Nederlands

Uitgebreide vertaling voor slimheid (Nederlands) in het Spaans

slimheid:

slimheid [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de slimheid (pienterheid; schranderheid; intelligentie)
  la listeza; la inteligencia; la idea; la astucia; la agudeza; la penetración; la perspicacia; el intelecto
 2. de slimheid (spitsvondigheid; gewiekstheid; slimmigheid)
  la astucia; la viveza; la sagacidad; la listeza
  • astucia [la ~] zelfstandig naamwoord
  • viveza [la ~] zelfstandig naamwoord
  • sagacidad [la ~] zelfstandig naamwoord
  • listeza [la ~] zelfstandig naamwoord
 3. de slimheid (list; sluwe streek)
  la astucia; el ardid
  • astucia [la ~] zelfstandig naamwoord
  • ardid [el ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor slimheid:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
agudeza intelligentie; pienterheid; schranderheid; slimheid adremheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; bitsheid; bitsigheid; brein; canard; doorzicht; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; goed werkend oog; goochemheid; grap; grol; hersens; intelligentie; inzicht; kattigheid; kwinkslag; puntig zijn; puntigheid; scherpheid; scherpte; scherpziendheid; scherpzinnigheid; scherts; schranderheid; slagvaardigheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; uitgeslapenheid; verstand; vinnigheid
ardid list; slimheid; sluwe streek truc; trucage; verraderlijkheid
astucia gewiekstheid; intelligentie; list; pienterheid; schranderheid; slimheid; slimmigheid; sluwe streek; spitsvondigheid adremheid; arglist; arglistigheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; doortraptheid; geraffineerdheid; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; gladheid; goochemheid; leepheid; linkheid; listigheid; puntig zijn; puntigheid; raffinement; scherpheid; scherpte; schranderheid; sluwheid; snedigheid; snoodheid; spitsheid; uitgeslapenheid; valsheid
idea intelligentie; pienterheid; schranderheid; slimheid bedoeling; beduidenis; beduiding; begrip; benul; besef; betekenis; bewustzijn; denkbeeld; doorzicht; fantasie; gedachte; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; overval; standpunt; vaststaande mening; verbeelding; visie; zienswijze
intelecto intelligentie; pienterheid; schranderheid; slimheid brille; denkvermogen; geestvermogen; genie; intellect; intelligentie; rede; vernuft; verstand; verstandelijk vermogen
inteligencia intelligentie; pienterheid; schranderheid; slimheid aard; adremheid; bewustzijn; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; denkvermogen; geaardheid; geest; geestvermogen; gevatheid; goochemheid; hersens; inborst; intellect; intelligentie; inzicht; karakter; kop; krantenkop; rede; schranderheid; snedigheid; uitgeslapenheid; vernuft; verstand; verstandelijk vermogen
listeza gewiekstheid; intelligentie; pienterheid; schranderheid; slimheid; slimmigheid; spitsvondigheid adremheid; arglist; arglistigheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; doortraptheid; geraffineerdheid; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; gladheid; goochemheid; hersens; intelligentie; leepheid; linkheid; listigheid; puntig zijn; puntigheid; raffinement; scherpheid; scherpte; schranderheid; sluwheid; snedigheid; snoodheid; spitsheid; uitgeslapenheid; verstand
penetración intelligentie; pienterheid; schranderheid; slimheid binnendringen; doorzicht; indringing; inzicht; penetratie
perspicacia intelligentie; pienterheid; schranderheid; slimheid adremheid; bewustzijn; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; doorzicht; geraffineerdheid; gevatheid; goed werkend oog; hersens; intelligentie; inzicht; leepheid; raffinement; rede; scherpheid; scherpte; scherpziendheid; scherpzinnigheid; schranderheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; verstand
sagacidad gewiekstheid; slimheid; slimmigheid; spitsvondigheid adremheid; arglist; arglistigheid; bij de pinken zijn; bijdehandheid; brein; doortraptheid; doorzicht; geraffineerdheid; geslepenheid; gevatheid; gewiekstheid; goed werkend oog; hersens; intelligentie; inzicht; leepheid; linkheid; listigheid; puntig zijn; puntigheid; raffinement; scherpheid; scherpte; scherpziendheid; scherpzinnigheid; schranderheid; sluwheid; snedigheid; spitsheid; spitsvondigheid; verstand
viveza gewiekstheid; slimheid; slimmigheid; spitsvondigheid beweeglijkheid; drukte; geslepenheid; gewiekstheid; levendigheid; opgewektheid; vrolijkheid

