Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. clearing:
 2. clear:
 3. Wiktionary:


Engels

Uitgebreide vertaling voor clearing (Engels) in het Nederlands

clearing:

clearing [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the clearing (clearance)
  inklaren; de inklaring
 2. the clearing (clarification; explanation; elucidation; )
  de verduidelijking; de uitleg; de opheldering; de toelichting; de verklaring; de uiteenzetting
 3. the clearing (evacuation)
  de evacuatie; de ontruiming
 4. the clearing (information; clarification; enlightenment; explanation)
  de informatie; de inlichting
 5. the clearing (clarification; enlightenment)
  de verheldering

Vertaal Matrix voor clearing:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
evacuatie clearing; evacuation
informatie clarification; clearing; enlightenment; explanation; information announcement; delegation of knowledge; information; information system; notice; notification
inklaren clearance; clearing
inklaring clearance; clearing
inlichting clarification; clearing; enlightenment; explanation; information
ontruiming clearing; evacuation
opheldering clarification; clearing; communication; elucidation; enlightenment; explaining; explanation; information; notice announcement; notification; statement
toelichting clarification; clearing; communication; elucidation; enlightenment; explaining; explanation; information; notice annex; announcement; appendix; commentary; enclosure; explanation; inset; notification; statement; supplement
uiteenzetting clarification; clearing; communication; elucidation; enlightenment; explaining; explanation; information; notice
uitleg clarification; clearing; communication; elucidation; enlightenment; explaining; explanation; information; notice briefing; elucidation; explanation; guidebook; handbook; instruction; instruction book; interpretation; manual; reading; version
verduidelijking clarification; clearing; communication; elucidation; enlightenment; explaining; explanation; information; notice
verheldering clarification; clearing; enlightenment
verklaring clarification; clearing; communication; elucidation; enlightenment; explaining; explanation; information; notice announcement; charge; declaration; elucidation; explanation; interpretation; notification; reading; report; statement; testimony; version
- clarification; glade
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
inklaren clear; clear baggage; enter
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- felling; glade

Verwante woorden van "clearing":


Synoniemen voor "clearing":


Verwante definities voor "clearing":

 1. the act of removing solid particles from a liquid1
 2. the act of freeing from suspicion1
 3. a tract of land with few or no trees in the middle of a wooded area1

Wiktionary: clearing

clearing
noun
 1. een open plek in een bos

Cross Translation:
FromToVia
clearing laar clairièreendroit d’une forêt dégarnir d’arbres.

clearing vorm van clear:

clear bijvoeglijk naamwoord

 1. clear (unburdened)
  duidelijk; helder; klaar als een klontje; overduidelijk
 2. clear (clarifying; distinct)
  duidelijk; verhelderend
 3. clear (comprehensible; understandable; intelligible)
  inzichtelijk; begrijpelijk; duidelijk; helder; bevattelijk
 4. clear (understandable; obvious)
  helder; begrijpelijk; duidelijk
 5. clear
  duidelijk; verstaanbaar
 6. clear
  klare
  • klare bijvoeglijk naamwoord
 7. clear (evident; obvious; clarifying; )
  zo klaar als een klontje; duidelijk; flagrant; overduidelijk; zonneklaar
 8. clear (cloudless; unclouded)
  onbewolkt; klaar; helder
 9. clear (unmistakable; recognizable; identifiable; )
  onmiskenbaar; herkenbaar; duidelijk
 10. clear (distinct; bright; clear-cut; graphic)
  duidelijk; aanschouwelijk
 11. clear (transparent; translucent; see-through; )
  transparant; doorschijnend; doorzichtig
 12. clear (blank; roguish; unmarked; sly)
  vrij; loos; zonder taak
 13. clear (directly)
  duidelijk; recht door zee; regelrecht; direct
 14. clear (completed; over; finished; )
  voltooid; over; klaar; uit; afgelopen; geëindigd; gereed; voorbij; afgedaan; af
 15. clear (colourless; pale; colorless)
  kleurloos; blank; bleek; ongekleurd
 16. clear (ringing; clear sounding)
  duidelijk klinkend; helderklinkend
 17. clear (cheerful; enthusiastic; happy; )
  blijmoedig; vrolijk; levendig; opgetogen; zonnig; lustig; opgewekt; uitgelaten; fideel; jolig; monter; dartel; kwiek; welgemoed; wakker; fleurig; blijgeestig; blij; opgeruimd; geestig; kleurig

to clear werkwoord (clears, cleared, clearing)

