Recente nederlandse Woorden:

ik vooral roddel roddels eetlust freak vijver gat rups haag gras overschakelen sparen spar treuzelen treuzel folder litteken sexy weed charmant breken koepel vrijwel schoenen schoen lastigvallen jullie kippenfokkerij pluimveehouderij eigen binnenhalen pols pol polsen dader oproepen oproep graf ontfermen pinnen pin mail brief bericht berichten brigade vreemd artistiek bijstaan aangezien aanzien of inrichting uiterlijk doorzettingsvermogen doorzetter bedrijfsproces gunnen vaststellen inventarisatie uitdrukken opwarming extravagant voortgang echt echter desondanks filiaalbedrijf werkoverleg oorspronkelijk opbouwen opbouw container lunch lunchen interim scene scène uitwisselbaar menigte nachtmerrie beredeneren beredeneerd toewijzing ondertussen pendant ooit vesting vest vernemen toch bovenstaand slaan voet witwassen verblijven jongen jong invloed teenager goddelijk toekennen distributeur evenmin vertegenwoordigen validatie monter ingang consigne aangeven souterrain blijkens omstandigheden omstandigheid verhogen schaarste plaat verhoren verhoor confrater leergang aangenaam contractant bevallen inhuren plafond veilinggebouw passen pas favoriet favoriete meetellen deskundig deskundige verscheidene verscheiden pensioen vaardigheid vaardigheden frivool validiteit zuiveringszout pen pens staken belediging staak beschuldiging worden beeld behandelen herleiden consigneren rietstengel rietstengels tenen teen leren leer riet vermoeden wilg wilgen rookwaar producent producenten vroeger vroeg invloedrijk verplicht verplichten vijand ondernemer falen daarvoor waarvoor alhoewel snijbiet reclame ongeveer verliezen vers koren reglement extatisch console aanzienlijk gemaal ontaarden bracket rij ambacht weggooien vanaf vakantie missen mis na n/a

Recente engelse Woorden:

too schism consistency freak scenario hole violent scan scanning threat scamp weed endive scab forgive save satiate satiation infrastructure recession society prosper unselfish suit salesmanship trustworthy bank deprive tough acquire sail hostess zipper steal stealth mail Mail brief decline council sumptuous masticate of namespace pack rustle allocate allocation intrigue intrigued rush-bottom premium runner rate interim referee rumpus prospect prospective cutie rule ruling divine smooth epicurean initiate though assign mountain mountains rouse wear exploit exploited stipulate stipulation ability rot-gut diversity employ employing root rooted cable continue storage mindful mindfulness sorority dock docks romp pen pens high-impact anticipate rogue messenger messengers adapter sweep sweeping robber seduce rivulet compassion console substantial bracket rise substantive ring feat scatter stand stands righteous righteousness rig arm arms rib sleeve sleeves case cases revoke nut federations reverie tool tools retrieve unconventional visual camp camping trick tricked accomodation charm rethink rethinking rust result resulting assert flood grand restrain hitchhike inconvenient sloop monitor monitoring rest collaborate collaboration thoughtless audit speaker speakers respect sweet asset resonant eager instigator instigators gladly pass resist passé count counting security residence modest Retrieve battery reserve delicious great backpack acid Acid ACID indicate edge Postbank requirement requirements filter relief phrase tremor tapered bridge query relish