Recente nederlandse Woorden:

kansarm handeling hieronder volledig volledigheid bevochtigen beschadigen drijven gedreven samenvatting onduidelijkheid borg opsomming borgen bijeenkomst differentiëren ontbreken specialité oplossingen type organisatie omarmen leverancier verzoenen net netjes uitdragen wereld bevatten formulier uitdagen overbruggen maatregel eenmalig benaming duidelijk berusten valideren verlopen verloop nuance karton welbevinden werkwijze overzicht Overzicht zichtbaar uitslaan proces Proces tijdig overgaan opnemen opgenomen saldo over draagvlak vanaf terwijl panne buitengewoon support hulp wellicht schuilplaats genieten melden Melden etiket signaleren beperken mechaniek talent intrinsiek bezoeken bezoek netwerk waarnemen aanloop aanlopen huppelen ambtenaar aansluiten houtzagerij top toppen beschadigd verkopen verkoop samenvoegen onttrekken lekker e-mail E-mail stukje fruit fruiten zullen treatment opdrachtgever immers Attika id bessenstruik daarom overbodig onoplosbaar bijvoorbeeld afmelden beenruimte doorgaan systeembeheerder hazelnoot voorspannen zowel inlay klassikaal zin zinnen klantendienst stuurwiel klein kleiner Kleiner bewapening waterleiding pijpleiding eend animo verlaging risico sterkte sterken oplossen boekhouding eggen Afmelden verleiden nietmachine dan uitschakelen uitgeschakeld temperatuur bedrijfsleven voorschot klaar klaren indruk indrukken verdeling apparaat apparaten conversatie Apparaten klittenband orgel inschatting uitwaaieren opmeten meter helft spieken administratie transportmiddel beschikken omdat bijstand bestellen alstublieft twijfelachtig gedachtegoed inachtneming uit uiten bouwplaat voordoen egaal aankoop aankopen centrum optellen as beheerder jak dagelijks toepassen vooruitgaan rechtszaak huwelijk maximaal inventariseren implementeren minimaal manager uitbreiden uitgebreid bezorgdheid ijsemmer verwijzing taille

Recente engelse Woorden:

lead corrupt prance cabinet type closet index nowhere invoke small chilling-room appear strain strained whether chill chilling show-off blend enjoy engagement over support squeak probation scoff guardian intrinsic sediment therefore occur mere treatment withdrawal contain containing posture inlay sensitive well semantic i.e. tempt thrust impediment revive reviver crowd enable as AS prevalent pool pools timely seam seem ensemble ambiguity but environment collar manifest delete Delete almost feature characteristic alter altered blank platform imagine imaginable pass passed express absolute according passé establish revoke commitment oblige obliged education educate account accountable notice noticeable parenthesis torch handle equal grateful terminate termination distress distressed hard harden either gap separate upright frisk although scan mix mixed decade decades last census often aggravate sentry purchase grid search purchase-agreement sample culture pointless list listed exploitation assemble assembling benefit sallow none chilly subject survey keen keenness usher endless enroll derive derived classify referral incident apply drum unlike appeal skill anywhere rooster roost expenditure outside head heading permanent indigenous detriment ditto excess propitious acquisition bench benches heads-up utilize courtyard walk apprentice gondola standardization mate run fly mates supply hut struggle yoke deal dealing send trump beat Beat cover show grade liver secure secured applicable separation achieve discover of consider