Verwante woorden van "slimheid":


slim:

slim bijvoeglijk naamwoord

 1. slim (clever; schrander; snugger; )
  guapa; listo; descansado; guapo; apuesto; bello; agudo; afilado; mañoso; astuto; inteligente; aprovechado; ingenioso; cortante; buen mozo; de buen ver
 2. slim (goochem; clever; kien; )
  inteligente; zorro; vivo; listo; astuto; ingenioso; despabilado; perspicaz; avispado; despierto
 3. slim (gis; schrander)
  inteligente; vivo; perspicaz; avispado; listo; despabilado
 4. slim (scherpzinnig; gevat; schrander; uitgeslapen; snedig)
  mañoso; cortante; hermoso; listo; perito; ingenioso; talentoso; habilidoso; bonito; claro; preciso; apretado; ducho; acre; sagaz; versado; rácano; bello; agudo; atractivo; áspero; inteligente; oportuno; penoso; doloroso; ajustado; puntiagudo; punzante; buen mozo; de buen ver
 5. slim (kien; pienter; uitgekookt; spits; bijdehand)
  afilado; puntiagudo; vivo; perspicaz; despierto; agudo; ingenioso; mentalmente vivo
 6. slim (geleerd; wijs; intelligent)
  erudito; inteligente; sabio