 1. to clear (free; disengage)
  vrijmaken; bevrijden; emanciperen; vrijvechten; verlossen; banen
  • vrijmaken werkwoord (maak vrij, maakt vrij, maakte vrij, maakten vrij, vrijgemaakt)
  • bevrijden werkwoord (bevrijd, bevrijdt, bevrijdde, bevrijdden, bevrijd)
  • emanciperen werkwoord
  • vrijvechten werkwoord (vecht vrij, vocht vrij, vochten vrij, vrijgevochten)
  • verlossen werkwoord (verlos, verlost, verloste, verlosten, verlost)
  • banen werkwoord (baan, baant, baande, baanden, gebaand)
 2. to clear (found innocent)
  vrijspreken; dechargeren; zuiveren; onschuldig verklaren; vrijpleiten
  • vrijspreken werkwoord (spreek vrij, spreekt vrij, sprak vrij, spraken vrij, vrijgesproken)
  • dechargeren werkwoord (dechargeer, dechargeert, dechargeerde, dechargeerden, gedechargeerd)
  • zuiveren werkwoord (zuiver, zuivert, zuiverde, zuiverden, gezuiverd)
  • onschuldig verklaren werkwoord (verklaar onschuldig, verklaart onschuldig, verklaarde onschuldig, verklaarden onschuldig, onschuldig verklaard)
  • vrijpleiten werkwoord (pleit vrij, pleitte vrij, pleitten vrij, vrijgepleit)
 3. to clear (clear baggage; enter)
  inklaren; klaren
  • inklaren werkwoord (klaar in, klaart in, klaarde in, klaarden in, ingeklaard)
  • klaren werkwoord (klaar, klaart, klaarde, klaarden, geklaard)
 4. to clear (clean; give a good cleaning; wash; remove)
  schoonmaken; zuiveren; reinigen; schoonpoetsen
  • schoonmaken werkwoord (maak schoon, maakt schoon, maakte schoon, maakten schoon, schoongemaakt)
  • zuiveren werkwoord (zuiver, zuivert, zuiverde, zuiverden, gezuiverd)
  • reinigen werkwoord (reinig, reinigt, reinigde, reinigden, gereinigd)
  • schoonpoetsen werkwoord (poets schoon, poetst schoon, poetste schoon, poetsten schoon, schoongepoetst)
 5. to clear (clear the table; empty the table)
  opruimen; afdekken; afruimen
  • opruimen werkwoord (ruim op, ruimt op, ruimde op, ruimden op, opgeruimd)
  • afdekken werkwoord (dek af, dekt af, dekte af, dekten af, afgedekt)
  • afruimen werkwoord (ruim af, ruimt af, ruimde af, ruimden af, afgeruimd)
 6. to clear (make empty; empty; remove what is inside)
  legen; leegmaken; leeghalen; ledigen
  • legen werkwoord
  • leegmaken werkwoord (maak leeg, maakt leeg, maakte leeg, maakten leeg, leeggemaakt)
  • leeghalen werkwoord (haal leeg, haalt leeg, haalde leeg, haalden leeg, leeggehaald)
  • ledigen werkwoord (ledig, ledigt, ledigde, ledigden, geledigd)
 7. to clear (evacuate; empty)
  ruimen
  • ruimen werkwoord (ruim, ruimt, ruimde, ruimden, geruimd)
 8. to clear (clean out; clean up; tidy up; )
  opruimen; schoonmaken; reinigen; uitmesten; uitruimen
  • opruimen werkwoord (ruim op, ruimt op, ruimde op, ruimden op, opgeruimd)
  • schoonmaken werkwoord (maak schoon, maakt schoon, maakte schoon, maakten schoon, schoongemaakt)
  • reinigen werkwoord (reinig, reinigt, reinigde, reinigden, gereinigd)
  • uitmesten werkwoord (mest uit, mestte uit, mestten uit, uitgemest)
  • uitruimen werkwoord (ruim uit, ruimt uit, ruimde uit, ruimden uit, uitgeruimd)
 9. to clear (clear out; take out; remove; )
  uithalen; leeghalen; leegmaken; ledigen
  • uithalen werkwoord (haal uit, haalt uit, haalde uit, haalden uit, uitgehaald)
  • leeghalen werkwoord (haal leeg, haalt leeg, haalde leeg, haalden leeg, leeggehaald)
  • leegmaken werkwoord (maak leeg, maakt leeg, maakte leeg, maakten leeg, leeggemaakt)
  • ledigen werkwoord (ledig, ledigt, ledigde, ledigden, geledigd)
 10. to clear (sell off; sell out)
  uitverkopen
  • uitverkopen werkwoord (verkoop uit, verkoopt uit, verkocht uit, verkochten uit, uitverkocht)
 11. to clear (exonerate; exculpate)
  vrijpleiten; vrijspraak bepleiten
 12. to clear
  – To turn a setting off or to remove a value. 2
  uitschakelen
  • uitschakelen werkwoord (schakel uit, schakelt uit, schakelde uit, schakelden uit, uitgeschakeld)
 13. to clear
  – To collect the funds for a check and pay them to the check holder. When a check clears, the money has been withdrawn from the bank account and paid to the recipient. 2
  verrekenen
  • verrekenen werkwoord (verreken, verrekent, verrekende, verrekenden, verrekend)
 14. to clear
  – When Windows Disk Protection is enabled, to erase or empty the cache file on the hard disk when a user logs off or the computer is restarted. 2
  wissen
  • wissen werkwoord (wis, wist, wiste, wisten, gewist)

