Recente nederlandse Woorden:

regelrecht erkennen erkend raadsel denkbeeld aanstekelijk stimuleren opsporen sabbelen overslaan naast luiden luid sporthal afvalstof afbraak schaamrood waardevol stomp stompen support geeuwen geeuw ondersteunen opbouwen voorstellen voorstel afbreken afgebroken boer boeren wijsvinger detective Detective verduidelijken uitzicht manier afwijzen vernieuwen vernieuwd peilen peil penningmeester tot aanbrengen facet aanduiding assortiment uiteraard ondervoeding veranderen behoefte onbekende delen deel manifesteren verwijderen Verwijderen uithalen verslavend opdringerig witlof aanpassing attest roes routebeschrijving bekijken goedemorgen ezel campingplek camping standplaats kikkerbillen braaf betrokken betrekken pose heerlijk erbarmelijk litteken littekens chemicaliën omdat binnenkant buitenkant verdedigbaar hangen hang prooi langzamerhand herzien om ophangen Ophangen wassen beweging hoeveelheid hoeveel per ongeluk verdeeld verdeeldheid vlinder haar uitbreiden beige seks seksen vergelijking Vergelijking aanrecht cake razen toepasselijk rek rekken opfokken opgefokt water vervelend vervelen passiva sfeer zeldzaam toestaan toegestaan pleister pleisteren gelden geld container branche Branche gebied gebieden stellen stel bedienen dok dokken provincie Provincie nog arm persoonlijk Persoonlijk holte pit pitten put men variant wemelen verlangen bijeenbrengen samenbrengen klein opslag kosteloos concept Concept elke elk dromen drom hanteren namelijk ossenstaart helft handelen handel comfort goedgekeurd criterium soms som buiten buit Buiten oma room feestvieren plegen nodig vrouw afleiden ongeveer dagelijks drugsgebruik waarderen spelen spel varen voeren voer aangeven toename toenames kwaliteit oven mooi

Recente engelse Woorden:

eager eagerness proficient acknowledge acknowledged limitation limit attitude disguise disgrace disdain discourage discouragement disclosure support determination deterrent grammar detect detective Detective despair fee fees desire purpose undo display dismissal dread facet reciprocal pull pulled condemn condemned sag attest roe desertion descent pose soak dependency paw dependence chemicals provide delivery delay duration deceit defensible decline refinery deduction hang pacify pacifier deception sidewalk waste decay rate purify purification irreversible capital digress harass harassment caress category categories Categories lettuce track exhibit show cake cakes evolve hilt credibility grill crouch grid resilience barbecue convict consider convenience liability liabilities extraordinary butt foster control filly contradiction assess buck valid contain container considerable euphemism conservation pit man men variant confession storage unite nice conception concept comprehension competition commute commuter unforgettable suit suitable ethics stop Stop comfort failure margin margins dismiss policy moose council deceive charge room celebrate celebration caution odious renounce thorax availability attach attachment Attachment sponsor assumption assembly relative appeal ambiguity alienate alienation aggravate aggravation advocate advance admission acquisition ascension achieve achievement account Account ruin ruins accommodate accommodation accompaniment hemorrhage abundance haunt abandon abandonment manage mouldable thrive thriving affect illusory ambiguous degradation unambiguous ratify decree equipment bother bothered spindle butter bawl unscrupulous self-indulgent tactic tactics discuss