Vertaal Matrix voor slim:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
atractivo aanlokkelijkheid; aantrekkelijkheid; aantrekkingskracht; bekoorlijkheid; bekoring; charme; gratie
claro helderheid; klaarheid; lichtsterkte
erudito erudiet; geletterde; hooggeleerde; intellectueel; wetenschapper; wetenschapsbeoefenaar
guapa mooi meisje; pop
guapo knapperd
listo genie; geniekorps
perito deskundige; expert; specialist; vakkundige
sabio hooggeleerde; hoogleraar; prof; professor; wetenschapper; wetenschapsbeoefenaar
vivo vluggerd
zorro leperd; leperik; rekel; sluw mens; vos
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
atractivo gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aanbiddelijk; aanlokkelijk; aantrekkelijk; aantrekkelijke; aanvallig; aardig; aimabel; alleraardigst; allerliefst; attractief; begeerenswaardig; behendig; bekoorlijk; bekwaam; bevallig; charmant; elegant; fascinerend; fraai; goed ogend; gracieus; handig; indrukwekkend; knap; kundig; lieftallig; mooi; prettig; schattig; sierlijk; uitlokkend; uitnodigend; vaardig; verleidelijk; verlokkend; verrukkelijk; verzoekend; welgevallig
- bijdehand; intelligent; knap; pienter
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acre gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen bitter teleurgesteld; doordringend; fel; felle; hanig; indringend; meedogenloos; pinnig; puntig; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; snibbig; verbitterd; vinnig; vlijmend; vlijmscherp; wreed
afilado bijdehand; clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen achterbaks; adrem; afgeslepen; arglistig; behendig; bekwaam; bijdehand; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; gepolijst; geraffineerd; gescherpt; geslepen; gevat; gewiekst; gladgemaakt; gladgeslepen; gluiperig; handig; kundig; leep; link; listig; loos; puntig; raak; scherp; scherp gepunt; scherpgerand; slinks; sluw; snedig; snood; stiekem; uitgekookt; vaardig; vlijmend; vlijmscherp; zoekgeraakt
agudo bijdehand; clever; gevat; kien; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen acuut; adrem; behendig; beklemmend; bekwaam; bijdehand; bitter teleurgesteld; doordringend; felle; gevat; handig; hard; hoog; indringend; intelligent; intens; intensief; knellend; kundig; met een scherp oog; nauwlettend; nijpend; pienter; puntig; raak; schel; schel klinkend; scherp; scherp gepunt; scherpklinkend; schrander; schril; smartelijk; snedig; snerpend; vaardig; verbitterd; vlijmend; vlijmscherp
ajustado gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen dringend; eng; gepaste; geschikte; klemmend; krap; met spoed; met weinig ruimte; nauw; nauwgezet; nauwkeurig; nauwsluitend; passende; precies; smal; smalletjes; spoedeisend; stipt; strak; strakgespannen; urgent; van geringe breedte
apretado gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen bekrompen; benepen; eng; in het nauw; kleingeestig; kleinzielig; klemmend; klemzittend; knellend; meedogenloos; nauw; nauwsluitend; scherp; smal; smalletjes; strak; van geringe breedte; vlijmend; vlijmscherp; wreed
aprovechado clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen adrem; behendig; bekwaam; bijdehand; bruikbare; gevat; handig; kundig; raak; snedig; vaardig
apuesto clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen briljant; ingenieus; knap; kundig; kunstig; vaardig; vindingrijk
astuto bij de pinken; clever; goochem; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen achterbaks; adrem; arglistig; bijdehand; doortrapt; effen; egaal; gehaaid; gelijk; gemeen; geniaal; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; glad; gluiperig; ijdel; leeg; leep; link; listig; loos; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; ongevuld; plat; puntig; raak; scherp; slinks; sluw; snedig; snood; spits; stiekem; strak; uitgekookt; uitgeslapen; van één kleur; vernuftig; vlak; vlakuit
avispado bij de pinken; clever; gis; goochem; kien; schrander; slim; uitgeslapen adrem; arglistig; berekenend; bijdehand; bits; doortrapt; gehaaid; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; kattig; leep; link; listig; pinnig; raak; slinks; sluw; snedig; spinnig
bello clever; gevat; kien; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen aanbiddelijk; aanlokkelijk; aantrekkelijk; aantrekkelijke; aimabel; attractief; begeerenswaardig; bekoorlijk; bevallig; charmant; fraai; goed ogend; knap; mooi; schattig; schoon; verrukkelijk; welgemaakt; welgevallig
bonito gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aanbiddelijk; aangenaam; aanlokkelijk; aantrekkelijk; aantrekkelijke; aardig; aimabel; attent; attractief; begeerenswaardig; behulpzaam; bekoorlijk; bevallig; charmant; flitsend; fraai; geestig; geinig; goed ogend; goedaardig; goedhartig; grappig; hip; hulpvaardig; knap; koddig; komiek; komisch; lachwekkend; leuk; lollig; mooi; plezierig; schattig; schoon; snel; trendy; verrukkelijk; vlot; voorkomend; vriendelijk; welgemaakt; welgevallig; zachtaardig
buen mozo clever; gevat; kien; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen aantrekkelijke; attractief; behendig; bekwaam; fraai; goed ogend; handig; intelligent; knap; kundig; mooi; pienter; schrander; vaardig; welgevallig
claro gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; begrepen; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; bijgevolg; blank; bleek; cru; direct; doorgrond; doorzien; duidelijk; dus; echt; eenduidig; flagrant; gewoonweg; helder; herkenbaar; heus; inzichtelijk; klaar; klaar als een klontje; klare; klinkklaar; kuis; licht; lichtgevend; logisch; lumineus; natuurlijk; net; niet donker; onbewimpeld; onbewolkt; ondubbelzinnig; ongelakt; onmiskenbaar; onomwonden; onontkomelijk; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; open; openhartig; openlijk; oprecht; overduidelijk; overzichtelijk; pips; pure; puur; recht door zee; rechttoe; rechttoe rechtaan; regelrecht; rein; ronduit; schoon; uiteraard; vanzelfsprekend; verhelderend; verstaanbaar; vrij; vrijelijk; vrijuit; werkelijk; zeker; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar; zuiver; zuivere
