Recente nederlandse Woorden:

jongstleden tot zwemmen troosten troost slagerij inhoud inhouden Inhoud kunnen of door vernieuwen aansluiting uitbreiden assembly immers duren vicieus vervallen stabiel professional polder contant belangrijk relativeren woensdag betalen betaald uitroepteken cirkel irritatie cirkelen luidruchtig zij weg maken meten verwachten onderdeel onderdelen dankbaar dankbaarheid inwoner oprit gehandicapten horecabedrijf wetenschapper doorsnee afrit zorgen zorg verbeteren oester werknemer dialoog dialogen manager gemiddeld performance ingewikkeld inwikkelen rooster roosteren aanvangen patrouille besluiten besluit kwetsbaar kwetsbaarheid uitvoeren uitvaren uitleggen wederom uitgroeien seminar gemeenteraadslid twintig bont ondersteunen breed veelzijdig vatbaar privatisering ongeveer oud verkleinen u U mensenrechten krater vrijwillig beschikbaar die fonds toneel verbazingwekkend interesseren geïnteresseerd ontstaan bestuurbaar opstellen opstel galop uitgebreid voorbij tijdens arrangement punctueel bevestigen verrekenen stoer afleiden voertuig dag meer meren Meer bijgevolg ambitieus corridor fictief hap hapje hapjes per daadwerkelijk willen wilde verstoppen leefbaar leefbaarheid altijd eiland strand stranden spelen fooi gemak groep groepen Groepen idee schuur schuren nieuwtje letterlijk religie blokkeren Blokkeren gangbaar klaarleggen vaststellen koud kruistocht fout fouten romantiek top toppen opmerken shockeren inleveren aantrekken hoe vermoorden kut denken moeten leider leiders bevestiging bereikbaar bereikbaarheid rijden reden hielspoor deurwaarder panisch bezoeken bezoek daarvan vooral uiterlijk toezien sentimentaliteit filosoof bron grondwet inschrijving aanbieden kwaliteit Bronnenweergave vanzelfsprekend fut resultaat organisatie instaan ruis rui

Recente engelse Woorden:

request play Play assembly intervene assess major shake grateful gratefulness tendency tendencies mate performance overrun explain murmur murmuring lattice rooster roost rule grate breed skin versatile provide arable die who majestic hostile arrange arrangement man men relate hand hands restore postulate ability indigenous elaborate assumption over concave deficiency reinforce assessment recruit particular particularly immediate choose idea confession commitment resistance Resistance arrest cabbage contain polemic anthem sufficient seize swot untenable occur co-existence master tactical cute lamentation lamentations section contribute contribution acknowledgement repugnant infringe asphyxia combat exclusion conscious doubt preserve consider considering conserve seem pinch pinched customize imperative opposite liability purchase door estate closet deceive deceived plot plots scope withhold oblige special decay decaying intimacy exceed exceeding ancestor nevertheless moat massacre massacres behead confederate next expediency disturb disturbing low adept deep deeply proportional constraint implement value withdrawal raise temporary dense verse version rebate threat slogan merit revolve revolving bare barely destroy incentive principality harm summon defeat coincidence head heading generic surrender suffer suffering embellish embellishment troop troops research obvious tense tension brief briefing especially stand collect collective controversial even exterminate show-off advocacy inflate impart certain grip consent along shove embodiment booth boo influence encapsulate encapsulation credible struggle dull aggregate script burden imagination