Conjugations for clear:

present
 1. clear
 2. clear
 3. clears
 4. clear
 5. clear
 6. clear
simple past
 1. cleared
 2. cleared
 3. cleared
 4. cleared
 5. cleared
 6. cleared
present perfect
 1. have cleared
 2. have cleared
 3. has cleared
 4. have cleared
 5. have cleared
 6. have cleared
past continuous
 1. was clearing
 2. were clearing
 3. was clearing
 4. were clearing
 5. were clearing
 6. were clearing
future
 1. shall clear
 2. will clear
 3. will clear
 4. shall clear
 5. will clear
 6. will clear
continuous present
 1. am clearing
 2. are clearing
 3. is clearing
 4. are clearing
 5. are clearing
 6. are clearing
subjunctive
 1. be cleared
 2. be cleared
 3. be cleared
 4. be cleared
 5. be cleared
 6. be cleared
diverse
 1. clear!
 2. let's clear!
 3. cleared
 4. clearing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor clear:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afdekken protection
bevrijden liberating; liberation; releasing
inklaren clearance; clearing
leegmaken draining; emptying
reinigen clean-up; cleaning; cleansing; purification; service; washing; washing down
schoonmaken clean-up; cleaning; cleansing; purification; service; washing; washing down
transparant overhead sheet; transparency
uitverkopen clearance sales; sales
wakker guard; watchman
- open
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afdekken clear; clear the table; empty the table armor; armour; blind; cover; fence in; fence off; lock up; protect
afruimen clear; clear the table; empty the table clear away
banen clear; disengage; free
bevrijden clear; disengage; free let go; liberate; release; set at liberty; set free
dechargeren clear; found innocent
emanciperen clear; disengage; free
inklaren clear; clear baggage; enter
klaren clear; clear baggage; enter chasten; ennoble; finish; fix; have ended; have finished; purify; refine
ledigen clean out; clear; clear out; drain; empty; finish; make empty; remove; remove what is inside; take out drink; drink up; empty; finish; pour out
leeghalen clean out; clear; clear out; drain; empty; finish; make empty; remove; remove what is inside; take out empty; gut; ransack; strip bare
leegmaken clean out; clear; clear out; drain; empty; finish; make empty; remove; remove what is inside; take out drink; drink up; empty; finish; pour out
legen clear; empty; make empty; remove what is inside
onschuldig verklaren clear; found innocent
opruimen clean out; clean up; clear; clear out; clear the table; empty; empty the table; finish; tidy out; tidy up clean; clear away; put away; tidy up
reinigen clean; clean out; clean up; clear; clear out; empty; finish; give a good cleaning; remove; tidy out; tidy up; wash chasten; ennoble; purify; refine
ruimen clear; empty; evacuate
schoonmaken clean; clean out; clean up; clear; clear out; empty; finish; give a good cleaning; remove; tidy out; tidy up; wash
schoonpoetsen clean; clear; give a good cleaning; remove; wash
uithalen clean out; clear; clear out; drain; empty; finish; remove; take out get undone; play a trick; pull out; take out; undo; unpick; untie
uitmesten clean out; clean up; clear; clear out; empty; finish; tidy out; tidy up
uitruimen clean out; clean up; clear; clear out; empty; finish; tidy out; tidy up
uitschakelen clear deactivate; disable; disconnect; extinguish; inactivate; make out; matter; put out; set out; switch off; turn down; turn off
uitverkopen clear; sell off; sell out
verlossen clear; disengage; free deliver; free; liberate; redeem; release; rescue; set free
verrekenen clear deduct; get even; level; miscalculate; pay; pay for; pay off; settle
vrijmaken clear; disengage; free
vrijpleiten clear; exculpate; exonerate; found innocent
vrijspraak bepleiten clear; exculpate; exonerate
vrijspreken clear; found innocent
vrijvechten clear; disengage; free
wissen clear blot out; delete; eliminate; erase; rub out; wipe; wipe out
zuiveren clean; clear; found innocent; give a good cleaning; remove; wash
- acquit; assoil; authorise; authorize; brighten; bring in; clear up; discharge; earn; exculpate; exonerate; gain; light up; make; net; pass; pull in; realise; realize; sack; sack up; solve; take in; top; unclutter
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanschouwelijk bright; clear; clear-cut; distinct; graphic
afgedaan accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use
afgelopen accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use accomplished; achieved; complete; completed; finished; last; over; preceding; previous; ready
begrijpelijk clear; comprehensible; intelligible; obvious; understandable
bevattelijk clear; comprehensible; intelligible; understandable quick-witted
blank clear; colorless; colourless; pale ashen; blank; crude; drained of colour; pale; pallid; plain; unfinished; unmarked; unvarnished; washed out; white
bleek clear; colorless; colourless; pale ashen; bland; dim; drained of colour; faded; faint; lurid; off colour; pale; sallow; washed out; white
