Recente nederlandse Woorden:

diner stouterd voorzien sloeber verderleven prachtig ontplooiing buiten buit Buiten binnen gedurende op deugniet echt zijn door uiterlijk naast maatregel paren beginnen begin genieten aanwezig waarneming huis huizen opdringen schattig vervelend vervelen contract rage negeren inbegrepen absoluut tijdrit rukken ruk voorkomen tent vervoerskosten overzien worden daad betalen betaald heroverwegen spits spit spitsen letterkundig letterkundige gevolgen staatsbosbeheer coltrui trui spijkerbroek smakelijk voordat stuurprogramma geboren raken jammer jammeren doodgaan tap tappen scheerwol ongeneeslijk separaat afmaken school centimeter meter hierdoor meisje hoogte verschillen verschil wisselwerking service dienst herinneren precies heel helen leiden gemeenschap ambiëren goal dus overmaken noemen triplet blijven legaal Ierland optisch band abortus vast vasten dagvaarding overlijden karakter wederopbouw zelfstandigen geluid luiden standbeeld tenderen tender gemoedsrust component kunstwerk schrikken schrik merendeel voornamelijk folie werkzaamheden werkzaamheid spoelen spoel circulaire kampvuur mop angstig agent kweken kweek kamperen divers resolver spijl kan kans smashen oud oudste windwijzer opmaken opmaak ontslag ontslaan waarom tam TAM drilboor waardevol raar versnellen woekeren zielenleven ui zandloper passagier abdij bang reparatie kwantitatief aanschaffen aanschaf achterliggen hopen hop benaderen aanspreken leidinggevende onschuldig was wassen kind blij gebreken verrassen uniek voet benadering uitbreiden rustig herkennen opvallen verbieden plukken pluk die plannen plan draad thread supplement floreren drank distilleren wraak wraken lanceren

Recente engelse Woorden:

ambiguity hump mop decade starchy appropriate permissable scratch annoy annoying tedious adjust adjustment oppose opposing jerk which brilliance both noun nowadays rigid outstanding nudge Nudge judicial argument anxiety separate subscribe stable alert scale optimal slack upbringing peck briefly incentive tie secretary distress cast band recast vast morality imperfection exotic clientele tender component conservation suture attempt fatty stepladder step-ladder gorge apparel right rightness discourses timely entire entirely household task confine confined wreck wrecking urge top tops necessary dignity exploration manage manager impede collaborate collaboration implementation die dice blame welfare show tread thread supplement division press pressing implement mislead berth treadle conceive conceivable fortnightly define interface blade existence also obsolescence link stock aim aimed prescription amazing amaze shenanigan inventory Published linkage lean periodical regurgigate marsh jargon however fair thesis proof submission clever cleverness secularization resemble maid cheerful restrict restricted tame characterise fierce staple intensify expendable simulate diminish detect comprise cooperate cooperation co-operation excess retard retarded interactive creator Creator incorporate incorporation tool tools drop healthy prosperous enigmatic chart kill wealthy create inconsistent reliable adapt intimate game Game attendance decency moreover bitchy bitchiness custom-made emulate ton earthy distinguish churn haughty unreliable humble aloof trustworthy can spoil engine stuck-up shy sensitive reserve reserved gullible real