Recente nederlandse Woorden:

oud oudste samenwerken eenoudergezin lekker markering voltreffer ongeveer redetwisten redetwist wapperen achterin retraite vergroten aanraden op inzichtelijk plat uitleggen afscheuren gaan regelen regel beetje container afwachting containers ondersteunen brandgang langs stijgen steeg afspoelen uitvoeren uitvaren bijdrage bijdragen grens grenzen achterhalen jenever proclameren vervuiling ervaring boerderij eventueel druk drukken toevallig sector ondernemer oudejaarsavond ontbreken formulier dan onduidelijk agenda besmettelijk vliegen vlieg Noordzee echt echter uitvoer Agenda geur geuren slagboom afrekening afspreken feestdag feestdagen kerst Kerst invullen specerijen specerij synoniem verschuiven beginnen begin samenvatting overvallen overval missen mis veroveren schuld kritiek nogmaals conform boete liggen ruïne functionaliteit overbrieven meemaken opnemen zweten zweet matroos dweilen dweil enthousiast herroepen beschrijven geval onderhand omstandigheden omstandigheid staal staaltje opmerken ontstaan issue of herhalen Herhalen sfeer essentieel kampvuur merken merk vastberaden probleem opstellen opstel nier rijmen rijm inloggen die sluipen via cultuur moeten lijken vorming voorkomen tot voorschot koppelen koppel medewerker geachte geacht vergelijking Vergelijking ca. CA gezegde beschuldigen verbreden beleid mee waarbij necessaire duurzaam oprit opname openhaard meenemen helpen aanpassen kosten kost zelfde zin zinnen werkstuk verkrijgen overig Overige bekomen pleister pleisteren wekelijks vertaling opheffen ophef hechtpleister blijkbaar berm eng gebreken oven gebrek veroordelen verhouding zijn waren komen kom dessert som overtreding overzicht welk land landen

Recente engelse Woorden:

provisional murder murderer comprehensible concurrently disclose jenever inappropriateness extract sector obsolete underpin run suitable suitableness spice robbery debris Burgundy ruin emphasise savour buy relish continue thorough issue pack packed say profound associate dismiss associated learn semi-annual happen happened enable live life lives require requirement via stare gratitude be oven vocal bachelor logo ingredient float floating Vocal P.M. goiter police redundancy cinnamon nozzle dispersal spouse XTC budget denominate profit download sovereign interrogate interrogation have eye-catcher erratic possess ACH appropriate dilute diluted mint enhance lively comprise curtail curtailed park update concern seahorse in enrage amenable doubt conduct retire contaminate proper properly winter vital indicator share-capital capacity Capacity hydrate support interfere purging genial quizmaster wisdom tacit target before manifest livelihood nourish hub Hub billboard recourse label labelling strap adequate extra plot story peanut peanuts clarify adjacent circumference raw derogation artisan consider considering physician early various relinquish track tracking potential fiery interpret tear torn soaring understand flush second secondment devastate devastating jugglery proportionate proportionately fawn tinkle tinkling legislation pine pallet strenuous vanguard thoughtful mercury seeming over relate relation introduce betwixt spoilt among evident aware warm hustle therapist diminish leverage penitentiary diverse religion real caliber foster point pointer switch switches intellect assign assignment otherwise indebted