blij amusing; animated; attentive; bright; buoyant; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; funny; gay; happy; jolly; joyful; joyous; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; vibrant brisk; buoyant; bustling; cheerful; delighted; full of joy; gay; glad; happy; high-spirited; jolly; lively; merry; pleased; satisfied; sprightly; upbeat
blijgeestig amusing; animated; attentive; bright; buoyant; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; funny; gay; happy; jolly; joyful; joyous; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; vibrant
blijmoedig amusing; animated; attentive; bright; buoyant; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; funny; gay; happy; jolly; joyful; joyous; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; vibrant brisk; buoyant; bustling; cheerful; felicitous; full of joy; gay; glad; happy; high-spirited; in good spirits; jolly; joyful; lively; merry; pleased; satisfied; sprightly; upbeat
dartel amusing; animated; attentive; bright; buoyant; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; funny; gay; happy; jolly; joyful; joyous; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; vibrant brisk; buoyant; bustling; cheerful; frisky; full of joy; gay; happy; high-spirited; jolly; lively; merry; sprightly; upbeat
direct clear; directly at once; before long; blunt; directly; first thing; forthwith; immediately; in a minute; in a moment; instantly; now; perpendicular; plain; presently; prompt; quick; rapid; right away; right now; shortly; soon; speedy; straight; straightaway; swift; without delay
doorschijnend clear; diaphanous; glass-like; glassiness; pellucid; see-through; translucent; transparent; vitreous
doorzichtig clear; diaphanous; glass-like; glassiness; pellucid; see-through; translucent; transparent; vitreous
duidelijk as clear as plain day-light; as plain as day; bright; clarifying; clear; clear as daylight; clear-cut; comprehensible; cooked; directly; discernible; distinct; done; evident; flagrant; graphic; identifiable; intelligible; luminous; manifest; obvious; recognisable; recognizable; transparent; unambiguous; unburdened; understandable; unequivocal; unmistakable concrete; tangible; touchable
fideel amusing; animated; attentive; bright; buoyant; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; funny; gay; happy; jolly; joyful; joyous; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; vibrant fair; honest
flagrant as clear as plain day-light; as plain as day; bright; clarifying; clear; clear as daylight; clear-cut; cooked; distinct; done; evident; flagrant; luminous; manifest; obvious; transparent in flagrante delicto; red-handed
fleurig amusing; animated; attentive; bright; buoyant; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; funny; gay; happy; jolly; joyful; joyous; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; vibrant blooming; bright; cheerful; colorful; colourful; florid; flourishing; flowered; healthy; prospering
geestig amusing; animated; attentive; bright; buoyant; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; funny; gay; happy; jolly; joyful; joyous; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; vibrant cute
gereed accomplished; achieved; clear; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use accomplished; achieved; complete; completed; cooked-through; done; finished; off; over; prepared; ready; ready for use
helder clear; cloudless; comprehensible; intelligible; obvious; unburdened; unclouded; understandable
herkenbaar clear; discernible; identifiable; obvious; recognisable; recognizable; unambiguous; unequivocal; unmistakable audible; discernible; identifiable; noticeable; palpable; perceptible; phenomenal; recognisable; recognizable; tangible; visible
inzichtelijk clear; comprehensible; intelligible; understandable providing insight into
jolig amusing; animated; attentive; bright; buoyant; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; funny; gay; happy; jolly; joyful; joyous; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; vibrant jolly; merry
klaar accomplished; achieved; clear; cloudless; completed; concluded; evident; finished; out; over; prepared; ready; ready for use; unclouded accomplished; achieved; complete; completed; done; finished; off; over; prepared; ready; ready for use
kleurig amusing; animated; attentive; bright; buoyant; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; funny; gay; happy; jolly; joyful; joyous; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; vibrant blooming; bright; cheerful; colorful; colourful; florid; flowered; many coloured; many-coloured; multi-colored; multi-coloured; richly colored; richly coloured
kleurloos clear; colorless; colourless; pale pale
kwiek amusing; animated; attentive; bright; buoyant; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic; festive; funny; gay; happy; jolly; joyful; joyous; merry; mystified; neat; passionate; pleasant; reliable; safe; spell bound; sunny; tidy; trusted; trustworthy; under enchantment; vibrant
levendig amusing; animated; attentive; bright; buoyant; cheerful; clear; colorful; colourful; dependable; eager; eagre; enchanted; enthusiastic

