Recente nederlandse Woorden:

vies gek ge zwemmen enkel doodziek eerlijk rennen presidente doodeerlijk braaf bestemming camping doodgewoon gewoon pilletje waren waar groente zonet plantaardig riet sussen paling beleggen beleg geneesmiddel bovendien slak rit rits doodeenvoudig oester monocultuur kus kussen wijting doodmoe frank maken voucher perzik bewustzijn onaangetast suf suffen weg textiel fluweelzacht roes banaan verdoving omgekeerd omgekeerde stof stoffen socialiseren verdoven verdoofd koolvis ingaan geven appel appels houthakker schipper schipperen volgen volgens haring tanden tand landschap avontuurlijk avontuurlijke aanwending starten start moeite snoek terwijl ontfermen beginnen begin leren leer betrachten vervolgens belang goedmaken waarvan baar baars verlanglijst solliciteren staan conflict Laos Vietnam Cambodja voordeel me vervelend vervelen telefoon Telefoon verkopen buitenland aangaan soepgroente internet aanspreken mogen stijging verorberen stijf stijven dingen ding consumeren vredig spelen spel laag aflopen afdeling luisteren luister kruiden kruien spijbelen beschrijven specerijen specerij hard harden wonen lamsvlees verzoeken verzoek hebben connectie halen verdienen zeker zekerheid volwassen volwassene worden bon alleen allee cijfer slecht lief liefst woud indiensttreding wouden omdat marketing chef hoofd somber stempel stempelen kenmerken kenmerk onmisbaar rechtszaak regelen regen regenen geregeld terroristisch maatschappij kaas kazen als acte buffet blijkbaar werken werk zuiveren nicht vleeswaren tante sneeuwen sukadekoek overlijden overleden obscuur cartel verjaardag incluis samenstelling worst beetje recentelijk

Recente engelse Woorden:

rent rend lawsuit sight set contemplate contemplation release camp camping include petition pronoun pooling immediate frank expectation embody procurement roe admit acknowledge gain legislation abandon abandoned breach session natty haunt begin scissors sentence conviction selfish selfishness hearsay mote motive simple Simple appeal therefore denigrate couch import imported turnout distort distorted incentive furthermore non-resident redemption hard opposite opposition cattle clap voluntary somber deception deceptions adversity sail sailing ubiquitous subsequent subsequently gloomy subpoena connect avenge touch significant foot-muff shallow obscure retribution wrongdoing misfortune indignation infuriated reported recipient calculate calculation Connect vent sour pursuit odd retaliation meet meeting prolong stand hostility designation greedy wrong brand fade fad faded specimen prospect forage chamber guise mood loathe vanity strangulate strangulation post-mortem cut cuts contusion contuse bruise open opened carousel scourge succumb allowance colleague template advance justice Justice tamper tamp noise Noise shovel tram coax grim tough perspicuity quadruple captive eloquence belonging emerge excellent license requisite putrefaction admitted concern genealogy mannerism peculiar imagine beam remittance-note espouse singular pristine chimera imagery spectate feasible distrustful ofcourse spin-off deficient stimulate question questioning perish perishable mistrustful suspicious door start starting maintain perspective socio-economic mass tutor locksmith skyward likewise dachshund assess assessment horny barfing fair poll polling Friends psychiatrist bend concurrent