Recente nederlandse Woorden:

urgentie commode opwekken opgewekt koor je brutaal reëel jaloezie zo zo! uitgang goedlachs waardoor bieden en EN analyse apathisch aanslaan vloerkleed uitwerken erg spade psycholoog vrijdag excuus zuivelbedrijf toestel toestellen druk drukken menu doordat job zijn was wassen meemaken WAS vragenlijst vullen gevuld visser opwinden opgewonden bedenken evenals bedacht beeld binnenplaats het patio hebben gewoon menselijk terwijl buigen bouwen bouw slecht slechten oor terugzetten vinden fataal heel helen vergadering Vergadering reeds vrijwillig vrijwilliger vogel minder minderen mijn mijnen secretaresse wat leiding laten komkommersalade anders slagen slag verkrijgen hierbij alsof gewoonte gebeuren want tevreden ingewijde doping opmerking echt afstuderen waarbij replica bereikbaar tip opbaren behoorlijk opnieuw eigenlijk bevinden rijping in invaren innen verbergen fraude ontwikkelen onderwijs onderwijzen uitbreiding wel wellen televisie budget grijpen richting binnenkomen beperken beperkt bestaan keuze achtertuin vandaar afweging toelatingsexamen vergelding dus begeleidster maken gemaakt echte twijfelen twijfel variëren gebouwen paprika misverstand schuur schuren detail programma rest resten intermediair boerenkiel condoleance over groot startschot draad draden uitchecken gewaand daarentegen inmiddels wisselvallig uitdroging verdwijnen liggen jaar souvenir souvenirs lichting oké fluisteren overall avance ook gymnasium sterkte sterken elan stileren onbewust elk contemporain toet toetje inzoomen uitvoeren uitvaren ieder besmettelijk kijken pet Chili kunst Opmerkingen leiden cru aandacht sturen stuur

Recente engelse Woorden:

prefer opposite nervous analyse analysis analyses impossible surpass spade provisional excite excited wealth cone crawler fatal fatally capital venue heel pace succeed state statement bother claim design allegation replica nobility embed State superfluous enter live living complicate retaliation herb herbs summarise advance paprika detail multiply but moreover determine enhanced overwhelm overwhelming attract attractive tug unless whether general conscription flounce crush crushing before drumroll enlist ponderous pet hull irrefutable since while hospitality though bureaucratic hand hands relativize although thorn employ employment compulsory fancy desert competitive invaluable such efficient index Index indicate indicative summary depend vent-holes compatible commonplace acknowledge consider guess load stand petty legitimate acquisition scam cherish top topping sympathize mock mocking toe belly also situate monitor cherished similar siege CV contemporary resume Resume sedate agitate agitation considerable likewise drawback recognition hence pot improbable consequently disclosure textbook cosily thus convention diverse therefore discard hearth treat treated snub snubbing engine lucrative lurch turnover yield however essentially Jaarrekening frolic credit quiet exhibition fit fair repatriate repatriation furthermore dinner gorge over jerk consent gap GAP erase crawl crawling creep another calf skill skills extension nonsensical consonant punctual occupation stem stems pea source pantyhose scan deliberate filthy assemble fan twitch put laughter concern concerning mirage