Verwante woorden van "clear":


Synoniemen voor "clear":


Antoniemen van "clear":


Verwante definities voor "clear":

 1. readily apparent to the mind1
  • a clear and present danger1
  • a clear explanation1
  • a clear case of murder1
  • a clear indication that she was angry1
  • gave us a clear idea of human nature1
 2. allowing light to pass through1
  • clear water1
  • clear plastic bags1
  • clear glass1
  • the air is clear and clean1
 3. free from confusion or doubt1
  • a complex problem requiring a clear head1
  • not clear about what is expected of us1
 4. free from clouds or mist or haze1
  • on a clear day1
 5. accurately stated or described1
 6. characterized by ease and quickness in perceiving1
  • clear mind1
 7. clear and distinct to the senses; easily perceptible1
  • as clear as a whistle1
  • clear footprints in the snow1
  • the letter brought back a clear image of his grandfather1
 8. (especially of a title) free from any encumbrance or limitation that presents a question of fact or law1
  • I have clear title to this property1
 9. free from contact or proximity or connection1
  • we were clear of the danger1
  • the ship was clear of the reef1
 10. freed from any question of guilt1
  • was now clear of the charge of cowardice1
 11. easily deciphered1
 12. clear of charges or deductions1
  • a clear profit1
 13. affording free passage or view1
  • a clear view1
  • a clear path to victory1
 14. free from flaw or blemish or impurity1
  • a clear perfect diamond1
  • the clear complexion of a healthy young woman1
 15. (of sound or color) free from anything that dulls or dims1
  • clear laughter like a waterfall1
  • clear reds and blues1
 16. free of restrictions or qualifications1
  • a clear winner1
 17. characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt)1
  • a clear conscience1
  • regarded her questioner with clear untroubled eyes1
 18. in an easily perceptible manner1
  • She cried loud and clear1
 19. completely1
  • read the book clear to the end1
  • slept clear through the night1
  • there were open fields clear to the horizon1
 20. a clear or unobstructed space or expanse of land or water1
 21. the state of being free of suspicion1
  • investigation showed that he was in the clear1
 22. free (the throat) by making a rasping sound1
 23. rid of obstructions1
 24. remove1
  • clear the leaves from the lawn1
 25. make a way or path by removing objects1
 26. remove the occupants of1
 27. remove (people) from a building1
  • clear the patrons from the theater after the bomb threat1
 28. rid of instructions or data1
  • clear a memory buffer1
 29. make clear, bright, light, or translucent1
  • The water had to be cleared through filtering1
 30. settle, as of a debt1
  • clear a debt1
 31. grant authorization or clearance for1
 32. pronounce not guilty of criminal charges1
  • The suspect was cleared of the murder charges1
 33. pass an inspection or receive authorization1
  • clear customs1
 34. pass by, over, or under without making contact1
  • the balloon cleared the tree tops1
 35. go away or disappear1
  • The fog cleared in the afternoon1
 36. sell1
  • We cleared a lot of the old model cars1
 37. be debited and credited to the proper bank accounts1
  • The check will clear within 2 business days1
 38. earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages1
  • He clears $5,000 each month1
 39. make as a net profit1
  • The company cleared $1 million1
 40. yield as a net profit1
 41. clear from impurities, blemishes, pollution, etc.1
  • clear the water before it can be drunk1
 42. free from payment of customs duties, as of a shipment1
 43. go unchallenged; be approved1
  • The bill cleared the House1
 44. become clear1
 45. To turn a setting off or to remove a value.2
 46. To collect the funds for a check and pay them to the check holder. When a check clears, the money has been withdrawn from the bank account and paid to the recipient.2
 47. When Windows Disk Protection is enabled, to erase or empty the cache file on the hard disk when a user logs off or the computer is restarted.2