cortante clever; gevat; kien; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen behendig; bekwaam; bijtende; bitter teleurgesteld; felle; handig; kundig; onderdrukt; opgekropt; scherp; scherpgerand; vaardig; verbeten; verbitterd; verkropt; vlijmend; vlijmscherp
de buen ver clever; gevat; kien; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen aantrekkelijke; attractief; fraai; goed ogend; intelligent; knap; mooi; pienter; schrander; welgevallig
descansado clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen behendig; bekwaam; gehaaid; geslepen; gewiekst; handig; kundig; leep; sluw; vaardig
despabilado bij de pinken; clever; gis; goochem; kien; schrander; slim; uitgeslapen flitsend; gehaaid; geslepen; gewiekst; hip; leep; sluw; snel; trendy; vlot
despierto bij de pinken; bijdehand; clever; goochem; kien; pienter; schrander; slim; spits; uitgekookt; uitgeslapen ad rem; adrem; behendig; bekwaam; bezet; bijdehand; druk; drukbezet; geagiteerd; gehaaid; geniaal; geslepen; gevat; gewiekst; handig; kundig; leep; levendig; loos; raak; slagvaardig; sluw; snedig; vaardig; verhit; vernuftig; wakker; zoekgeraakt
doloroso gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aangrijpend; aanstootgevend; aanstotelijk; hartbrekend; hartverscheurend; jammerend; jeremiërend; klaaglijk; klagerig; pijnlijk; rouwig; schandalig; schandelijk; smartelijk; stekend; treurig; verdrietig; verdrietig makend; verfoeilijk; zeer; zeer doend
ducho gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen achterbaks; bedreven; bekwaam; briljant; bruikbare; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geoefend; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; gluiperig; ingenieus; knap; kundig; kunstig; leep; listig; slinks; sluw; snedig; snood; stiekem; uitgekookt; uitgeslapen; vaardig; vindingrijk; volleerd
erudito geleerd; intelligent; slim; wijs belezen; erudiet; geleerd; geletterd; geschoold; gestudeerd; hooggeleerd; onderwezen; ontwikkeld; wijs; zeer geleerd; zeer ontwikkeld
guapa clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen aanlokkelijk; aantrekkelijk; aantrekkelijke; attractief; bekoorlijk; fraai; goed ogend; knap; mooi; uitnodigend; verleidelijk; welgevallig
guapo clever; kien; pienter; schrander; slim; snugger; uitgeslapen aanlokkelijk; aantrekkelijk; aimabel; attractief; bekoorlijk; bevallig; charmant; flitsend; fraai; goed ogend; hip; knap; leuk om te zien; leuk van uiterlijk; modieus; mooi; snel; trendy; uitlokkend; uitnodigend; verleidelijk; verlokkend; verzoekend; vlot; welgevallig
habilidoso gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen arglistig; bedreven; behendig; bekwaam; briljant; bruikbare; doortrapt; geoefend; gepolijst; geraffineerd; geslepen; gladgemaakt; gladgeslepen; handig; ingenieus; knap; kundig; kunstig; leep; link; listig; slinks; sluw; vaardig; vindingrijk
hermoso gevat; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; uitgeslapen aanbiddelijk; aantrekkelijk; aanvallig; attractief; begeerenswaardig; bekoorlijk; bevallig; charmant; decoratief; elegant; fraai; goed ogend; gracieus; knap; lieftallig; mooi; schattig; schoon; sierlijk; verrukkelijk; welgemaakt; welgevallig
ingenioso bij de pinken; bijdehand; clever; gevat; goochem; kien; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; spits; uitgekookt; uitgeslapen adrem; arglistig; behendig; bekwaam; bevattelijk; bijdehand; briljant; doortrapt; gehaaid; geniaal; geraffineerd; geslepen; gevat; gewiekst; goedleers; handig; ingenieus; inventief; knap; kundig; kunstig; leep; link; listig; raak; scherpzinnig; slinks; sluw; snedig; spitsvondig; uitgekiend; vaardig; vernuftig; vindingrijk; vlug van begrip
inteligente bij de pinken; clever; geleerd; gevat; gis; goochem; intelligent; kien; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen; wijs aantrekkelijke; adrem; bevattelijk; bijdehand; briljant; gevat; goedleers; ingenieus; intelligent; knap; kundig; kunstig; pienter; raak; schrander; snedig; vaardig; vindingrijk; vlug van begrip
listo bij de pinken; clever; gevat; gis; goochem; kien; pienter; scherpzinnig; schrander; slim; snedig; snugger; uitgeslapen aantrekkelijke; achterbaks; adrem; af; afgedaan; afgelopen; arglistig; bedreven; behendig; bekwaam; bereid; berekenend; beëindigd; bijdehand; briljant; doortrapt; gedaan; gehaaid; gemeen; geniepig

Verwante woorden van "slim":


Synoniemen voor "slim":


Antoniemen van "slim":


Verwante definities voor "slim":

 1. hij snapt het vlug, reageert snel1
  • Jan is een slimme leerling1

Wiktionary: slim

slim
adjective
 1. intelligent, snel van begrip

Cross Translation:
FromToVia
slim brillante; genial; inteligente bright — intelligent
slim inteligente; listo; astuto; pillo clever — mentally quick or sharp
slim listo; intelectual smart — exhibiting intellectual knowledge, such as that found in books
slim artificioso; astuto; ladino artificieux — littéraire|fr péjoratif|fr Qui est plein d’artifice, de ruse.
slim astuto; ladino astucieux — Qui a de l’astuce.
slim difícil; afanoso difficile — Non facile, qui nécessite un grand effort.
slim duro; firme; difícil dur — Qui, par suite de sa fermeté, est difficile à pénétrer, à entamer.
slim astuto; ladino rusé — Qui a de la ruse, qui est plein de ruses.