Recente nederlandse Woorden:

hoogstwaarschijnlijk nieuw aangenaam via rust rusten voortgang pre voorbereiding zes rover bereiken hal HAL geachte geacht waarschijnlijk sociaal vergeten vlak vlakken gebeurtenis beetje erg willen wil dichtbij blik blikken wat precies niemand het les lessen douane doen stuk stukken wilde lang als bakken bak voorkomen spannen gespannen worden deksel kennen innen minder minderen pleiten nu communiceren enz nog klep kleppen mode afspraak verduidelijken want arts verversen ververs notitieboekje chat afspreken kenmerken kenmerkend zoiets kuisen kuis dat DAT wegrennen nodig alsnog conditie condities computerkunde wantrouwig optellen salontafeltje druk drukken reliëf hoogachtend hoogachten gestalte pan PAN manier later adresseren bij ontmoeten ontmoet leraar run eigenschap definitief afstand editie opleiding vanwege hoi gewelddadig koper koperen te begrijpen klant stand maatschappelijk waren waar oversteken korting gitaaraanduiding na onzeker ziekenhuis navragen navraag hoorn onbetrouwbaar voortdurend voortduren hiaat voordelen moeten zichtbaar paspop schade-uitkering overzicht Overzicht uitvoeren uitvaren kijken kijk gappen GAP kerst Kerst offerte voorbeeld retour lel terug Terug communicatieve fiets fietsen aanvullen toepassen mondeling daarnaast meting aanvoeren aanvoer aanvaren voorstelling lijst Lijst lijken standpunt leek concern hij betalen betaald bezig bezigen peddel peddelen braam bijpassen regelen regel computer computers interview interviewen schrijven tonen ton Computer directrice sport vloeipapier omdat om leidinggevende veertien relateren vrolijk bureau

Recente engelse Woorden:

advance surrender guide seek HAL modesty entitled weary consideration considerate handle fierce appeal mission fungus cheat mode adventure tenacity relieve heuristic outcome relief legislation piety accountability run contain container bucket stand stitch address addressed insecure fate indecisive moderate moderation omit society perceive mood gap GAP mulberry adjudicate adjudication characteristic leek concern fidelity congeniality mirror Mirror river-bank soak rise tale assertive assertiveness tummy exist unable turnip chive belief architecture perseverance inflexible chain lack logo obedience reddish cc integrity cop evidence assess taint bulky raise mild engage flash aim fair fairness token benevolence supranational prompt send sweat slender Tuesday brand daily bungalow pasta along conviction caution bound bind thorough general General miss value appropriate provide cope fold basic basis matter close-knit ply discern discerning pending Pending addressing hurdle crew hobby gravity equivalent mundane providing tell maintain able provoke provoking falsify present present! persistent evaporate evaporation crease attach attached accompany fore-arm calculate manifestation execute execution lenient energetic regress display displayed adapt coercion habitual resource range impose access controversial comprise enhance shed sheds rose-hip car Car credentials ultimately consignment army parameter compartment distinction engaged restaurant align discrepancy door triage applicability identify identifier extend attend dispatch palpable inscription caption squall wind consist disguise monitor wilt