Wiktionary: clear

clear
verb
 1. to go through as payment
 2. to become clear
 3. to remove from suspicion
 4. to eliminate ambiguity or doubt; to clarify
 5. to remove obstructions or impediments
adverb
 1. all the way
 2. not near or touching something
adjective
 1. free of guilt or suspicion
 2. free of ambiguity or doubt
 3. without clouds
 4. free of obstacles
 5. bright, not obscured
 6. transparent in colour
clear
verb
 1. (overgankelijk) de resten van een genuttigde maaltijd van de tafel halen
 2. met een lang voorwerp door een buis gaan met als doel deze open te maken
 3. het ontstaan van open plekken in wat een gesloten wolkendek was
 4. iets uit de weg ruimen
 5. (overgankelijk) het niet meer laten bestaan van
adjective
 1. niet mis te verstaan
 2. goed te herkennen
 3. helder, duidelijk

Cross Translation:
FromToVia
clear duidelijk deutlich — wahrnehmbar durch die Sinne
clear sereen klarungetrübt
clear vrijspreken; absolveren; de absolutie geven; kwijtschelden; vereffenen; verrekenen; afbetalen acquitterrendre quitte, libérer des dettes. Il se dit en parlant des personne et des choses.
clear bleken blanchirrendre blanc, couvrir d’une couche blanche.
clear klaar; hel; helder; licht; lichtend; duidelijk; uitgesproken; zuiver clair — Qui a l’éclat du jour, de la lumière.
clear debarrasseren débarrasserdégager de ce qui embarrasser.
clear openmaken; opentrekken; ontkurken déboucherdébarrasser de ce qui boucher, de ce qui obstruer.
clear gappen; ontvreemden; stelen; afpellen; jassen; schillen; beroven; ontnemen; ontdoen; ontvellen; stropen; villen; ontbloten; ontdekken dépouiller — Traductions à trier suivant le sens
clear afdrogen; vegen; afvegen; wissen; afwissen; uitvegen; uitwissen; wegvagen; wegvegen; wegwissen effacer — Faire disparaître plus ou moins, parler de la forme, des couleurs de quelque chose.
clear afdrogen; vegen; afvegen; wissen; afwissen essuyer — Traductions à trier suivant le sens
clear doorzichtig; transparant; duidelijk; helder; klaar; uitgesproken; zuiver limpide — Qui est clair, transparent.
clear openen; aandoen; aandraaien; aansteken; schakelen; inschakelen; ontsluiten; opendoen; openmaken ouvrir — Faire que ce qui clore, fermer, ne le être plus.
clear helder; onbezorgd; sereen serein — Qui est clair, doux, pur et calme, en parlant du ciel, de l’air, du temps.
clear doorschijnend translucide — physique|fr Qualifie un corps qui laisser passer une lumière diffuse, sans permettre de distinguer les objets à travers.
clear evident; vanzelfsprekend; voor de hand liggend; duidelijk; kennelijk; klaarblijkelijk; uitgesproken; apert évident — Dont le sens s’impose naturellement à l’esprit, qui a le caractère de l’évidence.

Verwante vertalingen van clearing