Recente nederlandse Woorden:

wegvoeren wegvaren belasting ingang gunnen rover clement knikker knikkeren opofferen antislip afvoeren afvoer afvaren aanvullen naar ongedwongen opheffen ophef struikrover dienstverlening eb aanmerking opdracht gast fiets fietsen aanwakkeren overgeven overname passen pas abonnement divers belachelijk woonkamer transactie steekwapen altaar intermediair weggooien patent onderscheppen onderschept landbouwbedrijf verijdelen je roestvrij bevelen kleinhartig spijkerschrift bus representeren lading artikel verzendwijze Verzendwijze nest schaduw schaduwen zomertijd verplicht verplichten lijn lijnen concertgebouw druk drukken dader voldoen uitschakelen jerrycan budget verdelen zitting duur ieder haven have toevoegen Toevoegen kan kans glanslak dansen dans voorwaarde eerst eer beschermkap selectie onzin walvis biet voorarm vervolgens broer elleboog polis iets onderzoek onderzoeken zus uitsluiten piste journalist kip leverbaar aanvrager week wijken weken verdeling mei volhouden chocolade blauw herstellen herstel bevragen condensator februari schoonmaakster odeur spaarpot afwachten schat schatten onnodig groep lief liefste blik blikken loods loodsen april tentoonstelling opstapelen kopen maximaal tip tippen stapelen stapel omdat perfect uitgangspunt principieel optreden makkelijk kenmerken kenmerk advent eerste tijdslimiet familie aansluiten functioneren luchtdruk natuurgebied uitgaan eten kapmes eindproduct weer kamer weren kamers opmerking primair doorheen uitwerken voorzorg kiezen kies Kiezen geval sollicitatiegesprek koppelen gekoppeld behoren of inductie bepalen uitbetalen brochure equipe bijlage Bijlage merken afschrijving appartement extra meubelen alvorens verversing kantonrechter uitbreiden uitgebreid

Recente engelse Woorden:

chant maintain maintained gun schedule allocate allocation Schedule replenish scheduled faithful cunning prospect prospects diverse prefer preferable live living cuneiform patent assign assignment drag blur narrow-minded bus deprave depraved deviations capture lore principal denounce haven intention adapt rubbish settle look settled looks emerge emerging cooperate cooperation co-operation issue inquire persist broad road longitude authority accommodate accommodating oneself mould moulding buoyancy lobster advent retail alveolus induction cancel Cancel hover objective object head imperative confine kitchen impede aesthetics refresh refreshment oust manufacture manufacturer slough store lot lots optimize amortisation disperse automation automate Automation recurrent tot currency Currency excess foundation diminish compile provide drudge lobby trump scaffold guise bathe workflow bathing busy Busy question questionable nurse nursing parameter vest summit require answer meter dozen clientele gratis impending primary quarter appetite outright tally pinnacle vaporisation shoulder hard life lives consultation less logo lessen broadcast catch worthy upgrade become perform regimen compensation compensate negligible receptive order barren consider though gamble door liver-coloured stiff civilization thorough usual accompany accompanying indolent yes premise akin ampere lax frisky pile preliminary passionate survey fellowship standout inherent mean inevitably clarify provoke shingle shingles monastic inquiry improve improvement communal business Business chicken-pox registration assumption bother reliable long equivocal longing phantasy apply