SID revive dun DUN nightmare attempt pesticide BLU-82 unconstitutional dejeuner dinner exonerate team Team invalidate omelet intolerance dick suicide severance DES kiss plain unambiguous viz reverence register maximum crucial fox fidget overrate remonstrate person ism fee park discreet bench train sea boat cup lead glass computer toothbrush flower control-wheel tree bird Computer accountant vita update updated urbane favor SSD status conclude concluded convict convicted tarpaulin tarpaulins comb death operationalize commemorate commemoration typical condemn independent rose-hip relax relaxed quiver quivering employ maybe Hun standard document keepsake begin suit girlfriend ash blueberry word microwave study man MAN cripple crippled money cast